PROF.DR. NURDAN TUNA GÜNEŞ    
Adı : NURDAN
Soyadı : TUNA GÜNEŞ
E-posta : tuna@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312-596 13 20
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nurdan-tuna-gunes
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri

Kırklareli

Bilim Dalı

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık Alanı

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Derim Sonrası Fizyolojisi

EĞİTİM VE AKADEMİK DENEYİM

Prof.Dr.

2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç.Dr.

2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.

1999

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

DANIŞMAN: Prof.Dr.A.İlhami KÖKSAL

KONU: Bazı Meyve Türlerinin Etilen Biyosentezi Üzerinde Araştırmalar

Yüksek Lisans

1992

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

DANIŞMAN: Prof.Dr.Mahmut AYFER

KONU: Değişik Zamanlarda Derilen Bazı Armut Çeşitlerinin Muhafazaları Üzerinde Araştırmalar

Araş. Gör.

1991

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans

1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

ÜYELİKLER

Ankara Üniversiteliler Derneği

International Society For Horticultural Science (ISHS)

Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY ve KURSLAR

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Turkey

6th South East Europe Postharvest Conference-Quality Management in Postharvest Systems, 26-28 June 2019, Novi Sad/Sombor, Serbia.

XXX. International Horticultural Congress, 12-16 August 2018, İstanbul, Turkey

International ‘EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit’ 2018 12-15 July 2018, Ankara, Turkey

American Society For Horticultural Science Annual Conference, 8-11.08.2016, Atlanta, USA

XII. International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference 18-22 June 2017, Warsaw, Poland

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir/Isparta, 04-07 Ekim 2016.

VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 12-16 Ocak 2015, Türkiye

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa, 22-25 Eylül 2014, Türkiye

International Controlled & Modified Athmosphere Conference, 3-7.06.2013, Trani, Italy

Workshop Trace Gas Facility, Radboud University, 11-12.04.2011, Nijmegen Netherlands

XXVIII. International Horticultural Congress, 22-27.08.2010, Lizbon, Portekiz

6th International Postharvest Symposium, 8-12.04.2009, Antalya, Türkiye

First International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30.05.2009, Tekirdağ, Türkiye

III Conference Postharvest Unlimited 2008, 3-9.11.2008 Berlin, Germany

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

International Conference on Ripening Regulation and Postharvest Fruit Quality, 12-13.11.2007, Weingarten, Almanya

First ISHS Fresh Food Quality Standards, Better Food by Quality & Assurance, 7-11.05.2006, Amman, Ürdün

III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay

VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005 Ankara

Fifth International Postharvest Symposium, 6-11.06.2004, Verona, İtalya

Postharvest 93, International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops, 29.8-4.9.1993, Kecskemet, Macaristan

TOPLUMA HİZMET

T.B.M.M. Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemler Meclis Araştırması Komisyonu (10/81, 234, 286), 24.03-30.10.2006, TBMM, Ankara

SON 5 YILDA HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

Asian Journal of Plant Sciences

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Journal of Agricultural Sciences

Journal of Biological Sciences

Journal of Plant Sciences

Hortscience (ASHS)

Health and Nutrition

International Journal of Agricultural Research

Plant Growth Regulation

Plant and Soil Science

Scientia Horticulturae (Elsevier)

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

BURSLAR/KURSLAR/ÖDÜLLER

Visiting Scholar, 2015-2016, Cornell Universiy, Ithaca New York.

Research & Development In Postharvest Practices, 21.02-17.03.2005, Tel Aviv, İsrail

Course on Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops.Mediterranean Agronomic Institute (MAICH.1991 (1 ay). China, Crete, Yunanistan

Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere katılma destekleri

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Lisans Dersleri

ZBB 429 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması

ZBB 301 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

ZBB 208 Bahçe Bitkileri

Lisansüstü Dersler

802502 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı

802508 Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrası Fizyolojisi

802529 Meyvelerin Derim Öncesi Fizyolojisi

802535 Meyvelerin Muhafazasında Soğutma Teknikleri

Danışmanlığında Tamamlanan Lisansüstü Çalışmalar

Horzum, Ö. 2017. Kontrollü Atmosferli Depolama ve 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi.

