PROF.DR. MERAL TUNÇBİLEK    
Adı : MERAL
Soyadı : TUNÇBİLEK
E-posta : tuncbile@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 30 71
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/meral-tuncbilek-13679
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. MERAL TUNÇBİLEK

ÖZGEÇMİŞ

 

Doğum Yeri ve Yılı              : Siirt,  03.01.1964

Medeni Hali                          : Evli, 1 çocuklu

Halen Çalıştığı Kuruluş          : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya    Anabilim Dalı

 

Öğrenim Durumu                                                                                                                                                   

Lisans                               : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1985

Yüksek Lisans                 : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1988

Doktora                            : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1994

 

Akademik Ünvanlar

 

Yardımcı Doçent Ünvanı                       : Ankara Üniversitesi, Nisan 1996

Doçent Ünvanı                             : Ankara Üniversitesi, Kasım 1999

Profesör Ünvanı                          : Ankara Üniversitesi, Temmuz 2006

 

Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri

a)  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1996 -2000 

b)     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu, 1996-2000    

c)      Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1999, 2009-2012

d)     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012-2014

e)      FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği) Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2000, 2007-

f)       Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)  “Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyon” Üyeliği, 2013-

g)      Türkiye Farmakopesi Ana Çalışma Grubu Üyeliği, 2015-

h)      Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-

 

Diğer faaliyetleri ve sorumlulukları

 

Yaptığı tezler

 

Yüksek Lisans Tezi, (1988), Fluorokinolon Türevi İlaç Etken Maddeleri ve Miktar Tayin Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (Danışman: Prof.Dr. Rahmiye Ertan)

Doktora Tezi, (1994), Yeni Bazı Biyolojik Etkili Flavonoid Sentezleri Üzerinde Araştırmalar (B Halkasında Moleküler Modifikasyon) (Danışman: Prof.Dr. Rahmiye Ertan)  

Burslar

1995, Residental School on Medicinal Chemistry, Kurs Programı, Drew University (New Jersey, USA) tarafından sağlanan 1 Haftalık Burs

 

2001-2003, Department of Chemistry, Auburn University (Auburn, AL, USA)’den Prof. Dr. Stewart W. Schneller tarafından sağlanan 2 yıllık Araştırma Bursu  

 

Kazandığı Ödüller

 

1996, “Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü” , “Yeni Bazı Biyolojik Etkili Flavonoid Sentezleri Üzerinde Araştırmalar (B Halkasında Moleküler Modifikasyon)” konulu Doktora tezi ile alınmıştır.

 

2009, “2007-2008 Yılları Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma Ödülleri”inde “Synthesis and in vitro antimicrobial activity of some novel substituted benzimidazole derivatives having potent activity against MRSA” başlıklı Uluslararası Yayın (Eur. J. Med. Chem. 44, 1024-1033, 2009) ile “İkincilik ödülü” kazanılmıştır.

2013, “Ecz. Erol Toksöz İlaç Araştırma Ödülleri”inde “Synthesis of Novel 6-(4-Substituted piperazine-1-yl)-9-(β-Dribofuranosyl)purine Derivatives, Which Lead to Senescence-Induced Cell Death in Liver Cancer Cells” başlıklı Uluslararası Yayın (J. Med. Chem., 55, 3058−3065, 2012)  ile “Birincilik ödülü”ne layık görülmüştür.  

 

Araştırma Alanları:

 

Antikanser, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiagregant, antihipertansif, hipoglisemik, antihistaminik etkili yeni heterosiklik ilaç etken maddeleri üzerinde araştırmalar; Nükleozit, pürin, flavon, benzimidazol, dihidropiridin, tiazolidindion türevi biyolojik aktif madde sentezleri; Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ve Spektrofotometrik  Analiz Teknikleri ile İlaç Analizleri

 

Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar

 

· FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği)

· Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

· American Chemical Society (2001-2004)

· Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Geliştirme Derneği

 

Adayın haberleşme adresi

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan-ANKARA

Tel no:312 2033071

Fax no:312 213 10 81

e-mail: tuncbile@pharmacy.ankara.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

 

A)    SCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

1.      Kendi, E., Özbey, S., Tunçbilek, M.,Ertan, R., Fun, H.K., Yip, B.C., The structure of ethyl allyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-[4-(4H-4-oxo-1-benzopyran-2-yl)phenyl]-3,5-pyridine dicarboxylate, Journal of Chemical Crystallography, 24(11), 747-751, 1994.

