PROF.DR. CEMAL TOSUN    
Adı : CEMAL
Soyadı : TOSUN
E-posta : tosun@divinity.ankara.edu.tr, cemaltosun71@hotmail.com
Tel : 0312-2126800/1264
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cemal-tosun
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı ve Soyadı            : Prof. Dr. Cemal TOSUN

Doğum Yeri ve Tarihi           : Sındırgı-1961

Medeni Durumu                    : Evli

Bildiği Yabancı Diller           : Almanca, Arapça, İngilizce, Kırgız Türkçe’si

E-mail                        : tosun@divinity.ankara.edu.tr, cemaltosun71@ hotmail.com

Web site                                 :

Tel / Dahili                 :  0090 (0) 312-2126800-264

Fax                             : 0090 (0) 312  213 00 03

 

Birimi             : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bölümü                       : Felsefe ve Din Bilimleri

Anabilim Dalı            : Din Eğitimi

Bilim Dalı      : Din Eğitimi Tarihi

Ünvanı                        : Prof. Dr.

 

Akademik İlerleme ve Mesleki Deneyimleri:

Lisans                         : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1985

Yüksek Lisans                       : -

Doktora                                  : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Din Eğitimi), 1992

Yardımcı Doçent                   : -

Doçent                                    : Din Eğitimi, 1994

Profesör                                 : Din Eğitimi, 2000

 

Yurtiçi Görevler (Akademik ve İdari):

 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı (03.10.2001,  - )
 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı (04.11.2001 , -  02.05. 2006)
 3. Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (01.07.2002, -)
 4. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Senato Temsilcisi (29.06.2005, -)
 5. Eğitim Programlarını Geliştirme ve İzleme Koordinatörlüğü Başkanı (09.01.2004, 2009)
 6. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Koordinatörlüğü Başkanı(09.01.2004, -2009)
 7. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Din Eğitimi Danışmanı (2002-Devam ediyor)
 8. YÖK Üniversitelerarasi Kurul Doçentlik, İlahiyat Alt Komisyonu üyeliği 2009-2011

 

Yurtdışı Görevler (Akademik ve İdari):

 1. 1996-1997 Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Türkiye tarafı Dekanlığı ve iki dönem Bölüm Başkanlığı yapmıştır.  Misafir Öğretim Üyesi olarak Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.
 2. 1999( Mayıs- Haziran) Kırgızistan  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.
 3. 2-6 Ocak 2004 Almanya/ Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler (Blockseminare: Sira und Hadithwissenschaften) vermiştir.
 4. 16-19 Şubat 2004 Almanya/ Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler (Blockseminare: Kalam und Mystik) vermiştir.
 5. 15 Mayıs-15 Ağustos 2004 (üç ay) Almanya/ Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler vermiştir: Religionspaedagogik in der Türkei und in Deutschland, Tafsir (mit Ali Türkmenoğlu), Religionen im Religionsunterricht, Schwerpunkt Islam, mit Prof. Dr. Johannes Laehnemann.
 6. 22-27 Nisan 2005’de Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexander Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi ve Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Erasmus/Sokrates  sözleşmesi çerçevesinde,  Sira: Das Leben des Propheten Mohammed konulu dersler verdi.
 7. 22-29 Haziran 2005’de Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexander Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi ve Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Erasmus/Sokrates  sözleşmesi çerçevesinde,  Akaid: Glaubenslehre im Islam konulu dersler verdi.

<!--[if !supportLists]-->8.   <!--[endif]-->09-11 Ocak 2006 tarihlerinde Almanya/ Karlsruhe de Karlsruhe Pedagoji Yüksekokulunun davetlisi olarak, Din Dersi Öğretmenlerine yönelik hizmet içi seminerlerini yönetmek üzere katılmıştır.

9. „Dinler Arası ilişkilerin Temeli Olarak Teoloji“ Konulu uluslar arası projenin 3. toplantısında 10-12 Eylül 2007 tarihinde Viyana Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesinde Çalışma Toplantısına katılmıştır.

10. 09-13.06.2008 tarihleri arasında Almanya Pädagogische Hochschule Karlsruhe Üniversitesi’nde “Jesus im Koran und seine Bedeutung für den Islam”, “Interreligiöse Erziehung als Herausforderung für die Islamische Religionspädagogik”, “Religiöse Erziehung in der Türkei; Ausbildung von Imamen und Religionslehrern”, “Euro Islam”, “Die religionspädagogische Ausbildung und die Ausbildung der Imame in der Türkei” seminerler vermiştir.

11. 24-27 Şubat 2008 tarihinde Viyana Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen Dinler Arası İlişkilerin Temeli Olarak Teoloji Çalışma Toplantısı’nda “Offenbarung im Islam” adlı tebliği sunmuştur.

