DOÇ. DR. ÖZLEM TÜRKŞEN    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : TÜRKŞEN
E-posta : turksen@ankara.edu.tr, ozlemturksen@gmail.com
Tel : +90 312 2126720 / 1506
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozlem-turksen
Kişisel Akademik Bilgiler

öĞRENİM DURUMU 

Doktora (2005-2011). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

                Tez başlığı: Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Çözümüne Bulanık ve Sezgisel Yaklaşım  Tez danışmanı: Prof. Dr. Ayşen Apaydın 

Yüksek Lisans (2002-2005). ). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

                Tez başlığı: Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi  Tez danışmanı: Prof. Dr. Ayşen Apaydın 

Lisans (1998-2002). Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

  

akademİk GÖREVLER

Doç.Dr.  Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Şubat 2017 - devam ediyor)

Yrd.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Eylül 2014 - Şubat 2017) 

Misafir Araştırmacı Marmara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye (Şubat 2016 – Şubat 2017) 

Araştırma Görevlisi, Dr. Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Kasım 2011– Eylül 2014) 

Araştırma Görevlisi  Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Nisan 2004 – Kasım 2011)


İdarİ Görevler

.     Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü Akreditasyon Komisyon Üyeliği, Ankara, Türkiye (2015 – 2019)

·      Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi İstatistik Bölümü ERASMUS Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye (Şubat 2017 – Haziran 2017)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması ABD Başkanlığı, Ankara, Türkiye (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı (Haziran 2017 –  Aralık 2018)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Çift Diploma Programı Koordinatörlüğü (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcılığı (Mart 2019 –  devam ediyor)


VERİLEN DERSLER             

·      Olasılık ve İstatistik

·      Regresyon Analizi

·      Doğrusal Programlama

·      Optimizasyon

·      Yöneylem Araştırması

·      Çok Ölçütlü Karar Verme

·      Biyoistatistik 

.      Mekansal İstatistik

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

·       Yanıt Yüzey Yöntemi

·       Nümerik Analiz

·       İstatistiksel Sonuç Çıkarımı

·       Esnek Hesaplama Yöntemleri

·       Sezgisel Algoritmalar

·       Çok Amaçlı Optimizasyon

·       Bulanık Modelleme

.       Kategorik Veri Analizi

 

BURSLAR VE ÖDÜLLER

TUBİTAK (Otokorelasyonlu Hata Terimleri İçin Genişletilmiş Kompatıman Modellerde Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmları İle Parametre Tahmini) (Şubat 2016 – Şubat 2017). 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Misafir Araştırmacı, Marmara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye, Danışmanlar: Prof. Dr. Müjgan Tez ve Prof. Dr. Erol Eğrioğlu

COST (Esnek Hesaplama ve İstatistik Yöntemlerinin Birleştirilerek Veri Analizi Sonuçlarının İyileştirilmesi) (Ekim 2011 - Kasım 2011). COST Kısa Dönem Araştırma Bursu, Misafir Araştırmacı, COST Action IC0702, Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Lizbon, Portekiz, Danışman: Prof. Dr. Joao Miguel De Costa Sousa, € 1400 (burs miktarı)

TUBİTAK (Mart 2010 – Eylül 2010). 2214-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı, Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Lizbon, Portekiz, Danışman:  Prof. Dr. Joao Miguel De Costa Sousa, $ 6000 (burs miktarı)    

Lisans bölüm ikinciliği derecesi (Haziran 2002) Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

 

Projeler  

Araştırmacı (Aralık 2009 - Mart 2012) COST Action IC0702 – Esnek Hesaplama ve İstatistik Yöntemlerinin Birleştirilerek Veri Analizi Sonuçlarının İyileştirilmesi, Avrupa Birliği Projesi. (Tamamlandı)

Araştırmacı (Eylül 2019 - Mart 2022) – Biyoyağın Bileşimindeki Oksijenli Bileşiklerin Giderimi İçin Yeni Tip Trimetalik WOxZrO2 Destekli Katalizör Sentezi ve Uygulamaları, TÜBİTAK 1001 Projesi. (Devam ediyor)

Uzman (Mart 2019 - Mart 2021) – Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği Projesi. (Devam ediyor)

Araştırmacı (Haziran 2020 – Aralık 2020) – COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği İle Salgının İvme Kazandıracağı Yeni Çalışma Modelleri, TÜBİTAK 1001 Projesi. (Devam ediyor)


PROJE TOPLANTILARI

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 1-2 Ekim, 2010, Oviedo Üniversitesi, Oviedo, İspanya.

