PROF.DR. NURDAN TUNA GÜNEŞ    
Adı : NURDAN
Soyadı : TUNA GÜNEŞ
E-posta : tuna@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312-596 13 20
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri

Kırklareli

Bilim Dalı

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık Alanı

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Derim Sonrası Fizyolojisi

EĞİTİM VE AKADEMİK DENEYİM

Prof.Dr.

2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç.Dr.

2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.

1999

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

DANIŞMAN: Prof.Dr.A.İlhami KÖKSAL

KONU: Bazı Meyve Türlerinin Etilen Biyosentezi Üzerinde Araştırmalar

Yüksek Lisans

1992

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

DANIŞMAN: Prof.Dr.Mahmut AYFER

KONU: Değişik Zamanlarda Derilen Bazı Armut Çeşitlerinin Muhafazaları Üzerinde Araştırmalar

Araş. Gör.

1991

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans

1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

ÜYELİKLER

Ankara Üniversiteliler Derneği

International Society For Horticultural Science (ISHS)

Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY ve KURSLAR

XXX. International Horticultural Congress, 12-16 August 2018, İstanbul, Turkey

International ‘EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Summit’ 2018 12-15 July 2018, Ankara, Turkey

American Society For Horticultural Science Annual Conference, 8-11.08.2016, Atlanta, USA

XII. International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference 18-22 June 2017, Warsaw, Poland

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir/Isparta, 04-07 Ekim 2016.

VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 12-16 Ocak 2015, Türkiye

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa, 22-25 Eylül 2014, Türkiye

International Controlled & Modified Athmosphere Conference, 3-7.06.2013, Trani, Italy

Workshop Trace Gas Facility, Radboud University, 11-12.04.2011, Nijmegen Netherlands

28th International Horticultural Congress, 22-27.08.2010, Lizbon, Portekiz

6th International Postharvest Symposium, 8-12.04.2009, Antalya, Türkiye

First International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30.05.2009, Tekirdağ, Türkiye

III Conference Postharvest Unlimited 2008, 3-9.11.2008 Berlin, Germany

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

International Conference on Ripening Regulation and Postharvest Fruit Quality, 12-13.11.2007, Weingarten, Almanya

First ISHS Fresh Food Quality Standards, Better Food by Quality & Assurance, 7-11.05.2006, Amman, Ürdün

III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay

VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005 Ankara

Fifth International Postharvest Symposium, 6-11.06.2004, Verona, İtalya

Postharvest 93, International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops, 29.8-4.9.1993, Kecskemet, Macaristan

TOPLUMA HİZMET

T.B.M.M. Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemler Meclis Araştırması Komisyonu (10/81, 234, 286), 24.03-30.10.2006, TBMM, Ankara

SON 5 YILDA HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

Asian Journal of Plant Sciences

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Journal of Agricultural Sciences

Journal of Biological Sciences

Journal of Plant Sciences

Hortscience (ASHS)

Health and Nutrition

International Journal of Agricultural Research

Plant Growth Regulation

Plant and Soil Science

Scientia Horticulturae (Elsevier)

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

BURSLAR/KURSLAR/ÖDÜLLER

Visiting Scholar, 2015-2016, Cornell Universiy, Ithaca New York.

Research & Development In Postharvest Practices, 21.02-17.03.2005, Tel Aviv, İsrail

Course on Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops.Mediterranean Agronomic Institute (MAICH.1991 (1 ay). China, Crete, Yunanistan

Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere katılma destekleri

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Lisans Dersleri

ZBB 429 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması

ZBB 301 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

ZBB 208 Bahçe Bitkileri

Lisansüstü Dersler

802502 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı

802508 Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrası Fizyolojisi

802529 Meyvelerin Derim Öncesi Fizyolojisi

802535 Meyvelerin Muhafazasında Soğutma Teknikleri

Danışmanlığında Tamamlanan Lisansüstü Çalışmalar

Horzum, Ö. 2017. Kontrollü Atmosferli Depolama ve 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi.

Bakoğlu, N.2014. Derim Sonrası 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının ‘Ankara’ Armut Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 133s. Ankara.