Bakoğlu, N.2014. Derim Sonrası 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının ‘Ankara’ Armut Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 133s. Ankara.

Erpek, M. 2014. Meyvelerde Kullanılan Ön Soğutma Yöntemleri ile ilgili Son Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49s. Ankara.

Küçük, H.Y. 2014. Farklı Tüketici Gruplarında Meyve Tüketim ve Muhafaza Alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41s. Ankara.

Belge Sole Cutrona, B. 2011. Sıcak Su Uygulamalarının ‘Hasanbey’ ve ‘Şekerpare’ Kayısı Çeşitlerinin Meyve Kalite Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 76 s. Ankara.

Yurtkulu, V. 2010. Nevşehir ilindeki doğal depoların durumu, sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 62 s. Ankara.

ARAŞTIRMA

Devam Eden Araştırma Projeleri

Düsük Oksijen Uygulanarak Normal Atmosferli Ve Kontrollü Atmosferli Kosullarda Depolanan Armutlarda Olgunlasma Ve Stres Tepkilerinin Bazı Fiziksel, Biyokimyasal Ve Gen Ifade Analizleri Ile Araştırılması- COST CA 18210

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen ‘Hayward’ Kivi Çeşidi Meyvelerinde Derim Zamanı ile Soğuk Muhafaza ve Raf Ömrü Sırasındaki Bazı Meyve Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkileri (BAPK, 2018-2021).

Kontrollü Atmosferli Depolama ve 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi (BAPK, 2015-2017).

The Effect of Some Preharvest Growth Regulator Treatments on Fruit Storability and Some Health Benefit Compounds in Apple. (TUBİTAK, 2015-2016).

Farklı Süre Ve Sıcaklıklarda Sıcak Su Uygulamalarının Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen Kivi (Actinidia Deliciosa (A Chev) Liang & Ferguson Cv Hayward) Meyvelerinin Derim Sonrası Kalite Korunumuna Etkisi (TÜBİTAK-2014-2015).

Taşköprü Sarımsağının Hasat Sonrası Fizyolojisine Modifiye Atmosferde Paketleme ve Metil Jasmonat Uygulamasının Etkisi (BAPK, 2011-2015).

Derim Sonrası 1- Methylcyclopropane Uygulamalarının Bazı Nar Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Muhafazası Üzerine Etkileri (BAPK, 2009-2014)

Ayvada taze olarak soğuk koşullarda muhafazaya alınmış ve reçel olarak işlenmiş ürünlerde kalite özellikleri üzerine bazı ön uygulamaların ve genotiplerin etkilerinin belirlenmesi (TÜBİTAK, 2006-2009)

Batı Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri (FTG, 2006-2007)

Bazı İşlenmiş Fındık Ürünlerinin Raf Ömrü Üzerine Araştırmalar (BAP, 2005-2007)

Muş lalesinin (Tulipa spp.) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası (BAP, 2004-2007)

Tarımsal Araştırmalarda Ölçüm ve Analiz Sistemi Geliştirilmesi (BAP, 2003-2005)

Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı (BAP, 2002-2006)

Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı (TÜBİTAK, 1999-2004)

Antepfıstığında (P.vera L.) Periyodisite Üzerine Etkili Faktörlerin ve Etki Düzeylerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK, 1999-2003)

Kalecik Ayva Tiplerinin (Cydonia vulgaris Pers.) Seleksiyonu Üzerine Araştırmalar (BAP,1998-2000)

Orta Anadolu Koşullarında Meyve Bahçelerinin İlkbahar Geç Donlarına Karşı Korunmasının Modern Teknikler ilke Geliştirilmesi (BAP, 1997-2002)

Bazı Bahçe Bitkileri Ürünlerinin Kontrollu Atmosferli Sistemlerde Muhafaza Olanakları Üzerine Araştırma (DPT, 1995-2000)

Bodur Elma Çeşitlerinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi (BAP, 1993-1997)

YAYINLAR

Akan, S., Tuna Gunes, N. 2021. Potential effects of storage period, warehouse locations, and methyl jasmonate in long-term stored garlic bulbs. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 45: 79-90.

