PROF.DR. TAYFUN YILDIRIM    
Adı : TAYFUN
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : tyildir@humanity.ankara.edu.tr, tayfun1961@gmail.com
Tel : (312) 310 32 80/ 1196
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

TAYFUN YILDIRIM

PROFESÖR

 

 

 

E-Posta Adresi: Tayfun1961@gmail.com

Telefon (İş): 3103280-1196

Telefon (Cep): 

Faks:

Adres: A.Ü.D.T.C.Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye / ANKARA

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

Doktora  1988-1993    

                                         ANKARA ÜNİVERSİTESİ

                               DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE    ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

                                     

Yüksek Lisans 1983-1986


                                              ANKARA ÜNİVERSİTESİ

                               DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE    ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

                                      

Lisans 1979-1983


                                              ANKARA ÜNİVERSİTESİ

                               DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE    ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

Görevler

                           

 

PROFESÖR 2008: ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ           BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

 

DOÇENT 2000-2008: ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ           BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

 

YARDIMCI DOÇENT 1994-2000: ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ           BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1987-1993: ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ           BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

 

İdari Görevler

 

Bölüm Başkan Yardımcısı 2014:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı 2013-: 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. YILDIRIM TAYFUN,Thomas Zimmermann,Latif Özen,Zararsız Abdullah (2009).  All that glitters is not gold  nor all that sparkles silver    fresh archaeometrical data for Central Anatolian Early Bronze Age metalwork.  Antiquity(83), 880

2. YILDIRIM TAYFUN (2009).  Hüseyindede  a Settlement in Northern Central Anatolia.  Central-North Anatolia in The Hittite Period, New Perspectives in light of Recent Research(I), 235-246.

3. YILDIRIM TAYFUN,thomas zimmermann (2008).  Three Best to Have Plenty Rethinking Central Anatolian Early Bronze Age Alloying Traditions.  Ancient Mining in Turkey and The(AMITEM 2008), 87

4.  YILDIRIM TAYFUN (2008).  New Scenes on the second relief vase from Hüseyindede and their Interpretation in the Light of Hittite Representative Art.  Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici(L), 837

5.  YILDIRIM TAYFUN,Thomas zimmermann (2007).  Land of Plenty    New archaeometric insights into.  Antiquity(81), 1119

6.   Zimmermann Thomas,YILDIRIM TAYFUN (2006).  News from Hatti Heartland   The Early Bronze Age.  Antiquity(80), 765

7.  YILDIRIM TAYFUN (2006).  An Early Bronze Age Cemetery at Resuloğlu  Near Uğurludağ  Çorum  A Preliminary Report of the Archeological Work Carried Out Between Years 2003 2005.  Anatolia Antiqua(XIV), 1

8.   YILDIRIM TAYFUN (2005).  Resuloğlu Early Bronze Age Cemetery.  TÜBA-AR(8), 173 (Yayın No: 566763)

9.   YILDIRIM TAYFUN (2003).  Archéologie anatolienne   une nouvelle découverte hittite.  Orient -Express, Notes et Nouvelles d?Archéologie Orientale(XVI), 36

10.  YILDIRIM TAYFUN (2001).  A Group of Hittite Bronze Objects From the Seben District of Bolu.  Anatolica(27), 127

11.  YILDIRIM TAYFUN (2000).  Yörüklü   Hüseyindede  Eine neue hethitische Siedlung im Südwesten  von  Çorum.  İstanbuler Mitteilungen(50), 43

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. YILDIRIM TAYFUN  Hüseyindede Tepesi nde bulunan Yeni Bir Kült Vazosu.  V.Uluslararası Hititoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

2. YILDIRIM TAYFUN  2006 Yılı Resuloğlu Mezarlığı Kazısı.  XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.cilt  Ankara, pp.443-447. (Tam Metin Bildiri/)

3.  YILDIRIM TAYFUN  1999 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  XVIII.  Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