 

2.      Göker, H., Tunçbilek, M., Leoncini, G., Buzzi, E., Mazzei, M., Rolland, Y., Ertan, R., Synthesis and Inhibitory Activities on Platelet Aggregation of  Some Flavonoid Analogues, Arzneim. Forsch./Drug Res., 45(I), 150-155, 1995.

 

3.      Göker, H., Ayhan, G., Tunçbilek, M., Ertan, R., Leoncini, G., Garzoglio, R.,           Mazzei, M., Synthesis and Antiaggregator Activity of Some New Derivatives of 4H-1-benzopyran-4-one, Eur. J. Med. Chem., 30, 561-567, 1995.

 

4.      Kendi, E., Özbey, S., Tunçbilek, M., Ertan, R., 2’-Methyl-3’-nitro-flavone, Cryst. Res. Technol., 31(5) 611-615, 1996.

 

5.      Tunçbilek, M., Göker, H., Ertan, R., Eryiğit, R., Kendi, E., Altanlar, N., Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New Anilino Benzimidazoles, Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., 330, 372-376, 1997.

 

6.      Göker, H., Tunçbilek, M.,  Ayhan, G., Altanlar, N., Synthesis of some new           benzimidazolecarboxamides and evaluation of their antimicrobial activity, Il Farmaco, 53, 415-420, 1998.

 

7.      Kendi, E., Özbey, S., Tunçbilek, M., Göker, H., 1-Benzyl-2-(2,6-dichloroanilino-methyl)-1H-benzimidazole, Acta Cryst., C54, 854-856, 1998.

 

8.      Özbey, S., Kendi, E., Göker, H., Tunçbilek, M., The structure of 1-(p-fluoro          phenylmethyl )- 2- ( 4 - methyl -1- piperazinyl )- 1H - benzimidazole hydrogen          fumarate, Journal of Chemical Crystallography, 28, 461-464, 1998.

 

9.      Ayhan-Kılcıgil, G., Bozdağ, O., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Ertan, R., Synthesis and antimicrobial activity of flavone-6-carboxaldehyde oxime ether derivatives, Pharmazie, 54, 228-229, 1999.

 

10.  Bozdağ, O., Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., Ertan, R., Studies on the Synthesis of Some Substituted Flavonyl Thiazolidinedione Derivatives-I, Turkish Journal of Chemistry, 23, 163-169, 1999.

 

11.  Bozdağ, O., Tunçbilek, M., Ayhan-Kılcıgil, G., Ertan, R., Studies on the synthesis of some substituted flavonyl thiazolidinedione derivatives, II, Pharmazie, 54, 151-152, 1999.

12.  Tunçbilek, M., Ertan, R., (1999) Synthesis of some 4-[3’ or 4’-(4H-4-oxo-1-           benzopyran-2-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridine derivatives as potential calcium           channel antagonists, Pharmazie, 54(4), 255-259, 1999.

 

13.  Tunçbilek, M., Bozdağ, O., Ayhan-Kılcıgil, G., Altanlar, N., Büyükbingöl, E.,            Ertan, R., Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New Flavonyl Oxime           Ether Derivatives, Arzneim.-Forsch/ Drug Res., 49(II), 10, 853-857, 1999.

 

14.  Tunçbilek, M., Altanlar, N., Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some 3-(Substituted  phenacyl)- 5- [ 4’- (4H- 4- oxo- 1-benzopyran-2- yl)-benzylidene]- 2,4-thiazolidinediones, Il Farmaco, 54, 475-478, 1999.

