ARŞ. GÖR. TUĞBA SARIHAN ŞAHİN    
Adı : TUĞBA
Soyadı : SARIHAN ŞAHİN
E-posta : tsarihan@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 317 03 15 / 4496
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Zootekni ve Hayvan Besleme
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/tugba-sarihan-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler

BÖLÜMZootekni ve Hayvan Besleme

ANABİLİM DALI Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı  

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA

TEL: 0 312 317 03 15 / 4496

e-mail: tsarihan@ankara.edu.tr


KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri       :  Kars

Doğum Tarihi    :  01.01.1988

Medeni Hali      :  Evli

Tabiyeti            :  T.C.

Yabancı Dil       :  İngilizce

Kan Grubu        :  A Rh+ 

                 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ


Doktora, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, 2015 – Devam ediyor.


Lisans,   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2012. 


Lise,       Kocaeli Anadolu Lisesi

 

MESLEKİ DENEYİM:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim (Ocak 2013 - Ocak  2015)

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD. Araştırma Görevlisi (Mart 2015 - Halen)


SERTİFİKALAR

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Günleri Etkinliği Katılım Belgesi (06.04.2016)

''Mezbaha Modernizasyonu: Türkiye'de Hayvan Refahı ve Et Kalitesini Geliştirmek'' Semineri Katılımcı Sertifikası (13-14.04.2015)

Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı Sertifika Belgesi  (03-19.06.2015)

Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi (19.12.2016- 24.01.2017)

Ekolojik Tarım ve Organizasyon Derneği (ETO) ''Proje Eğitimi'' Katılım Belgesi (22.04.2017)

Ankara Üniversitesi ''Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı'' Katılım Belgesi (28.05.2018)


YABANCI DİL - İngilizce

YÖKDİL: 82,50 (2017 Temmuz)


YURT DIŞI FAALİYETLERİ

Ankara Üniversitesi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı “Freie Üniversitesi Veteriner Fakültesi”  01 Ekim 2018- 31 Mart 2019, Berlin, Almanya.


DİĞER FAALİYETLER:

II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 27-30 Nisan 2017 / Antalya - Belek

 

BİLİMSEL YAYINLAR:


BİLDİRİLER

1. Aral, Y., Gökdai, A., Sarıhan, T., Ermiş, Y. (2015). Analysis of the Current Situation and Export Potential of Chicken Meat Production and Marketing in Turkey. The Potential For Poultry Production in Developing Countries. The Turkish Branch and Russian Branch of WPSA, Ekim 2015, Belek-Antalya, Türkiye.

2. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2017). The Market Structure of Genetically Modified Products in the World and Their Effects on Nutrition, Socio-Economic Status and Sustainability (Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Bu Ürünlerin Beslenme, Sosyo-Ekonomik Durum ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri). 4th International Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

3. Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., Aral, Y. (2017). Sectoral Structure in The Scope of Contracted Breeding and Broiler Integration Relations in Chicken Meat Production (Piliç Eti Üretiminde Sözleşmeli Yetiştiricilik-Broiler Entegrasyonları İlişkileri Kapsamında Sektörel Yapı). 4thInternational Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

4. Tuncel, S., Aral, Y., Arıkan, M.S., Sarıhan Şahin, T. (2017). Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi.  27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

5. Sakarya, E., Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., Altın, O. (2017). Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi.  Belek-Antalya, Türkiye.

6. Sakarya, E., Sarıhan Şahin, T., Gökdai, A. (2018).  AB Ortak Piyasa Düzeni Çerçevesinde Rekabet Politikasının İşleyişi ve Hayvansal Ürünlerdeki Rekabete Genel Bakış. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:54-55, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

7. Sakarya, E., Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T. (2018).  Avrupa Birliği’ne Müzakere Sürecinde Türkiye Kırmızı Et Piyasasının Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzenine Uyum Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:10-11, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

8. Tuncel, S., Sipahi, C., Altın, O., Sarıhan Şahin, T., Akçay, A., Arıkan, M.S., Gökdai, A., Sarıözkan, S. (2018). Türkiye'de Farklı Sistemlerde Ticari Yumurta Üretiminde Bulunan Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

9. Can, M.F., Günlü, A., Aral, Y., Sarıhan Şahin, T., Arıkan, M.S (2019).  Mediator’s Margins in the Dairy Supply Chain and Factors Influencing Marketing Preferences in Eastern Mediterranean Region of Turkey. 6th International Multidisciplinary Studies Congress. Abstract Book, Page: 214, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye.

10. Sakarya, E, Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T. (2019). Hayvancılık Politikaları, Kırmızı Et Üretimi ve Geleceği. Uluslararası VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresi.  20-22 Eylül 2019, Avcılar-İstanbul, Türkiye. 

11. Can, M.F, Sarıözkan, S., Akçay, A., Can, H.Y., Sarıhan Şahin, T. (2019). Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi ve Buna Etkili Faktörler: Doğu Akdeniz Örneği. VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 24-27 Ekim 2019, Kemer-Antalya, Türkiye.


BİLİMSEL MAKALELER

1. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2018). Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 89(2), 85-108.

2. Sakarya, E , Gökdai, A, Sarıhan Şahin, T. (2019). Livestock policies and read meat sector: Republic period and ensuing years. Journal of Istanbul Veterinary Sciences, 3(3), 64-74.


PROJELER:


1. Doğu Akdeniz Bölgesi Süt Arz Zincirinde Aracı Marjları ve Pazarlama Tercihleri Üzerine Etkili Faktörler. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP (Yardımcı Araştırmacı), Proje No:14680, (2015- Devam Ediyor)

 

2. Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Etkili Faktörler: Doğu Akdeniz Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 14368 (2015-Devam Ediyor)

 

3. Türkiye'de Farklı Sistemlerde (Kafes, Tünekli, Salma ve Organik Sistemi) Yumurta Üretimi Yapan Ticari Yumurtacı İşletmelerin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi. Kırıkkale Üniversitesi BAP (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 2016/080 (2016-Devam Ediyor)


4. Türkiye'de Piliç Eti Entegrasyonlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi ve Ekonomik Değerlendirme. Ankara Üniversitesi BAP (Doktora Tez Projesi), Proje No: 18L0239006 (Nisan 2018, Devam Ediyor)