DOÇ.DR. TARIK SOYDAN    
Adı : TARIK
Soyadı : SOYDAN
E-posta : tsoydan@ankara.edu.tr, soydantarik@yahoo.com
Tel : 03123633350/3006
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitim Yönetimi
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Tarık Soydan

Doğum Tarihi: 12 Eylül 1976

Yabancı Dili ve Puanı: İngilizce – 76.250 (ÜDS)

İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 3006 Numaralı

Oda, Cebeci Kampüsü, Cebeci/Çankaya - ANKARA

312 3633350/3006, tsoydan@ankara.edu.tr

Web: http://tariksoydan.blogspot.com.tr/

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Fakülte/Enstitü/Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Ankara Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı

Ankara Üniversitesi

2006

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı

Ankara Üniversitesi

2012

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: “Türkiye’de “Kamu Reformu” Sürecinde Uygulanan Eğitim Politikalarının Çözümlenmesi” (Danışman: Prof. Dr. Leyla Işıl ÜNAL)

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: “Ankara'daki Devlet İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitimin Yapısal Dönüşümü Sürecine ve Öğretmenlerin İstihdamına Yönelik Görüşleri” (Danışman: Prof. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü

          2005 - 2012

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü

          2012 - 2013

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı[1]

          2013 - Halen

 

Projelerde Aldığı  Görevler:

1. “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBIS)”, TÜBİTAK Projesi, Uzman, 01/01/2008 - 22/01/2009 (ULUSAL)

 

2. Kamu Yönetimi Alan Ağı: Yönetim Alanında Türkçe Bilimsel ve Akademik Metinler İçin (KAMYON), Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  28/06/2003 - 09/01/2004 (ULUSAL)

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler:

Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Okuldan İşe Geçiş Süreç ve Teknikleri

3

0

30

İlkbahar

Eğitim Ekonomisi

2

0

27

2015-2016

Güz

Okuldan İşe Geçiş Süreç ve Teknikleri

3

0

29

İlkbahar

Eğitim Ekonomisi

2

0

28

 

 

Lisansüstü-Yüksek Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Eğitimde İşgücü Planlaması ve Sorunları

3

0

17

Türkiye’de Modernleşme ve Eğitim Politikası

3

0

24

İlkbahar

Türk Eğitim Sisteminde İstihdam ve Sorunları

3

0

14

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Mevzuatının Analizi

3

0

11

2015-2016

Güz

Eğitimde İşgücü Planlaması ve Sorunları

3

0

15

Türkiye’de Modernleşme ve Eğitim Politikası

3

0

18

İlkbahar

Türk Eğitim Sisteminde İstihdam ve Sorunları

3

0

12

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Mevzuatının Analizi

3

0

14

 

 

 

Yönettiği Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri:

 

1. Tokgöz, D. (2015). Yeni Okul Yöneticisi Görevlendirme Sisteminin Değerlendirmesi, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

2. Demircioğlu, B. (2016). Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerine Bir Çözümleme: FATİH Projesi Örneği, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

3. Tümer, S. (2016). Okul - Aile Birliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

4. Yıldırım, L. (2016). Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Lisansüstü Öğretim Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin Memnuniyet ve Mezun Olma Durumları, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

5. Yılmaz, F. (2016). Türkiye’de Ücretli Öğretmenlik Uygulaması ve Ücretli Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

6. Koçak, Ö. (2016). Türkiye’de Laikliğin ve Laik Eğitimin Gelişimi, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

7. Yıldırım, G. (2016). Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Tarihsel Temelleri, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

 

1. Devecioğlu, H.(2013 - …). 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Eğitim Finansmanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

2. Altun, Ö.(2014 - …). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Karşı Karşıya Kaldıkları Eğitsel ve Yaşamsal Sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

3. Yıldırım, O.S.(2016 - …). Osmanlı-Türk Modernleşmesi Sürecinde Öğretmenlik,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

Tez Jüri Görevleri:

 

1.                  Sağlam, A. (2015). Öğretmen Gereksiniminin Yaş Piramitleri Kullanılarak Belirlenmesi (2015 – 2020), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

2.                  Kurt, A.İ (2015). Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanındaki Dönüşümün Zamansal ve Politik Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

3.                  Alagöz, İ. (2016). Bölünmüş İşgücü Piyasası Bağlamında Özel Okullardaki Öğretmenlerin Sorunları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara.

