PROF.DR. MEHMET OSMAN TOKLU    
Adı : MEHMET OSMAN
Soyadı : TOKLU
E-posta : toklu@ankara.edu.tr, osmantoklu@hotmail.com
Tel : 312-3103280-1580
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

·         ÖĞRENİM DURUMU:

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1993

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi,Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1988

LİSANS: Hacettepe Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1975

LİSE: Ankara Kurtuluş Lisesi, 1970

 

·         AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞILAN DİĞER YERLER:

1975-1982 ve 1982-1985: Dışişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi

1977-1978: Yedek subaylık görevi, Silâhlı Kuvvetler Dil Okulunda Almanca Öğretmeni

1985 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Almanca Okutmanı 

1988: Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tez: "Der Begriff ‘Kopf’ und seine Metaphorik im Deutschen und im Türkischen" 

1989: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma  Görevlisi

1992: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi

1993: Doktora, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tez: "Die kommunikativen Formeln im Deutschen und im Türkischen"

1997: Alman Dili ve Edebiyatı Doçenti.

2004: Profesör, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

·         YAYINLAR:

·         KİTAP:

·         TELİF KİTAPLAR:

Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2018 (7. Baskı)

Yaşamak Eşittir Yazmak (Yıldız Ecevit ve Sevil Onaran ile), Hece Yayınları, Ankara, 2008.

Şiir Dili ve Çevirisi,  Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.

 • ÇEVİRİ KİTAPLAR:

Gemi Batıyor Seyrediyorlar (Hans Blumenberg’den çeviri), Alfa Yayınevi, İstanbul, 2017

Amerika Üzerine Düşünceler (Tocqueville, Weber ve Adorno Birleşik Devletler'de), Claus Offe'den çeviri), Dost Yayınları, 2013

Richard Wagner Bayreuth’da (Friedrich Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 20103.

Wagner Olayı, Nietzsche Wagner'e Karşı, (Friedrich Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 20103  (İlk baskısı: Ara Yayınları İstanbul, 1991; ikinci baskısı Gündoğan  Yayınları, Ankara, 1994).

Gemi Batıyor, Seyrediyorlar, (Hans Blumenberg’den çeviri),  Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, 2002

Türkçe Öğrenelim–1:Türkçe-Almanca Anahtar Kitap, (Yazarı Mehmet Hengirmen), Engin Yayınları, Ankara, 2001

Tiyatronun Sorunları, (Friedrich Dürrenmatt'tan çeviri), Gündoğan Yayınları, Ankara 1995

 

 • KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

„Die Kulturgebundenheit der türkischen Routineformeln“, Hiciv-Yığın-Göçmen Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Baypınar Armağanı, Hiperyayın, İstanbul, 2018 S.215-225.

„Gurbette Geçen Bir Ömür“ Batı Kültür ve Edebiyatlarında 20.Yüzyıl, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2018, S.51-62

"Friedrich Nietzsche ve Çöküş": Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2017, S. 37-47

"Lichtenberg'in Bakkal Defterleri": Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014, S. 401-407 

“Şiirde Medyalararasılık, Çağdaş Türk Şiiri Örneğinde”: Yaşamak Eşittir Yazmak, Hece Yayınları, Ankara, 2008. S. 244-257

“Attilâ İlhan'ın Eserlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar”: Atillâ İlhan, S.410–419, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2006

 “Goethe Hakkında Neler Yazdılar?”: Doğumunun 250. Yılında Goethe, Haz.: Gürsel Aytaç, T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri, Ankara, 1999, S.157-172.

 • KİTAPLARDA BÖLÜM ÇEVİRİSİ: 

Avrupa Konseyi, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme,  Bölüm 7,”Yabancı Dil Öğrenmede ve Öğretmekte İletişime Dayalı Ödevlerin Rolü”, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2009, S. 163-174

 •  MAKALE:

·         ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE

Türkische und deutsche Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg am Beispiel von Postkarten, DIYALOG Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2018-2, 226-232

 • DİĞER ENDEKSLERE KAYITLI HAKEMLİ DERGİLERDE:

"Savaşa Karşıtı Bir Savaş Romanı“, Roman Kahramanları Dergisi, Sayı: 19, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2014, S.112-117. 

