DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ARCAN TUZCU    
Adı : MEHMET ARCAN
Soyadı : TUZCU
E-posta : tuzcu@politics.ankara.edu.tr
Tel : 5951427
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-arcan-tuzcu
Kişisel Akademik Bilgiler

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Öğretim Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü

1999 – 2003

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Bölümü

1997 – 1999

 

 

Lisans

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

1992 – 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ TECRÜBESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Üyesi

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

2009-

 

 

Araştırma Görevlisi

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

1998 - 2009

 

Finansal Danışman

 

AVİVASA, Eylül 1997- Mart 1998

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

Yüksek Lisans Tezi

“Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler ve İMKB’de Volatilite”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Doktora Tezi

“Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İMKB-100 Örneği”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

 

 

Türkçe Kitaplar

 1. “Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İMKB-100 Örneği”, Turhan Kitabevi, 2004.

Yabancı Dilde Yazılmış Kitap Bölümleri

1.      Understanding The Regional Innovation System In Lmt Industries: The Case Of Turkey As An Emerging Market Economy, Edward Elgar Publishers, 2009.

 

Türkçe Kitap Bölümleri

 1. KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Alan Bilgisi, Murat İnsan Kaynakları Yayınları, 2010.
 2. KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı, İşletme Soru Bankası, Murat İnsan Kaynakları Yayınları, 2006.
 3. KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğretmenin Ders Notları, Murat İnsan Kaynakları Yayınları, 2012.
 4. Genel İşletmecilik Bilgileri, Işletme Türleri, Nobel Yayınevi, 2013.

Yurt Dışı Yayınlar

 1. “Corporate Governance Approach of Turkish Companies Operating in the İstanbul Stock Exchange: The case of an Emerging Market Economy in an Age of Capitalist Diversity”, Problems And Perpespectives in Management, Volume:4 2005.
 1. “Factors of success in information technologies projects: evidence from capital of Turkey” Problems and Perspectives in Management, Volume:9 issue 2, 2011.

Uluslar Arası İndekslere Giren Yayınlar

 

 1. Bölgesel Dinamikler ve sektörel etkiler bağlamında Türkiye’de KOBİ’ler,İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 24, Sayı 283, Ekim 2009.

Yabancı Dilde Yapılan Yayınlar

 1. Corporate Governance Approach of İstanbul Stock Exchange Companies, The Turkish Yearbook of International Relations, Number XXXV, 2004.
 2. "The Impact of Corporate Social Responsibility Perception on The Job Satisfaction and Organizational Commitment" Çankırı Karetekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, Volume:4 Issue:1, Spring, 2014.
 3. “Renewable Energy And Proven Oil Reserves Relation: Evidence from OPEC Members” Çankırı Karetekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, Volume:4 Issue:2, Fall, 2014.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. “Understanding The Role of Innovation Systems in Regional Development: A Literature Survey” , The Dynamics of Science and Tecnology Policies, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Mayıs 2007.
 2. “How Regıonal Are Innovatıon Systems? The Case Of Turkey As An Emergıng Market Economy”, The 25th DRUID Celebration Conference, Entrepreneurship and Innovation, 2008, Denmark, Copenhagen, 17-21 June 2008.
 3. Innovatıveness Of Manufacturıng Small And Medıum Sıze Enterprıses In Turkısh Regıonal Innovatıon System, Regıonal Studıes Assocıatıon Conference, Regıons: The Dılemmas Of Integratıon And Competıtıon, Çek Cumhuriyeti Prag, 27-30 Mayıs 2008.
 4. Renewable Energy and Proven Oil Reseves Relation: Evidence From OPEC Countries, State, Economy, Society, 11th International Academic Conference, Krakow University, Krakow, Poland, 13-14 June 2011.
 5. "The Impact of Corporate Social Responsibility Perception on The Job Satisfaction and Organizational Commitment" GBATA, 15th Annual International Conference, Helsinki, Finland, 2-6 July 2013.
 6. ““The Effects of Individual and Demographical Characteristics on Organizational Commitment: Evidence from Academic and Administrative Staff of Ankara University TOMER” GBATA, 17th Annual International Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 July 2015.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. “İMKB-100 Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Anlayışı”, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2005.
 1. Türkiye’de Holding Çatısı Altındaki Şirketlerde İnovasyon Yetkinliği, 16. Yönetim Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2008.

Diğer Yayınlar

1.      Ankara üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(2), Nisan-Haziran 2007, Kitap İncelemesi.

 

 

 

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER

 

1- “Ulusal Yenilik Sistemleri”, TÜBİTAK Projesi, Mayıs 2006 - Mayıs 2008.

 

2- “Bölgesel Yenilik Sistemleri”, TÜBİTAK Projesi, Eylül  2006 – Aralık 2008.


3- “AÜ TÖMER’in Marka Değerinin ve Franchise Olanaklarının Araştırılması” Ankara Üniversitesi BAP, Şubat 2014- Şubat 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERİLEN DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İşletmelerde Kurumsal Yönetim, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı.

 

 1. Örgüt Kuramı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü.

 

 1. Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri, AÜ İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 

 1. Uluslararası İşletmecilik, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 

 1. Modern Yönetim Teknikleri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 

 1. İşletme, AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği.

 

 1. İşletme İlkeleri, Aü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Aile ve Tüketici Bilimleri.

 

 1. Temel İşletmecilik, AÜ Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü.