PROF.DR. GÜLEN BAŞCANBAZ TUNCA    
Adı : GÜLEN
Soyadı : BAŞCANBAZ TUNCA
E-posta : tunca@science.ankara.edu.tr
Tel : 312 2126720/1206
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı        :  Gülen BAŞCANBAZ TUNCA

2. Doğum Tarihi  : 10.08.1964

3. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1989

Doktora

Matematik

Ankara Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans Tez Başlığı : “Schlicht” Fonksiyonlar Teorisine Ait Bazı Sonuçlar

Danışman  : Prof. Dr. Türkan BAŞGÖZE

Doktora Tezi Başlığı:  Analitik ve Meromorf Fonksiyonların Bir Sınıfı için İntegral Gösterimi ve Bu Fonksiyonların Nonself-Adjoint Operatörlerin Spektral Teorisine Uygulamaları

Danışman :  Prof. Dr. İ. Kaya ÖZKIN

4. Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

1987-1995

Dr. Ar. Gör.

Ankara  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

1995-2004

Yrd. Doç. Dr

Ankara  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

2004-2009

Doç. Dr.

Ankara  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

2007-2013

Prof. Dr.

Ankara  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

2013-

 

5. Yönetilen Tezler:

5.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1) Melek KART, “Çeşitli operatörlerin bazı koruma özellikleri” Ankara Üniversitesi, 2008.

2)  Dilek SÖYLEMEZ,  “Bleimann, Butzer ve Hahn operatörünün bazı özellikleri”, Ankara Üniversitesi, 2009.

3) Gamze ANDAÇ, Bernstein polinomları ve lineer pozitif fonksiyoneller, Ankara Üniversitesi, 2015.

 4) Münüse AKÇAY, Pozitif Lineer Operatörler için Korovkin-tipli Teoremler, Ankara Üniversitesi, 2015.

 

5.2. Yönetilen Doktora Tezleri 

1) Başar YILMAZ, “Genelleştirilmiş Picard Operatörlerinin Bazı Yaklaşım  Özellikleri” Temmuz 2012, Ankara Üniversitesi. 

2) Didem AYDIN “Kompleks Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri” Mart 2013, Ankara Üniversitesi.    

3) Dilek SÖYLEMEZ “Kompleks q- Baskakov Operatörleri ile Yaklaşım” Ankara Üniversitesi, 2014.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

Yayın Listesi

1. G. Başcanbaz-Tunca, E. Bairamov, Discrete Spectrum and Principal Functions of Non-selfadjoint Differential Operator, Czechoslovak Math. J., 49(124) (1999), no. 4, 689-700. (SCIE)

2. G. Başcanbaz-Tunca, Spectral Expansion of a Non-self-adjoint Differential Operator on the Whole Axis,  J. Math. Anal. Appl. 252 (2000), no. 1, 278-297. (SCI)

3. G. Başcanbaz-Tunca, Spectral Properties of a Schrödinger Equation with a Class of Complex Potentials and a General Boundary Condition,  J. Math. Anal. Appl. 286 (2003), no. 1, 207-219. (SCI)

4.  G. Başcanbaz-Tunca,  Spectral Properties of the Klein-Gordon s-wave Equation with Spectral Parameter-dependent Boundary Condition,  Int. J. Math. Math. Sci. no. 25-28 (2004) 1437-1445.

5.  E.  Kır,  G. Başcanbaz-Tunca, C. Yanık, Spectral Properties of a Non-selfadjoint System of Differential Equations with a Spectral Parameter in the Boundary Condition, Proyecciones 24 (2005), no. 1, 49-63.

6.  G. Başcanbaz-Tunca,  A Spectral Expansion for Schrödinger Operator, Proyecciones 25 (2006),  no. 1, 63-78.

7.  F. Tasdelen,  A. Olgun,  G. Bascanbaz-Tunca, Approximation of Functions of two Variables by Certain Linear Positive Operators, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) 117 (2007) , no. 3, 387–399. (SCIE)

8.  G. Başcanbaz-Tunca,   Y. Tuncer,  Some properties of multivariate beta operatör,  Fasc. Math. 41 (2009), 31-43.

9.  A. Erençin, G. Başcanbaz-Tunca, Approximation properties of  a class of linear positive operators on weighted spaces,  C. R. Acad. Bulgare Sci. 63 (2010), no. 10, 1397-1404. (SCIE)

10.  G. Başcanbaz-Tunca, Y. Tuncer, On a Chlodovsky variant of a multivariate beta  operator, J. Comput. Appl. Math. 235 (2011), 4816–4824. (SCI)

11.  B. Yılmaz, A. Aral, G.Başcanbaz-Tunca, Weighted Approximation Properties of Generalized Picard Operators  J. Comput. Anal. Appl. 13 (2011), no. 3, 499-513.

12. G. Başcanbaz-Tunca, A. Erençin,  A Voronovskaya type theorem for q-Szász-Mirakyan-Kantorovich operators. Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 40 (2011), no. 1, 14–23 (2012).

13. G. Başcanbaz-Tunca, F. Taşdelen, On Chlodovsky form of the Meyer-König and Zeller operators. An. Univ. Vest Timiş. Ser. Mat.-Inform. 49 (2011), no. 2, 137–144. 

14.  A.  Erençin, G. Başcanbaz-Tunca, F. Taşdelen, Kantorovich type q-Bernstein-Stancu Operators, Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math. 57 (2012) , no.1, 89-105.

15. F. Taşdelen, G. Başcanbaz-Tunca, A. Erençin, On a New Type Bernstein-Stancu Operators,  Fasc. Math. No. 48 (2012), 119–128.

