DOÇ.DR. ÖZLEM TÜRKŞEN    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : TÜRKŞEN
E-posta : turksen@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 2126720 / 1506
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

öĞRENİM DURUMU 

Doktora (2005-2011). Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

                Tez başlığı: Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Çözümüne Bulanık ve Sezgisel Yaklaşım  Tez danışmanı: Prof. Dr. Ayşen Apaydın 

Yüksek Lisans (2002-2005). ). Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

                Tez başlığı: Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi  Tez danışmanı: Prof. Dr. Ayşen Apaydın 

Lisans (1998-2002). Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

  

akademik GÖREVLER

Doç.Dr.  Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Şubat 2017 - devam ediyor)

Yrd.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Eylül 2014 - Şubat 2017) 

Misafir Araştırmacı Marmara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye (Şubat 2016 – Şubat 2017) 

Araştırma Görevlisi, Dr. Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Kasım 2011– Eylül 2014) 

Araştırma Görevlisi  Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye (Nisan 2004 – Kasım 2011)


İdari Görevler

·      Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü Akreditasyon Komisyon Üyeliği, Ankara, Türkiye (2015 – devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi İstatistik Bölümü ERASMUS Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye (Şubat 2017 – Haziran 2017)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması ABD Başkan Vekilliği, Ankara, Türkiye (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Çift Diploma Programı Koordinatörlüğü (Haziran 2017 –  devam ediyor)

·      Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı (Haziran 2017 –  devam ediyor)


VERİLEN DERSLER             

·      Olasılık ve İstatistik

·      Regresyon Analizi

·      Doğrusal Programlama

·      Optimizasyon

·      Yöneylem Araştırması

·      Çok Ölçütlü Karar Verme

·      Biyoistatistik 

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

·       Yanıt Yüzey Yöntemi

·       Nümerik Analiz

·       İstatistiksel Sonuç Çıkarımı

·       Esnek Hesaplama Yöntemleri

·       Sezgisel Algoritmalar

·       Çok Amaçlı Optimizasyon

·       Bulanık Modelleme

 

BURSLAR VE ÖDÜLLER

TUBİTAK (Şubat 2016 – Şubat 2017). 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Misafir Araştırmacı, Marmara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye, Danışmanlar: Prof. Dr. Müjgan Tez ve Prof. Dr. Erol Eğrioğlu

COST (Esnek Hesaplama ve İstatistik Yöntemlerinin Birleştirilerek Veri Analizi Sonuçlarının İyileştirilmesi) (Ekim 2011 - Kasım 2011). COST Kısa Dönem Araştırma Bursu, Misafir Araştırmacı, COST Action IC0702, Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Lizbon, Portekiz, Danışman: Prof. Dr. Joao Miguel De Costa Sousa, € 1400 (burs miktarı)

TUBİTAK (Mart 2010 – Eylül 2010). 2214-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı, Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Lizbon, Portekiz, Danışman:  Prof. Dr. Joao Miguel De Costa Sousa, $ 6000 (burs miktarı)    

Lisans bölüm ikinciliği derecesi (Haziran 2002) Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

 

Projeler  

Araştırmacı (Aralık 2009 - Mart 2012) COST Action IC0702 – Esnek Hesaplama ve İstatistik Yöntemlerinin Birleştirilerek Veri Analizi Sonuçlarının İyileştirilmesi, Avrupa Birliği Projesi.

 

PROJE TOPLANTILARI

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 1-2 Ekim, 2010, Oviedo Üniversitesi, Oviedo, İspanya.

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 27-28 Ekim, 2011, Lizbon Teknik Üniversitesi, Lizbon, Portekiz.

·      COST Action, çalışma grubu toplantısı, 19-20 Mart, 2012, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR), Piazzale Aldo Moro 7, Roma, İtalya.