Erpek, M. 2014. Meyvelerde Kullanılan Ön Soğutma Yöntemleri ile ilgili Son Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49s. Ankara.

Küçük, H.Y. 2014. Farklı Tüketici Gruplarında Meyve Tüketim ve Muhafaza Alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41s. Ankara.

Belge Sole Cutrona, B. 2011. Sıcak Su Uygulamalarının ‘Hasanbey’ ve ‘Şekerpare’ Kayısı Çeşitlerinin Meyve Kalite Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 76 s. Ankara.

Yurtkulu, V. 2010. Nevşehir ilindeki doğal depoların durumu, sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 62 s. Ankara.

ARAŞTIRMA

Devam Eden Araştırma Projeleri

Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen ‘Hayward’ Kivi Çeşidi Meyvelerinde Derim Zamanı ile Soğuk Muhafaza ve Raf Ömrü Sırasındaki Bazı Meyve Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkileri (BAPK, 2018-2020).

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Kontrollü Atmosferli Depolama ve 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi (BAPK, 2015-2017).

The Effect of Some Preharvest Growth Regulator Treatments on Fruit Storability and Some Health Benefit Compounds in Apple. (TUBİTAK, 2015-2016).

Farklı Süre Ve Sıcaklıklarda Sıcak Su Uygulamalarının Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen Kivi (Actinidia Deliciosa (A Chev) Liang & Ferguson Cv Hayward) Meyvelerinin Derim Sonrası Kalite Korunumuna Etkisi (TÜBİTAK-2014-2015).

Taşköprü Sarımsağının Hasat Sonrası Fizyolojisine Modifiye Atmosferde Paketleme ve Metil Jasmonat Uygulamasının Etkisi (BAPK, 2011-2015).

Derim Sonrası 1- Methylcyclopropane Uygulamalarının Bazı Nar Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Muhafazası Üzerine Etkileri (BAPK, 2009-2014)

Ayvada taze olarak soğuk koşullarda muhafazaya alınmış ve reçel olarak işlenmiş ürünlerde kalite özellikleri üzerine bazı ön uygulamaların ve genotiplerin etkilerinin belirlenmesi (TÜBİTAK, 2006-2009)

Batı Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri (FTG, 2006-2007)

Bazı İşlenmiş Fındık Ürünlerinin Raf Ömrü Üzerine Araştırmalar (BAP, 2005-2007)

Muş lalesinin (Tulipa spp.) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası (BAP, 2004-2007)

Tarımsal Araştırmalarda Ölçüm ve Analiz Sistemi Geliştirilmesi (BAP, 2003-2005)

Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı (BAP, 2002-2006)

Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı (TÜBİTAK, 1999-2004)

Antepfıstığında (P.vera L.) Periyodisite Üzerine Etkili Faktörlerin ve Etki Düzeylerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK, 1999-2003)

Kalecik Ayva Tiplerinin (Cydonia vulgaris Pers.) Seleksiyonu Üzerine Araştırmalar (BAP,1998-2000)

Orta Anadolu Koşullarında Meyve Bahçelerinin İlkbahar Geç Donlarına Karşı Korunmasının Modern Teknikler ilke Geliştirilmesi (BAP, 1997-2002)

Bazı Bahçe Bitkileri Ürünlerinin Kontrollu Atmosferli Sistemlerde Muhafaza Olanakları Üzerine Araştırma (DPT, 1995-2000)

Bodur Elma Çeşitlerinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi (BAP, 1993-1997)

YAYINLAR

Akan, S., Gunes, N.T., Yanmaz, R. 2019. Methyl Jasmonate And Low Temperature Can Help For Keeping Some Physicochemical Quality Parameters In Garlic (Allium sativum L.) Cloves, Food Chemistry, 03088146, 270, 546-553.

Güneş, N.T., Horzum, Ö., Bakoğlu, N. 2017. Ambalajlı Yaş Meyveler, Yaş Meyve Ambalajlarının Özellikleri Ile Ambalaj Etiketlerine Yönelik Tüketici Algısı Ve Beklentileri, Meyve Bilimi, 1(1):1-8.