 

4.                  Acer, H. (2016). Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Denetiminde Yaşanan Sorunlar (Gelir Destekli Ruhsat Uygulaması), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı, Ankara.

 

5.                    Duykuluoğlu, A. (2016). Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı, Ankara.

 

Yayın Hakemliği Görevleri:

 

1.    Dergi Adı: International Journal of Educational Policies

        Makale Başlığı: Ubuntu and Peacemaking in Schools (2009).

 

2.    Dergi Adı: International Journal of Educational Policies

Makale Başlığı: The Simplicity of Educational Reforms: Defining Globalization and Reframing Educational Policies during The 1990s (2009).

 

3.    Dergi Adı: SBF Dergisi

Makale Başlığı: “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modern Eğitimin İnşası: Devletin Kurtarılmasından Devletin Kurulmasına”(2013).

 

4.    Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Makale Başlığı: Ulaşım Sektöründe Kadın Emeği: Ankara'da Çalışan Kadın Sürücü Ve Makinistler (2015).

 

5.    Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Makale Başlığı: Neo-liberal Policies in Education and Its Affects in Turkey (2015).

 

6.    Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

 Makale Başlığı: İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının       

 Değerlendirilmesi (2015).

 

7.    Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Makale Başlığı: Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki (2016).

 

8.    Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Makale Başlığı: Eğitim Örgütlerinde Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (2016).

 

9.    Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

       Makale Başlığı: Extremism in Education in Pakistan: Teachers’ Thoughts (2016).

 

 

Bilimsel Toplantılarda Aldığı Görevler:

 

  1. Küreselleşme ve Eğitim Sempozyumu, Uluslararası Sempozyum, 27-28 Şubat 2006, Ankara Üniversitesi, Ankara (Düzenleme Kurulu Üyeliği).

 

  1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı, 1-3 Mart 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara (Bilim Kurulu Üyeliği - Komisyon Üyeliği).

 

  1. Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı, 29 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara (Moderatör Yardımcılığı – Komisyon Üyeliği).

 

  1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı,  1-3 Mart 2009, Ankara Üniversitesi, Ankara (Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Komisyon Üyeliği).

 

 

 

 

Eğitim ve Seminerler:

 

  1. Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri, 27-28 Nisan 2006, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER), Ankara.

 

  1. Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 15.05.2005 -15.06.2005.

 

İdari Görevler:

Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü, Koordinatör Yardımcısı (2009-2012)

Bölüm Erasmus Koordinatörü (2012-2014)

 

ESERLER

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

A.1. Soydan, T. (2015). Being a Teacher in the East of Turkey, Journal for Critical Education Policy Studies, 13(1), pp.173-209.

 

A.2. Soydan, T. & Abalı, G. (2015). An Evaluation of Education Approach and Policies during the Single - Party Period in Turkey, International Journal of Educational Policies, 9(1), pp. 9-30.

 

A.3. Soydan, T. & Abalı, G. (2014). Changes in the Field of Finance of Education in Turkey within the Context of Neoliberal Policies, Journal for Critical Education Policy Studies, 12(1), pp.361-390.

 

A.4. Soydan, T. & Abalı, G. & Kalsen, C. (2014). Opinions of School Administrators on the Performance Appraisal System in Education", Journal of Education and Future,  6 , pp, 91-114.

 

A.5. Soydan, T. (2013). Autonomous University Demands in the Process of the Transformation of Turkey’s Higher Education Field, International Journal of Educational Policies, 7(2), pp. 73-87.

 

A.6. Soydan, T. (2013). Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Türkiye’de Temel Eğitimin Gelişmesi ve Finansmanı Sorunu, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (8) sy.53-73.

 

A.7. Soydan, T. (2016). An Evaluation of the New School Administrator Assignment System Applied in Recent Years in Turkey, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(5), pp. 75-102.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

B.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılı Olan Bildiriler:

 

B.1.1. Soydan, T. (2006). “Küreselleşme Sürecinin Eğitim Alanına Etkileri”, Küreselleşme ve Eğitim (Ed. Ebru Oğuz ve Ayfer Yakar), Küreselleşme ve Eğitim Sempozyumu (27-28 Şubat 2006), sy.181-213, Ankara: Dipnot Yayınevi.

 

B.1.2. Soydan, T. (2012). “II. Abdülhamit ve Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemlerinde Toplumsal Değişme ve Eğitim”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu (10-11 Mayıs 2012), Bildiri Kitabı (Ed. İsmail Doğan),sy. 691-695, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 212.