 

15.  Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Göker, H., Synthesis and antimicrobial activity of some new benzimidazole carboxylates and carboxamides, Il Farmaco 54, 562-565, 1999.

 

16.  Tuncbilek, M., Özbey, S., Kendi, E., Yıldırım, E., Erol, K., Ertan, R., Synthesis and X-ray crystal structure of the calcium channel antagonist: Dimethyl1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-[4’-(4H-4-oxo-1-benzopyran-2-yl)phenyl)]-3,5-pyridine dicarboxylate, Il Farmaco 54, 660-665, 1999.

 

17.  Göker,H., Ayhan-Kılcıgil,G., Tunçbilek,M., Kuş,C., Ertan,R., Kendi,E., Özbey,S., Fort,M., Garcia,C., Farre,A.J., Synthesis and Antihistaminic H1 Activity 1,2,5(6)-Trisubstituted Benzimidazoles, Heterocycles, 51(11), 2561-2573, 1999.

 

18.  Gökay, O., Yılmaz, F., Akın, S., Tunçbilek, M., Ertan, R., Penetration of the Pulp Chamber by Bleaching Agents in Teeth Restored with Various Restorative           Materials, Journal of Endodontics, 26(2), 92-94, 2000.

 

19.  Tunçbilek,M., Ayhan-Kılcıgil,G., Ertan,R., Can-Eke,B., İşcan,M., Synthesis and Antioxidant Properties of Some New Flavone Derivatives in Rat Liver,  Pharmazie 55(5), 359-361, 2000.

 

20.  Gökay, O., Tunçbilek, M., Ertan, R., Penetration of the pulp chamber by carbamide peroxide bleaching agents on teeth restored with a composite resin, Journal of Oral Rehabilitation, 27, 428-431, 2000.

 

21.  Ayhan-Kılcıgil,G., Tunçbilek, M., Ertan,R., Erol,K., Yıldırım,E., Synthesis of a           New Dihydropyridine Derivative Containing a Known Vasodilator Khellin, Turk  J Chem 24(3), 255-259, 2000.

 

22.  Özcan, S., Kendi, E., Tuncbilek, M., Göker, H., Methyl 1-(4-chlorobenzyl)-2-(4-methyl piperazin-1-yl)-1H-benzimidazole-5-carboxylate hemihydrate, Acta Cryst., C56, 459-460, 2000.

 

23.  Kruk, I., Kladna, A., Lıchszteld, K., Michalska, T., Aboul-Enein, H.Y.,                       Tuncbilek, M., Ertan, R., Antioxidant Activity of 4-Flavonyl-1,4-dihydro-                      pyridine Derivatives, Biopolimers (Biospectroscopy), 62, 163-167, 2001.

 

 

24.  Göker, H., Tuncbilek, M., Süzen, S., Kuş, C., Altanlar, N., Synthesis and                       Antimicrobial Activity of Some New 2-Phenyl-N-Substituted Carboxamido-                      1H-benzimidazole Derivatives, Archiv der Pharmazie, 334, 148-152, 2001.  

       

25.  Tuncbilek, M., Bozdağ-Dündar, O., Ayhan-Kılcıgil, G., Ceylan, M., Waheed,                        A., Verspohl, E.J., Ertan, M., Synthesis and hypoglycemic activity of some                        substituted flavonyl thiazolidine derivatives-fifth communication: flavonyl                       benzyl substituted 2,4-thiazolidinediones*, Il Farmaco, 58, 79-83, 2003.

 

26.  Tuncbilek, M., Schneller, S.W., 9-Deaza-5’-noraristeromycin, Bioorganic                        & Medicinal Chemistry, 11, 3331-3334, 2003.

 

27.  Bozdağ-Dündar, O., Tuncbilek, M., Altanlar, N., Ertan, R., Synthesis and                       Antimicrobial Activity of Flavone-3’-carboxaldehyde Oxime Ether Derivatives,                       Arzneim.-Forsch./Drug Res., 53(7), 522-525, 2003.