4.  TAYFUN YILDIRIM  2000 Yılı Hüseyindede Kazısı.  XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

5.  YILDIRIM TAYFUN  2005 Yılı Resuloğlu Mezarlık Kazısı.  XXVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

6.  YILDIRIM TAYFUN  2007 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  XXVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

7.  YILDIRIM TAYFUN  Çorum Arkeoloji Müzesinde Bulunan Erken Tunç Çağı Maden Buluntularının Zararsız XRF Analizi.  25.Arkeometri Sonuçları Toplantısı. (Tam Metin Bildiri/)

8. YILDIRIM TAYFUN  Three Best to Have Plenty Rethinking Central Anatolian Early Bronze Age Alloying Traditions.  Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean.  ( International Conference AMITEM 2008 June 15-22.2008 Ankara ) (Tam Metin Bildiri/)

9.  YILDIRIM TAYFUN  2005 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  XXIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

10.  YILDIRIM TAYFUN  2003 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırmaları.  XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

11.  YILDIRIM TAYFUN  1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

12.  YILDIRIM TAYFUN  Eski Hitit Dönemi Kabartmalı Vazolarında Müzik.  Uluslararası Müzik Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

13.  YILDIRIM TAYFUN  1998 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

14.  YILDIRIM TAYFUN  2008 Yılı Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlık Kazısı.  XXXI. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

15.  YILDIRIM TAYFUN  1999 Yılı Yörüklü   Hüseyindede Kazısı.  XXII.  Kazı  Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

16.  YILDIRIM TAYFUN  1998 Yılı Yörüklü   Hüseyindede Kazısı.  XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

17.  YILDIRIM TAYFUN  2001 Yılı Yörüklü Hüseyindede Tepesi  Kazısı.  XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

18.  YILDIRIM TAYFUN  2008 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  XXVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

19.  YILDIRIM TAYFUN  2002 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  XXI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

20.  YILDIRIM TAYFUN  Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlığı 2003 Yılı Çalışmaları.  XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

21.  YILDIRIM TAYFUN (2016).  2015 2016 Yılı Resuloğlu Kazıları.  Uluslararası 7.Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu (/Sözlü Sunum)

22.  YILDIRIM TAYFUN (2016).  Yeni Araştırmalar Işığında Kuzey Anadolu Erken Tunç Çağı Maden Sanatı ve Çevre Kültürlerle İlişkiler.  Connecting Cultures, International Archaeological Symposium Nicosia / Cyprus (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

23.  YILDIRIM TAYFUN (2016).  Hittites in Anatolia.  Exploring Early Civilizations (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

24.  YILDIRIM TAYFUN (2015).  Resuloğlu Eski Tunç Çağında Orta Anadolu’nun kuzeyinde Kırsal Bir Yerleşim Modeli Örneği.  I.Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu (Özet Bildiri/)

25.  YILDIRIM TAYFUN (2015).  Copper and bronze objects from Resuloğlu Cemetery in North Central Anatolia and Their Relations to similar objects from other regions during the Early Bronze Age.  II International Conference Copper and Trade (Özet Bildiri/)

26.  YILDIRIM TAYFUN (2015).  Çorum Resuloğlu 2014 Yılı Kazıları.  37.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

27.  YILDIRIM TAYFUN (2014).  2013 Yılı Çorum Resuloğlu Kazıları.  36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

28.  YILDIRIM TAYFUN (2012).  2011 Yılı Çorum Resuloğlu Kazısı.  34. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

29.  SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ,YILDIRIM TAYFUN (2012).  2011 Yılı Çorum Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  34. Uluslararası Kazı, Araştırma  ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

30.  YILDIRIM TAYFUN (2012).  2012 Yılı Çorum Resuloğlu Kazıları.  2. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

31.  YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (2006).  2006 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması.  XXV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 277-294. (Tam Metin Bildiri/)

32.  YILDIRIM TAYFUN,İsmet Ediz (2005).  2004 Yılı Resuloğlu Mezarlık Kazısı.  XXVII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 57-64. (Tam Metin Bildiri/)