 

B.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılı Olmayan Bildiriler:

 

B.2.1. Soydan, T. (2015). "A Policy Analysis on the National Education Ministry's School Administrators Appointment System", Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC) (13-15 May 2015), Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

B.2.2. Soydan, T. (2013). "An Analysis of the Use of Information Technology on Education: Fatih Project Example", IIIrd International Conference of Critical Education (15-17 May 2013), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 

B.2.3. Soydan, T & Abalı, G. (2012). “The Finance Problem of Education in the Structural Transformation Process of Education in Turkey”, Exloring Turkey’s Education Policy: What Do the Global Trends Suggest, What Do the Recent Amendments Really Amend? (13-14 December 2012), METU and Centre for Policy Analysis and Research on Turkey, Ankara.

 

B.2.4. Soydan, T & Ekiz, C. (2007). “Üniversitelerde Standartizasyon, Stratejik Plan ve Performans Değerlendirme”, Uluslararası Demokratik Üniversite Sempozyumu (2-3 Kasım 2007), Ankara.

 

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

C.1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılı Olan Bildiriler:

 

C.1.1. Soydan, T. (2008). Tanzimat Islahatlarından Yapısal Uyarlama Reformlarına: Türkiye'de Eğitim Reformu. 6. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) (9 -11 Ekim 2008), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (Ed. Necat Akyıldız, Saadet Aydın, Arif Erençin, Selime Güzelsarı ve Nuran Aytemur Sağıroğlu), sy. 613-622, Ankara: TODAİE.

 

C.1.2. Karaman Kepenekçi, Y. ve Soydan, T. (2008). Eğitim Hakkı, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı, (Ed. A. Gönül Akçamete ve İlknur Türkkan), sy.121-135, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 

C.1.3. Karakütük, K. ; Soydan, T. ve Özen, F. (2007). Lisansüstü Öğretim ve Araştırma Gündemlerinin Akademik Kültür Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,  Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 

C.1.4. Sayılan, F. ; Aksoy, Hasan H. ; Yıldız, A. ; Özdem, G.; Bülbül, T. ve Soydan, T. (2005).Eğitim Bilimlerinde Metodoloji Sorunları”. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı (Ed. Hüseyin Kıran), sy.179-184, Ankara: TÜBİTAK.

 

C.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılı Olmayan Bildiriler:

 

C.2.1. Soydan, T. (2015). Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Bağlamında Milli Eğitim Sistemi'nin Dönüşümü Üzerine Bir Politika Analizi, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi - (23–25 Kasım 2015), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 

C.2.2. Soydan, T. (2014). Öğretmenlere Yönelik Olarak Eğitim-Öğretim Yılı Basında ve Sonunda Gerçekleştirilen Seminer Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Eğitim Yönetimi Forumu V (EYFOR V) – (11-13 Eylül 2014), Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 

C.2.3. Soydan, T. (2008). Türkiye’de Demokratik Eğitim, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmenlerin İstihdam Sorunları. Demokratik Eğitim Nitelikli Öğretmen Konferansı – (8 Ekim 2008),  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 

C.2.4. Soydan, T. (2006). Türkiye’de Eğitim Reformu: Söylemden Uygulamaya Yeni Liberal/Yeni Muhafazakâr Eğitim Politikaları. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi - (13-15 Eylül 2006), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

D.1. Soydan, T. (2012). Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-13, Edirne. (DOKTORA TEZİNDEN ÇIKAN MAKALE)

 

D.2. Soydan, T & Tüncel, M. (2013). Osmanlı’da İlk Yenileşme Döneminde Eğitimin Kurumsal ve Yönetsel Yapısının Oluşumu ve Gelişimi”, Milli Eğitim Dergisi, 42(198), 110-126, Ankara.

 

D.3. Soydan, T. (2012). Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”. Ege Eğitim Dergisi, 13(1),1-25, İzmir (DOKTORA TEZİNDEN ÇIKAN MAKALE)

 

D.4. Çam Tosun, F. & Soydan, T. (2013). Eğitim Öğretim ve Bilim İşkolundaki Sendikalar ve Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), sy.1133-1150.[2]

 

D.5. Soydan, T. (2007). Yeni Sağ Politikalar: Türkiye’de Kamu Reformu ve Kamu Hizmetleri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 5 (17), sy.112-135, Ankara. (YÜKSEK LİSANS TEZİNDEN ÇIKAN MAKALE)

 

 

E. Diğer Makale ve Yazılar:

 

E.1. Soydan, T. (2016). Eğitimde Fırsat Eşitliği Argümanı Üzerine, EKENEK - Eğitim Kültür Sanat Dergisi, (6), sy.38-41, Ankara.

