ÖĞR. GÖR. BURCU KILIÇ TÜLÜ    
Adı : BURCU
Soyadı : KILIÇ TÜLÜ
E-posta : tulu@ankara.edu.tr, burcukilic2012@hotmail.com
Tel : 03123633350-7302
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Özel Eğitim
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

  Doktora          : Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

                        Özel Eğitim, Devam ediyor 

 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

                        Özel Eğitim, 2013

 

Lisans             : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmeliği, 2009

 

 Mesleki Deneyim

 03/2018 -Halen    Öğretim görevlisi, Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama  

                                        Merkezi, Ankara

02/2014-03/2018   Uzman, Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama  

                                        Merkezi, Ankara

                        

12/2010- 01/2014     Öğretmen, Yaman Şirinler Özel Eğitim Merkezi, Ankara

 

 Uzmanlık Alanları

 

Öğrenme güçlüğü,  öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerileri, erken okuryazarlık, zihin kuramı

 Yayınlar

 SCI, SSCI, AHCI, ESCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

Kılıç-Tülü, B. & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 207-230.

Kılıç-Tülü, B. & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçlarını algılama becerileri. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (2), 32-45.

 

Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2017, Ekim). Çalışma belleği ve ev erken okuryazarlık ortamı erken okuryazarlık becerilerinin gelişiminde etkili mi? Türkçe konuşan çocuklar örneği. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi, 18-21 Ekim, 2017, Ankara.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2018, Mart). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı, dil gelişimi ve çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini yordama gücü: Boylamsal bir çalışma. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart-1 Nisan 2018, Antalya.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Nisan). Çalışma belleği ve bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z., Demir, E., & Kılıç-Tülü, B. (2018, Nisan). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Özbek, A. B., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanımsal metin yazma becerilerinin dur, düşün, listele stratejisi ile geliştirilmesi. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç. ve Ergül, C. (2018). Aynı dil düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: akranları ile karşılaştırmalı bir çalışmaV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

 

Ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler

Sucuoğlu, B., Kılıç, B., Demirkaya, P. N., & İşcen F. K. (2011, Ekim). Türkiye’de özel ve genel eğitim öğretmen ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve sosyal beceri öğretimi bilgi düzeylerinin incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Kıbrıs.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2014). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçlarını algılama becerileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül 2014, Edirne.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları anlama becerileri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 05-08 Ekim 2016, Eskişehir.

Ulusal ve Uluslararası Toplantılar

20-22 Ekim 2011, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Kıbrıs.

1-5 Şubat 2012, Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi (Udemko 2012), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Antalya.

25-27 Eylül 2014, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Edirne.

05-08 Ekim 2016, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir.

02-05 Mayıs 2018, V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 Proje ve Benzeri Çalışmalar

Bursiyer (Haziran 2016 – Haziran 2019) - TÜBİTAK tarafından desteklenen "5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma (215K027)" isimli proje (Bütçe: 455.790 TL).

Bursiyer, (Nisan 2011– Ekim 2013) - TÜBİTAK tarafından desteklenen "Erken Okuryazarlık Testi (Erot) Geliştirme Çalışması" " isimli proje (Bütçe: 143.566 TL).