12. 27-30 Kasım 2008 tarihlerinde Viyana Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi’nde yürütülen Uluslar arası “Dinler Arası İlişkilerin Temeli Olarak Teoloji” projesinin 5.Çalışma Toplantısı’na katılmıştır.

13.      07-10-.7.2009 tarihlerinde Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okulunda “Religionsunterricht in der Türkei”, Rituale im Islam”, Offenbarung im Islam”, Interreligiöses Lernen aus der Sicht des Islams” başlıklı dersler vermiştir.

14. 06-09.05.2010 tarihinde Viyana Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi Pratik Teoloji ve Din Psikolojisi Enstitüsünde „Dinlerarası Müslüman-Hristiyan İlişkilerinin Temeli Olarak Teoloji“ uluslararası Projesine 08-09.05.2010 tarihlerinde katılmıştır.

15. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilerek 21.03-04.04.2010 tarihlerinde Avusturya’da Leonardo da Vinci Mobility Programı kapsamında „Din Öğretiminde Yeni Metotlar ve Teknoloji Kullanımı“ konulu araştırma projesi çerçevesinde inceleme ve gözlemlerde bulunmuştur.

16. 18-20.05.2010 tarihlerinde Köstence/Romanya’da, Erasmus Intensive Programme 2010 kapsamında düzenlenen Islamic Education as a Contibution to Muslim Integration in Europe sempozyumda „Teaching of other Religions n Religious Courses in Schools in Turkey in the Past and today“ konulu tebliğini sunmuştur.

 

 

 

Kullandığı Burslar: TÜBA, Doktora Sonrası araştırma bursu, dört aylık, 2001.

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

 

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:

 1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 2. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 3. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 4. Bilimname Dergisi
 5. Dini Araştırmalar Dergisi
 6. Din Eğitimi Araştırmalar Dergisi
 7. EKEV Akademi Dergisi

 

A - VERDİĞİ LİSANS  DERSLERİ

1 Din Eğitimi

 

B - VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1 Din Öğretiminde Temel Kavramlar I  (3Kredi/Saat)

2 Din Öğretiminde Temel Kavramlar II  (3Kredi/Saat)

3 Din ve Ahlaki  Gelişimi Kuramları  ve Din Öğretimi (3 Kredi/Saati)

 

C - VERDİĞİ DOKTORA DERSLERİ

1 Din Eğitiminin Bilimselliği I         (3 Kredi/Saat)

2 Din Eğitiminin Bilimselliği II       (3 Kredi/Saat)

 

 

D- KATILDIĞI YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->SEMPOZYUMLAR

1.Cemal Tosun,“Öğretmen Olarak Hz. Muhammed ya da Din Eğitiminde Hz.Muhammed’in Örnekliği Meselesi”, Hz. Muhammed ve Gençlik, TDV Yay., Ankara 1995, s. 79-90.

2. Cemal Tosun, “Türkiye’de Din Eğitimi Öğretimine Genel Bakış”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yay. Ankara 1996, s.95-111.

 3. Cemal Tosun, “Osman Turan’a Göre Din Eğitimi”, Osman Turan’ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri, Ankara 1998, s.181-189.

4. Cemal Tosun, “Eğitim ve Din Eğitimi Politikaları”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi, Ankara 1999, s. 517-525.

5. Cemal Tosun, "Din Eğitimi ve Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, (05.05.2000), Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası", 3-7 Mayıs 2000, DİB. Yay., Ankara 2000, C:1, ss.412-425.

 6. Cemal Tosun, “Yetişkinler Din Eğitim: Mahiyeti, İmkanları ve Problemleri”, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara 1997, s. 222-229.

7. Cemal Tosun, "Türkiya Respublukasındagı Elge Bilim Berüü Sisteması",Mektepke Çeyinki Tarbiya cana Baştalgıç Bilim Berüünün Aktualduu Maseleleri Sempozyumu. (Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Okullarının Güncel Meseleleri 13-14 Aralık 1996-Oş-Kırgızistan)

8. Cemal Tosun, "Batış Ölkölöründögü Dini Taalim-Tarbiya Berüü", Kuttuu Cumalık (Kutlu Doğum Haftası) Sempozyumu (26 Nisan- 2 Mayıs 1999 Oş-Kırgızistan)

9. Cemal Tosun, "Yüksek Öğretimde Din Eğitimi", Problemi Neprerivnogo Obrazovaniya vi Usloviyah Oblovleniya Obsestva- (Toplumun Gelişmesinde Kesintisiz Eğitimin Problemleri) Uluslar arası Sempozyumu (20-21 Mayıs 1999- Oş-Kırgızistan)

10. Cemal Tosun,“Das spirituelle Leben und religiös-moralische Erziehung in mittelasiatischen türkischen Staaten nachdem Ende der UdSSR.” in: Spiritualität und ethische Erziehung Erbe und Herausforderung der Religionen Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 2000 Hrsg: Johannes Lähnemann, ebv, Hamburg 2001 ff. 269-278.

