PROF.DR. MURAT TÖRÜNER    
Adı : MURAT
Soyadı : TÖRÜNER
E-posta : toruner@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 508-2166
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : İç Hastalıkları A.B.D. / Gastroenteroloji B.D.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-toruner
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURAT TÖRÜNER

 

 

 

 

 

 

 

PROFESÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta Adresi

:

murattoruner@yahoo.com

 

 

 

 

 

Telefon (İş)

:

3125082166-

 

 

 

 

 

Telefon (Cep)

:

-

 

 

 

 

 

Adres

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiİbni Sina HastanesiGastroenteroloji B.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Yandal Uzmanlık

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

 

 

Mart/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Endoskopi ünitesine başvuran hastalarda barrett özofagusu sıklığı ve üst gastrointestinal semptomlarla olan ilişkisi Tez Danışmanı:(ARİF İRFAN SOYKAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Hepatik ensefalopatili bir hayvan modelinde opioderjik sistem aktivitesi ölçüsü olarak adenilat siklaz enzim aktivitesinin incelenmesi Tez Danışmanı:(SÜLEYMAN CİHAN YURTAYDIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

 

 

 

 

 

 

 

31/Temmuz/1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESÖR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOÇENT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

2005-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Mayo Clinic/School of Medicine/Department of Gastroenteroloji)

 

 

 

 

 

 

2003-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

2002-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Gastroenteroloji Yan Dal Araştırma Görevlisi)

 

 

 

 

 

 

1999-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

1994-1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Yale University/Tıp Fakültesi/Hepatik Hemodinamik Laboratuvar/Gastroenteroloji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

MANTI BENGÜ, (2017). İnflamatuvar barsak hastalığı'nda sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonu sıklığı, risk faktörleri ve klinik seyir, Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

BULUT ESRA, (2015). İnflamatuar barsak hastalığı olan bireylerde hastalık tipi, aktivitesinin cinsel yaşantı ve hayat kalitesi üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KABAÇAM GÖKHAN, (2011). İltihabi barsak hastalıklarında interlökin 23 reseptör ve atg16l1 gen polimorfizmleri ve klinikle ilişkisi, Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PEPELER MEHMET SEZGİN, (2011). Kolorektal kanserlerde vitamin D reseptör ekspresyonunun kolorektal kanserlerde evre ile ilişkisi ve prognoz üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA Çalışması   Türkiye de rutin klinik uygumada Crohn hastalığında kullanılan Anti TNF tedavileriyle iş verimliliği ve yaşam kalitesinde iyileşme   P13 338, Diğer (Uluslararası), Yürütücü,  Abbvie, , 01/01/2012 - 30/12/2016 (ULUSLARARASI)

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Zemininde Gelişen Kolon Kanseri Hayvan Modelinde 5 aminosalisilik asit in erken ve geç karsinogenez Üzerine Etkileri, DİĞER, Araştırmacı, 2008- )

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Zemininde Gelişen Kolon Kanseri Hayvan Modelinde Vitamin D nin karsinogenez Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 01/01/2011-  (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Dekan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği, Başkan  , 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Türk Gastroenteroloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi  , 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Türk Gastroenteroloji Derneği, Üye  , 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZGİN ORHAN,AKPINAR HALE,ÖZER BİROL,TÖRÜNER MURAT,BAL KADİR,BOR SERHAT (2019).  Population-based assessment of gastrointestinal symptoms and diseases: Cappadocia Cohort, Turkey.  Turkish Journal of Gastroenterology, 30(12), 1009-1020., Doi: 10.5152/tjg.2019.19882 (Yayın No: 5986384)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sands Bruce E.,Peyrin-Biroulet Laurent,Loftus Edward V.,Danese Silvio,Colombel Jean-Frederic,TÖRÜNER MURAT,Jonaitis Laimas,Abhyankar Brihad,Chen Jingjing,Rogers Raquel,Lirio Richard A.,Bornstein Jeffrey D.,Schreiber Stefan (2019).  Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis.  NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 381(13), 1215-1226., Doi: 10.1056/NEJMoa1905725 (Yayın No: 5583963)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AtesBulut Esra,TÖRÜNER MURAT (2019).  The influence of disease type and activity to sexual life and health quality in inflammatory bowel disease.  Turkish Journal of Gastroenterology, 30(1), 33-39., Doi: 10.5152/tjg.2018.18250 (Yayın No: 5986102)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDEN GÜL AYŞE,KURU ÖZ DİĞDEM,GÜRSOY ÇORUH AYŞEGÜL,ERDEN MEMET İLHAN,Özalp Ateş Funda,TÖRÜNER MURAT (2019).  Backwash ileitis in ulcerative colitis: Are there MR enterographic features that distinguish it from Crohn disease?.  EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, 110(1), 212-218., Doi: 10.1016/j.ejrad.2018.11.027 (Yayın No: 4584815)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