Tuna Güneş, N. 2020. Storage, cold chain and logistic in agriculture (Tarımda Depolama, Soğuk Zincir ve Lojistik). Türk Tarım Orman, 260, 44-48.

Yıldız, M., Varıs, B., Horzum, Ö., Tuna Güneş, N. 2020. Postharvest salicylic acid treatment influences some quality attributes in air-stored pomegranate fruit. Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi, 26(4), 499-506., Doi: 10.15832/ankutbd.549669.

Akan, S., Horzum, Ö., Tuna Güneş, N. 2019. The effect of modified atmosphere packaging on keeping quality in green garlic (Allium sativum L.) leaves. Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences, 24(3), 165-173. (Yayın No: 5894277) (In Turkish).

Akan, S., Gunes, N.T., Yanmaz, R. 2019. Methyl Jasmonate And Low Temperature Can Help For Keeping Some Physicochemical Quality Parameters In Garlic (Allium sativum L.) Cloves, Food Chemistry, 03088146, 270, 546-553.

Nock, J., Doerflinger, F., Sutano, G., Al-Shoffe, Y., Gunes, N., Zhang, Y., Delong, J., Wright, H., Watkins, C. 2018. Managing Stem-end Flesh Browning, a Physiological Disorder of ‘Gala’ Apples. HortScience, 53(9) Supplement, S174.

Tuna Güneş, N., Horzum, Ö., Güneş, E. 2017. Economic and Technical Evaluation of Fruit Sector in Turkey.  Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(2): 37-49.

Zhang, Y., Nock, J., Al-Shoffe, Y., Gunes, N., Watkins, C. 2016. Dry matter and soluble solids concentrations in apple cultivars at harvest and during storage. HortScience, 51(9) Supplement, S136.

 Gunes, N., Nock, J., Al-Shoffe, Y., Zhang, Y., Watkins, C. 2016. Browning disorders and DA Meter readings in ‘Gala’ apples. HortScience, 51(9) Supplement, S166.

Nock, J., Al-Shoffe, Y., Gunes, N., Zhang, Y., Wright, H., DeLong, J., Watkins, C. 2016. Controlled Atmosphere (CA) and Dynamic CA Chlorophyll Fluorescence (DCA-CF) Storage of ‘Gala’ Apple. HortScience, 51(9) Supplement, S166.

Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N., Köksal, A.İ., Kaya, B. 2015. The Effect of Postharvest 1-Methylcyclopropane Treatments on Keeping of Some Health Benefit Compounds in Fruit of Pomegranate cv. ‘Silifke Aşısı’. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8, 2, 21-27

Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N. ve Bakoğlu, N. 2013. Türkiye'de Meyvecilik İhracatının Durumu ve Beklentileri. Tarım Türk Dergisi. 40, 11-15.

Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Tuna Güneş, N., Yıldırım, M., Aygün, A., Şan, B. 2012. Effect of wetted soil area on trunk growth, yield, and fruit quality of drip-irrigated sour cherry trees. Turkish J. Agric. For. 36, 439-450.

Okay, Y., Gunes, N.T., Koksal, A.İ. 2011. Free endogenous growth regulators in Pistachio (Pistacia vera L.). African Journal of Agricultural Research, 6, 1161–1169.

Okay, Y., Güneş, N.T., Köksal, A.İ. Köroğlu, M., Alagöz, R. 2010. The effects of pruning and fertilization applications on yield and some fruit characteristics of pistachio nuts (Pistacia vera L.). African Journal of Agricultural Research, 5, 3417–3426.

Gunes, N.T., Köksal, A.İ., Artık, N., Poyrazoglu, E. 2010. Biochemical content of hazelnut (Corylus avellanaL.) cultivars from West Black Sea Region of Turkey. European Jornal of Horticultural Science, 75, 77–84.

Tuna-Gunes, N., Okay, Y., Köksal, A.İ., Köroğlu, M. 2010. The Effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit characteristics, hormon concentrations and alternate bearing in pistachio. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34, 33–43.