11. Cemal Tosun, "Üçüncü Bin Yıla Girerken Din Eğitimi ve Öğretimi", Üçüncü 1000'e Girerken İslam Sempozyumu, (28-29-30 Nisan 2000).

12. Cemal Tosun,“Laizismus in der Türkei”, in: Alltag von Muslimen in Niedersachsen, Hrsg: Stadt Wolfsburg,  (Islamwoche vom 4.11. bis 11.11.2000.) , Wolfsburg 2001.

 13. Cemal Tosun,“Interreligiöser Dialog als Herausforderung in der Türkei und aus Türkischer Sicht”  Tagung für Lehrerinnen und Lehrer, Interkultureller und Interreligiöser Dialog, 7-11.10.2002, Gosslar Almanya..

14. Cemal Tosun,  “Katechismusunterricht in einer Globalisierten Welt”, 24 Eylül 2003, VIII. Nürnberg Forumu, (Bewahrung Entwicklung Versöhnung) ( 23-26 Eylül 2003)

 15. Cemal Tosun,“Din Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, 10 Mayıs 2003, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi,  10-11 Mayıs 2003, İSAV, İstanbul.

16. Cemal Tosun,  Zur Bedeutung der Diyanet-Erklärung vom Mai 2002“, Realitäten und Perspektiven eines "europäisch" geprägten Islam, Seminar 19 vom 10. bis 13. Juni 2003, Bundeszentrale für politische Bildung – Konferenz Centrum Brühl.

17. Cemal Tosun,İki binli yıllarda Türkiye'de Din Öğretimi: Bugünden Geleceğe”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem arayışları Uluslar arası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, MEB yayınları Ankara 2003, ss. 753-784

18. Cemal Tosun,  “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler ve Müzakereler 16-17 Ekim 2003, Isparta. (R. Doğan ile birlikte), S.D.Ü.İlahiyat Fakültesi Basımı, Isparta 2004, ss.487-507.

19. Cemal Tosun,  Thesen zum Islamunterricht in der Schule als Begegnung mit einer multikulturell geprägten Umwelt“, Muslime im Dialog/ Positionierung einer islamischen Religionspädagogik im  Westen, 21-23 January 2004, Osnabrück, Deutschland.

20. Cemal Tosun,“İslamischer Religionsunterricht in interkultureller Perspektive: Ein islamischer Religionsunterricht, der zum İslam und zum interreligiösen Dialog erzieht”,  Der Islam im Westen-der Westen im Islam, V&R unipress, Göttingen 2004, ff. 113-132.

21. Cemal Tosun,  "Thesen zum Islam der türkischen Migranten in Deutschland im Hinblick auf IRU in den Schulen.", Religionen in Migration –Grenzüberschreitung als Aufforderung zum Dialog, Fachkonferenz zur Grundlegung einer ‚Islamischen Religionspaedagogik, 26-29  Ocak 2005, Osnabrück-Almanya.

22. Cemal Tosun,  „Wie soll das Christentum im islamischen Religionsunterricht behandelt werden?“, Auf dem Weg zum Islamischen Religionsunterricht in Deutschland-eine Zwischenbilanz (Fachtagung), Stuttgart-Hohenheim Februar 2005. (Christoph Bochinger ile birlikte çalışma grubu liderliği.)

23. Cemal Tosun,  Havva Engin’in Almanya’da Alevi- İslam Din Dersi başlıklı tebliğini müzakere,  Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu 1’ 28-30 Eylül  2005.

24. Cemal Tosun, Misyonerliğe Karşı Alınacak Dini Tedbirler“ , Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik (01-02 Ekim 2005 , Başkent Öğretmen Evi Ankara)

25. Cemal Tosun,  Almanya’da İslam Din Dersleri İçin Bilimsel İslami- Teolojik Temellerin Önemi“,  İnsan Onurunun İslam ve Hıristiyan Geleneklerindeki Temelleri başlıklı Uluslar Arası Bilimsel Toplantı( 3-4 Ekim 2005) Çalıştay’da sunmuştur.

26. Cemal Tosun, „Çok Dinli Hayatın Geleceği- Eğilimler ve Potansiyeller“,  Türkiye ve Avrupa’da Çok Dinli Yaşam- Geçmişte ve Günümüzde Uluslar Arası Sempozyuma (24-25 Kasım 2005 Dedeman Oteli/Ankara).

27. Cemal Tosun,  „Interreligiöse Erziehung als Herausforderung für die Islamische Religionspaedagogik,“ Visionen Wahr machen Interreligiöse Bildung auf dem Prüfstand, IX. Nürnberger Forum 26.-29. September 2006.

28. Cemal Tosun, „Avrupa Birliğinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Örneği“, Recai Doğan’ın aynı isimli tebliğine müzakere, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarsı Tartışmalı İlmi Toplantı,  İstanbul, 17-19.11.2006.

