DOÇ. DR. SEDA TOPÇU    
Adı : SEDA
Soyadı : TOPÇU
E-posta : topcus@ankara.edu.tr, drsedatopcu@gmail.com
Tel : 03125958725
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Sosyal Pediatri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seda-topcu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Seda Topçu

Doğum Tarihi: 14 Kasım 1982

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

2000-29.06.2006

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-21.01.2012

Yüksek Lisans

Sosyal Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)

Ankara Üniversitesi

2014-2017

Doçentlik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

2018

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

“Çocukluk yaş grubunda Kawasaki hastalığı olgularının değerlendirilmesi’’

 Doç. Dr. Gönül Tanır

Yüksek Lisans Tezi, Tez Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

‘‘Çocuklarda Otizm Spektrum BozukIuğunun M-CHAT (DeğiştiriImiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği) ve TlDOS (Üç Maddelik Direk Gözlemsel Tarama) Tarama Testleri İle DeğerIendiriImesi’’

Prof. Dr. Betül Ulukol

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 2007- 2012

Uzman Dr.

Hatay İskenderun Devlet Hastanesi (zorunlu hizmet)

2012-2013

Uzman Dr.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013-2015

Uzman Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Ocak 2015-Ekim 2018

Doçent Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Ekim 2018-Halen

 

 

 

Ulusal ve Uluslararası Makaleler

 

A1. Topçu HO, Topçu S, Kokanalı D, Memur T, Doğanay M. Spontaneous Membranous  Dysmenorrhea in an Adolescent Girl: A Case Report and Literature Review. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2015 Oct;28(5):e139-41.

 

A2. Begde F, Orhon FS, Gerceker D, Ulukol B, Topcu S, Baskan S. Determining the persistence of maternally acquired antibodies to hepatitis A and varicella zoster during the first 2 years of lifein Turkey. European Journal of Pediatrics. 2015 Jul;174(7):883-90.

 

A3. Topçu S, Orhon FŞ, Tayfun M, Uçaktürk SA, Demirel F.  Anxiety, depression and self-esteem levels in obese children: a case-control study.  Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016 Mar;29(3):357-61.

 

A4. Timur H, Kokanalı MK, Topçu HO, Topçu S, Erkılınç S, Uygur D, Yakut Hİ. Factors That Affect Perinatal Outcomes of the Second Pregnancy of Adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2016 Feb;29(1):18-21.

 

A5. Topçu S, Şimşek Orhon F, Ulukol B, Başkan S.Secular trends in height, weight  and body mass index of primary school children in Turkey between 1993 and 2016. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2017 Oct 26;30(11):1177-1186.

 

A6. Topçu S, Özhan B, Alkan A, Akyol M, Şimşek Orhon F, Başkan S, Ulukol B,Berberoğlu M, Şıklar Z, Şatıroğlu Tufan NL, Tufan AÇ.Plasma Amino-TerminalPropeptide of C-Type Natriuretic Peptide Concentration in Normal-Weight and Obese Children. Journal Of Clinical Research İn Pediatric Endocrinology. 2017 Dec 15;9(4):308-314.

 

A7. Teker K, Topçu S, Başkan S, Orhon FŞ, Ulukol B. The relationship between family functioning and the crime types in incarcerated children. Minerva Pediatrica. 2017 Jun;69(3):206-212.

 

A8. Topçu S, Almış H, Başkan S, Turgut M, Orhon FŞ, Ulukol B. Evaluation of Childhood Vaccine Refusal and Hesitancy Intentions in Turkey. Indian Journal of Pediatrics. 2019 Jan;86(1):38-43.

 

A9. Topçu S , Ulukol B , Sezgin Emüler D , Topçu H , Ceyhun Peker G , Dökmeci F , Başkan S. Awareness of human papillomavirus and acceptability of human papillomavirus vaccine: A survey of Turkish university students. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2017;8(suppl 4): 292-5 doi:10.4328/JCAM.5022.