Dumanoglu, H., Gunes, N.T., Aygun, A., San, B., Akpinar, A.E., Bakir, M. 2009. Analysis of clonal variations in cultivated quince (Cydonia oblonga ‘Kalecik’) based on fruit characteristics and SSR markers. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37, 113–120.

Köksal, A.İ., Güneş, N.T. 2008. Fonksiyonel bir meyve: Nar. Popüler Bilim, 168, 26–29.

Dumanoğlu, H., Tuna-Güneş, N., Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, B. 2006. Clonal selection of a winter-type European Pear cultivar ‘Ankara’ (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 355–363.

Gunes, N.T., Aygun, A., San, B. 2006. Postharvest heat treatments for enhanced fruit quality during storage of early ripening European pear. European Journal of Horticultural Science, 71, 135–142.

Köksal, A.İ., Artik, N., Şimşek, A., Güneş, N. 2006. Nutrient composition of hazelnut (Corylus avellana L.) varieties cultivated in Turkey. Food Chemistry, 99, 509–515.

Gunes, N.T. 2006. Frost hardiness of some Turkish apricot cultivars during the bloom period. HortScience, 41, 310–312.

Güneş, N.T. 2005. Sürdürülebilir ve güvenli tarımsal üretim için küresel ortaklık: EUREPGAP. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 524, 72–81.

Gunes, N.T., Dumanoglu, H. 2005. Some fruit attributes of quince (Cydonia oblonga) based on genotypes during the pre-harvest period. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33, 211–217.

Gunes, N.T. 2003. Changes in ethylene production during preharvest period in quince (Cydonia vulgaris L.) and the use of ethylene production to predict harvest maturity. European Journal of Horticultural Science, 68, 212–221.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Kadayıfçı, A., Güneş, N. 2000. Farklı sulama yöntemlerinde elma ağaçlarının su tüketimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6, 22–29.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Aktaş, M. 1999. The effects of different amino acid chelate foliar fertilizers on yield, fruit quality, shoot growth and Fe, Zn, Cu, Mn content of leaves in Williams pear cultivar (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 651–658.

Dumanoğlu, H., Aygün, A. Alay, A., Güneş, N.T., Özkaya, M.T. 1999. Ahlatın (Pyrus elaegrifolia Pall.) yeşil çeliklerinde köklenme ve sürme üzerine çelik alma zamanı, IBA ve Putrescine’in etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 559–565.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Kadayıfçı, A. 1999. Farklı sulama yöntemleri ve programlarının elma ağaçlarının vejetatif gelişimi, meyve verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek sayı 4, 909–920.

Ayfer, M., Tuna, N. 1991. Meyve Bahçelerinin Budanması. Bahçe & Sera Dergisi, 3, 15–21.

Gunes, N.T., Poyrazoglu, E.S. 2020. Evaluation of some quince (Cydonia oblonga Mill.) cultivars in terms of jam processing. Acta Hortic. 1292, 73-78. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1292.10. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1292.10.

Bakoğlu, N., Tuna Gunes, N. 2020. The effect of 1-MCP concentration on skin and flesh color polyphenol oxidase activity during cold storage and shelf life periods in 'Ankara' pear (Pyrus communis L.). Acta Hortic. 1275, 221-228. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1275.31. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1275.31.

Nock, J.F., Doerflinger, F.C., Sutanto, G., Al Shoffe, Y., Gunes, N., Zhang, Y., Wright, A.H., DeLong, J., Watkins, C.B. 2019. Managing stem-end flesh browning, a physiological disorder of 'Gala' apples. Acta Hortic. 1256, 163-168. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1256.23. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1256.23.

Tuna Güneş, N. 2019. Keeping of health benefits in quince after harvest: Hot water treatments (ayvada insan sağlığına yararlı bileşiklerin korunumu: Sıcak su uygulamaları).  5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Abstract Book 753p. (In Turkish).

Horzum, Ö., Akan, S., Tuna Güneş, N. 2019. Bazı Meyvelerde Depolama Sırasında Fonksiyonel Özelliklerin Korunumuna Yönelik Teknolojiler. 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Proceeding Book, 1499-1506, ISBN 978-605-69778-0-0. (In Turkish).