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 27-28 Ekim, 2011, Lizbon Teknik Üniversitesi, Lizbon, Portekiz.

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 19-20 Mart, 2012, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR), Piazzale Aldo Moro 7, Roma, İtalya.

 

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

Lisans ve Doktora Tez Jüriliği

·        Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

(Doktora, 2015)

·        Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

     (Yüksek Lisans, 2015)


·         Van 100. Yıl Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Van, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2015)

·         Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Ankara, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2017)

·         Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Ankara, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2018)

·         Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Ankara, Türkiye

(Doktora, 2018)

·         Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Ankara, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2019)

·         Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Ankara, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2019)


Doktora Tez İzleme Komite Üyeliği

·         Anadolu Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

(2016 – devam ediyor) 


·         Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

(2019 – devam ediyor) 


Üyelikler

     ·         Yöneylem Araştırması Derneği (2017 – devam ediyor)

·         Bulanık Sistemler Derneği (2013 – devam ediyor)

·         Türk İstatistik Derneği (2005 - devam ediyor)

·         COST Action IC0702  (2009 - 2012)


Dergi Hakemliği

            Verimlilik Dergisi

            Journal of Advances in Mathematical Analysis and Applications (JAMAA)


Organizasyon Komite Üyeliği

11th International Statistics Congress (ISC2019), 4-8 Ekim 2019, Muğla, Türkiye.

Young Business and Industrial Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science and Business Analytics (YBIS2019), 25-28 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye.

Uluslararası 16. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 26-27 Nisan 2019, Ankara, Türkiye.

* 11th International Statistics Days Conference (ISDC2018), 3-7 Ekim 2018, Bodrum, Türkiye.

* 10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye 

* International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2016), 22-25 Ağustos, 2016, İstanbul, Türkiy

* International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, 14-15 Haziran, 2012, Ankara, Türkiye


Katılımcı Olunan Öğrenci Kolokyumları

  • Uluslararası 16. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 26-27 Nisan 2019, Ankara, Türk İstatistik Derneği ve Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 15. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 4-5 Mayıs 2018, İstanbul, Türk İstatistik Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 14. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 20-21 Nisan 2017, Eskişehir, Türk İstatistik Derneği ve Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 11. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 17-19 Mayıs 2014, İstanbul, Türk İstatistik Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 10. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2013, Muğla, Türk İstatistik Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü
  •  9.  Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 5-6 Mayıs 2012, Elazığ, Türk İstatistik Derneği ve Fırat Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 8. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 14-15 Mayıs 2011, İzmir, Türk İstatistik Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 6. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2009, Adana, İstatistikçiler Derneği ve Çukurova Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 5. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 6-7 Mayıs 2008, Konya, İstatistikçiler Derneği ve Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 4. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 12-13 Mayıs 2007, Trabzon, İstatistikçiler Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü


TEZ DANIŞMANLIĞI

               Yüksek Lisans

Fikret Akgün, Doğrusal Olmayan Regresyon Model Parametrelerinin Nokta ve Aralık Tahmini İçin Bir Yaklaşım (2015 – 2018)

Tezsiz Yüksek Lisans

Rüveyda Akoğlu, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar İle Oluşturulan Kısıtsız Problemlerin Optimizasyon Yöntemleri  (2016 – 2018)


 eSERLER

Yayımlanmış Makaleler

[24] Türkşen, Ö. and Vural, N. (2020) Analyses of replicated spectrophotometric data by using soft computing methods. Journal of the Iranian Chemical Society, https://doi.org/10.1007/s13738-020-01959-2. (SCI-Exp.)

[23] Türkşen, Ö. (2020) A nonlinear modeling with linear fuzzy numbers for replicated response measures. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 49(3), 629-646. (SCI-Exp.)

[22] Türkşen, Ö. (2020) Obtaining interval estimates of nonlinear model parameters based on combined soft computing tools. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 38(1), 609-618. (SCI-Exp.