ERDEN GÜL AYŞE,KURU ÖZ DİĞDEM,GÜRSOY ÇORUH AYŞEGÜL,ERDEN MEMET İLHAN,Özalp Ateş Funda,TÖRÜNER MURAT (2019).  Backwash ileitis in ulcerative colitis: Are there MR enterographic features that distinguish it from Crohn disease?.  EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, 110(1), 212-218., Doi: 10.1016/j.ejrad.2018.11.027 (Yayın No: 4584815)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDEN GÜL AYŞE,ünal s,akkaya he,onay m,TÖRÜNER MURAT,gençtürk zb,ÇALIŞKAN KARTAL AYSUN (2017).  MR Enterography in Crohn’s disease complicated with enteroenteric fistula.  European Journal of Radiology, 94, 101-106., Doi: 10.1016/j.ejrad.2017.06.012 (Yayın No: 3880772)

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,türkçapar nuran,ATEŞ AŞKIN,TÖRÜNER MURAT,TURGAY TAHSİN MURAT,DUMAN MUSTAFA TÜRKER,ŞAHİN ALİ,YILDIZGÖREN MUSTAFA TURGUT,OKOH alexis k,külahçıoğlu emre,ERTEN ŞÜKRAN,KINIKLI GÜLAY,assadpour saeid,DÜZGÜN NURŞEN (2016).  Association between single nucleotide polymorphisms in prospective genes and susceptibility to ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease in a single centre in Turkey.  The Turkish Journal of Gastroenterology, 27(4), 317-324., Doi: 10.5152/tjg.2016.15466 (Yayın No: 3044031)

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üstün yusuf,kılınçalp serta,çoban şahin,coşkun yusuf,yüksel ilhami,ONGUN AYDAN,SOYKAN ARİF İRFAN,BEKTAŞ MEHMET,TÖRÜNER MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,ÖRMECİ NECATİ (2016).  Evaluation of Early Atherosclerosis Markers in Patients with Inflammatory Bowel Disease.  Medical Science Monitor, 22, 3943-3950., Doi:  10.12659/MSM.898160 (Yayın No: 3042695)

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmas dursun,Şahin Ali,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,Türkçapar Nuran,TÖRÜNER MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,Emre Külahçıoğlu,Alexis K Okoh (2015).  Association of Matrix Metalloproteinases and Their Tissue Inhibitor With Disease Activity and Development in Spondyloarthropathy and Inflammatory Bowel Disease.  Archives  of Rheumatology (Yayın No: 1855952)

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinisch WALTER,Chowers Y,Danese S,Dignass A,Gomollón F,Haagen Nielsen O,Lakatos P L,Lees C W,Lindgren S,Lukas M,Mantzaris G J,Michetti P,Moum B,Peyrin-Biroulet L,TÖRÜNER MURAT,van der Woude J,Weiss G,Stoevelaar H (2013).  The management of iron deficiency in inflammatory bowel disease   an online tool developed by the RAND UCLA appropriateness method.  Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 38(9), 1109-1118., Doi: 10.1111/apt.12493 (Yayın No: 1892895)

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,TOPRAK SELAMİ KOÇAK,Mızrak Kiraz,Yıldırım Yasin,Bay Meltem,Ayyıldız Erol,İLHAN OSMAN (2013).  Adsorptive Leukocytapheresis in Inflammatory Bowel Diseases  Our Preliminary Results are Encouraging.  Turkish Journal of Hematology, 30(2), 219-220., Doi: 10.4274/Tjh.2012.0186 (Yayın No: 1893017)