 

28.  Tuncbilek, M., Schneller, S.W., 5’-Nor carbocyclic ribavirin, Nucleosides,                       Nucleotides & Nucleic Acids, 22(11), 1995-2001, 2003.

 

29.  Tuncbilek, M., Can-Eke, B., Ayhan-Kılcıgil, G., Çoban, T., İşcan, M., Evaluation of the Antioxidant Effect of Some Flavonylthiazolidinediones by Determining Their Effects on Lipid peroxidation, Superoxide Anion Formation, and 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl Stable Free Radical, Bioll. Pharm. Bull., 27(6), 912-915, 2004.

 

30.  Ayhan-Kılcıgil, G., Çoban, T., Tunçbilek, M., Can-Eke, B., Bozdağ-Dündar, O., Ertan, R., İşcan, M., Antioxidant Properties of Some Flavone-6(4)-carboxaldehyde Oxime Ether Derivatives, Arch. Pharm. Res., 27(6), 610-614, 2004.

 

31.  Tuncbilek, M., Altanlar, N., Synthesis of New 3-(Substituted Phenacyl)-5-[3’-(4H-4-oxo-1-benzopyran-2-yl)-benzylidene]-2,4-thiazolidinediones and their Antimicrobial Activity, Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 339, 213-216, 2006.

 

32.  Kaynak, F.B., Özbey, S., Tuncbilek, M., Alp, M.,Synthesis and crystal structure of 1-benzyl-2-(4-benzyloxyphenyl)-5,6-dichloro-1H-benzimidazole, Struct. Chem., 19, 477-780, 2008.

 

33.  Tunçbilek, M., Kiper, T., Altanlar, N., Synthesis and in vitro antimicrobial activity of some novel substituted benzimidazole derivatives having potent activity against MRSA, Eur. J. Med. Chem.,44, 1024-1033, 2009.

 

34.  Tunçbilek, M., Ateş-Alagöz, Z., Altanlar, N., Karayel, A., Özbey, S., Synthesis and antimicrobial evaluation of some new substituted purine derivatives, Bioorg. Med. Chem., 17, 1693-1700, 2009.

35.  Kus, C., Ayhan-Kilcigil, G., Tuncbilek, M., Altanlar, N., Çoban, T., Can-Eke, B., Iscan, M., Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Benzimidazole Derivatives, Letters in Drug & Discovery, 6, 374-379, 2009.  

 

36.  M. Tuncbilek, E. Bilget Guven, T. Onder, R. Cetin Atalay, Synthesis of Novel 6-(4-Substituted piperazine-1-yl)-9-(β-Dribofuranosyl)purine Derivatives, Which Lead to Senescence-Induced Cell Death in Liver Cancer Cells, J. Med. Chem.,  55, 3058−3065, 2012.

37.  Zeynep Demir, Ebru Bilget Guven, Suheyla Ozbey, Canan Kazak, Rengul Cetin Atalay, Meral Tuncbilek*, Synthesis of novel substituted purine derivatives and identification of

the cell death mechanism, European Journal of Medicinal Chemistry, 89, 2015, 701-720.

 

38.  Asligul Kucukdumlu, Meral Tuncbilek*, Ebru Bilget Guven, and Rengul Cetin Atalay, “Synthesis of Some Substituted 6-Phenyl Purine Analogues and Their Biological Evaluation as Cytotoxic Agents”, Acta Chim. Slov., 2017, 64, 621–632 .

 

39.  Meral Tuncbilek, Aslıgul Kucukdumlu, Ebru Bilget Guven, Duygu Altiparmak, Rengul Cetin-Atalay, Synthesis of novel 6-substituted amino-9-(b-D-ribofuranosyl)purine analogs and their bioactivities on human epithelial cancer cells, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 28 (2018) 235–239.

 

B)    Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

40.  Ertan, R., Durukan, M., Yeni Semisentetik Penisilinler: (Açil-üreido Penisilinler),                   Eczacılıkta Yenilikler, A.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları, 60, 145-154, 1986.