[21] Türkşen, Ö. (2019) Optimization and Decision Making Stagaes for Analysis of Dual Response Problem: Median-MAD, NSGA-II, TOPSIS. Eskişehir Technical University Journal of Sciences and Technology A-Applied Science and Engineering. 20(4), 458-473. (TÜBİTAK-ULAKBİM)

[20] Hasanzade, R., Bilgiç, S., Gece, G. and Türkşen, Ö. (2019) Electrochemical and theoretical assessment of the effect of two biocides on the corrosion of petroleum steel in sulfur‐polluted Black Sea water. Materials and Corrosion, 70(12), 2334-2342. (SCI) 

[19] Türkşen, Ö. and Ertunç, S. (2019) An application of fuzzy linear modeling: prediction of uncertainty for betaglucan content. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications. 9(3), 45-51. (MathSciNet, SCOPUS)

[18] Türkşen, Ö. (2019) An application of spatial statistics: Spatial analysis of simulated fault plane geodetic points. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 21(1), 81-93. (TÜBİTAK-ULAKBİM)

[17] Türkşen, Ö. ve Akgün, F. (2018) Genetik-Simpleks hibrit algoritması ile doğrusal olmayan regresyon model parametrelerinin nokta tahmini. İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya, 2, 81-92. (TÜBİTAK-ULAKBİM)

[16] Türkşen, Ö. (2018) A Fuzzy Modeling Approach for Replicated Response Measures Based on Fuzzification of Replications with Descriptive Statistics and Golden Ratio. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi22(1), 153-159. (TÜBİTAK-ULAKBİM, Zentralblatt MATH)

[15] Kara, M., Türkşen, Ö. and Aydoğdu, H. (2017) Statistical Inference for α-Series Process with the Inverse Gaussian Distribution. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46(6), 4938-4950. (SCI-Exp.)

[14] Türkşen, Ö. (2016) Analysis of Response Surface Model Parameters with Bayesian Approach and Fuzzy Approach. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 24(1), 109-122. (SCI-Exp.) 

[13] Türkşen, Ö. and Tez, M. (2016) An Application of Nelder-Mead Heuristic-based Hybrid Algorithms: Estimation of Compartment Model Parameters. International Journal of Artificial Intelligence, 14(1), 112-129. (SCOPUS) 

[12] Türkşen, Ö., Açık Kemaloğlu, S. and Apaydın, A. (2015) Multi-objective Portfolio Optimization with NSGA-II and Portfolio Selection by using TOPSIS Applied to Stock Market in Turkey. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 16(2), 3-12. (Mathematical Reviews, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[11] Kara, M., Aydoğdu, H. and Türkşen, Ö. (2015) Statistical inference for geometric process with the inverse Gaussian distribution. Journal of Statistical Computation and Simulation, 85(16), 3206-3215. (SCI-Exp.) 

[10] Türkşen, Ö. and Ertunç, S. (2015) Optimization of saponification process in multi-response framework by using desirability function approach. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 141-149. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[9] Türkşen, Ö. (2015) Optimization and Decision Making Stages for Multiple Responses: An Application of NSGA-II and FCM Clustering Algorithm. Gazi University Journal of Science, 28(2), 321-330. (EBSCO, SCOPUS) 

[8] Türkşen, Ö. and Güler Dinçer, N. (2015) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures. Applied Soft Computing, 37, 887-896. (SCI-Exp.) 

[7] Türkşen, Ö. (2014) Estimation of Fault Plane Parameters by Using Stochastic Optimization Methods. International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation, 2(2), 61-66. (EBSCO) 

[6] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. (2013) Bulanık Çok Amaçlı Problemlerin Çözüm Kümesi İçin Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Bir Karar Analizi Uygulaması: Binh-Kern Problemi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(2), 137-146. (EBSCO) 

[5] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. (2013) Evaluation of Fuzzy Pareto Solution Set by Using Fuzzy Relation Based Clustering Approach For Fuzzy Multi-Response Experiments. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 75-84. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[4] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. (2013) Estimating The Earthquake Source Parameters: Simulated Annealing Versus Nelder-Mead Simplex Algorithm. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 62(2), 53-66. (MathSciNet, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[3] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. (2012) Bulanık Yaklaşım İle Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Modellenmesi ve Optimizasyonu. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13(1), 65-79. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[2] Gece, E.G., Bilgiç, A.S. and Türkşen, Ö. (2011) Quantum chemical studies of some amino acids on the corrosion of cobalt in sulfuric acid solution. Materials and Corrosion, 61(2), 141-146. (SCI) 