 

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

Lisans ve Doktora Tez Jüriliği

·        Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

(Doktora, 2015)

·        Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye     

     (Yüksek Lisans, 2015)

·         Van 100. Yıl Üniversitesi, İstatistik Bölümü,  Van, Türkiye

(Yüksek Lisans, 2015)


Doktora Tez İzleme Komite Üyeliği

·         Anadolu Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

(2016 – devam ediyor) 


Üyelikler

     ·         Yöneylem Araştırması Derneği (2017 – devam ediyor)

·         Bulanık Sistemler Derneği (2013 – devam ediyor)

·         Türk İstatistik Derneği (2005 - devam ediyor)

·         COST Action IC0702  (2009 - 2012)


Dergi Hakemliği

            Applied Soft Computing 

Dergi Editörlüğü

           Journal of Advances in Mathematical Analysis and Applications (JAMAA)

Organizasyon Komite Üyeliği

      ·     10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye 

·      International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2016), 22-25 Ağustos, 2016, İstanbul, Türkiye

·      International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement, 14-15 Haziran, 2012, Ankara, Türkiye


Katılımcı Olunan Öğrenci Kolokyumları

  • 14. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 20-21 Nisan 2017, Eskişehir, Türk İstatistik Derneği ve Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 11. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 17-19 Mayıs 2014, İstanbul, Türk İstatistik Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 10. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2013, Muğla, Türk İstatistik Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü
  •  9.  Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 5-6 Mayıs 2012, Elazığ, Türk İstatistik Derneği ve Fırat Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 8. Uluslararası  İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 14-15 Mayıs 2011, İzmir, Türk İstatistik Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 6. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2009, Adana, İstatistikçiler Derneği ve Çukurova Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 5. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 6-7 Mayıs 2008, Konya, İstatistikçiler Derneği ve Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü
  • 4. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 12-13 Mayıs 2007, Trabzon, İstatistikçiler Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü


TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans Tezi

Fikret Akgün, Hataların Normal Dağılımlı Olmadığı Durumda Kompartıman Modellerde Parametre Tahmini  (2015 – devam ediyor)

Rüveyda Akoğlu, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlarla Oluşturulan Kısıtsız Problemlerin Optimizasyon Yöntemleri (2016 – devam ediyor)

 eSERLER

Yayımlanmış Makaleler

[15] Statistical Inference for α-Series Process with the Inverse Gaussian Distribution. (2017) Kara, M., Türkşen, Ö. and Aydoğdu, H. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46(6), 4938-4950. (SCI-Exp.)

[14] Analysis of Response Surface Model Parameters with Bayesian Approach and Fuzzy Approach. (2016) Türkşen, Ö. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 24(1), 109-122. (SCI-Exp.) 

[13] An Application of Nelder-Mead Heuristic-based Hybrid Algorithms: Estimation of Compartment Model Parameters. (2016) Türkşen, Ö. and Tez, M. International Journal of Artificial Intelligence, 14(1), 112-129. (SCOPUS) 

[12] Multi-objective Portfolio Optimization with NSGA-II and Portfolio Selection by using TOPSIS Applied to Stock Market in Turkey. (2015) Türkşen, Ö., Açık Kemaloğlu, S. and Apaydın, A. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 16(2), 3-12. (Mathematical Reviews, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[11] Statistical inference for geometric process with the inverse Gaussian distribution. (2015) Kara, M., Aydoğdu, H. and Türkşen, Ö. Journal of Statistical Computation and Simulation, 85(16), 3206-3215. (SCI-Exp.) 

[10] Optimization of saponification process in multi-response framework by using desirability function approach. (2015) Türkşen, Ö. and Ertunç, S. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 141-149. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[9] Optimization and Decision Making Stages for Multiple Responses: An Application of NSGA-II and FCM Clustering Algorithm. (2015) Türkşen, Ö. Gazi University Journal of Science, 28(2), 321-330. (EBSCO, SCOPUS) 

[8] Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures. (2015) Türkşen, Ö. and Güler Dinçer, N. Applied Soft Computing, 37, 887-896. (SCI-Exp.) 

[7] Estimation of Fault Plane Parameters by Using Stochastic Optimization Methods. (2014) Türkşen, Ö. International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation, 2(2), 61-66. (EBSCO) 

[6] Bulanık Çok Amaçlı Problemlerin Çözüm Kümesi İçin Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Bir Karar Analizi Uygulaması: Binh-Kern Problemi. (2013) Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(2), 137-146. (EBSCO) 

[5] Evaluation of Fuzzy Pareto Solution Set by Using Fuzzy Relation Based Clustering Approach For Fuzzy Multi-Response Experiments. (2013) Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 75-84. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[4] Estimating The Earthquake Source Parameters: Simulated Annealing Versus Nelder-Mead Simplex Algorithm. (2013) Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 62(2), 53-66. (MathSciNet, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[3] Bulanık Yaklaşım İle Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Modellenmesi ve Optimizasyonu. (2012) Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13(1), 65-79. (EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM) 