Tuna Güneş, N., Horzum, Ö., Güneş, E. 2017. Economic and Technical Evaluation of Fruit Sector in Turkey.  Balkan and Near Eastern. Journal of Social Sciences, 3(2): 37-49.

Güneş, N., Horzum, Ö., Güneş, E. 2017. Economic And Technical Evaluation Of Fruit Sector In Turkey, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3, 2, 37-49.

Güneş, N.T., Horzum, Ö., Bakoğlu, N. 2016. Amasya’da Doğal Olarak Yetişen Kızılcık, Cornus mas L Meyvelerinin Raf Ömrü Sürecinde Bazı Fizikokimyasal Özelliklerindeki Değişimler, Bahçe, 2016, 1, 680-684.

Tuna Güneş, N., Özüpek, Ö., Bakoğlu, N. 2015. Organik Olarak Üretilen Bazı Meyve Türlerinde Derim Sonrası İşlemler, Soğukta Muhafaza ve Pazarlama Zinciri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize-Pazar. Bildiriler kitabı, 503-513.

Güneş, N.T., Horzum, Ö., Köksal, A.İ., Kaya, B. 2015. Derim Sonrası 1 Metilsiklopropen Uygulamalarının Silifke Aşısı Nar Çeşidi Meyvelerinde İnsan Sağlığına Yararlı Bazı Bileşiklerin Korunumuna Etkisi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8, 2, 21-27.

Tuna Güneş, N., Köksal, A.İ., Özüpek, Ö., Kaya, B. 2014. Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen ‘Silifke Aşısı’ Nar Çeşidi Meyvelerinin Bazı Kalite Özelliklerine 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının Etkisi. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa. Bildiriler Kitabı, 45-52.

Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N. ve Bakoğlu, N. 2013. Türkiye'de Meyvecilik İhracatının Durumu ve Beklentileri. Tarım Türk Dergisi. 40, 11-15.

Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Tuna-Güneş, N., Yıldırım, M., Aygün, A., Şan, B. 2012. Effect of wetted soil area on trunk growth, yield, and fruit quality of drip-irrigated sour cherry trees. Turkish J. Agric. For. 36, 439-450.

Koksal, A.I., Gunes, N.T., Belge, B. 2012. The Effect of Sampling Year and Geographical Regions on Some Physical Characteristics of Hazelnut Cultivars Grown in Turkey. Acta Horticulturae, 940, 301-308.

Okay, Y., Günes, N.T., Köksal, A.İ., Köroğlu, M., Alagöz, R. 2011. The effect of different fertilization and irrigation treatments on yield and some nut characteristics in Pistachio. Acta Horticulturae, 912, 163-170.

Okay, Y., Gunes, N.T., Koksal, A.İ. 2011. Free endogenous growth regulators in Pistachio (Pistacia vera L.). African Journal of Agricultural Research, 6, 1161–1169.

Okay, Y., Güneş, N.T., Köksal, A.İ. Köroğlu, M., Alagöz, R. 2010. The effects of pruning and fertilization applications on yield and some fruit characteristics of pistachio nuts (Pistacia vera L.). African Journal of Agricultural Research, 5, 3417–3426.

Gunes, N.T., Köksal, A.İ., Artık, N., Poyrazoglu, E. 2010. Biochemical content of hazelnut (Corylus avellanaL.) cultivars from West Black Sea Region of Turkey. European Jornal of Horticultural Science, 75, 77–84.

Tuna-Gunes, N., Okay, Y., Köksal, A.İ., Köroğlu, M. 2010. The Effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit characteristics, hormon concentrations and alternate bearing in pistachio. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34, 33–43.

Köksal İ., Okay Y., Demirsoy L., Demirsoy H., Serdar Ü., Güneş, N.T., Özüpek Ö. 2010. Meyve üretiminin geliştirilme yöntem ve hedefleri. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, 457-476.

Tuna-Gunes, N. 2010. Effect of 1-MCP and different ecological conditions on postharvest quality of 'Esme' quince fruit during long term storage. Acta Horticulturae, 877, 387–394.