29. Cemal Tosun, “Lehrkräfte Zwischen  Selbstverständnis und Rollenerwartung“, Auf dem Weg zum Islamischen Religionsunterricht in Deutschland II, 19-21.Mart 2007 Suttgart/ Hohenheim.

30. Müzakere: Cemal Tosun,  Hasan Cirit, “ Dini Hitabetin Kavramsal Çerçevesi ve Günümüze Yansımaları” ve Ali Akpınar, “Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlerde Görülen Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler”, I. Din hizmetleri Sempozyumu, 03-04 Kasım 2007 Kızılcahamam, Ankara.

31. “Türkiye’de Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Yenilenmesi İle İlgili Yapılan Çalışmalar”, 8 Kasım 2008, Türkiye ve Almanya Örneğinde Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi/ Religionsunterricht in Säkularen Gesellschaften und Laizistischen Staaten, 7-8.11. 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, İstanbul.

32. Türkiye ve Almanya Örneğinde Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi Sempozyumu’nda / Religionsunterricht in Säkularen Gesellschaften und Laizistischen Staaten, 7-8.11. 2008,  7 Kasım 2008 “Almanya’da Din Eğitimi Ekseninde Güncel Tartışmalar” III. Oturumuna başkanlık yapmıştır.

<!--[if !supportLists]-->33.  <!--[endif]-->8-9 Mayıs 2009 tarihinde Konya’da düzenlenen Din Eğitimi Sempozyumu’nda Süleyman Akyürek’in sunduğu “Din Eğitimi Ana Bilimin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz” tebliğini müzakere etmiş ve 3. oturuma başkanlık etmiştir.

<!--[if !supportLists]-->34.  <!--[endif]-->24-26 Nisan 2009 Tarihinde İstanbul’da düzenlenen Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları Uluslar Arası Tartışmalı İlmi Toplantı’ya katılmış 25 Nisan 2009 tarihinde Prof. Dr. Mustafa Köylü’nün “Ailede Ahlak Eğitimi” konulu tebliğini müzakere etmiştir.

<!--[if !supportLists]-->35.  <!--[endif]-->Müzakere, 09 Ekim 2009, Z. Salih Zengin, „Tanzimat Sonrası Dönemde Din Eğitiminde Gelişmeler ve Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirme Çalışmaları“; Süleyman Akyürek, „Günümüz Türkiyesinde Örgün Din Eğitimcilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri“; Saadettin Özdemir, „AB Giriş Sürecinde İlahiyat Fakültelerinde Yeni Bir Bölüm Önerisi: Dini Sosyal Hizmetler Bölümü“, Günümüz Türkiyesinde İslam Uluslarası Sempozyum, 8-9 Ekim 2009, Kayseri.

<!--[if !supportLists]-->36.  <!--[endif]-->„Almanya’da ve Türkiye’de İlahiyat Eğitimi“, 17.10.2009, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu (İlahiyat Fakültelerinin Dünü Bugünü Yarını), 16-18 Ekim 2009, Ankara.

<!--[if !supportLists]-->37.  <!--[endif]-->„Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarında Diğer Dinler“, 06.12.2009, Türkiye’de Dinler Tarihi, Dünü, Bugünü ve Geleceği, 4-6 Aralık 2009, Ankara.

<!--[if !supportLists]-->38.  <!--[endif]-->04-06.02.2010 tarihinde Gauhati Üniversitesi‘nin Guwati, Assam/Hindistan’da düzenlediği Internatioanal  Seminar on Inter Cultural & Inter Religious Dialogue Specially In Buddhism, Hinduism & Islam: The India, Iran, Afghanistan, South East Asia & Central Asia Context başlıklı seminer programında „Teaching of Other Religions in Religious Courses in Schools in Turkey in the Past and today“ konulu tebliğ sunmuştur.

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->b)     <!--[endif]-->KONFERANSLAR

 

 1. Cemal Tosun,“Friedenserziehung in der Moschee”, 29 September 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 September-2  Oktober 2003)

2. Cemal Tosun,“Die Heiligen Schriften in der Islamischen Katechese”, 30 September 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 September-2  Oktober 2003)

3. Cemal Tosun,“Koran Didaktik Heute”, 1 Oktober 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 September-2  Oktober 2003)

4. Cemal Tosun,“Moschee und Gesellschaft”, 2 Oktober 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 September-2  Oktober 2003)

5. Cemal Tosun, “Almanya ve Türkiye Örneğinde Örgün Din Eğitimi” , Düşünce Şöleni, İstanbul,30 Mart 2005.

6.  Cemal Tosun, „Das islamische Gottesbild und das Verstaendnis von Offenbarung“, (16.10.2006) ve „Das islamische Menschenbild“, (19.10.2006) , Islam Konferansı, (Islam Konferenz des ARPM), 16-20. 10.2006 , Goslar /Almanya.