[2] Quantum chemical studies of some amino acids on the corrosion of cobalt in sulfuric acid solution. (2011) Gece, E.G., Bilgiç, A.S. and Türkşen, Ö. Materials and Corrosion, 61(2), 141-146. (SCI) 

[1] Doğrusal Olmayan Kısıtsız Fonksiyonların Tümel Minimum Değerlerinin Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Elde Edilmesi. (2007) Apaydın, A. and Türkşen, Ö. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 30, 1-15. (TÜBİTAK-ULAKBİM)


Bilimsel Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 

[3] Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter. (2016) Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. Chaos, Complexity and Leadership 2014, Springer Proceedings in Complexity, Ş.Ş. Erçetin (Ed.), Switzerland, Springer, 37, 393-401.

[2] A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures. (2014) Türkşen, Ö. and Apaydın, A. Chaos, Complexity and Leadership 2012, Springer Proceedings in Complexity, S. Banerjee, Ş.Ş. Erçetin (Eds.), Springer, Dordrecht, 19, 153-158. 

[1] Comparison of Multi-objective Algorithms Applied to Feature Selection. (2013) Türkşen, Ö., Vieira, S.M., Madeira, J.F.A., Apaydın, A., Sousa, J.M.G. Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics, C. Borgelt, M.A. Gil, J.M.G. Sousa, M. Verleysen (Eds.), Springer, Heidelberg, 359-375.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Yayımlanan Bildiriler 

[6] A Hybrid Compartment Model Approaches Based on Particle Swarm Optimization. Türkşen, Ö., Eğrioğlu, E. and Tez, M. Xth International Statistics Days Conference – ISDC’2016 (IGS 2016), 7-9 Ekim 2016, Giresun, Türkiye, 832-839. 

[5] Fuzzy Modeling for Replicated Response Measures by Using Type-2 Fuzzy Numbers. Türkşen, Ö. and Kocadağlı, O. The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, 464-468. 

[4] Estimation of Fault Plane Parameters by Using Stochastic Optimization Methods. Türkşen, Ö. 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, 24-25 Mart 2014, İstanbul, Türkiye, 71-76. 

[3] Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinde Bulanık Pareto Çözümlerin Bulanık Karar Verme Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. Apaydın, A and Türkşen, Ö. 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operational Research (12.EYI), 26-29 Mayıs 2011, Denizli, Türkiye, 70-81. 

[2] Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Çok Yanıtlı Problemlerin Optimizasyonu. Apaydın, A. and Türkşen Ö. 6. İstatistik Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye, 531-535. 

[1] Türkşen , Ö., Köksoy, O. and Apaydın, Kalite Geliştirme: Dual Yanıt Yüzey Analizine Tavlama Benzetimi Yaklaşımı. 6. İstatistik Sempozyumu, 28-30 Ağustos 2008, Samsun, Türkiye, 214-220.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özet Metin Yayımlanan Bildiriler


[30] Akgün, F. and Türkşen, Ö. An Application of Parameter Estimation with Genetic Algorithm for Replicated Response Measured Nonlinear Data Set: Modified Michaelis-Menten Model, 10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye, 224. (Poster)

[29] Türkşen, Ö. A Comparative Study for Fuzzification of the Replicated Response Measures: Standard Mean vs. Robust Median, 10th International Statistics Congress (ISC2017), 6-8 Aralık 2017, Ankara, Türkiye, 214. (Poster)

[28] A Proposal Fuzzy Linear Modeling Approach Based on the Golden Ratio for Replicated Response Measures. Türkşen, Ö. 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2017, İstanbul, Türkiye, 29-30. 

[27] An Application of Multi-Objective Optimization Approach to Saponification Process. Türkşen, Ö. and Ertunç, S. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017), 24-26 Mayıs 2017, Konya, Turkey, 201.

[26] Obtaining Point Estimates of Nonlinear Regression Model Parameters by Hybridization of Iterative and Direct Optimization Algorithms. Akgün, F., Türkşen, Ö. and Tez, M. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017), 24-26 Mayıs 2017, Konya, Turkey, 159.

[25] Inferences on Fuzzy Linear Model Parameter Estimates by Using Bootstrap Method for Replicated Response Measures. Türkşen, Ö. International Workshop on Mathematical Methods in Engineering-MME 2017, 27-29 Nisan 2017, Ankara, Turkey, 130-131.