 

A10. Doğan ÖA, Topçu SO, Tanır NG. Varicella-Related Hospitalizations Among Immunocompetent and Immunocompromized Children in Pre-Vaccine Era: A Tertiary Care Center Experience in Turkey. The Journal Of Pediatric Research. 2018;5(1):11-6 DOI: 10.4274/jpr.03274.

 

A11. Topçu S, Ulukol B, Sezgin Emüler D, Topçu H, Ceyhun Peker  , Dökmeci F, Başkan S. Physicians’ awareness and approaches to human papillomavirus infection and vaccination. Cukurova Medical Journal. 2018;43(2):326-331 DOI: 10.17826/cumj.341676.

 

A12. Sayıcı IU, Simsek Orhon F, Topçu S, Ulukol B, Baskan S. Preliminary study on bisphenol A levels and possible exposure history of mother and exclusively breastfed infant pairs. European Journal of Pediatrics. 2019 Apr;178(4):541-550.

 

A13. Cullas Ilarslan NE, Gunay F, Topcu S, Ciftci E. Evaluation of clinical approaches and physician adherence to guidelines for otitis media with effusion. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2018 Sep;112:97-103.

 

A14. Topçu S, Akın E, Ulukol B, Şimşek Orhon F, Başkan S. Awareness, Attitudes and Behaviors of Parents for Child Exposure to Tobacco Smoke. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2018; 12 (1), 35-42. DOI: 10.21763/tjfmpc.399918.

 

A15.  Topçu S, Ulukol B, AÇOK.  Çocuk İhmali ve İstismarı için Bir Risk Faktörü: Devlet Koruması Altında Yetişen Anneler. Akdeniz Tıp Dergisi. 2019; 1: 41-46 DOI: 10.17954/amj.2018.949.

 

A16. Topçu HO, Topçu S, Oskovi A, Güzel Aİ, Engin-Üstün Y, Çiçek N, Yılmaz N. Comparison of the clinical and laboratory outcomes in adolescent and adults with polycystic ovary syndrome. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2014; 11, (3): 82 – 84.

 

A17. Topçu HO, Aksoy N, Erkılınç S, Topçu S, Cavkaytar S, Danışman N, Üstün Y, Yakut Hİ. 2008 – 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi. 2015;5(3):20-5.

 

A18. Topçu S. Çocuk ve Sanal Ortam. Kocatepe Tıp Dergisi/ Kocatepe Medical Journal. Ocak/2018 19:27-33.

 

A19. Topçu S, Engin- Üstün Y. Yenidoğanın Boğmacadan Korunması. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2017; Volum:14,Sayı:4, Sayfa: 192-194.

 

A20. Topçu S, Akgün-Doğan Ö, Öz N, Tanır G. Clinical Evaluations of 49 Cases with Kawasaki Disease: A Retrospective Cohort Study. Çocuk Enfeksiyon Dergisi. 2014; 8: 64-70 DOI:10.5152/ced.2014.1701.

 

A21. Topçu S, Ulukol B, Öner Ö, Orhon FŞ, Başkan S. Comparison of tidos with m-chat for screening autism spectrum disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018  28:4, 416-422,  DOI: 10.1080/24750573.2017.1422682.

 

A22. Atalay S, Tutar E, Uçar T, Topçu S, Köse SK, Doğan MT. Echocardiographic screening for rheumatic heart disease in Turkish schoolchildren. Cardiology in the Young. Sep 2019, doi:10.1017/S1047951119002075

 

Kitap Yazarlığı/Kitap Bölüm Yazarlığı

 

B1. İlk 5 Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi  Editör: Gülbin Gökçay, Ufuk Beyazova Bölüm adı: Büyümenin İzlenmesi syf:39-48 Bölüm Yazarları: Topçu Seda, Başkan Sevgi Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-605-335-275-4.

 

B2. İlk 5 Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi, Editör:Gülbin Gökçay, Ufuk Beyazova Bölüm adı: Annesütü ile Beslenmenin Önemi syf:253-263 Bölüm Yazarları: Topçu Seda, Başkan Sevgi Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-605-335-275-4.