 

E.2. Soydan, T. (2016). Piyasacı Söylem ve Eğitim, Öğretmen Dünyası, 37(437),  sy.8-12, Ankara.

 

E.3. Soydan, T. (2012). Kesintili - Zorunlu Eğitimin Öğretmen İstihdamına Olası Etkileri, Eleştirel Pedagoji Dergisi, (21), 74-76, Ankara. 

 

E.4. Soydan, T. (2012). Öğretmenlik Kariyer Basamakları Düzenlemesi Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”. Yeniden İmece Dergisi, (36), 50-54, İzmir (DOKTORA TEZİNDEN ÇIKAN MAKALE).

 

E.5. Soydan, T. (2011). Türkiye'de Modernleşme Sürecinde Öğretmenlik ve Öğretmenler, Abece Eğitim ve Ekin Dergisi,  Mart ve Nisan 2011, (iki parça halinde), Ankara (DOKTORA TEZİNDEN ÇIKAN YAZI).

 

E.6. Soydan, T. (2010). “Birleşmiş Milletlerin Eğitim ve Sosyal Politikaları Üzerine Politik Bir Analiz”, Eleştirel Pedagoji Dergisi. (9), sy. 2-17, Ankara.

 

E.7. Soydan, T. (2009). Türkiye Üniversitelerinde Bilim İnsanı Yetiştirme Süreci ve Araştırma Görevlilerinin Yaşadığı İstihdam Sorunları, Yeniden İmece Dergisi, (23), sy. 60-63, İzmir.

 

E.8. Soydan, T. (2007). Demokrasi ve Çocuk Hakları Bağlamında Çocuğun Katılım Hakkı. Yeniden İmece Dergisi, (16), sy. 53-57, İzmir.

 

E.9. Soydan, T. (2007). Özel Eğitimde Nitelik Sorunu, Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, (248),  sy.13-15, Ankara.

 

 

 

 

 

F. Ulusal Kitaplarda Bölümler:

 

F.1. Soydan, T. (2015). “Cumhuriyet Döneminde Köylünün Eğitimi Sorunu ve Köye Öğretmen Yetiştirme Politikası”, Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran'a Armağan (Ed. İnayet Aydın ve Şakir Çınkır),  sy. 318-330, Ankara: Anı Yayıncılık.

 

F.2. Soydan, T. (2015). Osmanlı Son Dönemi'nden Günümüze Türkiye'de Öğretmen İstihdamı ve Sorunlarına Bakış, Prof. Dr. Mahmut Adem'e Armağan (Ed. Kasım Karakütük), sy. 581-597,  Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 214.

 

F.3. Soydan, T. (2014). Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Eğitim Alanına Yansımaları,  Prof. Dr. Haydar Taymaz'a Armağan (Ed. İnayet Aydın ve Kürşad Yılmaz), sy.225-239, Ankara: Pegem Akademi.

 

F.4. Soydan, T. (2008). “İnsan Sermayesi Kuramı”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü (Ed. Fikret Başkaya ve Aydın Ördek), sy. 535- 544, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Forumu.

 

 

G. Yayımlanmamış Araştırma:


G.1. Soydan, T.(vd.). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programının Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Fakültesine Aktarılması Kararı ve Bu Karara İlişkin Öğrencilerin Görüşleri, Yayımlanmamış Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 

 

H. Bazı Atıflar:


Soydan, T. (2006). “Küreselleşme Sürecinin Eğitim Alanına Etkileri”, Küreselleşme ve Eğitim (Ed. Ebru Oğuz ve Ayfer Yakar), Küreselleşme ve Eğitim Sempozyumu (27-28 Şubat 2006), sy.181-213, Ankara: Dipnot Yayınevi.

 

1.      Yıldız, N. (2008). Neo Liberal Küreselleşme ve Eğitim, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, sy. 13-32, Diyarbakır.

 

2.      Kaya, İ. (2008) “Yoksullukla Mücadelede Eğitimin Rolü: Şartlı Nakit Transferi-ŞNT Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta. 

 

3.      Bayırbağ, M. K. (2015). Dynamics of Post-crisis Reform in Public Policy: The Case of Education Policy in Turkey, Public Administration and Policy in the Middle East (Ed. Alexander R. Dawoody) Volume 9 of the series Public Administration, Governance and Globalization, pp 61-81, Springer New York.