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakut Mustafa,Kabacam Gokhan,BEKTAŞ MEHMET,ÇETİNKAYA HÜLYA,TÖRÜNER MURAT,SOYKAN ARİF İRFAN (2011).  The Effect of Endogenous Hypergastrinemia on Lower Esophageal Sphincter Pressure and Esophageal Motility.  Hepatogastroenterology, 58(112), Doi: 10.5754/hge11028 (Yayın No: 1893781)

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoban Şahin,SOYKAN ARİF İRFAN,TÖRÜNER MURAT,AKBULUT HAKAN,Atli Teslime,ENSARİ ARZU (2011).  The effect of age and Helicobacter pylori infection on gastric epithelial cell kinetics.  Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 35(10), 661-665., Doi: 10.1016/j.clinre.2011.05.015 (Yayın No: 1892155)

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seven gülseren,ÖZEN KARATAYLI SENEM CEREN,köse sk,yakut mustafa,gökhan kabaçam,TÖRÜNER MURAT,HEPER AYLİN,Voelker M,ERDEN ESRA,Bozdayı AM,Uzunalimoğlu Özden,Hakan Bozkaya,Yurdaydin Cihan,Schuppan Detlef (2011).  Serum connective tissue markers as predictors of advanced fibrosis in patients with chronic hepatitis B and D.  Turkish Journal of Gastroenterology (Yayın No: 1895717)

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDİLMAN RAMAZAN,BEKTAŞ MEHMET,ÇINAR KUBİLAY,TÖRÜNER MURAT,Cerit Ethem Turgay,Doganay Beyza,ERDEN ESRA,BOZKAYA HAKAN,BAHAR KADİR,KARAYALÇIN SELİM,SOYKAN ARİF İRFAN,PALABIYIKOĞLU MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,YURDAYDIN CİHAN,DÖKMECİ ABDÜLKADİR (2010).  The Characteristics and Clinical Outcome of Drug induced Liver Injury.  Journal of Clinical Gastroenterology, 44(6), 128-132., Doi: 10.1097/MCG.0b013e3181c5e9cc (Yayın No: 1895833)

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,Loftus Edward V,Harmsen W Scott,Zinsmeister Alan R,Orenstein Robert,Sandborn William J,Colombel Jean–Frederic,Egan Laurence J (2008).  Risk Factors for Opportunistic Infections in Patients With Inflammatory Bowel Disease.  Gastroenterology, 134(4), 929-936., Doi: 10.1053/j.gastro.2008.01.012 (Yayın No: 1895868)

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEN KARATAYLI SENEM CEREN,Daǧlı Ülkü,Kiliç Mesut Yalin,TÖRÜNER MURAT,Çelik Yasemin,ÖZKAN MUSTAFA MUHİP,SOYKAN ARİF İRFAN,ÇETİNKAYA HÜLYA,Ülker Aysel,Özden Ali,Bozdayı A Mithat (2006).  NOD2 CARD15  NOD1 CARD4  and ICAM 1 gene polymorphisms in Turkish patients with inflammatory bowel disease.  Journal of Gastroenterology, 41(4), 304-310., Doi: 10.1007/s00535-005-1780-z (Yayın No: 1891886)

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkcapar Nuran,TÖRÜNER MURAT,SOYKAN ARİF İRFAN,Aydintug Olcay Tiryaki,ÇETİNKAYA HÜLYA,Duzgun Nursen,Ozden Ali,Duman Murat (2006).  The prevalence of extraintestinal manifestations and HLA association in patients with inflammatory bowel disease.  Rheumatology International, 26(7), 663-668., Doi: 10.1007/s00296-005-0044-9 (Yayın No: 1892372)

