PROF.DR. CEMAL TOSUN    
Adı : CEMAL
Soyadı : TOSUN
E-posta : tosun@divinity.ankara.edu.tr, cemaltosun71@hotmail.com
Tel : 0312-2126800/1264
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