 

B3. Reçete Örnekleri ile Aile Hekimleri için Pediatri Semptomdan Tanıya Editör:Ersin Akpınar

Bölüm adı: İstismar Mağduru Çocuğa Yaklaşım syf:355-359 Bölüm Yazarı: Topçu Seda, Akademisyen Kitabevi ISBN:978-605-258-111-7.

 

B4. Emzirme Danışmanlığı Eğitimci Kitabı Editör:Sıddika Songül Yalçın Bölüm adı: Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Bölüm yazarı: Seda Topçu TC Sağlık Bakanlığı (2019) ISBN: 978-975-590-703-1.

 

B5. Emzirme Danışmanlığı Uygulayıcı Kitabı Editör:Sıddika Songül Yalçın Bölüm adı: Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Bölüm yazarı: Seda Topçu TC Sağlık Bakanlığı (2019) ISBN: 978-975-590-702-4.

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılardaki Faaliyetler

 

C1. Seda Topçu, Filiz Şimşek Orhon, Burcu Yeşilkaya, Sevgi Başkan, Betül Ulukol. Çalışan çocuklarda görülen cilt hastalıkları, alerjık kontakt dermatit: bir olgu sunumu. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 17-20 Aralık 2014 JW Marriott Hotel, Ankara (Poster bildiri)

 

C2. Seda Topçu, Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Sağlıklı çocuk izlem polikliniğine başvuran ailelerin aşılar ve aşı uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Sueno Otel Deluxe-Belek/Antalya (Poster bildiri)

 

C3. Seda Topçu, Ela Çullas İlarslan, Fatih Günay, Handan Dinçaslan, Suat Fitöz. Lenfangioma Circrrmscriptum: Bir Olgu Sunumu. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Sueno Otel Deluxe-Belek/Antalya (Poster bildiri)

 

C4. Seda Topçu, Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Sağlıklı çocuk izlemindeki bebeklerin beslenme eğilimlerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 16-19 Kasım 2016, Ramada Plaza Otel, Antalya (Poster bildiri)

 

C5. Turan Ayidağa, Halise Devrimci Özgüven, Seda Topçu, Zeynep Işıklar, Betül Ulukol. Anne eliyle gerçekleşen bir yapay bozukluk olgusu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016, Rixos Sungate Otel, Antalya (Poster bildiri)

 

C6. Seda Topçu, Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Ankara’da okul çocuklarının 1993-2003-2016 yılları arasındaki vücut ağırlığı ve boy ölçümlerinin yüzyılın eğilimi ile değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 16-19 Kasım 2016, Ramada Plaza Otel, Antalya (Poster bildiri)

 

C7. Seda Topçu, Fadime Şen, Fatoş Yalçınkaya, Ankara Çocuk Koruma Birimi. Siz olsanız ne yapardınız?: Bir olgu sunumu. 51. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Mayıs 2015, İzmir (Sözel bildiri)

 

C8. Seda Topçu, Fadime Şen, Filiz Şimşek Orhon, Ankara Çocuk Koruma Birimi. Ankara Çocuk Koruma Birimi'nde 2005-2015 yıllları arasında izlenen olguların değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Mayıs 2015, İzmir  (Poster bildiri)

 

C9. Seda Topçu, Merve Koç Yekedüz, Ferhan Taş, Betül Ulukol, Filiz Şimşek Orhon, Sevgi Başkan. 6 - 24 Aylık Bebeklerde Görünen yeme sorunlarının Değerlendirilmesi ve Annenin Psikiyatrik Durumu ile İlişkisi. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Kıbrıs (Poster bildiri)

 

C10. Seda Topçu, Bayram Özhan, Afra Alkan, Mesut Akyol, Filiz Şimşek Orhon, Sevgi Başkan, Betül Ulukol, Merih Berberoğlu, Zeynep Şıklar, Lale Şatıroğlu Tufan, Çevik Tufan. Çocukluk Yaş Grubunda Plazma NT-proCNP Düzeyleri Obeziteden Etkileniyor mu? Büyümeyi değerlendirmede bir belirteç olabilir mi? 21. Ulusal PediatrikEndokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya (Poster bildiri)