 

41.  Ertan, R., Tunçbilek, M., Yeni Bir Sentetik Madde Sınıfı Oksazolidinonlar                  Üzerinde Farmakolojik ve Kimyasal Bir İnceleme, FABAD Farm. Bil. Der., 16,                   31-42, 1991.

 

42.  Ertan, R., Tunçbilek, M., Fluorokinolon Türevi İlaç Etken Maddelerinden      Ofloksasin’in Miktar Tayin Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar, H.Ü.Eczacılık      Fakültesi Dergisi, 11(1), 37-46, 1991.

 

43.  Ertan, R., Tunçbilek, M., Ayhan-Kılcıgil, G., 1,4-Dihidropiridin Türevi                   Kalsiyum Kanal Blokörleri I. (Kardiovasküler Etkileri, Yapı-Etki İlişkileri ve                   Biyotransformasyonları),  Türk Hij. Den. Biyol.Derg. C54-55, 41-60, 1997.

 

44.  Ertan, R., Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., 1,4-Dihidropiridin Türevi Kalsiyum       Kanal Blokörleri II (Kimyasal Yapı ve Özellikleri), Türk Hij. Den. Biyol.Derg.                   C55, 55-72, 1998.

 

45.  Gümüş B., Tuncbilek, M., Hepatit C Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Dasabuvir. Türk Farmakope Dergisi, 1(1), 89-115, 2016.

 

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 

 

1.      Ertan, R., Tunçbilek, M., Fluorokinolon Türevi İlaç Etken Maddelerinden                Ofloxacin’in Miktar Tayin Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar, Uluslararası Katılımlı I. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, 21-23 Haziran, 1989, Ankara, Türkiye.

2.      Ertan, R., Atasü (Sayron), E., Özkal, N., Tunçbilek, M., A Survey on Flavonoid Containing Natural Drugs of Turkey, First International Congress on Ethnopharmacology, 5-9 June, 1990, Strasbourg, France.

3.      Göker, H., Tunçbilek, M., Ertan, R., Feletou, M., Deneullin, A., Teisseire, B., Rolland, Y., Studies on The Synthesis and Some Biological Activity of New Flavonoid Derivatives, International Bioflavonoid Symposium, 27-29 August, 1990, Szombathely, Hungary.

4.      Tunçbilek, M., Göker, H., Ertan, R., Studies on The Synthesis and Some Biological Activity of New Flavonoid Derivatives, 2nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 11-14 June, 1991, Ankara, Türkiye.

5.      Büyükbingöl, E., Tunçbilek, M., A Quantitative Structure-Activity Relationships of 1,4-Dihydro-4-Oxoquinoline-3-carboxylic Acid Derivatives on The Aldose Reductase Inhibition, 2nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 11-14 June, 1991, Ankara, Türkiye.

6.      Ertan, R., Tunçbilek, M., Synthesis and Calcium Antagonistic Activities of 1,4-Dihydropyridine Substituted Flavone Derivatives, Pharmacy World Congress’92, 52nd International Congress of F.I.P., 13-19 September, 1992, Lyon, France.

7.      Ertan, R., Tunçbilek, M., Synthesis and Calcium Antagonistic, Bradycardic Effects of 1,4-Dihydropyridine Substituted Flavone Derivatives, 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 15-18 June, 1993, Ankara, Türkiye.

8.      Tunçbilek, M., Ertan, R., Kendi, E., Özbey, S., The Synthesis, Pharmacological Activity and X-Ray Structure of Ethyl Allyl 1,4-Dihydro-2,6-Dimethyl-4-[4-(4H-4-Oxo-1-Benzopyran-2-yl)Phenyl]-3,5-Pyridine Dicarboxylate, First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4-7 September, 1994, İstanbul, Turkey.

9.      Göker, H., Ayhan, G., Tunçbilek, M., Ertan, R., Leoncini, G., Garzoglio, R., Mazzei, M., Synthesis and Antiaggregator Activity of Some New Derivatives of 4H-1-Benzopyran-4-One, 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-30 June, 1995, Ankara, Turkey.