 

4.      Algan, B. (2010). Eğitimde Yapısal Dönüşümler ve Mevzuat Değişiklikleri (1980 – 2010 Dönemi), Tezsiz Yüksel Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

5.      Kavas, M. V. ve İlhan, Ö. İ. (2010). Piyasalaşmış Bir Sağlık Sisteminde Tıp Eğitimi, Sözlü Bildiri, 2-5 Eylül 2010, Karaburun/Mordoğan, İzmir.

 

6.      Bayırbağ, M.K. (2010). From Economic Crisis to Reform in Public Policy: Lessons from the education policy in Turkey, Paper to be presented at the CPSA 2010 Conference 1-3 June 2010,  Concordia University, Montreal, Canada.

 

7.      Professional Development for Individuals with Disabilities (Edited by Prof. Dr. Mustafa Yahya Keskin, Assist. Prof. Dr. Ahmet Yıkmış, Assist. Prof. Dr. Kaya Yıldız, Assist. Prof. Dr. Sedat Akayoğlu, Assist. Prof. Dr. Emine Eratay), http://www.adam-europe.eu/prj/10381/prj/devomda_project_book.pdf,  Son Erişme Tarihi: 11.12.2016

 

Soydan, T. (2012). Ankara'daki Devlet İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitimin Yapısal Dönüşümü Sürecine ve Öğretmenlerin İstihdamına Yönelik Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

1.    Güvercin, G. (2014). Bölgesel Dengesizlik Göstergesi Olarak Ücretli Öğretmenlik. Eleştirel Eğitim Seçkisi (Ed. Nevzat Samet Baykal, Ayhan Ural, Zeynep Alica ), sy. 232-250, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 

Soydan, T. (2006). “Türkiye’de “Kamu Reformu” Sürecinde Uygulanan Eğitim Politikalarının Çözümlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

1.    Şen, D. (2010).Educational decentralization as part of public administration reform in Turkey, Procedia - Social and Behavioral SciencesVolume 2, Issue 2,pp. 269-276.

 

2.    Küçüker, E. ve Gürbüz, A. (2012) Türkiye’de Uygulanan Dış Kaynaklı Eğitim Projeleri Nasıl Bir Toplumsal Dönüşümü Hedefliyor?, Milli Eğitim Dergisi, 41(194), sy.51-71.

 

Soydan, T. & Abalı, G. (2014). Changes in the Field of Finance of Education in Turkey within the Context of Neoliberal Policies, Journal for Critical Education Policy Studies, 12(1), pp.361-390.

 

1.    Coşar, S. ve Ergül, H. (2015). Free-Marketization of Academia Through Authoritarianism: The Bologna Process in Turkey,  Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, Vol. 26, pp.101-124

 

2.    Bağcı, Ş. E. (2015). Decline of Meritocracy: Neo-Feudal Segregation in Turkey, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 13, Number 2, pp.348-370.

 

Soydan, T. (2013). Autonomous University Demands in the Process of the Transformation of Turkey’s Higher Education Field. International Journal of Educational Policies, 7(2), pp. 73-87.

 

1.    Doğan, D. (2015). Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Hesapverebilirlik ve Akademik Özgürlük, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 

Soydan, T. (2012). Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”, Ege Eğitim Dergisi, 13(1),1-25, İzmir

 

1.    Coşkun, S. ; Dulkadiroğlu, H. ; Kunduracı, N.F. (2016). Kamu Sektöründe Bireysel Performansa Göre Ücret Uygulamaları: Başarısızlığın Yaygınlaşması, SBF Dergisi, Cilt 71, No. 2, sy. 627-651, Ankara.

 

Çam Tosun, F. & Soydan, T. (2013). Eğitim Öğretim ve Bilim İşkolundaki Sendikalar ve Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), sy.1133-1150.

 

1.    Aküzüm, C. (2016). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolundaki Sendikalara İlişkin Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,  Sayı: 28, sy.225-245, Diyarbakır.

 

Soydan T. (2012) Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), sy.1-13.

 

1.    Epçaçan, C. (2016). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Öğretmenlik Atamaları Hakkındaki Görüşleri, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/3 Winter 2016, pp. 1065-1090.

 

 

 

 

 [1] Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü, YÖK’ün 2016 yılı içindeki düzenlemesi ile, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı adını almıştır.