ÖĞR. GÖR. TOLGA PİLEVNELİ    
Adı : TOLGA
Soyadı : PİLEVNELİ
E-posta : tpilevneli@ankara.edu.tr, tpilevneli@gmail.com
Tel : 0312 600 0162
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Su Yönetimi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Durumu

2014 -  ..... : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Doktora

2009 - 2013: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans

2004 - 2008: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans

İş Deneyimi

05.2018 - .............: Ankara Üniversitesi, Su Yönetimi Enstitüsü, Öğretim Görevlisi

10.2014 - 05.2018: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi

12.2012 - 09.2013: Vadi Mühendislik, Çevre Mühendisi

02.2012 - 12.2012: Emek Teknomad, Çevre Mühendisi

05.2009 - 07.2011: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Proje Asistanı

Projeler

 • Destek Personeli, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Karşı Hassasiyeti Üzerine Kapasite Geliştirme Projesi, 2018-
 • Araştırmacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi, 2016-
 • Araştırmacı, TÜBİTAK 1003 (115Y013), Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi Projesi, 2015-
 • Araştırmacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi, 2017
 • Araştırmacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi, 2014-2017
 • Araştırmacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Endüstriyel Atıkların Sektörel Yönetimi Kapsamında Atık Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Sektör Kılavuzlarının Hazırlanması Projesi, 2016
 • Araştırmacı, ÇAYDAG 108Y116, Ötrofik Bir Gölde Mikrobiyolojik Aktivite ile Oluşan Azotlu Bileşiklerin Farklı Ortamlardaki (Hava, Su, Sediman) Dağılımının Ölçülmesi, Ortamlar Arası Akıların Belirlenmesi Projesi, 2009-2013

Yayınlar/Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Küçük. E., Pilevneli, T., Yetiş, Ü. (2017) Development of Discharge Limit Determination Methodology for Selected Priority Substances and Specific Pollutants in Turkey, International Environmental Engineering Conference and Annual Meeting of the Korean Society of Environmental Engineers (IEEC2017), Jeju, South Korea
 • Pilevneli, T., Zaf, R.D., Çelik Madenli, E., Yetiş, Ü. (2017) Waste Generation in Wooden Products and Furniture Manufacturing Industries in Turkey, International Environmental Engineering Conference and Annual Meeting of the Korean Society of Environmental Engineers (IEEC2017), Jeju, South Korea
 • Erciyas, E., Küçük, E., Pilevneli, T., İpek, U., Balcı, D.D., Ünlü, K., Dilek, F.B., Çelik Madenli, E., Yetiş, Ü. (2017) Identification of River Basin Specific Pollutants Using Hazard-ranking and Risk-ranking of Chemicals, International Environmental Engineering Conference and Annual Meeting of the Korean Society of Environmental Engineers (IEEC2017), Jeju, South Korea
 • Pilevneli, T., Küçük, E., Yetiş, Ü. (2017) Precautions to Control Priority and Specific Pollutants from Major Industrial Sources in a River Basin According to Water Framework Directive, International Environmental Engineering Conference and Annual Meeting of the Korean Society of Environmental Engineers (IEEC2017), Jeju, South Korea
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

 • Pilevneli, T., Aksoy, A., Sanin, S.L. (2014) Sediment-Water Interface Dynamics and Phosphorus Release Potential in a Lake, Solutions Across the Water-Energy-Food Nexus, IWA, Lisbon, Portugal

Tezler

 • Pilevneli, T., (2013) Interactions of Water and Sediment Phosphorus in Lake Eymir, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Diğer

 • Cost Action 729 Final Report: Assessing and Managing Nitrogen Fluxes in the Athmosphere-Biosphere System in Europe, Chapter 8.16, 2011

Ödüller

 • Alman Su İşbirliği, 2017, Önümüzdeki 5 Yıllık Dönemde Su ve Atık Su Tesislerinin Altyapı ve Optimizasyon Zorlukları ve Somut Çözüm Önerileri