Horzum, Ö., Akan, S., Tuna Güneş, N. 2019. Pomegranate: Red health agent (Nar: Kırmızı Sağlık Ajanı). 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Proceeding Book, 1507-1514, ISBN 978-605-69778-0-0. (In Turkish).

Akan, S., Horzum, Ö., Tuna Güneş, N. 2019. Functional food source: Red Beetroot (Fonksiyonel Gıda Kaynağı ‘Kırmızı Pancar’). 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Proceeding Book, 1515-1528, ISBN 978-605-69778-0-0. (In Turkish)

Akan, S., Horzum, Ö., Tuna Güneş, N. 2019. Taze sarımsak (Allium sativum L.) başlarının modifiye atmosferli paketlerde depolanma performansı. 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2-6/10/2019, Ankara, Proceeding Book, 424-432, ISBN 978-605-69778-0-0 (In Turkish).

Akan, S., Horzum, Ö., Tuna Güneş, N., İpek, M, Güneş, E. 2019. Taşköprü Sarımsağında Karlılık Analizi (Profitability analysis in Taşköprü garlic). 1. Uluslararası Tarım ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019, Ankara, 362-370.

Güneş, N., Horzum, Ö. 2018. Doğal Bir Diyet Bileşeni: Ayva (Cydonia sp.) (A natural diet component: Quince (Cydonia sp.)) International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition and Healthy Life’ 2018, 12-15 July Ankara Turkey. Proceedings Book, 658-663. (In Turkish).

Akan, S., Tuna Gunes, N. 2018. Diyetimizde Bir Yenilik: Siyah Sarımsak (An Innovation in Our Diet: Black Garlic). International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition and Healthy Life’ 2018, 12-15 July Ankara, Turkey. Proceedings Book, 651-657. (In Turkish)

Akan, S., Tuna Gunes, N. Yanmaz, R. 2017. Combined effect of methyl jasmonate and modified atmosphere packaging on keeping quality in peeled garlic cloves. 64th Scientific Conference with International Participation Food Science, Engineering and Technology, 19-21 October Plovdiv, Bulgaria. Abstract Book, 40p.

Horzum, Ö., Bakoğlu, N., Güneş, N.T. 2017. Ambalajlı Yaş Meyveler, Yaş Meyve Ambalajlarının Özellikleri Ile Ambalaj Etiketlerine Yönelik Tüketici Algısı Ve Beklentileri, Meyve Bilimi, 1(1):1-8.

Akan, S., Yanmaz, R., Tuna Güneş, N., Halloran, N. 2016. The effect of different storage temperatures on clove quality in shelled and modified atmosphere packed garlics (Farklı depolama sıcaklıklarının modifiye atmosferde paketlenen soyulmuş sarımsaklarda diş kalitesine etkisi). VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim, Abstract Book, 69 p. Eğirdir/Isparta (In Turkish).

Güneş, N.T., Horzum, Ö., Bakoğlu, N. 2016. Amasya’da Doğal Olarak Yetişen Kızılcık, Cornus mas L Meyvelerinin Raf Ömrü Sürecinde Bazı Fiziko-kimyasal Özelliklerindeki Değişimler, Bahçe, 2016, 1, 680-684.

Tuna Güneş, N., Özüpek, Ö., Bakoğlu, N. 2015. Organik Olarak Üretilen Bazı Meyve Türlerinde Derim Sonrası İşlemler, Soğukta Muhafaza ve Pazarlama Zinciri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize-Pazar. Bildiriler kitabı, 503-513.

Tuna Güneş, N., Köksal, A.İ., Özüpek, Ö., Kaya, B. 2014. Farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen ‘Silifke aşısı’ nar çeşidi meyvelerinin bazı kalite özelliklerine 1-Metilsiklopropen uygulamalarının etkisi. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa. Bildiriler Kitabı, 45-52.