[24] A Proper Method for Fuzzy Parameter Estimation of Linear Model with Replicated Response Measures. Türkşen, Ö., Erginel, N. and Şentürk, S. International Workshop on Mathematical Methods in Engineering-MME 2017, 27-29 Nisan 2017, Ankara, Turkey, 131. 

[23] Estimation of compartment model parameters by combining genetic algorithm and Jackknife method. Türkşen, Ö. and Tez, M. The 10th Tartu Conference on Multivariate Statistics, 28 Haziran-1 Temmuz 2016, Tartu, Estonya, 62. 

[22] Modeling of replicated response measures by using interval arithmetic. Sarıca, B., Türkşen, Ö. and Kahraman, C. The 10th Tartu Conference on Multivariate Statistics, 28 Haziran-1 Tammuz 2016, Tartu, Estonia, 53. 

[21] Evaluation of Two-Compartment Model Parameter Estimates through Bootstrap Method. Türkşen, Ö. and Tez, M. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2016), 22-25 Ağustos 2016, İstanbul, Turkey, 61. 

[20] Artificial Intelligence Optimization Methods Application in Compartment Models. Türkşen, Ö. and Tez, M. The Seventh International Conference on Mathematical Statistics (PROBASTAT 2015), 29 Haziran-3 Temmuz 2015, Trnava, Slovakya, 49. 

[19] Optimization of Compartment Models by Using Metaheuristic Approaches. Türkşen, Ö. and Tez, M. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LINSTAT 2014), 24-28 Ağustos 2014, Linköping, İsveç, 79. 

[18] Mixture of Marshall-Olkin Bivariate Weibull and Block-Basu Bivariate Weibull Distributions. Çalış, N, Türkan, A.H. and Türkşen, Ö. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 108 (poster). 

[17] Estimation in alfa-Series Process with Inverse Gaussian Distribution. Kara, M., Türkşen, Ö. and Aydoğdu, H. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 56. 

[16] Modeling, Optimizing, and Decision Making Stages for Multi-Response Problems in Case of Correlated Responses. Türkşen, Ö. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 40. 

[15]  A Stepwise Analysis for Improvement of Beta-Glukan Production in Statistical Point of View. Ertunç, S., Türkşen, Ö., Akay, B., Boyacıoğlu, H. and Sabuncu, N. 9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), 10-14 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 7. 

[14] Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter. Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. 2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, 17-19 Aralık 2013, Ankara, Türkiye. 

[13] Uncertainty Assessment of the Response Surface Model Parameters with Bayesian and Fuzzy Approaches. Türkşen, Ö. 8th International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013, Antalya, Türkiye, 113-114. 

[12] Local Regression Based on Fuzzy Clustering and Application to Forecasting of Autoregressive Models. Güler Dinçer, N. and Türkşen, Ö. 8th International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013, Antalya, Türkiye, 44-45.

[11] Modeling of Response Surfaces with Replicated Measures by Using         Fuzzy Least Squares Regression and Switching Fuzzy C Regression.           Türkşen, Ö., Güler Dinçer, N. and Apaydın, A. 13th Annual ENBIS                 Conference, 15-19 Eylül 2013, Ankara, Türkiye, 44. 

[10] Poisson Regression Analysis in the Presence of Measurament Error. Dağalp, R., Türkşen, Ö. and Köksal Babacan, E. 2nd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications (IECMSA-2013), 26-29 Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 341. 

[9] Parameter Estimation in Geometric Process with the Inverse Gaussian Distribution. Türkşen, Ö., Kara, M. and Aydoğdu, H. 2nd International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications (IECMSA-2013), 26-29 Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 339. 

[8] Multi-objective portfolio optimization with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II. Türkşen, Ö., Açık Kemaloğlu, S. and Apaydın, A. 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye, 377-378. 

[7] Performance metrics for the fuzzy modified multiobjective algorithms. Türkşen, Ö. and Apaydın, A. 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye, 374-376. 

[6] A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures. Türkşen, Ö. and Apaydın, A. International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, 20-22 Aralık 2012, Ankara, Türkiye. 

[5] Assessment of an insurance problem as a multi objective optimization problem. Apaydın, A., Tank, F. and Türkşen, Ö. 15th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics-IME, 14-17 Haziran 2011, Trieste, İtalya. 