 

C11. Seda Topçu, Pınar Uran Şenol, Betül Ulukol, Açok. Munchausen /Munchausen By Proxy Olgularının Değerlendirilmesi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-19 Kasım 2017, Regnum Carya Resort Hotel-Belek/Antalya (Poster bildiri)

 

C12. Nisa Eda Çullas İlarslan, Fatih Günay, Seda Topçu, Ergin Çiftçi. Effüzyonlu Otitis Media Tanı ve Tedavisinde Klinisyen Yaklaşımlarının ve Güncel Akış Şemalarına Uyumun Değerlendirilmesi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-19 Kasım 2017, Regnum Carya Resort Hotel-Belek/Antalya (Sözel bildiri)

 

C13. Seda Topçu. Investigating the effects of breastfeeding consultancy through the problems of mothers regarding breastfeeding. 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 22-24 Şubat 2018, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi/Kayseri (Sözel bildiri)

 

C14. Seda Topçu. Riskli Bebek; Sarsılmış Bebek Sendromu Olguları. 1.Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 01-04 Mart 2018, The Ankara Hotel/Ankara (Sözel bildiri)

 

C15. Seda Topçu. Bir olgu nedeniyle Munchausen by proxy sendromu Munchausen by proxy syndrome for a case. 5. Adli Psikoloji, 1. Adli Felsefe, 1. Adli Sosyoloji Kongresi, 12-13 Nisan 2018, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Ankara (Sözel bildiri)

 

C16. Seda Topçu. Sanal ortamda çocuklarin güvenliği. Yerel Düzeyde Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Çalıştayı, 31 Mayıs-2 Haziran 2016, Eskişehir (Davetli konuşmacı)

 

C17. Akif  Kavgacı, Hatice Deniz Bayrakoğlu, Ayşe Sevgi Bal, Zehra Şule Haskoloğlu, Nisa Eda Çullas İlarslan, Seda Topçu, Emel Okulu, Candan İslamoğlu, Meltem Arıkan, Esin Figen Doğu, Kamile Aydan İkincioğulları. 0-6 Yaş Grubu Sağlıklı Türk Çocuklarında Timopoezin İzlemi. 4. Klinik İmmünoloji Kongresi, 11-14 Nisan 2018/Antalya (Poster bildiri)

 

C18. Suna Selbuz, Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu, Aydan Kansu, Zarife Kuloğlu, Cansu Altuntaş, Neslihan Doğulu, Nisa Eda Çuldaş İlarslan, Fatih Günay, Seda Topçu, Betül Ulukol. Bebeklerde inek sütü ilişkili semptom skorlaması farkındalık aracının değerlendirilmesi. 12.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 18-21 Nisan 2018, İzmir (Sözel bildiri)

 

C19. Özgür Demirel, Hasan Onur Topçu, Ali İrfan Güzel, Seda Topçu, Özgür Tökmeci, Muammer Doğan. A Turkish survey study evaluating incidence and risk factors of major depression in pregnancy. 10.Turkish German Gynecology Congress, 30 April-4 May 2014/Antalya (Poster bildiri)

 

C20. Seda Topçu, Aslı Oskovi, Hasan Onur Topçu, Betül Ulukol. Influenza vaccine and tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccine among pregnant women: a comprehensive survey about the attitudes and practices of obstetrician and gynecologist. 35. Annual Meeting of the European Society For Paediatrics Infectious Diseases, 23-27 May 2017, Madrid/Spain (Poster bildiri)

 

C21. Seda Topçu, Müge Artar, Eylem Gökçe. The Factors That Influence the Enthusiasm of Children for Use of Tobacco Products. 15. Conference of the European Association for Research on Adolescence, 16 – 19 September 2016 in La Barrosa (Sözel bildiri)