10.  Tunçbilek, M., Göker, H., Ertan, R., Eryiğit, R., Kendi, E., Altanlar, N., Synthesis and Antimicrobial  Activity of Some New Anilino Benzimidazoles,  5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June, 1997, Ankara,Turkey.

11.  Göker, H., Tunçbilek, M., Ayhan, G., Altanlar, N.,   Synthesis of Some New Benzimidazol-carboxamides and Evaluation of Their Antimicrobial Activity, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June, 1997, Ankara, Turkey.

12.  Ayhan-Kılcıgil, G., Bozdağ, O., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Ertan, R.,  Synthesis and Antimicrobial Activity of 6-Flavone Carboxaldehyde Oxime Ether Derivatives,  First International Symposium on Pharmaceutical Sciences, September 24-26, 1997, Ankara, Turkey.

13.  Tunçbilek, M., Bozdağ, O., Ayhan-Kılcıgil, G., Altanlar, N., Ertan, R.,  New Flavonyl Oxime-Ether Derivatives: Synthesis and Antimicrobial Activity, First International Symposium on Pharmaceutical Sciences, September 24-26, 1997, Ankara, Turkey.

14.  Bozdağ, O., Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Ertan, R.,  Studies on the Synthesis and Biological Activity of some New Oxime-Ether Derivatives, First International Symposium on Pharmaceutical Sciences, September 24-26, 1997, Ankara, Turkey.

15.  Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., Ertan, R.,  Synthesis of a New Dihydropyridine Derivative Containing a Known Vasodilator Khellin, Second International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences, 6-9 September, 1998, İstanbul, Turkey.

16.  Tunçbilek;M., Ayhan-Kılcigil,G., Ertan,R., Özcan,S., Kendi,E., Can-Eke,E., İşcan,M., Synthesisand Antioxidant Properties of Some New Flavone Derivatives in Rat Liver. 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, 22-24 September, 1999, Ankara-Turkey.

17.  Göker,H., Ayhan-Kılcıgil,G., Tunçbilek,M., Kuş,C., Ertan,R., Kendi,E., Özbey,S., Fort,M., Garcia,C., Farre,A.J., (1999) Synthesis and Antihistaminic H1 Activity 1,2,5(6)-Trisubstituted Benzimidazoles, 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, 22-24 September, 1999, Ankara-Turkey.

18.  Tunçbilek, M., Bozdağ-Dündar,O., Ayhan-Kılcıgil,G., Verspohl,E.J., Ertan,R., Synthesis and Hypoglycaemic Activity of Some Substituted Flavonyl Thiazolidinedione Derivatives, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-29 June, 2000, Ankara-Turkey

19.  Tuncbilek,M., Schneller,S.W., 9-Deaza-5’-Noraristeromycin, 223rd American Chemical Society Meeting, April 7-11, 2002, Orlando, FL, USA.

20.  Bozdağ-Dündar, O., Tuncbilek, M., Altanlar, N., Ertan, R., Synthesis and antimicrobial activity of flavone-3’-carboxaldehyde oxime ether derivatives, 1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 25-28 September, 2002, Ankara-Turkey.

21.  Tuncbilek,M., Schneller,S.W., 5’-Nor-carbocyclic ribavirin, 225th American Chemical Society Meeting, March 23-27, 2003, New Orleans, LA, USA.

22.  Tuncbilek, M., Altanlar, N., Synthesis of New 3-(Substituted Phenacyl)-5-[3’-(4H-4-oxo-1-benzopyran-2-yl)-benzylidene]-2,4-thiazolidinediones and Their Antimicrobial Activity, 20th International Congress of Heterocyclic Chemistry, July 31-August 5, 2005, Palermo, Italy.

23.  Tunçbilek, M., Ateş-Alagöz, Z., Altanlar, N., Synthesis and antimicrobial activity of novel 6-amino purine derivatives, 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27-August 31, 2006, Thessaloniki-Greece. 

24.  Kiper, T., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Synthesis  and biological evaluation of some new 1-Cyclopentyl-2-(substituted-aryl)-5-chloro-1H-benzimidazoles, 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27-August 31, 2006, Thessaloniki-Greece.

