PROF.DR. ŞEMSETTİN TÜRKÖZ    
Adı : ŞEMSETTİN
Soyadı : TÜRKÖZ
E-posta : turkoz@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720 xet 1159
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adres

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Tandoğan 06100 ANKARA /TURKİYE

Telefon

+90 536 687 15 97 (mobil)

E-posta

turkoz@science.ankara.edu.tr

Doğum Tar.

13 Aralık ‘59

Uyruğu

T.C.

 

KISA PROFİL

Araştırma, İnovasyon ve Eğitim alanlarında mükemmel odaklı bir kamu hizmeti.

Anahtar Beceriler: Uluslar arası tecrübe, disiplinler arası çalışabilme, toplumun eğitim yoluyla dönüştürülmesinde bir lider olarak görev alma arzusu.

 

İŞ DURUMU

18/05/2016-

01/01/217-

06/2007-12/12/2012

TÜBİTAK Başkan Danışmanı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Ankara

 

Bilim insanı destekleme programlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yürütülmesi                                                                                                             Bilimsel etkinliklerin desteklenmesi

Bilim ve Teknolojiye yönelik burs destek programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi
Gençlerin olimpiyat ve proje yarışmaları yoluyla bilime yönlendirilmesi
Beyin göçünün geriye döndürülmesi                                                         Girişimcilik ve inovasyon kültürünün eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması

 

EGİTİM DURUMU

1984-1990

Massachussetts Institute of Technology Boston/USA

 

Fizik Doktorası

 

 

1982-1984

University of Pennsylvania Philadelphia/USA

 

Fizik Yüksek Lisansı

 

                        1981-1982    American Language Academy Glenside, Philadelphia/USA

                                            İngilizce Dil Sertifikası

 

                        1977-1981    Ankara Üniversitesi Ankara/TÜRKİYE

                                            Fizik Lisans D. 

           

1974-1977     Isparta Lisesi Isparta/TÜRKİYE

                      Lise Diploması

 

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

2011

Profesör  Ünvanı

 

 

   

1996    

Doçent Ünvanı

 1990

Doktor  Ünvanı

 

 

 

Yayınlar              

 

 


ÇALIŞMA ALANLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

verilen dersler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖDÜLLER

 

19985-1990

 

 

19881-1985

 

 

1977-1981

 

 

 


 

MESLEKİ DENEYİM

 

       2008 - 2013

 

2007- 2008

 

2002-2006

 

                       2011-

1996-2011 

1992 -1996

A)        SÜRELİ DERGİLERDE YAYINLANANLAR

 

1)         Search for the Fourth Standard Model Family.

M. Sahin,  S. Sultansoy, S. Turkoz                                                              Phys.Rev.D83: 054022, 2011.

 

2)         Energy Spectrum of Simply Constant Chromoelectric Flux Tubes

S. Mamedov, D. Singleton,  S. Turkoz                                                                       Int.J.Theo.Phys 50: 1819–1827,2011

 

3)         A Search for the Fourth SM Family Quarks through Anomalous Decays.

M. Sahin,  S. Sultansoy,  S. Turkoz                                                              Phys.Rev.D82: 051503(R), 2010.

 

4)         Resonant Production of Color Octet Electron at the Lhec.

M. Sahin, , S. Sultansoy, , S. Turkoz                                                        Phys.Lett.B689:1 72-176,2010.

 

5)         Colored Scalar in a Chromomagnetic Field  (Başlıca Yayın)

Turkoz S, Mamedov S, Ciftci AK                                                                                  Cent. Euro.J.of Phys. V: 8 Issue: 3: 378-385, 2010

 

6)         Main Parameters of Linac-ring Type e Nucleus and Gamma Nucleus Colliders.

S. Turkoz                                                                                                                                         Turk.J.Phys.22: 681-684,1998.

 

7)         Linac-ring Type e p and Gamma p Colliders.                                                        S. Atag, (ed.), A.U. Yilmazer, (ed.), S. Turkoz, (ed.)                                                                                                         J.Phys. 22: 521-775, 1998                                                                                                          

 

8)         Probing Spin Structure of Nucleons in Scattering of Polarized Real Gamma Beam on Polarized Nuclear Targets.

S. Atag, A. Celikel,, F. Haciyev, , S. Sultansoy, , S. Turkoz Nucl.Instrum.Meth.A381:23-31,1996.

 

9)         HERA + LC Based Gamma p Collider: Luminosity and Physics.

Z.Z. Aydin et al.                                                                                                            Int.J.Mod.Phys.A11:2019-2044,1996.

 

10)       Multi - Tev Energy e - Nucleus and Gamma - Nucleus colliders.