“Nietzsche’nin Yaşam Öyküsünde Müziğin Yeri”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt XX, 2007, Ankara

“Avrupa Birliği Dil Politikası”, Dil ve Yaratıcılık, İnsanbilimleri Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 1, S. 80-87 Ankara

“Kültürel Art Alanın Şiir Çevirisine Getirdiği Güçlükler”: Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi IV, Edebi Çeviri ve Kültür Transferi Özel Sayısı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 2002, S. 89-102

“Der Begriff ‘Kopf’ und seine Metaphorik im Deutschen und im Türkischen”: DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1998, S. 111-122.

“Andere phraseologische Erscheinungen des Deutschen und Türkischen, die nicht so bekannt wie Idiome und Sprichwörter sind”:  DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1998, S. 101-110.

“Türkçe ve Almancada Kalıp Sözler”: DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3,  Ankara, 1995,  S.113-140.

Ein Blick auf drei phraseologische Erscheinungen des Deutschen und des Türkischen”: Prof.Dr.Wilfried Buch'un Anısına, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Mersin, 1994,  S. 139-145.

 DİĞER DERGİ VE YAYIN ORGANLARINDA:

“Türkçe Dilbilgisine Genel Bir Bakış”, Çağdaş Türk Dili, Şubat 2006, S.599–601, Dil Derneği, Ankara, S: 5–10.

“Romantik Karşı Çıkış”, Radikal Kitap, 11 Şubat 2005, İstanbul, S. 18 „Dürrenmatt ve Konuları”: Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 331, 20 Haziran 1996, S: 10-11

“Önsöz”: Tiyatronun Sorunları, Gündoğan Yayınları, Ankara 1995, S.5-7.

“Nietzsche-Müzik İlişkisi”: Milliyet Sanat Dergisi, İstanbul, Sayı: 346, 15.10.1994, S.12-14.

“Önsöz”: Wagner Olayı, Nietzsche Wagner'e Karşı, Ara Yayıcılık, İstanbul, 1991, S. 5-9

“Ein Überblick über die idiomatischen Redewendungen im Deutschen und im Türkischen”: Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara,  1988,  S. 84-87. 

 

ÇEVİRİ MAKALELER:

“Günümüzde Edebiyatın Anlamı”, Friedrich Dürrenmatt'tan çeviri: Denemeler Seçkisi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, S. 96–103.

“70'li Yılların Biyografik Romanları, Sanat ve Bilim”, Helmut Scheuer'den çeviri: Gündoğan Edebiyat,Sayı:2, Ankara, 1992,  S.111–122.

 • BİLDİRİ:
 • ·ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ VE YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER:

„Çeviride Kültürel Artalanın Aktarımı“, Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi ve Çeviriye Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı, 09 Mart 2017, Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2018, S.57-65.

“Hilde Domin Şiirinde Anlam Örgüsü” , 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu,Trakya Üniversitesi, 18–20 Ekim 2012, Bildiri Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, 2014, Cilt 1, S. 8-13

„Kulturspezifische Aspekte des Fremdsprachenlernens Am Beispiel Der Türkischen Routineformeln“ Germanistentagung 12- 17 Ekim 2008 Mannheim, Almanya

“Nietzsche'nin Yaşamöyküsünde Müziğin Yeri”, DTCF Yazınsal Türler Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Kasım 2006.

“Das Türkenbild bei den deutschen Witzen im Internet”, IX. Internationales Germanistensymposium, Tagungsbeiträge, 3–7 Mai 2005 Eskişehir, Gülen Ofset, Eskişehir, 2005, S. 445-451.

 • ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER:

“Kültürel Art Alanın Şiir Çevirisine Getirdiği Güçlükler”: Ege Üniversitesi, Edebi Çeviri ve Kültür Transferi Sempozyumu Ege Üniversitesi, 1.5.-3.5.2001, İzmir.

“Alışılmamış Bağdaştırmaların Anlam Yapısı”: II. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu (9-10 Mayıs 2002) Bildirileri, Çukurova Üniversitesi Yayınevi, Adana, 2003, 144-153 

“Nietzsche’nin Dil Anlayışı” : Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri (07-09 Mayıs 2003), Birlik Ofset Yayıncılık,  Eskişehir, 2003, S.475-480. 

“Sosyal Bilimlerde Yabancı Dilde Yayın Yapma ve Sorunları”, Ulakbim I.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı–2006 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, S.129–133, Ulakbim, Ankara 2006.

 

KONFERANSLAR

„Birinci Dünya Savaşi Öncesinde ve Sırasında Türk ve Alman Propaganda Araçları“, 29 Kasım 2016, Türkische-Deutsche Kulturwoche, 28.11.2016-02.12.2016, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

"Gewalt und Diskriminierung in Kemalettin Tuğcus Werk", Saarland-Saarbrücken Üniversitesi, 16.11.2013.