16.  B. Yılmaz, G. Başcanbaz-Tunca, A. Aral, Remark on Weighted Approximation Properties of Generalized Picard Operators, Miskolc Mathematical Notes, 14 (2013), no. 3, 1091-1103.

17.  D. Söylemez Özden, G. Başcanbaz-Tunca, A. Aral, Approximation by complex q-Baskakov operators in compact disks. An. Univ. Oradea Fasc. Mat. 21, (2014), 167–182.

18.  A. Erençin, G. Başcanbaz-Tunca, F. Taşdelen, Some preservation properties of MKZ-Stancu type operators. Sarajevo J. Math. 10(22)  (2014), no. 1, 93–102.

19. G.  Başcanbaz-Tunca, A. Erencin, F. Taşdelen, On a sequence of Kantorovich type operators via Riemann type q-integral. Bull. Korean Math. Soc. 51 (2014), no. 2, 303–315. (SCIE)


20. A. Erencin, G. Başcanbaz-Tunca, F. Taşdelen, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 43 (2014),  no. 2, 168–174. 

21. D. Aydın, A. Aral, G.  Başcanbaz-Tunca, A Generalization of Post-Widder operators based on q- integers,  An. Ştiinţ. Univ. Al. I. Cuza Iaşi. Mat. (N.S.) 62 (2016), no. 1, 77–88. (SCIE)

22. G. Başcanbaz-Tunca, H. Gül İnce İlarslan, A. Erençin,  Bivariate Bernstein type operators, Appl. Math. Comput. 273 (2016), 543–552. (SCI)

23.  H. Gül İnce İlarslan,  G. Başcanbaz-Tunca, Convergence in Variation for Bernstein-Type Operators, Mediterr. J. Math. 13 (2016), no. 5, 2577–2592.  (SCIE).

24. A. Aral, H. Gül İnce İlarslan, G. Başcanbaz-Tunca, On Discrete Picard Operators, Math. Meth. Appl. Sci. (2016), 39 5140–5148. (SCIE)

25. G. Başcanbaz-Tunca, N. Çetin, S. G. Gal, Complex Operators Generated by q-Bernstein Operators, q≥1, Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math. 61(2016), no. 2, 169–176. 

26. G. Başcanbaz-Tunca, E. Kır Arpat, Uniqueness of the Solution to the Inverse Problem of Scattering Theory for the Sturm-Liouville Operator System with a Spectral Parameter in the Boundary Condition, GU J Sci., 29 (2016), no.1, 135-142.

27. M. Bodur, F. Taşdelen, G. Başcanbaz-Tunca, On multivariate Lupaş operators, Hacet. J. Math. Stat., 47 (2018), no. 4, 783-792.

28. G. Başcanbaz Tunca, A. Erençin, H. G. İnce, Bivariate Cheney-Sharma operators on simplex, Hacet. J. Math. Stat. 47 (2018), no. 4, 793-804.

29. G. Başcanbaz-Tunca, M. Bodur, D. Söylemez, On Lupaş-Jain operators, Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math. 63 (2018), no. 4, 525-537.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. G. Başcanbaz-Tunca, F. Taşdelen, A. Olgun, Some Approximation Properties of Beta Operators, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS,  pp. 215-219, Tenerife, Spain, December 16-18, 2005.

2. G. Başcanbaz-Tunca, Y. Tuncer,  On Chlodovsky variant of multivariate beta operator,  ICCAM 2009 Congress, 14 th International  Congress Computational and Applied Mathematics, Antalya, Turkey, Sept 29-Oct.2, 2009.

3. H. G.  İnce, G. Başcanbaz-Tunca, A. Erençin , On bivariate Bernstein-Chlodovsky operator,  ICCAM 2009 Congress, 14 th International Congress Computational and Applied Mathematics, Antalya, Turkey, Sept 29-Oct.2, 2009.

4. D. Söylemez, G. Başcanbaz-Tunca, A. Aral, Approximation by complex q-Baskakov operators in compact disks, IECMSA, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Aug 26-29, 2013.

5. D. Aydın, G. Başcanbaz-Tunca, A. Aral, A generalization of Post-Widder operators based on q-integers, RoGer 2014, Sibiu, Romania, 29 May-01 June, 2014. 

6. H. Gül İnce İlarslan, G. Başcanbaz-Tunca, Convergence in variation for Bernstein-type operators, The Fourteenth International Conference on Mathematics and its Applications, ICMA 2015, Timişoara, Romania, November 5-7, 2015. 

7. G. Başcanbaz-Tunca, A. Erençin, F. Taşdelen, Some properties of Bernstein Type Cheney and Sharma operators,  The 12 th International Conference on Approximation Theory and its Applications, ICATA 2016, Sibiu, Romania, 26-29 May, 2016.

8. G. Başcanbaz-Tunca, M. Bodur, D. Söylemez, A new generalization of Lupaş operators, 15th International Conference on Applied Mathematics and Computer Science, Cluj-Napoca, Romania, July 5-7, 2016.

9. T. Bostancı, G. Başcanbaz-Tunca,  An extension of Stancu operators, Approximation and Computation – Theory and Applications (ACTA 2017), Belgrade,  November 30 – December 2, 2017.

 10. G. Başcanbaz-TuncaA. Erençin, A. Olgun, Quantitative estimates for bivariate Stancu operators, International Conference on Mathematics (ICOM 2018), Istanbul, Turkey, July 3-6, 2018.

11. G. Başcanbaz-TuncaA. Erençin, On Cheney and Sharma operators, 2018 The 7th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2018), Budapest, Hungary, July 10-13, 2018.