[1] Apaydın, A. and Türkşen, Ö. (2007) Doğrusal Olmayan Kısıtsız Fonksiyonların Tümel Minimum Değerlerinin Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Elde Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 30, 1-15. (TÜBİTAK-ULAKBİM)


Bilimsel Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 

[4] Türkşen, Ö. and Tez, M. (2018) Statistical Inference for Two-Compartment Model Parameters with Bootstrap Method and Genetic Algorithm. Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, Proceedings of the LINSTAT2016 meeting, Müjgan Tez, Dietrich von Rosen (Ed.), Springer International Publishing AG 2018, 241-256.

[3] Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. (2016) Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter. Chaos, Complexity and Leadership 2014, Springer Proceedings in Complexity, Ş.Ş. Erçetin (Ed.), Switzerland, Springer, 37, 393-401.

[2] Türkşen, Öand Apaydın, A. (2014) A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures. Chaos, Complexity and Leadership 2012, Springer Proceedings in Complexity, S. Banerjee, Ş.Ş. Erçetin (Eds.), Springer, Dordrecht, 19, 153-158. 

[1] Türkşen, Ö., Vieira, S.M., Madeira, J.F.A., Apaydın, A., Sousa, J.M.G. (2013) Comparison of Multi-objective Algorithms Applied to Feature Selection. Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics, C. Borgelt, M.A. Gil, J.M.G. Sousa, M. Verleysen (Eds.), Springer, Heidelberg, 359-375.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Yayımlanan Bildiriler 

[6] Türkşen, Ö., Eğrioğlu, E. and Tez, M. A Hybrid Compartment Model Approaches Based on Particle Swarm Optimization. Xth International Statistics Days Conference – ISDC’2016 (IGS 2016), 7-9 Ekim 2016, Giresun, Türkiye, 832-839. 

[5] Türkşen, Ö. and Kocadağlı, O. Fuzzy Modeling for Replicated Response Measures by Using Type-2 Fuzzy Numbers. The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, 464-468. 

[4] Türkşen, Ö. Estimation of Fault Plane Parameters by Using Stochastic Optimization Methods. 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, 24-25 Mart 2014, İstanbul, Türkiye, 71-76. 

[3] Apaydın, A and Türkşen, Ö. Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinde Bulanık Pareto Çözümlerin Bulanık Karar Verme Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operational Research (12.EYI), 26-29 Mayıs 2011, Denizli, Türkiye, 70-81. 

[2] Apaydın, A. and Türkşen Ö. Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Çok Yanıtlı Problemlerin Optimizasyonu. 6. İstatistik Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye, 531-535. 

[1] Türkşen , Ö., Köksoy, O. and Apaydın, Kalite Geliştirme: Dual Yanıt Yüzey Analizine Tavlama Benzetimi Yaklaşımı. 6. İstatistik Sempozyumu, 28-30 Ağustos 2008, Samsun, Türkiye, 214-220.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özet Metin Yayımlanan Bildiriler

[41] Karakoç, G. ve Türkşen, Ö. (2019) A Modeling Study for Discrete and Continuous Variables by Using Parametric and Nonparametric Regression Analysis. 11th International Statistics Congress (ISC2019), 4-8 Ekim 2019, Muğla, Türkiye.

[40] Türkşen, Ö. (2019) Spatial Statistical Analysis for Geodetic Points of a Simulated Fault Plane through Geographical Information Systems. 11th International Statistics Congress (ISC2019), 4-8 Ekim 2019, Muğla, Türkiye.

[39] Vural, N. ve Türkşen, Ö. (2019) Statistical and Fuzzy Modeling of Extraction Process in Green Chemistry. Young Business and Industrial Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science and Business Analytics (YBIS2019), 25-28 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye.

[38] Türkşen, Ö., Tunçel, S. ve Vural, N. (2019) A Seemingly Unrelated Regression Modeling for Extraction Process in Green Chemistry. Young Business and Industrial Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science and Business Analytics (YBIS2019), 25-28 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye.