 

C22. Seda Topçu, Elif Taşdemir, Eda Çullas İlarslan, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Assessment of Digital Game Playing Situations of High School Students. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” April 11–13, 2018 Ankara TURKEY (Davetli konuşmacı)

 

C23. Seda Topçu. “Okul öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Dijital Medya Kullanımı Konusunda Farkındalıkları/ Awareness Of Digital Media Use Of Parents Who Have Children In Pre-School Period”. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” April 11–13, 2018 Ankara TURKEY (Sözel bildiri)

 

C24. Seda Topçu, Habip Almış, Sevgi Başkan, Mehmet Turgut, Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol. AiIelerin Çocuklarına Aşı Yaptırmayı Reddetmesi RiskAlgılarıyla llişkili mi? 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-8 Mayıs 2018, Kıbrıs (Poster bildiri)

 

C25. Ilker Ufuk Sayıcı, Filiz Şimşek Orhon, Seda Topçu, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Sadece Anne Sütü ile Beslenen Sağlıklı Bebeklerin İdrarında ve Annelerinin süt ve İdrarında Bisfenol A DüzeyIerinin Belirlenmesi. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-8 Mayıs 2018, Kıbrıs (Sözel bildiri)

 

C26. Seda Topçu. Impact of media use on early childhood development. 1. International Euroasian Congress of Social Pediatrics, 28 November- 1 December 2018, İstanbul-Turkey (Davetli konuşmacı)

 

C27. Seda Topçu, Zeynep Tatlı, Ferhan Taş, Betül Ulukol, Bedriye Öncü Çetinkaya, Filiz Şimşek Orhon, Sevgi Başkan. Evaluation of the psychiatric status of mothers with the problematic feeding behavior of 9-24 month old babies. 1. International Euroasian Congress of Social Pediatrics, 28 November- 1 December 2018, İstanbul-Turkey (Sözel bildiri)

 

C28. Semra Atalay, Hasan Ercan Tutar, Tayfun Uçar, Seda Topçu, Serdal Kenan Köse, Melih Timuçin Doğan. Türkiye' de Okul Çocuklarında Ekokardiyografi İle Romatizmal Kalp Hastalığı Sıklığı. 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 14-18 Kasım 2018, Regnum Carya Resort Hotel-Belek/Antalya (Sözel bildiri)

 

C29. Seda Topçu. Anne sütünün önemi ve tamamlayıcı beslenme. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediyatri Okulu, Sosyal Pediyatri Sınıfı, 5-6 Ekim 2018, Malatya (Davetli konuşmacı)

 

C30. Seda Topçu. Dijital oyunlar ve güvenlik. 35. Ulusal bilişim Kurultayı, Dijital Ekonomi ve Ötesi, 21-22 Kasım 2018, Ankara (Davetli konuşmacı)

 

C31. Seda Topçu, Betül Ulukol, Özgür Öner, Filiz Şimşek Orhon, Sevgi Başkan. Çocuklarda Otizm Spektrum BozukIuğunun M-CHAT (DeğiştiriImiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği) ve TlDOS (Üç Maddelik Direk Gözlemsel Tarama) Tarama Testleri İle DeğerIendiriImesi. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Girne/Kıbrıs (Sözel bildiri)

 

Eğitim ve Öğretim Etkinliği

 

Verilen Dersler

 

D1. Sık görülen çocuk hastalıklarında reçete yazma (2015-2016)

 

D2. Hasta dosyası hazırlama ve epikriz yazma (2015-2016)

 

D3. Dönem 1 Modül öğrencileri (Hava yolu açma ve yapay solunum) (2015-2016)

 

D4. Akılcı İlaç Kullanımı (2015-2016)

 

D5. Hasta dosyası hazırlama ve epikriz yazma (2016-2017)

 

D6. Reçete Yazma (2016-2017)

 

D7. Büyümenin Değerlendirilmesi ve Büyüme Geriliği (2016-2017)

 