Z.Z. Aydin, A.K. Ciftci, A. Gokalp, S. Sultansoy, S. Turkoz, C. Yalcin, O. Yavas, O. Yilmaz                                                                                                                       ICHEP 96: 1752-1755 (QCD161:H51:1996)

 

11)       Main Parameters of TeV Energy Gamma p Colliders.

A.K. Ciftci, S. Sultansoy, S. Turkoz, O. Yavas                                                  Nucl.Instrum.Meth.A365:317-328,1995.

 

12)       Proposal for Direct Measurement of Polarized Gluon Distributions.

S. Atag, A. Celikel, S. Sultansoy, S. Turkoz, , F. Haciyev                   Europhys.Lett.29:273-278,1995.

 

13)       Compensation of Lepton Charge of Matter with Relic Anti-sneutrinos.

A.K. Ciftci, S. Sultansoy, S. Turkoz                                                             Phys.Lett.B355:494-498,1995.

 

B)        YAYINA GÖNDERİLENLER

 

1)         Searching for Higgs Boson at the Tevatron: the 'Golden Mode' revisited.

M. Sahin, S. Sultansoy, S. Turkoz, . Apr 2011. 8pp.                                                     e-Print: arXiv:1104.2091 [hep-ph] Phys.Rev.D ye gönderildi.                                                              

 

2)         A Search for leptophlic $Z_(l)$ boson at future linear colliders.

S.O. Kara, M. Sahin, S. Sultansoy, S. Turkoz, . Mar 2011. 13pp.                                e-Print: arXiv:1103.1071 [hep-ph] Phys.Lett.B ye gönderildi.

 

 

 

 

C)        YAYINA HAZIRLANANLAR

 

1)         Compensation of B-L Charge of Matter with Relic-sneutrinos                          S. O. Kara, S. Turkoz

 

D)       ÖNBASIMLAR

 

1)         Neutrino mass puzzle                                                                                      S. .Sultansoy, S. Turkoz  AU-HEP-95-04

           

2)         Lepton charge as a possible source of new force                                             A.K. Çiftçi, S. Sultansoy, S. Turkoz            AU-HEP-94-03

 

E)        YORUMLAR

 

1)         Event Excess in the MiniBooNE Search for νµνe Oscillation  M. Sahin, S.      Sultansoy, S. Turkoz Nov 2010. 2pp                                                                                    e-Print: arXiv:1011.1600 [hep-ex]

 

 

 


Kuantum Elektrodinamiği

·         Hızlandırıcı Fiziği

·         Standart Model

·         Nükleonların Spin Yapısı

·         Saçılma Olayı

·         Nükleer Çok Cisim Problemi

Kuantum Elektrodinamiği

·         Hızlandırıcı Fiziği

·         Standart Model

·         Nükleonların Spin Yapısı

·         Saçılma Olayı

·         Nükleer Çok Cisim Problemi
 
Araştırmacı Asistan Bursu

Massachusetts institute of Technology (MIT), USA 

               

Yurtdışı Doktora Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

           

Lisans Bursu

TUBITAK


·       

 


A

 


 

 

 

 


•                   Kuantum Fiziği

•                   Kuantum Mekaniği

•                   Mekanik

•                   Mekanik Lab.

•                   Elektrik ve Manyetizma

•                   Dalgalar ve Optik

•                   Bilgisayar Programlama

•                   Elektrik ve Manyetizma Lab.

•                   Optik Lab.

•                   Teorik Mekanik

•                   İstatistik ve Termodinamik

•                   Elektromanyetik Teori

•                   Nükleer Fizik

•                   İleri Klasik Mekanik

•                   Alan Teorisi

•                   İleri Çekirdek Fiziği I

•                   İleri Çekirdek Fiziği II

•                   İstatistik Mekanik I

•                   İstatistik Mekanik II


 

 

 

 


 

 

 

ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkan V.

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığında başuzman

 

Türkiye Standartlar Enstitüsünde Standart Hazırlık Gruplarında üyelik ve başkanlık

Prof. Dr. Olarak A. Ü. Fizik Bölümü öğretim üyesi

Doç. Dr. olarak A.Ü. Fizik Bölümünde öğretim üyesi

Y. Doç. Dr. 0larak A.Ü. Fizik Bölümünde öğretim üyesi
T


 

 

 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkan V.

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığında başuzman

 

Türkiye Standartlar Enstitüsünde Standart Hazırlık Gruplarında üyelik ve başkanlık

Prof. Dr. Olarak A. Ü. Fizik Bölümü öğretim üyesi

Doç. Dr. olarak A.Ü. Fizik Bölümünde öğretim üyesi

Y. Doç. Dr. 0larak A.Ü. Fizik Bölümünde öğretim üyesi
KİTAP ÇEVİRİSİ

 

Pollack ve Stump tarafından yazılan “Elektromanyetik Teori “ kitabının Türkçeye kazandırılmasında Editörlük. (Gazi Kitabevi)