[37] Karabacak, K., Bayar, R. ve Türkşen, Ö. (2019) Antalya İlinde Orman Yangınlarının Mekansal İstatistik İle Analizi. 1.Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran 2019, 77-78, İstanbul, Türkiye. (Özet bildiri)

[36] Türkşen, Ö. A Statistical Characterization of a Simulated Earthquake Fault Plane Area by Using Spatial Statistics. 11th International Statistics Days Conference (XIth ISDC2018), 03-07 October 2018, Muğla, Türkiye. (Özet bildiri)

[35] Özçırpan, G., Kocatürk, A., Şen, E. and Türkşen, Ö. A Dual Response Problem Based on Median and Median Absolute Deviation. 11th International Statistics Days Conference (XIth ISDC2018), 03-07 October 2018, Muğla, Türkiye. (Özet bildiri)

[34] Türkşen, Ö. An International application of fuzzy nonlinear regression for replicated response measured data set. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2018), 20-24 Ağustos 2018, Poznan, Polonya, 148-149.

[33] Türkşen, Ö. and Tez, M. A numerical approach for statistical inference of nonlinear regression model parameters. 29th European Conference on Operational Research (EURO18), 8-11 Temmuz 2018, Valensiya, İspanya, 302. 

[32] Ertunç, S., Türkşen, Ö. and Vural, N. A Nonlinear Modeling and Optimization Process: Obtaining Optimal Drying Conditions for Olive Leaves. International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME’18), 27-29 Haziran 2018, Balıkesir, Türkiye, 106. 

[31] Türkşen, Ö. and Ertunç, S. Interval Estimation of Beta-Glucan Content of Yeast by Using Fuzzy Least Squares Modeling Approach. International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME’18), 27-29 Haziran 2018, Balıkesir, Türkiye, 105. 

[30] Akgün, F. and Türkşen, Ö. An Application of Parameter Estimation with Genetic Algorithm for Replicated Response Measured Nonlinear Data Set: Modified Michaelis-Menten Model. 10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye, 224. (Poster)

[29] Türkşen, Ö. A Comparative Study for Fuzzification of the Replicated Response Measures: Standard Mean vs. Robust Media. 10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye, 214. (Poster)

[28] Türkşen, Ö. A Proposal Fuzzy Linear Modeling Approach Based on the Golden Ratio for Replicated Response Measures. 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2017, İstanbul, Türkiye, 29-30. 

[27] Türkşen, Ö. and Ertunç, S. An Application of Multi-Objective Optimization Approach to Saponification Process. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017), 24-26 Mayıs 2017, Konya, Turkey, 201.

[26] Türkşen, Ö. and Tez, M. Obtaining Point Estimates of Nonlinear Regression Model Parameters by Hybridization of Iterative and Direct Optimization Algorithms. Akgün, F., 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017), 24-26 Mayıs 2017, Konya, Turkey, 159.

[25] Türkşen, Ö. Inferences on Fuzzy Linear Model Parameter Estimates by Using Bootstrap Method for Replicated Response Measures. International Workshop on Mathematical Methods in Engineering-MME 2017, 27-29 Nisan 2017, Ankara, Turkey, 130-131.

[24] Türkşen, Ö., Erginel, N. and Şentürk, S. A Proper Method for Fuzzy Parameter Estimation of Linear Model with Replicated Response Measures. International Workshop on Mathematical Methods in Engineering-MME 2017, 27-29 Nisan 2017, Ankara, Turkey, 131. 

[23] Türkşen, Ö. and Tez, M. Estimation of compartment model parameters by combining genetic algorithm and Jackknife method. The 10th Tartu Conference on Multivariate Statistics, 28 Haziran-1 Temmuz 2016, Tartu, Estonya, 62. 

[22] Sarıca, B., Türkşen, Ö. and Kahraman, C. Modeling of replicated response measures by using interval arithmetic. The 10th Tartu Conference on Multivariate Statistics, 28 Haziran-1 Tammuz 2016, Tartu, Estonia, 53. 

[21] Evaluation of Two-Compartment Model Parameter Estimates through Bootstrap Method. Türkşen, Ö. and Tez, M. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2016), 22-25 Ağustos 2016, İstanbul, Turkey, 61. 

