PROF.DR. İHSAN TOKER    
Adı : İHSAN
Soyadı : TOKER
E-posta : toker@divinity.ankara.edu.tr, iitoker@gmail.com
Tel : (0312) 212 68 00/1374
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