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

ÇELİK YASEMİN,Dagli Ülkü,Yalin Kiliç Mesut,TÖRÜNER MURAT,ÖZEN KARATAYLI SENEM CEREN,ÖZKAN MUSTAFA MUHİP,SOYKAN ARİF İRFAN,ÇETİNKAYA HÜLYA,Ülker Aysel,ÖZDEN ALİ,BOZDAYI AM (2006).  Cytokine gene polymorphisms in Turkish patients with inflammatory bowel disease.  Scandinavian Journal of Gastroenterology, 41(5), 559-565., Doi: 10.1080/00365520500349523 (Yayın No: 1896039)

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,Fernandez-Zapico M,Sha J J,Pham L,Urrutia Raul,Egan L J (2006).  Antianoikis Effect of Nuclear Factor  B through Up regulated Expression of Osteoprotegerin  BCL 2  and IAP 1.  Journal of Biological Chemistry, 281(13), 8686-8696., Doi: 10.1074/jbc.M512178200 (Yayın No: 1896090)

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURDAYDIN CİHAN,BOZKAYA HAKAN,ÇETİNKAYA HÜLYA,ŞAHİN T,KARAOĞUZ DİLEK,TÖRÜNER MURAT,ERKAN ÖZLEM,HEPER AYLİN,ERDEN ESRA,BOZDAYI ABDURRAHMAN MİTHAT,UZUNALİMOĞLU ÖZDEN (2005).  Lamivudine vs lamivudine and interferon combination treatment of HBeAg    chronic hepatitis B.  Journal of Viral Hepatitis, 12(3), 262-268., Doi: 10.1111/j.1365-2893.2005.00566.x (Yayın No: 1896318)

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,Harewood Gavin C,Loftus Edward V,Sandborn William J,Tremaine William J,Faubion William A,Schroeder Kenneth W,Egan Laurence J (2005).  Endoscopic Factors in the Diagnosis of Colorectal Dysplasia in Chronic Inflammatory Bowel Disease.  Inflammatory Bowel Diseases, 11(5), 428-434., Doi: 10.1097/01.MIB.0000158951.54388.3a (Yayın No: 1896260)

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,BEKTAŞ MEHMET,ÇETİNKAYA HÜLYA,SOYKAN ARİF İRFAN,ÖZDEN ALİ (2004).  The effect of rabeprazole alone or in combination with H2 receptor blocker on intragastric pH  a pilot study.  Turkish Journal of Gastroenterology (Yayın No: 1896231)

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,ERKAN ÖZLEM,SOYKAN ARİF İRFAN,BOZDAYI ABDURRAHMAN MİTHAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,YURDAYDIN CİHAN,UZUNALİMOĞLU ÖZDEN,ÖZDEN ALİ (2004).  Factor V Leiden  prothrombin G20210A and MTHFR gene mutations in inflammatory bowel disease.  Turkish Journal of Gastroenterology (Yayın No: 1896145)

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myhre G M,TÖRÜNER MURAT,Abraham S,EGAN L J (2004).  Metalloprotease disintegrin mediated ectodomain shedding of EGFR ligands promotes intestinal epithelial restitution.  AJP: Gastrointestinal and Liver Physiology, 287(6), 1213-1219., Doi: 10.1152/ajpgi.00149.2004 (Yayın No: 1896348)

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,SOYKAN ARİF İRFAN,ENSARİ ARZU,KUZU ISINSU,YURDAYDIN CIHAN,OZDEN ALI (2004).  Barrett s esophagus  Prevalence and its relationship with dyspeptic symptoms.  Journal of Gastroenterology and Hepatology, 19(5), 535-540., Doi: 10.1111/j.1440-1746.2003.03342.x (Yayın No: 1892289)

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDİLMAN RAMAZAN,ARAT MUTLU,SOYDAN ENDER,TÖRÜNER MURAT,SOYKAN ARİF İRFAN,AKBULUT HAKAN,ARSLAN ÖNDER,ÖZCAN MUHİT,TÜRKYILMAZ AR,BOZDAYI ABDURRAHMAN MİTHAT,KARAYALÇIN SELİM,VAN THİEL DH,ÖZDEN ALİ (2004).  Lamivudine prophylaxis for prevention of chemotherapy induced hepatitis B virus reactivation in hepatitis B virus carriers with malignancies.  Journal of Viral Hepatitis, 11(2), 141-147., Doi: 10.1046/j.1365-2893.2003.00479.x (Yayın No: 1896393)

