PROF.DR. ŞEMSETTİN TÜRKÖZ    
Adı : ŞEMSETTİN
Soyadı : TÜRKÖZ
E-posta : turkoz@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720 xet 1159
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