DOÇ.DR. ÜMÜT AKAGÜNDÜZ    
Adı : ÜMÜT
Soyadı : AKAGÜNDÜZ
E-posta :
Tel : 03123633350/5202
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Kişisel Bilgiler

 

  1. Medeni Durumu: Evli
  2. Askerlik Durumu: Yaptı
  3. Çalıştığı Kurum: 2007 yılından beridir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi.

Eğitim Durumu

 

1.      1994 Yılında Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu’ndan mezun (Dikmen/Ankara)

2.      1997 Yılında Ahmet Haşim İlköğretim Okulu’ndan mezun (Dikmen/Ankara)

3.      2000 Yılında Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’nden mezun(Dikmen/Ankara).

4.      2001 Yılında Ankara Üniversitesi İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan mezun.

5.      2001 Yılında Ankara Üniversitesi İsteğe Bağlı Bilgisayar Hazırlık Sınıfından mezun

6.      2004–2005 Bahar Döneminde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun.

7.      2007–2008 Güz Döneminde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans programında mezun.

8.      2008-2009 Güz Döneminde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.

9.      2009-2010 Güz Döneminde doktora yeterliliği başarılı.

10.  2011-2012 Bahar Döneminde doktora tezini savunarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’ndan mezun.

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Tez Konuları

 

1.    Akagündüz, Ümüt, (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlknur Haydaroğlu), “Osmanlı Devleti’nde Demiryolları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2005.

2.    Akagündüz, Ümüt, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı), “Yeni Ufuklar Dergisi Perspektifinde Türkiye’de Düşünce Hayatı (1952–1965)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, 2008.

3.    Akagündüz, Ümüt, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı), “II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce ve Kadın Dergilerinde Kadın Tartışmaları (1908-1918)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, 2012.

Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar

 

  1. Akagündüz, Ümüt, “Yeni Ufuklar Dergisinde Batılılaşma ve Aydın Tartışması”, Folklor/Edebiyat, C.16, S.64, (2010/4), s.65–88.
  2. Akagündüz, Ümüt, “ Sabahattin Eyuboğlu ve Köy Enstitüleri, Yeniden İmece, S. 28, (2010), s.68-70.
  3. Güven, İsmail ve Ümüt Akagündüz, “Osmanlı Devleti'nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey'in Kızlara Mahsus Tarih-i Osmani Adlı Eseri”, OTAM, S. 26, (2011), 141-165.
  4. Akagündüz, Ümüt, ve Seval Yinilmez Akagündüz, “Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih”, Folklor-Edebiyat, C. 17, S. 68, (2011/4),s.187-206.
  5. Akagündüz, Ümüt, “1918-1928 Yılları Arasında Yayımlanan Kısa Ömürlü Osmanlıca Kadın Dergileri Hakkında Bir Değerlendirme”, Kebikeç, S. 34, (2012), s.  323-345.

6.      Akagündüz, Ümüt, “Kadın ve Kadınlığa Dair II. Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Yansımalar (1908-1918)” Folklor/Edebiyat, C.19, S.73, (2013/1), s.63-80.

7.      Akagündüz, Ümüt, “Bilginin Üretimi ve Yayılımının Geçmişten Günümüze Etkileri”, Turnalar Dergisinde yayım aşamasında.

8.      Akagündüz, Ümüt ve Seval Yinilmez Akagündüz, Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu’nda Felsefi Bakış”, Folklor-Edebiyat Dergisinde hakem sürecinde.

Kitap Editörlüğü

 

1.    Güven, İsmail ve Ümüt Akagündüz, Uygarlık Tarihi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2012.

Kitap Bölümü

 

1.    Akagündüz, Ümüt, “Amerika ve ABD”, Uygarlık Tarihi, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık, 2010, s.383–411.

2.    Akagündüz, Ümüt, “Sanayi Devrimi ve Sanayileşme”, Uygarlık Tarihi, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık, 2010, s.371–378.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1.    Akagündüz, Ümüt ve Akagündüz Yinilmez, Seval, “Osmanlı Devleti’nde İlköğretim Tarih Ders Kitaplarına Bir Örnek: Hülasa-i Tarih-i Osmanî”, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1-3 Ekim 2012, Sinop.

2.    Akagündüz, Ümüt ve Akagündüz Yinilmez, Seval, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Ahlak Eğitiminin Analitik Felsefe Bağlamında İrdelenmesi”, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1-3 Ekim 2012, Sinop.

Ulusal-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Düzenleme Kurulu

 

1.    Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi, 1-3 Mart 2008, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilim ve düzenleme kurulunda görev aldı.

2.    13. Uluslararası Drama/Tiyatro Kongresi, 21-23 Kasım 2008, Çağdaş Drama Derneği, Organizasyon Komitesinde görev aldı.

3.    Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen, 1-3 Mart 2010, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, bilim ve düzenleme kurulunda görev aldı.

 

Diğer

 

1.    21-23 Kasım 2008 tarihlerinde Çağdaş Drama Derneği tarafından düzenlenen “13. Uluslararası Drama/Tiyatro Kongresi’nin” bildiri kitabının hazırlığını yaptı.

2.    2007-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin Editörler Kurulu Sekreterliğini yaptı. Çalışmasını yaptığı sayılar: Yıl:2007, Cilt:40, Sayı:2, Yıl:2008, Cilt:41, Sayı:1, Yıl:2008, Cilt:41, Sayı:2, Yıl:2008, Cilt:41, Sayı: Özel Sayı, Yıl:2009, Cilt:42, Sayı:1

3.    Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Öğrenci Temsilciliğinin Düzenlediği 15-18 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenen Bir Destandır Çanakkale Programında Osmanlının Son Dönemleri Çanakkale 1915 adlı sunumu gerçekleştirdi.

4.    Yalkut, Sabri Cemil, (Çev. Ümüt Akagündüz), “Köy Mektepleri Köy Muallimleri”, Yeniden İmece, S.35, (2012), s. 108-110.

Yürüttüğü Dersler

 

1.    ASB106 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı

2.    ASÖ106 Uygarlık Tarihi

3.    ASB305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi

4.    ASB308 Çağdaş Dünya Tarihi

5.    ASB403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

6.    ASB402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II