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYKAN ARİF İRFAN,TÖRÜNER MURAT,İDİLMAN RAMAZAN,Özden Ali (2003).  Reversal of Iron Deficiency Anemia in a Patient With Gastric Antral Vascular Ectasia Treated With Cyproheptadine.  Journal of Clinical Gastroenterology, 36(2), 183-184., Doi: 10.1097/00004836-200302000-00021 (Yayın No: 1854576)

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAH VJ,TÖRÜNER MURAT,HADDAD FADI,CADELINA GREGORY,PAPAPETROPOULOS A,CHOO K,SESSA WC,GROSZMANN RJ (1999).  Impaired endothelial nitric oxide synthase activity associated with enhanced caveolin binding in experimental cirrhosis in the rat.  GASTROENTEROLOGY (Yayın No: 1891244)

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gupta Tarun K,TÖRÜNER MURAT,CHUNG MK,GROSZMANN RJ (1998).  Endothelial Dysfunction and decreased production of nitric oxide in the intrahepatic microcirculation of cirrhotic rats.  Hepatology (Yayın No: 1890894)

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,BAŞARANOĞLU METİN,ATUĞ ÖZLEN,ŞENTÜRK ÖMER,AKYÜZ FİLİZ,ÜNSAL BELKIS,TEKİN FATİH,över hamzaoğlu hülya,SEZGİN ORHAN,AKPINAR HALE,ÇELİK AYKUT FERHAT,TEZEL HÜSEYİN AHMET,GÖKTÜRK HÜSEYİN SAVAŞ,KAV TAYLAN  Anti-TNF treatments in Crohn’xxs disease and improvement in work productivity and quality of life: an observational study from Turkey.  JOURNAL OF CROHNS  COLITIS, 11(null), 281-281. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3881547)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZGİN ORHAN,Akpınar Hale,ÖZER BİROL,TÖRÜNER MURAT,BAL KADİR,BOR SERHAT (2019).  Population Based Assesment of Gastrointestinal Symptoms and Diseases: Cappadocia Cohort, Turkey.  UEGW 2019 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5801502)

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZGİN ORHAN,Akpınar Hale,ÖZER BİROL,TÖRÜNER MURAT,BAL KADİR,BOR SERHAT (2019).  Population Based Assesment of Gastrointestinal Symptoms and Diseases: Cappadocia Cohort, Turkey.  UEGW 2019 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5801452)

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇETİNKAYA HÜLYA,MELEKOĞLU ELLİK ZEYNEP,KENARLI KEREM,DUMAN SERKAN,EVREN EBRU,KARAHAN ZEYNEP CEREN,TÖRÜNER MURAT (2019).  Serum or urinary neopterin which is the best for evaluate disease activity in inflammatory bowel disease?.  Proceedings of the World Congress of Gastroenterology, 30, 810 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5567519)

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulat B,Köken e,Bilgiç C,AKYOL CİHANGİR,özel m,Kenarlı Kerem,KESKİN ONUR,TÖRÜNER MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA (2018).  Surgical Rates for Crohn’xxs Disease: A monocentric Cross Section Study from Turkey.  Falk Syposium No:213 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4626604)

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Diseases.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665763)

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Diseases.  Ninth International Immunology Summit (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665747)

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Diseases.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665761)

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Diseases.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665768)

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Diseases.  Ninth International Immunology Summit (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665745)

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,MANTI BENGÜ,KESKİN ONUR (2017).  Cytomegalovirus infection in inflammatory bowel diseases in a large single center cohort.  Advances in İnflammatory Bowel Diseases (AIBD) 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3872391)

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,MANTI BENGÜ,KESKİN ONUR (2017).  Cytomegalovirus Infection in Inflammatory Bowel Diseases in a Large Single Center Cohort.  Advances in IBD 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3893437)

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2017).  Treatment Algorithms in Crohn’xxs disease in daily practice.  16th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3890667)