33.  YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (1996).  1996 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 19-40. (Tam Metin Bildiri/)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.     Arkeoloji Bölümü  Tarihçesi ve Kazıları, Bölüm adı:(Hüseyindede Tepesi 1997-2003) (2013)., YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ,  Ankara Üniversitesi, Editör:Bingöl,Ö; Öztan A.; Taşkıran A.., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 670, Türkçe(Bilimsel Kitap)

2.     Hititler  Bir Anadolu İmparatorluğu, Bölüm adı:(Hüseyindede) (2013)., YILDIRIM TAYFUN,  Yapı Kredi Yayınları, Editör:Meltem Doğan Alparslan, Metin Alparslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-975-08-2635-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

3.     Arkeoloji Bölümü  Tarihçesi ve Kazıları  1936 2011, Bölüm adı:(Resuloğlu (2003-)) (2012)., YILDIRIM TAYFUN,  Ankara Üniversitesi, Editör:Bingöl,O; Öztan,A.; Taşkıran H., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 670, Türkçe(Bilimsel Kitap)

4.     Musikarchäologie Anatoliens, Bölüm adı:(New Musical Scenes on the Second Hittite Relief Vase from Hüseyindede) (2010)., YILDIRIM TAYFUN,  BERLİN , Editör:W.Bachmann, İngilizce(Bilimsel Kitap)

5.     Beyond Babylon  Art Trade  and Diplomacy in the Second Millennium B C, Bölüm adı:(New Musical Scenes on the Second Hittite Relief Vase from Hüseyindede) (2008)., YILDIRIM TAYFUN,  Yale University Press, Editör:J.Aruz, K.Benzel, J.M.Evans, Sayfa Sayısı 524, ISBN:978-0-300-14143-6, İngilizce(Bilimsel Kitap)

6.      

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. YILDIRIM TAYFUN (2002).  Hüseyindede Tepesi nde Bulunan İkinci Kabartmalı Vazoya ait Yeni  Bir Müzisyen  A New Musician Belonging to theSecond Relief Vase Discovered at Hüseyindede Tepesi. DTCF. Dergisi(42/1-2)

2.   YILDIRIM TAYFUN (2001).  Yenihayat Eski Tunç Çağı Mezarlığı.   Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi(50)

3.    YILDIRIM TAYFUN (1998).  Doğu    Kapadokya   Bölgesi   Yüzey   Araştırmalarında.  Dil ve Tarih- DTCF dergisi(XXXVIII/1-2), 249

4.   YILDIRIM TAYFUN (1997).  Amasya Müzesi nde Bulunan Bir Gözlü Balta.  Türk Arkeoloji Dergisi(XXXI), 411

5.   YILDIRIM TAYFUN (1995).  Kaniş Karum unun Ib Katına ait bir Körük.  Dil ve Tarih- DTCF dergisi(XXXVII/1-2), 683

6.  YILDIRIM TAYFUN (1995).  M Ö II Bin de Anadolu Metal Kemerleri.  Dil ve Tarih-DTCF dergisi(XXXVII/1-2), 675

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1.     YILDIRIM TAYFUN  Yörüklü Hüseyindede Kurtarma Kazısı.  IX. Müze  Kurtarma Kazıları Semineri (Tam Metin Bildiri/)

2.     YILDIRIM TAYFUN,KISA ASLI (2014).  Resuloğlu 2014 Yılı Çalışmaları.  5.Çorum, Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 5 (Tam Metin Bildiri/)

3.     YILDIRIM TAYFUN (2014).  Hititler ve Sanat.  Hititler Elçiliklerde Goethe Institute Ankara

4.     YILDIRIM TAYFUN (2014).  Resuloğlu 2013 Yılı Çalışmaları.  DTCF Arkeoloji Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

5.     YILDIRIM TAYFUN (2013).  Çorum Resuloğlu Kazıları 2013 Yılı Sonuçları.  4.Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 4 (Tam Metin Bildiri/)