Bakoğlu, N, Özüpek, Ö., Halloran, N., Tuna Güneş, N., Akan, S. 2012. Heat treatments in storage of horticultural crops (Bahçe ürünleri muhafazasında sıcaklık uygulamaları). Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Abstarct Book, 346p. (In Turkish)

Koksal, A.I., Gunes, N.T., Belge, B. 2012. The effect of sampling year and geographical regions on some physical characteristics of hazelnut cultivars grown in Turkey. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on the Challenge for a Sustainable Production, Protection and Consumption of Mediterranean Fruits and Nuts. 22-27.08.2010, Lisbon Portugal. Acta Horticulturae, 940, 301-308.

Okay, Y., Günes, N.T., Köksal, A.İ., Köroğlu, M., Alagöz, R. 2011. The effect of different fertilization and irrigation treatments on yield and some nut characteristics in Pistachio. V International Symposium on Pistachios and Almonds, 6-10 October, 2009, Sanliurfa Turkey. Acta Horticulturae, 912, 163-170.

Köksal İ., Okay Y., Demirsoy L., Demirsoy H., Serdar Ü., Güneş, N.T., Özüpek Ö. 2010. Meyve üretiminin geliştirilme yöntem ve hedefleri. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, 457-476.

Tuna-Gunes, N. 2010. Effect of 1-MCP and different ecological conditions on postharvest quality of 'Esme' quince fruit during long term storage. VI International Postharvest Symposium, April 8, 2009, Antalya (Turkey). Acta Horticulturae, 877, 387–394.

Tuna-Gunes, N., Poyrazoglu, E., Dumanoglu, H. 2010. Preliminary results on some constitutional changes in 1-MCP treated quince (Cydonia oblonga Mill.) fruit during cold storage period. III International Conference Postharvest Unlimited 2008, 3-9.11.2008 Berlin, Germany. Acta Horticulturae, 858, 229-234.

Demir, K., Okay, Y., Tuna-Güneş, N. 2009. Physiological effects of greenhouse, greenhouse effect and temperature in plant production and precautions to be taken. Proceedings of 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30 May 2009 Tekirdağ, Turkey, p: 282–287.

Okay, Y., Demir, K., Tuna-Güneş, N. 2009. Global climate change and horticultural production. Proceedings of 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30 May 2009 Tekirdağ, Turkey, p: 275–281.

Güneş, N.T. 2008. Kalecik Ayvası meyvelerinin soğukta muhafaza performansı. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, 84–92.

Tuna-Gunes, N. 2008. Ripening regulation during storage in quince (Cydonia oblonga Mill.) fruit. International Conference on Ripening Regulation and Postharvest Fruit Quality, 12-13.11.2007, Weingarten, Germany. Acta Horticulturae, 796, 191–196.

Köksal, A.İ., Tuna-Güneş, N. 2007. Türkiye’de meyve yetiştiriciliği ve sorunları. 1. Ulusal Tarım Kurultayı, 15-17 Kasım 2006, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, Bildiriler Kitabı, 84–91.

Şan, B., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Erdoğan, V., Aygün, A. 2007. Ankara Armudu (Pyrus communis) klonlarında çekirdek sayısı ile diğer meyve özellikleri arasındaki ilişkiler. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 1–5.

Aygün, A., Şan, B., Kotlarla, A., Erdoğan, V., Güneş, N., Dumanoğlu, H. 2007. ‘Ankara’ Armudu klonlarının sürgün ucu kültürü ile in vitro çoğaltımı. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 202–206.

Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V., Koltarla, A., Dumanoğlu, H. 2007. Ümitvar ‘Ankara’ Armudu klonlarında meyvelerin soğukta muhafazası. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 469–473.

Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, B., Koltarla, A., Güneş, N.,  Dumanoğlu, H. 2007. ‘Ankara’ Armudu (Pyrus communis L.) klonlarının RAPD tekniği ile moleküler analizi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 56–59.

Tuna-Gunes, N., Koksal, A.I. 2007. Relationships between some fruit characteristics and sensory evaluation in quince (Cydonia oblonga Mill.) fruits. First International Symposium on Fresh Food Quality Standards: Better Food by Quality and Assurance, 7-11.05.2006, Amman, Jordan. Acta Horticulturae, 741, 125–133.