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,BAŞARANOĞLU METİN,ATUĞ ÖZLEM,ŞENTÜRK ÖMER,AKYÜZ FİLİZ,ÜNSAL BELKIS,ÖVER HAMZAOĞLU HÜLYA,TEKİN FATİH,SEZGİN ORHAN,ÇELİK AYKUT FERHAT,TEZEL HÜSEYİN AHMET,SAVAŞ HÜSEYİN (2017).  P401 Anti-TNF treatments in Crohn s disease and improvement in work productivity and quality of life: an observational study from Turkey.  ECCO (EUROPEAN CROHNS AND COLITIS ORGANISATION) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3434053)

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2016).  Inflammatory Bowel Diseases.  FLORIDA INT UNIVERSITY, DEPT. SURGERY - GRAND ROUNDS (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3325643)

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,Ateş Esra,ÇALIŞKAN KARTAL AYSUN,ÇETİNKAYA HÜLYA,SOYKAN ARİF İRFAN (2016).  Serum Vitamin D levels have some effects on Sexual dysfunction and health quality in Turkish IBD patients.  IMKASID 2016 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3318634)

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇETİNKAYA HÜLYA,KALKAN ÇAĞDAŞ,KARAKAYA MUHAMMED FATİH,ÇALIŞKAN KARTAL AYSUN,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,BEKTAŞ MEHMET,SOYKAN ARİF İRFAN,Bahar Kadir,TÖRÜNER MURAT,TÜZÜN ALİ EMREHAN (2015).  ERAP1 Gene polymorphisms in Turkish Patients with inflammatory bowel disease and ankylosing spondylitis.  Falk Symposium No: 200 (/)(Yayın No:2455764)

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2015).  IBD and Behçet s disease.  PanHellenic IBD Symposium (/)(Yayın No:2148697)

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,Ateş Esra,KALKAN ÇAĞDAŞ,KARAKAYA MUHAMMED FATİH,ÇETİNKAYA HÜLYA,SOYKAN ARİF İRFAN (2015).  Health Quality and Sexual Dysfunction in Turkish IBD Patients.  ECCO (/)(Yayın No:1902145)

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Disease.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665717)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Disease.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665718)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2018).  Managing IBD in Rheumatic Disease.  Ninth International Immunology Summit (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4665704)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTI BENGÜ,TÖRÜNER MURAT,KESKİN ONUR (2017).  İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI’NDASITOMEGALOVIRÜS (CMV) ENFEKSIYONU SIKLIĞIRISK FAKTÖRLERI VE KLINIK SEYIR.  34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3874899)

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT,AKPINAR HALE,AKYÜZ FİLİZ,DAĞLI ÜLKÜ,Ömer Hamzaoğlu Hülya,TEZEL HÜSEYİN AHMET,ÜNSAL BELKIS,ÇELİK AYKUT FERHAT (2019).  2019 Expert opinion on biological treatment use ininflammatory bowel disease management.  Turkish Journal of Gastroenterology, 30, 913-946. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5989567)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKER ELİF,ERDEN GÜL AYŞE,ERDEN MEMET İLHAN,TÖRÜNER MURAT (2018).  A rare cause of small bowel obstruction.  The Turkish Journal of Gastroenterology, 29(2), 237-238., Doi: 10.5152/tjg.2018.17478 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4274450)

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKPINAR HALE,ÇETİNER MUSTAFA,keshav s,ÖRMECİ NECATİ,TÖRÜNER MURAT (2017).  Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in patients with inflammatory bowel disease and gastrointestinal bleeding: iron deficiency anemia working group consensus report.  The Turkish Journal of Gastroenterology, 28(2), 81-87., Doi: 10.5152/tjg.2017.17593 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3880939)

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALKAN ÇAĞDAŞ,KARAKAYA MUHAMMED FATİH,TÖRÜNER MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,SOYKAN ARİF İRFAN (2016).  Anti TNF   agents and serum lipids in inflammatory bowel diseases.  Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 40(4), 46-47., Doi: 10.1016/j.clinre.2015.12.009 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 3044204)