D8. Hasta dosyası hazırlama ve epikriz yazma (2017-2018)

 

D9. Reçete Yazma (2017-2018)

 

D10. Büyümenin Değerlendirilmesi ve Büyüme Geriliği (2017-2018)

 

D11. İletişim Becerileri (2017-2018)

 

D12. Hasta dosyası hazırlama ve epikriz yazma (2018-2019)

 

D13. Emzirme Yöntemleri (2018-2019)

 

D14. Anne Sütü ile Beslenme (2018-2019)

 

D15. İletişim Becerileri (2018-2019)

 

D16. Erken Çocukluk Dönemi Otizm Taraması (2018-2019)

 

D17. Çocuklarda Sık Görülen Davranım Bozukluklarına Yaklaşım (2018-2019)

 

D18. Çocuklarda Yeme Bozukluklarına Yaklaşım (2018-2019)

 

D19. Erken Çocukluk Dönemi Uyku Sorunları (2018-2019)

 

D20. Erken Çocukluk Dönemi Uyku Eğitimi (2018-2019)

 

D21. Çocuk ve Medya Kullanımı (2018-2019)

 

D22. Tuvalet Eğitimi (2018-2019)

 

D23. Anne ve Çocuk Sağlığının Türkiye’deki durumu, sağlığın korunması ve geliştirilmesi (2018-2019)

 

D24. Aşılar (2018-2019)

 

D25. Çocukluk Çağının Evreleri, büyüme ve gelişme (2018-2019)

D26. Çocuk Ruh sağlığı ve çocukluk çağında sık görülen davranışsal problemler (2018-2019)

 

Aldığı Ödüller

 

E1. Poster Bildiri İkincilik Ödülü-2018

 

‘‘Seda Topçu, Habip Almış, Sevgi Başkan, Mehmet Turgut, Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol. AiIelerin Çocuklarına Aşı Yaptırmayı Reddetmesi Risk Algılarıyla llişkili mi? 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-8 Mayıs 2018, Kıbrıs (Poster bildiri)’’

 

E2. Sözel Sunum Birincilik Ödülü-2018

 

‘‘Ilker Ufuk Sayıcı, Filiz Şimşek Orhon, Seda Topçu, Betül Ulukol, Sevgi Başkan. Sadece Anne Sütü ile Beslenen Sağlıklı Bebeklerin İdrarında ve Annelerinin süt ve İdrarında Bisfenol A DüzeyIerinin Belirlenmesi. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-8 Mayıs 2018, Kıbrıs (Sözel bildiri)

 

F. Görev Aldığı Projeler

 

F1. Sağlıklı Türk Çocuklarında Büyüme Hızı ile Plazma NT-proCNP (Amino-Terminal Propeptide of C-Type Natriuretic Peptide) Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. TÜBİTAK SBAG 114R059 numaralı PROJE, Yardımcı araştırmacı, 2015.

 

F2. Türkiye’deki Okul Çocuklarında Ekokardiyografi ile Romatizmal Kalp Hastalığı Sıklığı. Ankara Üniversitesi BAP 16A0230009 numaralı altyapı projesi,Yardımcı araştırmacı, 2016

 

F3. Sadece Anne Sütü İle Beslenen Sağlıklı Bebeklerin İdrarında Ve Annelerinin Süt Ve İdrarında Bisfenol A Düzeylerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi BAP 16L0230005 numaralı projesi,Yardımcı araştırmacı, 2016.

F4. UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi, Avrupa Engellilik Forumu. ‘’Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi’’ projesi (2018). Uzman Danışman

 

F5. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). "Adverse Childhood Experiences in Turkey among Turkish and Syrian Univetsity Students" (2018). (Referans numarası: 20181797195-0) Ankara Üniversitesi Merkezi Sorumlu Araştırmacısı/Yürütücü

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Sosyal Pediatri Derneği-üyelik
  2. Türk Tabibler Birliği-üyelik
  3. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği- sekreterya
  4. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama merkezi-üye