7. „Türkiye’de Eğitimde Sekülerleşme ve Din Öğretimi“, Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, 22- 23 Ekim 2007, Başkent Öğretmenevi, Ankara.

8. Kutlu Doğum Haftası  münasebetiyle Trabzon Hayrat İlçesinde 18 Nisan 2008’te Akçaabat ilçesinde 19 Nisan 2008, Düzköy ilçesinde 20 Nisan 2008 tarihlerinde „İslam’da Birlikte Yaşama Kültürü“ başlıklı konferanslar vermiştir.

9. Cemal Tosun, „Tevhid-i Tedrisat: Sebepleri ve Sonuçları“, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Ankara, 07 Mart 2009.

10. 01 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfında “Türkiye’de Okullarda Din Eğitimine Stratejik Açıdan Bir Yaklaşım” konulu konferans vermiştir.

<!--[if !supportLists]-->14.            <!--[endif]-->11. 13.07.2009 tarihinde Bayreuth Üniversitesi Din Bilimleri Fakültesinde “Religionserziehung und die Ausbildung der Religionslehrerinnen in der Türkei” adlı konferans vermiştir.

 

<!--[if !supportLists]-->c)     <!--[endif]-->DİĞERLERİ (Kongre, Şura, Kurultay, )

1. Cemal Tosun, “Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din Görevlisi Yetiştirme Alanında Değişim” 20 Aralık 2002, V. Türk Kültürü Kongresi Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ankara 17-21 Aralık 2002.

2. Cemal Tosun, “Türkiye’de ve Almanya’da (İslam) Din Dersleri”,  (Prof. Dr. Mualla Selçuk ile birlikte) III. Din Şurası, Ankara, 20-24 Eylül 2004.

3. Cemal Tosun,  “Türkiye Cumhuriyeti’nin Laiklik ve Din Öğretimi Tecrübesi” ,Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bir Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı,  Malatya’da 7-9 Nisan 2005 .

4. Cemal Tosun, İslam ve Hristiyanlık- Dinlerarası Diyalog için Dini İçerikler, Tasavvurlar ve Duyguların Karşılaştırılması-, 07-08 Aralık 2006 Konrad Adenauer Vakfı, Dedeman Oteli Ankara, başlıklı çalıştayda 07.12.2006 Tarihinde Bireysellik ve Hayırseverlik- Siyasi Program Olarak Dini Konseptler ve Kavramlar isimli oturumda oturum başkanlığı yapmıştır.

5. Cemal Tosun, Interreligiöse Bildung als eine Herausforderung für Islamische religionspaedagogik, isimli tebliğini 24.01.2007 tarihinde Perspektiven der Islamischen Religionspaedagogik in Deutschland kollegyumu çerçevesinde Osnabrück Üniversitesi/Almanya’da, sunmuştur.

6. “Türkiye’de Modern İslam’ın Gelişimi: Türkiye’de İlahiyat Eğitimi”, Türkiye ve Almanya’da Devlet ile Din İlişkileri: Temelleri ve Uygulama Öğeleri, 19-20 Ekim 2007, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu.

7. D.İ.B., Yaz Kur'an Kursları Görsel-İşitsel Materyal Geliştirmeye Yönelik Eğitim Seminer Programı ,7-11 Ocak 2008 çerçevesinde 11.01.2008 tarihinde Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinin Gelişim Özellikleri (Bilişsel-Duygusal-Ahlâki) konulu seminer vermiştir.

8. „Türkiye’de Eğitimde Sekülerleşme ve Din Öğretimi“, Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, 22- 23 Ekim 2007, Başkent Öğretmenevi, Ankara.

9. Eğitim-Bir Sen Kayseri Şubesi tarafından 15.12.2007 tarihinde Kayseri’de düzenlenen “Yeni Anayasa çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” adlı konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

10. 16-18 Kasım 2007 tarihinde DEM tarafından İstanbul’da düzenlenen „Müslüman Ülkelerde Din Eğitimi ve Avrupa’da Okullarda İslam Öğretimi“ adlı sempozyumda oturum başkanlığı yapmıştır.

11.  05.05.2008 tarihinde Almanya Berlin’de düzenlenen “Devletin Dini ve Dünya Görüşü” konulu 2. Deutsch- Türkisches Fachgespräch zum Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland und in der Türkei adlı çalışma toplantısına katılmıştır

<!--[if !supportLists]-->12.            <!--[endif]-->18 Mayıs 2009 da Yalova’da Yurt Dışına Gönderilecek Öğretmenler için düzenlenen Hizmet İçi Seminerine katılmış ve “Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” konulu seminer vermiştir.

<!--[if !supportLists]-->13.            <!--[endif]-->16-17 Mayıs 2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen DKAB Eğitimi Bölümleri 1. İstişare ve Koordinasyon Toplantısına katılmıştır.