“Tempus und Aspekt des Türkischen” Saarland-Saarbrücken  Üniversitesi, 17.06.2013.

"Ist die Erstsprache ein Hindernis für türkische Deutschlerner-/Innen ?" , Bei der Tagung mit der Universität Saarland in Manavgat, 12.05.2013

"Kulturspezifische Aspekte des Fremdsprachenlernens am Beispiel der türkischen Routineformeln", Saarbrücken Üniversitesi  27.06.2012

"Die Moschee - historische Entwicklung und architektonische    Besonderheiten”, Saarbrücken Üniversitesi , 26.06.2012

“Dilin Resmi” , DTCF, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Edebiyat Günleri, 28.12.2011

“Anlamın Anlamı”, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, 23.11.2011.

·ATIFLAR:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=uRzKZg4AAAAJ&hl=tr

DANISMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER:

 • Eser Kocaman, “TÖMER Dil Öğretim Merkezi İngilizce Bölümü Kursiyerlerinin Yazma Becerisi Gereksinimlerinin Çözümlenmesi” ,  Yüksek Lisans 2003, 101 sayfa.
 • Amira Akçay , “Ankara Üniversitesinde Ve Özbekistan Okullarında Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması”,  Yüksek Lisans, 2005 • 160 sayfa.
 • Derya Gökduz, “Yabancı Dil Öğretiminde Sözcük Bilgisinin Sınanması - YDS ve KPDS Örneklerinde” • 2005,  Yüksek Lisans,113 sayfa.
 • Ertan Karapirinler , “Özel İlköğretim Okullarında İkinci Yabancı Dil Öğretimi” Yüksek Lisans, 2006 • 169 sayfa.
 • Rıfat Oymak „’Garret Modeli’ ne Dayalı Sözce Üretim Becerisi Geliştirme Yöntemi“,  Doktora Tezi, 2009
 • Onur Koç, Şiir Çevirilerinde Kültürel Artalan Problemleri: Çevirmen Yüksel Pazarkaya’nın Türkçeden Almancaya Çevirdiği Şiirler Örneğinde Bir İnceleme” Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Ömer Lütfi İspirli, “Türkçe ve Almancada Eğretileme Süreci- Alman ve Türk Şiiri Örneğinde”, Doktora Tezi, 2014.
 • Burak Büyüktopçu, "Alman Karikatürlerinde Türk İmgesi" Yüksek LisansTezi, 2014
 • Burak Büyüktopçu, “Çanakkale Savaşı'nda Görev Yapmış Alman Subayların Anı Kitaplarında Türk ve Türkiye İmgesi”  Doktora Tezi, 2019
 • Betül YALÇINKAYA AKÇİT, “Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında Üslup Özellikleri” , Doktora Tezi, 2019

 

 • DİĞER ETKİNLİKLER (Radyo, televizyon programlan, çalıştaylar vb.):

Doğan Aksan Çalıştayı, "Anılarımızda Doğan Hoca" konuşmacı olarak katılım, Düzenleyen: Dilbilim Derneği, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 14.10.2014

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Yabancı Dilde (Almanca) katkıda bulunma, TÜBA, 2011

Milli Eğitim Bakanlığı- T.O.B.B. Üniversitesi tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Çalıştayı”, 7–8 Aralık 2006

TRT-INT’de yayınlanan Sözüm Türkçe Üstüne adlı programa program konuğu olarak katılma, 25 Ekim 2006, 22.30-23.30."

Ankara Üniversitesi’nin Kuruluşunun 60. Yılı Etkinlikleri, “Türkiye Türkçesinin 75 Yıllık Öyküsü" Paneli,  9 Aralık 2005

TÜYAP Kitap Fuarı, Söyleşi, “Nietzsche: Buradan ve Şimdi Bakınca”:  27 Ekim 2002, 16:45-18:15, İstanbu

ÜYESİ OLUNAN BiLiMSEL KURULUŞ VE DERNEKLER:

GERDER Germanistler Derneği

İDARİ GÖREVLER:

2000-2006: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi Bölümü Başkanlığı.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Erasmus Koordinatörü 2003, sürüyor.

Mart 2007-Mart 2010: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı.

 

·AĞIRLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI:

          Karşılaştırmalı Dilbilim, Anlambilim, Phraseologie, Çeviribilim.