6.     YILDIRIM TAYFUN (2013).  Çorum Resuloğlu Kazıları 2012 Yılı Sonuçları.  DTCF Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)

7.     YILDIRIM TAYFUN (2012).  Resuloğlu 2011 yılı çalışmaları.  2. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 2, 33-39. (Tam Metin Bildiri/)

8.     YILDIRIM TAYFUN (2012).  Resuloğlu 2012 Yılı Çalışmaları.  3. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 3 (Tam Metin Bildiri/)

9.     YILDIRIM TAYFUN (2012).  Hüseyindede Kazısı ve Eski Hitit Sanatı na Katkıları.  Çorum Kültür Sanat (Hitit Söyleşileri II. Özel Sayısı)(14)

10.  YILDIRIM TAYFUN (2011).  Hititlerde Maden Ticareti ve Teknolojisi.  TOBB Üniversitesi, Hititler Üniversitelerde

11.  YILDIRIM TAYFUN (2010).  Resuloğlu Kazısı ve Anadolu Arkeolojisi ne Katkıları.  1. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 1, 11-22. (Tam Metin Bildiri/)

12.  SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ,YILDIRIM TAYFUN (2011).  2010 Yılı Çankırı ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması.  XXVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3, 201-214. (Tam Metin Bildiri/)

13.  YILDIRIM TAYFUN (2011).  Resuloğlu Kazısı ve Anadolu Arkeolojisine Katkıları.  Kazı Konferansları (Tam Metin Bildiri/)

14.  YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (2010).  2009 Yılı Çankırı ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması.  XXVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

15.  YILDIRIM TAYFUN,ipek Önder (2010).  2009 Yılı Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlık Kazısı.  Kazı Sonuçları Toplantısı (Tam Metin Bildiri/)

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 

1. Ulusal, ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapmak/, 25.09.2016-25.09.2016, Tarihin İzinde (Resuloğlu Höyüğü), Çorum/Uğurludağ, (No: 107185)

2.     Uluslararası, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, 23.11.2016-25.11.2016, Connecting Cultures, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, (No: 133052)

3.     Ulusal, TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /, 17.11.2015-17.11.2015, Müzelerin Dili, Kanal B belgesel, (No: 65463)

4.     Ulusal, ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/, 07.09.2016-15.11.2016, Delice Havzası Yüzey Araştırması, Çorum, (No: 133492)

 

Diğer Yayınlar

 

1.     YILDIRIM TAYFUN (2010).  Resuloğlu Kazısı ve Anadolu Arkeolojisine Katkıları.  I.Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu , 11-28. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

2.     YILDIRIM TAYFUN (2007).  Hüseyindede Vazosu  Eski Hitit Krallık Çağı Sanatına Yeni bir Katkı.  Aktüel Arkeoloji(7), 56 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

3.     YILDIRIM TAYFUN (2006).  Eski Hitit Çağı na Ait Yeni Bir Kült Vazosu.  Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı(2005), 339 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

4.     YILDIRIM TAYFUN (2005).  Hüseyindede Tepesi nde bulunan Yeni Bir Kült Vazosu.  Uluslararası Hititoloji Kongresi(V), 761 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

5.     YILDIRIM TAYFUN (2005).  Hüseyindede Tepesi nde bulunan Yeni Bir Kült Vazosu.  Uluslararası Hititoloji Kongresi(V), 761 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

6.     YILDIRIM TAYFUN (2004).  Hüseyindede.  Arkeoatlas(3), 53 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

7.     YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (2004).  2002 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması. Araştırma Sonuçları Toplantısı(XXI/2), 305-310. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

8.     YILDIRIM TAYFUN (2004).  2004 Yılı  Uğurludağ Resuloğlu Kazısı.  Çorum Kültür ve Sanat Dergisi(2005/3), 2 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

9.     YILDIRIM TAYFUN (2004).  Resuloğlu  Çorum un Güneybatısında Yeni Bir Erken Tunç Devri  Mezarlığı.  Çorum Kültür ve Sanat Dergisi(2004/1), 6 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