<!--[if !supportLists]-->14.            <!--[endif]-->29-30 Mayıs 2009 tarihinde Isparta’da düzenlenen Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı’na, Alevilerin Örgün Eğitimi oturumunda konuşmacı olarak yer almıştır.

<!--[if !supportLists]-->15.            <!--[endif]-->“Çocuğun Dini Gelişimi ve Ailede Din Eğitimi” tebliğini 17 Nisan 2009’da Turhal’da konferans şeklinde 18 Nisan 2009’da Tokat merkezde Panel’de sunmuştur.

16. 22 Mayıs 2009 tarihinde Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığında Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çerçevesinde “Küreselleşen Dünyada Din, Dinlerarası İlişkiler ve Din Eğitimi” konulu seminer vermiştir.

17. Dinler tarihi Kongresi eklencek

 

E-YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALAR

a) KİTAP

 1. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş,  Pegem A Yay.,1. Baskı, Ankara 2000.( 2.Baskı 2003, 3.Baskı 2005)
 2. Cemal Tosun, Din ve Kimlik, TDV Yay., Ankara 1993 ,2. Baskı 1996; 3. baskı Ankara 2006.

Cemal Tosun, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1999.(2. Baskı 2003; 3. Baskı 2005; 7. Baskı, Haziran 2006.)

 1. Cemal Tosun, İlköğretim 4. Ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yay., Ankara 2002 (Recai Doğan İle Birlikte)
 2. Cemal Tosun, İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflar İçin  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yay., Ankara 2003. (Recai Doğan İle Birlikte)
 3. Cemal Tosun, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001. (Recai Doğan ve Ayşe Korkmaz ile Birlikte)
 4. Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 6, Murat Yayıncılık, İstanbul 1999 (Süleyman H. Bolay ve Abdurrahman Küçük İle Birlikte)
 5. Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 7, Murat Yayıncılık, İstanbul 1999 (Süleyman H. Bolay ve Abdurrahman Küçük İle Birlikte)
 6. Cemal Tosun, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4, MEB Yay., İstanbul 2002 (Recai Doğan, Remziye Yılmaz İle Birlikte)
 7. Cemal Tosun, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, MEB Yay., İstanbul 2002 (Recai Doğan, Remziye Yılmaz İle Birlikte)
 8. Cemal Tosun, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, MEB Yay., İstanbul 2002 (Recai Doğan, Remziye Yılmaz İle Birlikte)
 9. Cemal Tosun, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7, MEB Yay., İstanbul 2002 (Recai Doğan, Remziye Yılmaz İle Birlikte)
 10. Cemal Tosun, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8, MEB Yay., İstanbul 2002 (Recai Doğan, Remziye Yılmaz İle Birlikte) 
 11. Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  1, (Lise ve Dengi Okulları İçin), Gün Yay., Ankara 2002 ( Nevzat Aşıkoğlu, Hasan Hüseyin Dilaver, Ömer Öcal İle Birlikte)
 12. Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, (Lise ve Dengi Okulları İçin), Gün Yay., Ankara 2002 ( Nevzat Aşıkoğlu, Hasan Hüseyin Dilaver, Ömer Öcal İle Birlikte)
 13. Cemal Tosun, İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki Uygulama, MEB Yay., Ankara 2002 (Recai Doğan İle Birlikte) (2. Baskı 2003; 3. Baskı 2004; 4. Baskı, 2006.)
 14. Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen Liseleri Sınava Hazırlık-Türkçe, Sosyal Bilgiler, Gün Yayıncılık, Ankara 1998, ss.493-524.( Bir Bölüm)
 15. Cemal Tosun, Evrensel Bir Ahlaka Doğru, „Dünya Ahlâkı Beyannamesinin Tarihi, Anlamı ve Metodları Üzerine Düşünceler”, Hans Küng-Karl Josef Kuschel, çev. Beyza Bilgin, Nevzat Y. Aşıkoğlu, Cemal Tosun ve Recai Doğan, Gün Yayıncılık, Ankara 1995.

20.  (Cemal Tosun; Recai Doğan ile Birlikte), İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritaları, PegemA Yay., 1. Baskı, Ankara 2005.

21. Editörler: Ahmet Hikmet Eroğlu, Recep Kılıç, Cemal Tosun, Recai Doğan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2008.

22. Recep Kılıç (ed.), Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi Öğrenciler ve Mezunları Vakfı, Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi Çalıştayı, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi Ile Ilgili Durum Değerlendirmesi, Ankara 14-15.02.2010, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2010. (Kitapta Bölüm).