25.  Kuş, C., Tunçbilek, M., Ayhan-Kılcıgil, G., Can-Eke, B., Çoban, T., Synthesis and antioxidant capacities of some new benzimidazole derivatives, 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27-August 31, 2006, Thessaloniki-Greece.

26.  Demir, Z., Tuncbilek, M., Atalay, R., Preparation of 6-substituted aminupurine and 9-(toluenesulfonyl)-6-substituted aminopurine derivatives as anticancer agents, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 23-26, 2009, Ankara-Turkey.

27.  Demir, Z., Tunçbilek, M., Günal, S., Durmaz, R., Synthesis and antimycobacterial activity of 9-(substituted aminoethyl)adenine derivatives, 45th International Conference on Medicinal Chemistry, July 1-3, 2009, Orleans-France.

28.  Ebru Bilget Guven, Meral Tuncbilek, Tulin Ersahin, Zeynep Demir, Mehmet Ozturk, Rengul Cetin-Atalay, Cytotoxicity of Novel Substituted Purine Derivatives Against Liver Cancer, AACR-NCI-EORTC International Conference, Molecular Targets and Cancer Therapeutics, November 15-19, 2009, Boston, MA.

29.  M. Tunçbilek, Z. Demir, R. Atalay, Synthesis and Biological Activity of Some New Substituted Purine Derivatives in Human Cancer Cells, 3rd European Conference on Chemistry for Life Sciences: Linking Chemistry with Biological Activity, 2-5 September 2009, Frankfurt, Germany.

30.  Zeynep Ates-Alagoz, Meral Tunçbilek, Rengül Atalay, Synthesis and Biological Activity of Some New Substituted Purine Derivatives in Human Cancer Cells, 239th ACS National Meeting, San Francisco, CA, United States, March 21-25, 2010.

31.  Aslıgul Kucukdumlu, Meral Tuncbilek, Ebru Bilget Guven, Rengul Cetin Atalay, Synthesis and Biological Activity of Some New Substituted Purine Derivatives in Human Cancer Cells, International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, St. Petersburg, Russia, August 21-25, 2011.

32.   Meral Tuncbilek, Aslıgül Küçükdumlu, Ebru Bilget Guven, Rengul Cetin-Atalay, Synthesis and biological evaluation of new 6-(4-Substituted phenyl)-9-[(4-substitıuted phenyl)sulfonyl]purin derivatives as anticancer agents, RSC-BMCS Chemical Biology for Drug Discovery, AstraZeneca, Alderley Park, Macclefield, UK, March 20-21, 2012.

33.  Ebru Bilget Guven, Zeynep Demir, Rengul Cetin-Atalay, Meral Tuncbilek, Novel substituted purine derivatives induce senescence associated cell death in liver cancer cells in vitro, RSC-BMCS Chemical Biology for Drug Discovery, AstraZeneca, Alderley Park, Macclefield, UK, March 20-21, 2012.

34.  Asligul Kucukdumlu, Ebru Bilget Guven, Rengul Cetin-Atalay, Meral Tuncbilek, Novel 6-Substıtuted Amıno-9-(β-d-rıbofuranosyl)purıne Derıvatıves: Synthesıs and Cytotoxıc Actıvıty on Selected Human Cancer Cell Lıne, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, June 26-29, 2012.

35.  Meral Tuncbilek, Aslıgül Küçükdumlu, Ebru Bilget Guven, Rengul Cetin-Atalay, Synthesis and biological evaluation of some new substituted purine derivatives as anticancer agents, 5th European Conference on Chemistry for Life Sciences, Barcelona, Spain, June 10-12, 2013.