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özen Mehmet,KESKİN ONUR,TOPÇUOĞLU PERVİN,ÖZTÜRK BENGİ,Özgül Seçkin,İLGEN UFUK,İLGEN UFUK,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,TURGAY TAHSİN MURAT,TÖRÜNER MURAT,GÜRMAN GÜNHAN (2015).  Autoimmune disease  tumor necrosis factor inhibitors and acute leukemia  possible associations in two patients.  Leukemia & Lymphoma, 55(7), 1697-1698., Doi: 10.3109/10428194.2013.861069 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1893396)

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomollón F,Chowers Y,Danese S,Dignass A,Haagen Nielsen O,Lakatos P L,Lees C W,Lindgren S,Lukas M,Mantzaris G J,Michetti P,Moum B,Peyrin-Biroulet L,TÖRÜNER MURAT,van der Woude J,Weiss G,Stoevelaar H,Reinisch W (2014).  Letter  European Medicines Agency recommendations for allergic reactions to intravenous iron containing medicines.  Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 39(7), 743-744., Doi: 10.1111/apt.12648 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 1893257)

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaji Sebastian,Hernández Vincent,Myrelid Pär,Kariv Revital,Tsianos Epameinondas,TÖRÜNER MURAT,Marti-Gallostra Marc,Spinelli Antonino,van der Meulen-de,Yuksel Elif Sarıtas,Gasche Christoph,Ardizzone Sandro,Danese Silvio (2014).  Colorectal cancer in inflammatory bowel disease  Results of the 3rd ECCO pathogenesis scientific workshop  I.  Journal of Crohn's and Colitis, 8(1), 5-18., Doi: 10.1016/j.crohns.2013.04.008 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1893631)

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABAÇAM GÖKHAN,TÖRÜNER MURAT (2012).  How long should we treat patients with azathioprine 6 mercaptopurine before deciding that it is refractory to immunomodulatory treatment.  Turkish Journal of Gastroenterology (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1894015)

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabaçam Gökhan,TÖRÜNER MURAT (2012).  Can azathioprine 6 mercaptopurine treatment be withdrawn in patients with response in ulcerative colitis  what is the most appropriate time for this.  Turkish Journal of Gastroenterology (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1893960)

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABAÇAM GÖKHAN,TÖRÜNER MURAT (2010).  What is the importance of anti TNF agents in the treatment of luminal  inflammatory type  Crohn s disease.  Turkish Journal of Gastroenterology (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1895747)

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÜNER MURAT (2007).  Aspirin and gastrointestinal toxicity.  Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1895903)

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKTAŞ MEHMET,TÖRÜNER MURAT,ÇETİNKAYA HÜLYA,SOYKAN ARİF İRFAN,ÖZDEN ALİ (2007).  Fucidic Acid Use in Metronidazole Nonresponders with  i Clostridium difficile  i  Infection.  Digestion, 75(4), 177-178., Doi: 10.1159/000106974 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 1895935)

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGAN LJ,TÖRÜNER MURAT (2006).  NF  B Signaling  Pros and Cons of Altering NF  B as a Therapeutic Approach.  Annals of the New York Academy of Sciences, 1072(1), 114-122., Doi: 10.1196/annals.1326.009 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1895972)

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozkaya Hakan,Yurdaydin Cihan,TÖRÜNER MURAT,ARAT MUTLU,Bozdayi A Mithat,Erekul Selim,Çinar Kubilay,Koç Haluk,Uzunalimoğlu Özden (2002).  Remission of severe aplastic anemia associated with hepatitis B virusinfection after viral clearance   Potential role of lamivudine.  Digestive Diseases and Sciences, 47(8), 1782-1785., Doi: 10.1023/A:1016444611997 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1892555)

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYKAN ARİF İRFAN,TÖRÜNER MURAT,SARIOĞLU MUSTAFA,İDİLMAN RAMAZAN (2002).  Is pain experienced during liver biopsy an important factor.  JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 1891383)

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUPTA T,TÖRÜNER MURAT,GROSZMANN R J (1998).  Intrahepatic modulation of portal pressure and its role in portal hypertension  Role of nitric oxide.  Digestion (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1370682)

 

 

 

 

 

16.