PROF.DR. HASAN ERCAN TUTAR    
Adı : HASAN ERCAN
Soyadı : TUTAR
E-posta : ercantutar@gmail.com, tutar@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5956387
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Kardiyolojisi
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı ve Soyadı, Ünvanı : Prof. Dr. H. Ercan TUTAR

Fakülte ve Bölümü: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

 1. Adı Soyadı: H. Ercan TUTAR
 2. Doğum Yeri ve Yılı: Ermenek, 1964
 3. Halen  Çalıştığı Kuruluş: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
 4. Öğrenimi
  1. Tıp Fakültesi Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987
  2. Tıpta Uzmanlık:

                                                            1.      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1992

                                                            2.      Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, 1997

 1. Akademik Ünvanlar:
  1. Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999
  2. Doçent:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999
  3. Profesör: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2005
 2. Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri:
  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi: Kasım 1987-Haziran 1988
  2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi: Haziran 1988-Ekim 1992
  3. Sağlık Bakanlığı, Kalecik Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Mart 1993-Eylül 1993
  4. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Sağlık Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Eylül 1993-Eylül 1995
  5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: Eylül 1995-Ekim 1997
  6. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı: Ekim 1997- Şubat 1999
  7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Yrd. Doç. Dr: Şubat 1999-Kasım 1999
  8. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Doç. Dr: Kasım 1999-Nisan 2005
  9. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Prof. Dr: Nisan 2005-
 3. Üyelikler       
  1. Ankara Thalassemi Derneği (1991)
  2. TTB- Türk Tabipler Birliği (1993)
  3. ATO- Ankara Tabip Odası (1993)
  4. Türk Milli Pediatri Derneği (1995)
  5. Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği (1996)
  6. Türk Pediatri Kurumu (1999)
  7. Türk Kardiyoloji Derneği (2001)
  8. Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (2005)