36.   Meral Tuncbilek, Tengku Noraishikin, Irem Durmaz, Rengul Cetin-Atalay, Novel 6-(4-substituted piperazine-1-yl)-9-( β-D-ribofuranosyl)purine derivatives: Synthesis and cytotoxic activity on selected human cancer lines,  20th International Conference on Organic Synthesis, 29 Haziran-4 Temmuz 2014, Budapeşte, Macaristan

37.  Meral Tuncbilek, Asligul Kucukdumlu, Ebru Bilget Guven, Rengul Cetin-Atalay, An Efficient and Green Ribosylation of 2,6-Dichloropurine in the Synthesis of Novel Purine Nucleosides as Cytotoxic Agents, Emerging Targets and Molecules in Middle Space, August 24-27 Ağustos 2015, Helsinki, Finlandiya.

38.  Meral Tuncbilek, Ebru Bilget Guven, Irem Durmaz, Rengul Cetin-Atalay, Synthesis and Biological Evaluation of Some New Substituted Purine Derivatives as Anticancer Agents, Frontiers in Medicinal Chemistry 2015, 14-16 Eylül 2015, Antwerp, Belçika.

39.  Meral Tuncbilek, Duygu Sac, Irem Durmaz, Rengul Cetin Atalay, New 5’-O- and 6-Substituted Purine Nucleoside Analogs; Synthesis and Cytotoxic Activity on Selected Human Cancer Cell Lines” World Academy of Science, Engineering and Tecnology Conference, Copenhagen, Danimarka, 27-28 Haziran 2016.

40.  DuyguAltıparmak, Meral Tunçbilek, İremDurmaz, Rengül Çetin Atalay. “New 4-Substituted Pyrimidine Nucleoside Analogs: Synthesis and Cytotoxic Activity On Selected Human Cancer Cell Lines”, 15th Belgian Organic Synthesis Symposium, Antwerp, Belçika, 10-15 Temmuz 2016.

41.  DuyguAltıparmak, Meral Tunçbilek, “A QSAR Study on Cytotoxic Activities of Novel 6,8,9-Trisubstituted Purine Derivatives”, 21st  EuroQSAR Where Molecular Simulations Meet Drug Discovery, Verona, Italy, 7-8 Eylül 2016.

42.  Meral Tunçbilek, “Synthesis and Cytotoxic Activities of New Nucleobase and Nucleoside analogs”, Invited Lectures, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 26-29 Nisan 2017.

 

 

PROJELER:

 

  1. “Antimikrobiyal ve Serbest Radikal Toplayıcı Etkiye Sahip Benzimidazol Türevlerinin Sentezleri ve Moleküler Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Tayini”, Araştırmacı, TÜBİTAK-01.07.1996-01.07.1997.
  2. “Biyolojik Etkili Yeni Bazı Kimyasal Bileşikler Üzerinde Sentez Çalışmaları”, Araştırmacı, TÜBİTAK-197S166, 17.03.1997-17.03.1998.
  3. “Biyolojik Etkili Yeni Bazı Kimyasal Bileşikler Üzerinde Çalışmalar”, Araştırmacı,  TÜBİTAK-199S006, 17.05.1999-17.05.2000.
  4. “Yeni Sübstitüe Pürin ve Pürin Nükleozit Analoglarının Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi, Yürütücü”, TÜBİTAK, TBAG-109T987, 15.04.2010-15.04.2012.
  5. “Sitotoksik Aktiviteli Yeni Nükleobaz ve Nükleozit Analoglarının Sentezlenmesi ve Protein Kinazlar Üzerine Olan Etkilerinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Belirlenmesi”, Yürütücü, TÜBİTAK, SBAG-112S182, 01.10.2012- 01.10.2015.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri:

 

  1. Tuluğ Kiper, Yüksek Lisans, “Yeni Bazı Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar”, 2007.
  2. Merve Akdoğan, Tezsiz Yüksek Lisans, “Nükleozit Türevi Bileşiklerin Kimyası ve Biyolojik Aktiviteleri”, 2008.
  3. Zeynep Demir, Yüksek Lisans, “Yeni Bazı Pürin Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerine Bir Çalışma”, 2009.
  4. Zeynep Demir, Doktora, “Yeni Sübstitüe Pürin Nükleozit Analoglarının Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi” 2010-