Tuna-Gunes, N., Poyrazoglu, E., Dumanoglu, H. 2010. Preliminary results on some constitutional changes in 1-MCP treated quince (Cydonia oblonga Mill.) fruit during cold storage period. Acta Horticulturae, 858, 229-234.

Dumanoglu, H., Gunes, N.T., Aygun, A., San, B., Akpinar, A.E., Bakir, M. 2009. Analysis of clonal variations in cultivated quince (Cydonia oblonga ‘Kalecik’) based on fruit characteristics and SSR markers. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37, 113–120.

Demir, K., Okay, Y., Tuna-Güneş, N. 2009. Physiological effects of greenhouse, greenhouse effect and temperature in plant production and precautions to be taken. Proceedings of 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30 May 2009 Tekirdağ, Turkey, p: 282–287.

Okay, Y., Demir, K., Tuna-Güneş, N. 2009. Global climate change and horticultural production. Proceedings of 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 28-30 May 2009 Tekirdağ, Turkey, p: 275–281.

Güneş, N.T. 2008. Kalecik Ayvası meyvelerinin soğukta muhafaza performansı. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, 84–92.

Köksal, A.İ., Güneş, N.T. 2008. Fonksiyonel bir meyve: Nar. Popüler Bilim, 168, 26–29.

Tuna-Gunes, N. 2008. Ripening regulation during storage in quince (Cydonia oblonga Mill.) fruit. Acta Horticulturae, 796, 191–196.

Köksal, A.İ., Tuna-Güneş, N. 2007. Türkiye’de meyve yetiştiriciliği ve sorunları. 1. Ulusal Tarım Kurultayı, 15-17 Kasım 2006, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, Bildiriler Kitabı, 84–91.

Şan, B., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Erdoğan, V., Aygün, A. 2007. Ankara Armudu (Pyrus communis) klonlarında çekirdek sayısı ile diğer meyve özellikleri arasındaki ilişkiler. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 1–5.

Aygün, A., Şan, B., Kotlarla, A., Erdoğan, V., Güneş, N., Dumanoğlu, H. 2007. ‘Ankara’ Armudu klonlarının sürgün ucu kültürü ile in vitro çoğaltımı. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 202–206.

Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V., Koltarla, A., Dumanoğlu, H. 2007. Ümitvar ‘Ankara’ Armudu klonlarında meyvelerin soğukta muhafazası. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 469–473.

Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, B., Koltarla, A., Güneş, N.,  Dumanoğlu, H. 2007. ‘Ankara’ Armudu (Pyrus communis L.) klonlarının RAPD tekniği ile moleküler analizi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 56–59.

Tuna-Gunes, N., Koksal, A.I. 2007. Relationships between some fruit characteristics and sensory evaluation in quince (Cydonia oblonga Mill.) fruits. Acta Horticulturae, 741, 125–133.

Dumanoğlu, H., Tuna-Güneş, N., Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, B. 2006. Clonal selection of a winter-type European Pear cultivar ‘Ankara’ (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 355–363.

Gunes, N.T., Aygun, A., San, B. 2006. Postharvest heat treatments for enhanced fruit quality during storage of early ripening European pear. European Journal of Horticultural Science, 71, 135–142.

Köksal, A.İ., Artik, N., Şimşek, A., Güneş, N. 2006. Nutrient composition of hazelnut (Corylus avellana L.) varieties cultivated in Turkey. Food Chemistry, 99, 509–515.

Gunes, N.T. 2006. Frost hardiness of some Turkish apricot cultivars during the bloom period. HortScience, 41, 310–312.

Güneş, N.T., Köksal, A.İ. 2005. Kontrollü atmosferli depolama koşullarının ‘Granny Smith’ ve ‘Starking Delicious’ elmalarının bazı kalite kriterleri üzerine etkileri. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 289–297.

Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V. 2005. Sıcaklık uygulamalarının ‘Gloster’ elma çeşidinin muhafazası üzerine etkisi. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 220–227.

Halloran, N., Demir, K., Güneş, N.T., Çavuşoğlu, Ş., Doğan, E. 2005. Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) soğukta muhafazası. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 514–522.