 

b) MAKALELER

 1. Cemal Tosun, "Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi", Din Öğretimi Dergisi, Sayı 40, Mayıs 1993,  s. 23-32.
 2. Cemal Tosun, "İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi", A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, XXXVI, Ankara 1997, ss. 179-221.
 3. Cemal Tosun, "Batış Ölkölöründö Dini Talim-Tarbiya Berüül", Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, No: 1,Oş 2000, ss. 163-168.
 4. Cemal Tosun, "Açılım Dergisiyle Röportaj", Açılım, Sayı 4, 2000, ss. 7-9.
 5. Cemal Tosun, "Dua", Bizim Dergah Dergisi, Yıl 5, Sayı 50, Ankara 1992, s. 38-41.
 6. Cemal Tosun, "Almanya'da Türk-İslâm Kültür Merkezleri: Camiler", İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt, 6, Sayı 3,Ankara 1992, s. 173-180.
 7. Cemal Tosun, "Yaygın Din Eğitiminin Hedefleri", İlahiyat Ekseni, Yıl 3, Sayı 6, Mayıs 2000, ss. 10-13.
 8. Cemal Tosun, "Kur’an Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları ve Bir Kitap", Din Öğretimi Dergisi, Sayı 35, Temmuz-Ağustos 1992, s. 50-53.
 9. Cemal Tosun, “Dua Öğretimi”, Dini Araştırmalar, Cilt2, Sayı6, Ankara 2000, ss.1-22.
 10. Cemal Tosun, “Hoca Ahmet Yesevi: Hayatı, Eserleri ve Toplumu Eğitme Metodu”, Dini Araştırmalar,Cilt:2, Sayı:6, Ankara 2000, ss.119-131
 11. Cemal Tosun, “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: XXXVI, ss. 179-221, Ankara 1997.
 12. Cemal Tosun, "İslâm Eğitiminin Temelleri",(Çeviri) Din Öğretimi Dergisi, Sayı 39, Mart 1993, s. 25-40.
 13. Cemal Tosun, "Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri", (Çeviri) Yazarı: Xavier Jacob, CIBEDO, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, TDV Yayınları, Ankara 1996, ss. 113-117.
 14. “Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu”,(Tanıtım) İslamiyat, C.1, S.1, Ocak-Mart 1998, s. 142-150
 15. Cemal Tosun, “Batı Ülkelerinde Din Eğitimi ve Öğretimi”, Gumanizasiya Obşestva i Problemi Vısşego Obrazovaniya, Cilt: 1, Oş 1999, ss. 12-18.
 16. Cemal Tosun, „Interreligiöser Dialog als Herausforderung in der Türkei und aus Türkischer Sicht“, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt:6, Sayı: 18 2004, s.5-20
 17. Cemal Tosun, Türk Devlet ve Toplulukları arasında Dini ve Manevi Yardımlaşma ihtiyacı”, Diyanet Avrasya Dergisi, Sayı, 5, Ankara 2002, ss.70-75. (aynı sayının Türkçe ve Kırgız, Özbek, Kazak ve Türkmen Türkçelerinde çıkmıştır.)
 18. Cemal Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Alevilik”, Türk Yurdu, Şubat 2005, C: 25, S: 210, ss. 37-41.

19. Cemal Tosun, „Die Heiligenschriften und Schriftbesitzer in der Islamischen Kathese“, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLV, S. II, ss. 113-136.

20. Cemal Tosun,“Küreselleşme, Din ve (İslamcı!) Terör”, Dini Araştırmalar Dergisi Din ve Terör Özel Sayısı, C. 7 Sayı: 20,  13-18.

21. Cemal Tosun,“Thesen zum islamunterricht in der schule als begegnung mit einer multikulturell geprägten umwelt”, braunschweiger beiträge für theorie und praxis von ru und ku, hrsg: ARPM Kirchencampus Wolfenbüttel, Hans Georg Babke, Heiko Lamprecht, Braunscweig, 2/2005, s.33-36

22. Cemal Tosun,“Katechismusunterricht in einer globalisierten Welt”, Bewahrung, Entwicklung- Versöhnung, Nürnberger Forums 2003,  Hrsg: Johannes Lähnemann, EB-Verlag Schenefeld 2005, s.300-312.

23. (Cemal Tosun;  Mualla Selçuk ile birlikte), Türkiye’de ve Almanya’da (İslam) Din Dersleri”, III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, 20-24 Eylül 2004, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2005, s.417-427

24. Cemal Tosun,“Türkiye Cumhuriyeti’nin Laiklik ve Din Öğretimi Tecrübesi”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bir Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, İnönü Ünv. Yay., Malatya 2005, s.142-162.

25. Cemal Tosun,“Din Öğretimi Yöntemlerinin Bilimselleştirilmesi”, İslami İlimlerde Metodoloji(Usul) Meslesi 1, İslami İlimler Araştırma Vakfı, Kahraman Ofset Ltd.Lti, Eylül 2005, s.17-30.