[4] Obtaining Fuzzy Pareto Solutions of Fuzzy Multiresponse Surface Problems with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II. Apaydın, A and Türkşen, Ö. 7th International Statistics Congress, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye, 200-201. 

[3] Multi-objective optimization of feature selection problems using fuzzy models. Türkşen, Ö., Vieira, S., Sousa, J.M. and Apaydın, A. 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), 11-14 Temmuz 2010, Lizbon, Portekiz, 82. 

[2] Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Doğrusal Olmayan Fonksiyonların Çözümüne Sezgisel Yaklaşım. Apaydın, A. and Türkşen, Ö. 5. Istatistik Kongresi ve Risk Ölçüleri ve Yükümlülük Toplantısı, 20-24 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye, 122-123. 

[1] Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemlerinin Etkinliği. Apaydın, A. and Türkşen, Ö. 4. Istatistik Kongresi, 8-12 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye, 334-335, (poster).


Yapılan Seminerler ve Davetli Konuşmalar 

[10] “A Fuzzy Nonlinear Regression Model: L2 Norm Estimation with Genetic Algorithm by Using Type-2 Fuzzy Numbers” Türkşen, Ö. II. İstatistik ve Esnek Hesaplama Çalıştayı, Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 29 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.

[9] “Evaluation of Compartment Model Parameters with Statistical Perspective in Pharmacokinetic Area”. Türkşen, Ö. Acıbadem Üniversitesi Biyoistatistik Bölümü, 28 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye.

[8] “Yanıt Yüzey Problemlerinin Optimizasyonunda Metasezgisel Yöntemler”. Türkşen, Ö. İstatistik ve Esnek Hesaplama Çalıştayı, Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 20 Ocak 2015, İstanbul, Türkiye. 

[7] “Analysis of Response Surface Problems in Statistical and Fuzzy Framework”. Türkşen, Ö. Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, 20 Temmuz 2014, Trabzon, Türkiye. 

[6] “Doğrusal Olmayan Yanıt Yüzey Problemlerinin Genetik Algoritma İle Optimizasyonu”. Türkşen, Ö.  Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü, 26 Mart 2014, İstanbul, Türkiye. 

[5] “Modeling and Optimization of Response Surface Problems in a Fuzzy Framework”. Türkşen, Ö. Lizbon Üniversitesi İstatistik ve Yöneylem Araştırması Bölümü, 26 Haziran 2013, Lizbon, Portekiz. 

[4] “Comparison of Multiobjective Algorithms Applied to Feature Selection”. Türkşen, Ö. The Final Conference of COST Action IC0702 SoftStat, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR), 19-20 Mart 2012, Roma, İtalya. 

[3] “Multi-objective approaches for feature selection problems”. Türkşen, Ö. Lizbon Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 29 Temmuz 2010, Lizbon, Portekiz. 

[2] “Parametre Tahmininde Sezgisel Yöntemler”. Türkşen, Ö. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü, Mayıs 2007, Ankara, Türkiye. 

[1] “Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemlerinin Etkinliği”. Türkşen, Ö. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü, Mayıs 2004, Ankara, Türkiye. 

 

ziyaret EDİLEN üLKELER

·         Letonya (Riga, 2016, 2 gün)

·         Estonya (Talin, 2016, 2 gün ; Tartu, 2016, 4 gün)

·         Avusturya (Viyana, 2015, 2 gün)

·         Slovakya (Bratislava, 2015, 2 gün ; Trnava, 2015, 4 gün)

·         İsveç (Stokholm, 2014, 2 gün ; Linköping, 2014, 4 gün)

·         Bosna-Hersek (Saraybosna, 2013, 4 gün)

·         Portekiz (Lizbon, 2013, 3 hafta ; Lizbon, 2011, 3 gün;

                  Lizbon, 2010, 6 ay)

·         İtalya (Roma, 2012, 2 gün ; Trieste, 2011, 3 gün ;

          Venedik, 2011, 2 gün)

·         İspanya (Oviedo, 2010, 2 gün ; Barselona, 2010, 2 gün;

            Sevilla, 2010, 2 gün)


Özel İlgİ alanları

Patchwork, seyahat etmek, biyografi kitapları ve filmler, felsefe, fotoğraf çekmek