Gunes, N.T., Koksal, A.I. 2005. Ethylene biosynthesis of quince during storage. Acta Horticulturae, 682, Vol. I., 177–184.

Güneş, N.T. 2005. Sürdürülebilir ve güvenli tarımsal üretim için küresel ortaklık: EUREPGAP. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 524, 72–81.

Gunes, N.T., Dumanoglu, H. 2005. Some fruit attributes of quince (Cydonia oblonga) based on genotypes during the pre-harvest period. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33, 211–217.

Gunes, N.T. 2003. Changes in ethylene production during preharvest period in quince (Cydonia vulgaris L.) and the use of ethylene production to predict harvest maturity. European Journal of Horticultural Science, 68, 212–221.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Kadayıfçı, A., Güneş, N. 2000. Farklı sulama yöntemlerinde elma ağaçlarının su tüketimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6, 22–29.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Aktaş, M. 1999. The effects of different amino acid chelate foliar fertilizers on yield, fruit quality, shoot growth and Fe, Zn, Cu, Mn content of leaves in Williams pear cultivar (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 651–658.

Dumanoğlu, H., Aygün, A. Alay, A., Güneş, N.T., Özkaya, M.T. 1999. Ahlatın (Pyrus elaegrifolia Pall.) yeşil çeliklerinde köklenme ve sürme üzerine çelik alma zamanı, IBA ve Putrescine’in etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 559–565.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Kadayıfçı, A. 1999. Farklı sulama yöntemleri ve programlarının elma ağaçlarının vejetatif gelişimi, meyve verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek sayı 4, 909–920.

Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Kadayıfçı, A. 1997. Farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarında vejetatif ve generatif gelişme parametreleri, su tüketimi ve sistem maliyeti üzerine etkileri. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı, 373–380.

Koksal, A.I., Dumanoglu, H., Tuna, N. 1994. The effect of Semperfresh on the storage of Williams Pear and Starkspur Golden Delicious apple cultivar. Acta Horticulturae, 368, Vol. II, 793–801.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Tuna, N. 1992. Bazı elma ve armut çeşitlerinin muhafazası üzerine Semperfresh’in etkisi. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova İzmir, Bildiriler Kitabı, Cilt I., 375–379.

Ayfer, M., Tuna, N. 1991. Meyve Bahçelerinin Budanması. Bahçe & Sera Dergisi, 3, 15–21.

KİTAPLAR & KİTAP BÖLÜMLERİ

Güneş, N.T. 2017. Bahçe Ürünlerinde Meyve Gelişimi. In: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması (Türk, R., Güneş, N.T., Erkan, M., Koyuncu, M.A. Eds.). SOMTAD Yayınları, Ders Kitabı No 1, ISBN: 978-605-67800-0-4. P: 21-35.

Güneş, N.T., Ö. Horzum. 2017. Bahçe Ürünlerinde Fizyolojik Olaylar. In: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması (Türk, R., Güneş, N.T., Erkan, M., Koyuncu, M.A. Eds.). SOMTAD Yayınları, Ders Kitabı No 1, ISBN: 978-605-67800-0-4. P: 61-83.

Koksal, A.I., Gunes, N.T. 2008. Descriptors for Hazelnut (Corylus avellana L.). Bioversity International, FAO-CIHEAM, Italy, ISBN: 978-92-9043-762-8, 55 p.

Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N. 2002. Ankara Armudu. Ankaralılar Vakfı Yayınları, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara, ISBN 975-6608-01-3, 51 s.

EDİTÖRLÜKLER

Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması. 2017. SOMTAD Yayınları. ISBN: 978-605-67800-0-4. 542s.

Proceedings of the Third International Conference Postharvest Unlimited. 2008. Acta Horticulturae, Number 858, ISSN 0567-7572, ISBN 978 90 6605 206 2

Proceedings of the Fourth International Symposium on Hazelnut. 1997. Acta Horticulturae, Number 445. Leuven, Belgium ISBN 90 6605 789 0

EDİTÖRLER KURULU ÜYELİKLERİ

Journal of Agricultural Sciences