26. Cemal Tosun,“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Alevilik”, Kültürel Çeşitlilik ve Din, Sinemis Yay., Ankara 2005, s. 344-355.

27. Cemal Tosun,Almanya’da İslam Din Dersleri için Bilimsel İslami-Teolojik Temellerin Önemi”, Kültürel Çeşitlilik ve Din, Sinemis Yay., Ankara 2005, s.355-367.

28. Cemal Tosun, Türkiye’de ve Almanya’da Din (İslam) Öğretimi Alanındaki Yeni Gelişmeler”, Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, Yıl: 1, Sayı:4, Ekim- Kasım Aralık 2005, s.65-72.

29. Cemal Tosun,“Üçüncü Bin Yıla Girerken Din Eğitimi ve Öğretimi, Üçüncü 1000’e Girerken İslâm, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2005, s.295-310.

30. Cemal Tosun,“Çok Dinli Hayatın Geleceği- Eğilimler ve İmkanlar”, Türkiye ve Avrupa’da çok Dinli Yaşam- Geçmişte ve Günümüzde, 24-25 Kasım 2005, Ankara, Konrad Adenauer Stiftung Yayını, Ankara 2006, s.151-163.

31. Cemal Tosun,“Avrupa Müslüman – Türklerin Dini Geleceği (Almanya Örneği)”, Türk Yurdu,  C:26, S:224, Nisan 2006,  s. 36-39.

32. Cemal Tosun, “Misyonerliğe Karşı Alınacak Dini Tedbirler”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye de Misyonerlik,   Dinler Tarihi Araştırmaları 5, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2005, s.417-421.

33. Cemal Tosun,  Müzakere,( Havva Engin’ in Almanya ’ da Alevi- İslam Din Dersi başlıklı tebliğini müzakere) Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28-30 Ekim 2005, Isparta, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Kasım 2005 Isparta, s.511-513.

34. Cemal Tosun, “Frieden im Koran”, (B. Bilgin ile), Handbuch Friedenserziehung, hsg: W. Haussmann, H. Biener, K. Hock, R. Mokrosch, Gütersloher Verlag, Gütersloh 2006. s.140-146.

35. Cemal Tosun, “Der Islam türkischer Migranten im Verhaeltnis zum Islamischen Religionsunterricht”, hsg: Peter Graf, Religionen in Migration, V&R unipress, Göttingen 2006.s.197-201.

36.Cemal Tosun, „zur diskussion: christlich-islamischer dialog: „thesen zum islam der türkischen migranten in deutschland im hinblick auf islamischen religionsunterricht in den schulen“, braunschweiger beittraege für theorie und praxis von ru und ku, 117,  3/2006, ARPM Kirchencampus, Wolfenbüttel, s.31-33.

37. „Dinin ve Din Görevlilerinin Toplumsal Barışa Katkıları“, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 202, Ekim 2007, s.20-23.

38. “Die Bedeutung wissenschaftlich- theologischer Grundlagen für den islamischen Religionsunterricht in Deutschland”, Editörler: Richard Heinzmann, Mualla Selçuk, Felix Körner, Menschenwürde, Grundlagen in Christentum und Islam, W.Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, s.187-207.

39. “Die Frage der theologischen und pädagogischen Kompetenzen zwischen Rollenwartung und Selbstentfaltung”, (Hg) Harry Harun Behr, Mathias Rohe, Hansjörg Schmid, Den Koran zu lesen genügt nicht!, Lit Verlag, Berlin 2008, s.135-143.

40. Müzakere Hasan Cirit, “Dini Hitabetin Kavramsal Çerçevesi ve Günümüze Yansımaları” I. Din Hizmetleri Semineri Sempozyumu 3-4 Kasım 2007, TDV Yay., Ankara 2008, s. 505-507.

41.  Müzakere Ali Akpınar, „ Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlere Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler“, I. Din Hizmetleri Semineri Sempozyumu 3-4 Kasım 2007, TDV Yay., Ankara 2008, s. 107-108.

42. “Die Entwicklung eines modernen Islam-Verständnisses und Theologie Studium in der Türkei”, Hg: Jürgen Court, Michael Klöcker, Wege und Welten der Religionen, Otto Lembeck Verlag,Frankfurt am Main 2009,  s.603-610.

43. „Bir Anabilim Dalı Olarak Türkiye’de Din Eğitiminin Doğuşu, Gelişmesi ve Alanına Katkıları“, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, C.2, S:1, Yıl: Bahar 2009, s.284-294.

 

F - ÜZERİNDE  ÇALIŞTIĞI KONULAR

 1. Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 2. Yaygın Din Eğitimi
 3. Din Eğitiminin Bilimselleşmesi
 4. Almanya’da Din Eğitimi Faaliyetleri
 5. Din Öğretimi Özel Öğretim yöntemleri
 6. Dini ve Ahlaki Gelişim Kuramları