10.  YILDIRIM TAYFUN (2004).  Truva Hisarlık Höyüğü.  Çoluk Çocuk(36), 58 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

11.  YILDIRIM TAYFUN (2004).  2004 Yılı  Uğurludağ Resuloğlu Kazısı.  Çorum Kültür ve Sanat Dergisi(2005/3), 2 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

12.  YILDIRIM TAYFUN (2004).  Resuloğlu  Çorum un Güneybatısında Yeni Bir Erken Tunç Devri  Mezarlığı.  Çorum Kültür ve Sanat Dergisi(2004/1), 6 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

13.  YILDIRIM TAYFUN (2004).  Bin Tanrılı Halkın Başkenti  Boğazköy Hattuşa.  Çoluk Çocuk(35), 58 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

14.  YILDIRIM TAYFUN (2003).  2001 Yılı Yörüklü Hüseyindede Tepesi  Kazısı.  Kazı Sonuçları Toplantısı(XXIV/2), 259 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

15.  YILDIRIM TAYFUN (2002).  2000 Yılı Hüseyindede Kazısı.  Kazı Sonuçları Toplantısı(XXIII/2), 257 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

16.  YILDIRIM TAYFUN (2002).  http   www turkinst org tr yayinlar bulten pdf 13 pdf.  Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü(13), 17 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

17.  YILDIRIM TAYFUN (2001).  1999 Yılı Yörüklü   Hüseyindede Kazısı.  Kazı Sonuçları Toplantısı(XXII), 349 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

18.  YILDIRIM TAYFUN (2001).  Hüseyindede Kabartmalı Vazosunda Betimlenen Dans eden Bir Hititli.  Dil ve Tarih- DTCF Dergisi(41), 1 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

19.  YILDIRIM TAYFUN (2001).  Hüseyindede Kabartmalı Vazosunda Betimlenen Dans eden Bir Hititli.  Dil ve Tarih-  DTCF Dergisi(41), 1 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

20.  YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (2001).  1999 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  Araştırma Sonuçları Toplantısı(XVIII/2), 31-34. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

21.  YILDIRIM TAYFUN (2000).  1998 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  Araştırma Sonuçları Toplantısı(XVII), 31 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

22.  YILDIRIM TAYFUN,SİPAHİ İBRAHİM TUNÇ (1999).  1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları.  Araştırma Sonuçları Toplantısı(XVI/I), 433-437. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

23.  YILDIRIM TAYFUN (1999).  Yörüklü Hüseyindede Kurtarma Kazısı.  Müze Kurtarma Kazıları Semineri(IX), 189 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

 

Editörlük

1. TÜBA AR (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ses Reklam Pazarlama, 01.01.2015

2. ANADOLU   ANATOLIA (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

3. İDOL (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

4.   ANATOLIA (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Ankara Üniversitesi, 03.02.2013

5.   Anadolu Anatolia (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Ankara Üniversitesi

6.  Acemhöyük Burushattum I, Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları (Afşaroğlu Matbaası)

 

Araştırma

1.  Resuloğlu Frit ve Maden Eserleri Üzerinde Arkeometrik İncelemeler, Resuloğlu Yerleşim Yerinde açığa çıkarılan ve M.Ö.III.Bin yıla tarihlendirilen madeni eserlerin portatif X Işını Floresansı analizi ile element analizi, Çorum Arkeoloji Müzesi ve Resuloğlu Kazı Deposu, Araştırma, 29.07.2016 -31.12.2016 (Ulusal)

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

2.  2015 Yılı Resuloğlu Yerleşim Yeri ve Mezarlığı Kazısı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 01/07/2015 - 02/10/2015 (ULUSAL)

3.  2016 Yılı Resuloğlu Yerleşim Yeri ve Mezarlığı Kazısı  Kültür ve Turizm Bakanlığı proje no  BK011903 2016 , Diğer (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 13/07/2016 - 25/12/2016 (ULUSAL)

4.   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, DİĞER, Uzman, 1998-2001)