[20] Türkşen, Ö. and Tez, M. Artificial Intelligence Optimization Methods Application in Compartment Models. The Seventh International Conference on Mathematical Statistics (PROBASTAT 2015), 29 Haziran-3 Temmuz 2015, Trnava, Slovakya, 49. 

[19] Türkşen, Ö. and Tez, M. Optimization of Compartment Models by Using Metaheuristic Approaches. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT 2014), 24-28 Ağustos 2014, Linköping, İsveç, 79. 

[18] Çalış, N, Türkan, A.H. and Türkşen, Ö. Mixture of Marshall-Olkin Bivariate Weibull and Block-Basu Bivariate Weibull Distributions. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 108 (poster). 

[17] Kara, M., Türkşen, Ö. and Aydoğdu, H. Estimation in alfa-Series Process with Inverse Gaussian Distribution. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 56. 

[16] Türkşen, Ö. Modeling, Optimizing, and Decision Making Stages for Multi-Response Problems in Case of Correlated Responses. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 40. 

[15]  Ertunç, S., Türkşen, Ö., Akay, B., Boyacıoğlu, H. and Sabuncu, N. A Stepwise Analysis for Improvement of Beta-Glukan Production in Statistical Point of View. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 7. 

[14] Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter. 2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, 17-19 Aralık 2013, Ankara, Türkiye. 

[13] Türkşen, Ö. Uncertainty Assessment of the Response Surface Model Parameters with Bayesian and Fuzzy Approaches. 8th International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013, Antalya, Türkiye, 113-114. 

[12] Güler Dinçer, N. and Türkşen, Ö. Local Regression Based on Fuzzy Clustering and Application to Forecasting of Autoregressive Models. 8th International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013, Antalya, Türkiye, 44-45.

[11] Türkşen, Ö., Güler Dinçer, N. and Apaydın, A. Modeling of Response Surfaces with Replicated Measures by Using Fuzzy Least Squares Regression and Switching Fuzzy C Regression. 13th Annual ENBIS  Conference, 15-19 Eylül 2013, Ankara, Türkiye, 44. 

[10] Dağalp, R., Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. Poisson Regression Analysis in the Presence of Measurament Error. 2nd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications (IECMSA-2013), 26-29 Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 341. 

[9] Türkşen, Ö., Kara, M. and Aydoğdu, H. Parameter Estimation in Geometric Process with the Inverse Gaussian Distribution. 2nd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications (IECMSA-2013), 26-29 Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 339. 

[8] Türkşen, Ö., Açık Kemaloğlu, S. and Apaydın, A. Multi-objective portfolio optimization with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II. 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye, 377-378. 

[7] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Performance metrics for the fuzzy modified multiobjective algorithms. 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye, 374-376. 

[6] Türkşen, Ö. and Apaydın, A. A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures. International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, 20-22 Aralık 2012, Ankara, Türkiye. 

[5] Apaydın, A., Tank, F. and Türkşen, Ö. Assessment of an insurance problem as a multi objective optimization problem. 15th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics-IME, 14-17 Haziran 2011, Trieste, İtalya. 

[4] Apaydın, A and Türkşen, Ö. Obtaining Fuzzy Pareto Solutions of Fuzzy Multiresponse Surface Problems with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II. 7th International Statistics Congress, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye, 200-201. 

[3] Türkşen, Ö., Vieira, S., Sousa, J.M. and Apaydın, A. Multi-objective optimization of feature selection problems using fuzzy models. 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), 11-14 Temmuz 2010, Lizbon, Portekiz, 82. 

[2] Apaydın, A. and Türkşen, Ö. Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Doğrusal Olmayan Fonksiyonların Çözümüne Sezgisel Yaklaşım. 5. Istatistik Kongresi ve Risk Ölçüleri ve Yükümlülük Toplantısı, 20-24 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye, 122-123. 

[1] Apaydın, A. and Türkşen, Ö. Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemlerinin Etkinliği. 4. Istatistik Kongresi, 8-12 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye, 334-335, (poster).