Güneş, N.T., Köksal, A.İ. 2005. Kontrollü atmosferli depolama koşullarının ‘Granny Smith’ ve ‘Starking Delicious’ elmalarının bazı kalite kriterleri üzerine etkileri. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 289–297.

Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V. 2005. Sıcaklık uygulamalarının ‘Gloster’ elma çeşidinin muhafazası üzerine etkisi. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 220–227.

Halloran, N., Demir, K., Güneş, N.T., Çavuşoğlu, Ş., Doğan, E. 2005. Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) soğukta muhafazası. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 514–522.

Gunes, N.T., Koksal, A.I. 2005. Ethylene biosynthesis of quince during storage. Fifth International Postharvest Symposium, 6-11.06.2004, Verona, Italy. Acta Horticulturae, 682, Vol. I., 177–184.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Kadayıfçı, A. 1997. Farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarında vejetatif ve generatif gelişme parametreleri, su tüketimi ve sistem maliyeti üzerine etkileri. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı, 373–380.

Koksal, A.I., Dumanoglu, H., Tuna, N. 1994. The effect of Semperfresh on the storage of Williams Pear and Starkspur Golden Delicious apple cultivar. Postharvest 93, International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops, 29.8-4.9.1993, Kecskemet, Hungary. Acta Horticulturae, 368, Vol. II, 793–801.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Tuna, N. 1992. Bazı elma ve armut çeşitlerinin muhafazası üzerine Semperfresh’in etkisi. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova İzmir, Bildiriler Kitabı, Cilt I., 375–379.

KİTAPLAR & KİTAP BÖLÜMLERİ

Güneş, E., Movassaghi, H., Unsal, F., Tuna Gunes, N. 2020. GMO Policies and Practices: A Global Overview with Special Focus on Turkey. In: Pardeep Singh, Anwesha Borthakur, Aditya Abha Singh, Ajay Kumar, Kshitij K. Singh (Eds.) Policy Issues in Genetically Modified Crops: A Global Perspective. Elsevier, 29-52, San Diego CA, USA, ISBN: 9780128209455.

Güneş, N.T. 2017. Bahçe Ürünlerinde Meyve Gelişimi. In: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması (Türk, R., Güneş, N.T., Erkan, M., Koyuncu, M.A. Eds.). SOMTAD Yayınları, Ders Kitabı No 1, ISBN: 978-605-67800-0-4. P: 21-35.

Güneş, N.T., Ö. Horzum. 2017. Bahçe Ürünlerinde Fizyolojik Olaylar. In: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması (Türk, R., Güneş, N.T., Erkan, M., Koyuncu, M.A. Eds.). SOMTAD Yayınları, Ders Kitabı No 1, ISBN: 978-605-67800-0-4. P: 61-83.

Koksal, A.I., Gunes, N.T. 2008. Descriptors for Hazelnut (Corylus avellana L.). Bioversity International, FAO-CIHEAM, Italy, ISBN: 978-92-9043-762-8, 55 p.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N. 2002. Ankara Armudu. Ankaralılar Vakfı Yayınları, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara, ISBN 975-6608-01-3, 51 s.

EDİTÖRLÜKLER

Proceedings of The International Symposium on Strategies and Technologies to Maintain Quality and Reduce Postharvest Losses. Acta Horticulturae 1275. ISSN 0567-7572 (print) 2406-6168 (electronic).

Kiraz Çalıştayı, Tarımsal Mücadele Yöntemleri (Cherry Workshop, Pest Management Methods), SOMTAD Yayınları Yardımcı Ders Kştabı No. 2. 106 p. (In Turkish)

Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması. 2017. SOMTAD Yayınları. ISBN: 978-605-67800-0-4. 542s.

Proceedings of the Third International Conference Postharvest Unlimited. 2008. Acta Horticulturae, Number 858, ISSN 0567-7572, ISBN 978 90 6605 206 2

Proceedings of the Fourth International Symposium on Hazelnut. 1997. Acta Horticulturae, Number 445. Leuven, Belgium ISBN 90 6605 789 0

EDİTÖRLER KURULU ÜYELİKLERİ

Journal of Agricultural Sciences (2017-2020)