Yapılan Seminerler ve Davetli Konuşmalar 

[13] Türkşen, Ö. “Research Data Management” Ankara Üniversitesi, Bayer Salonu, 4 Kasım 2019, Ankara, Türkiye.

[12] Türkşen, Ö. “Soft Computing Based Optimization Tools: Metaheuristics” Türkşen, Ö. ERASMUS, Lizbon Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Matematik Bölümü, 25 Haziran 2019, Lizbon, Portekiz.

[11] Türkşen, Ö. “Ankara Üniversitesi Lisans Programları Süreç Değerlendirme Sonuçları” Ankara Üniversitesi Öğrenci Merkezli Eğitim Sürecine Geçiş Çalıştayı, 24-25 Nisan 2019, Ankara, Türkiye.

[10] Türkşen, Ö. “A Fuzzy Nonlinear Regression Model: L2 Norm Estimation with Genetic Algorithm by Using Type-2 Fuzzy Numbers” II. İstatistik ve Esnek Hesaplama Çalıştayı, Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 29 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.

[9] Türkşen, Ö. “Evaluation of Compartment Model Parameters with Statistical Perspective in Pharmacokinetic Area”. Acıbadem Üniversitesi Biyoistatistik Bölümü, 28 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye.

[8] Türkşen, Ö. “Yanıt Yüzey Problemlerinin Optimizasyonunda Metasezgisel Yöntemler”. İstatistik ve Esnek Hesaplama Çalıştayı, Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 20 Ocak 2015, İstanbul, Türkiye. 

[7] Türkşen, Ö. “Analysis of Response Surface Problems in Statistical and Fuzzy Framework”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, 20 Temmuz 2014, Trabzon, Türkiye. 

[6] Türkşen, Ö.  “Doğrusal Olmayan Yanıt Yüzey Problemlerinin Genetik Algoritma İle Optimizasyonu”. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 26 Mart 2014, İstanbul, Türkiye. 

[5] Türkşen, Ö. “Modeling and Optimization of Response Surface Problems in a Fuzzy Framework”. Lizbon Üniversitesi İstatistik ve Yöneylem Araştırması Bölümü, 26 Haziran 2013, Lizbon, Portekiz. 

[4] Türkşen, Ö. “Comparison of Multiobjective Algorithms Applied to Feature Selection”. The Final Conference of COST Action IC0702 SoftStat, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR), 19-20 Mart 2012, Roma, İtalya. 

[3] Türkşen, Ö. “Multi-objective approaches for feature selection problems”. Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 29 Temmuz 2010, Lizbon, Portekiz. 

[2] Türkşen, Ö. “Parametre Tahmininde Sezgisel Yöntemler”. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü, Mayıs 2007, Ankara, Türkiye. 

[1] Türkşen, Ö. “Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemlerinin Etkinliği”. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü, Mayıs 2004, Ankara, Türkiye. 

 

ziyaret EDİLEN üLKELER

         Letonya (Riga, 2016, 2 gün)

         Estonya (Talin, 2016, 2 gün ; Tartu, 2016, 4 gün)

         Avusturya (Viyana, 2015, 2 gün)

         Slovakya (Bratislava, 2015, 2 gün ; Trnava, 2015, 4 gün)

         İsveç (Stokholm, 2014, 2 gün ; Linköping, 2014, 4 gün)

         Bosna-Hersek (Saraybosna, 2013, 4 gün)

         Portekiz (Lizbon, 2019, 10 gün; Lizbon, 2013, 3 hafta ; 

                   Lizbon, 2011, 3 gün; Lizbon, 2010, 6 ay; Porto, 2010, 1 gün)

         İtalya (Roma, 2012, 2 gün ; Trieste, 2011, 3 gün ;

          Venedik, 2011, 2 gün)

         İspanya (Oviedo, 2010, 2 gün ; Barselona, 2010, 2 gün;

            Sevilla, 2010, 2 gün; Valensiya, 2018, 4 gün; Madrid, 2018, 2 

            gün; Toledo, 2018, 1 gün)

     Polonya (Poznan, 2018, 5 gün)

    Almanya (Berlin, 2018, 3 gün)


Özel İlgİ alanları

Patchwork, seyahat etmek, biyografi kitapları ve filmler, felsefe, fotoğraf çekmek, geometrik desenler


Son güncelleme: 14.06.2020