ARŞ.GÖR. AHMET UÇAR    
Adı : AHMET
Soyadı : UÇAR
E-posta : ucara55@hotmail.com
Tel : 0312 596 13 70
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ - Hayvan Yetiştirme
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı Soyadı:                           Ahmet UÇAR

Doğum Yeri ve Tarihi:         Samsun - 05.01.1987

Medeni Durumu:                  Evli – 1 Çocuk Babası

Adres:                                   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan    Yetiştirme Anabilim Dalı  06110 Dışkapı/Ankara

E-Posta:                                   ucara@ankara.edu.tr

 

 

Eğitim ve Akademik Deneyim:

Araş. Gör.

2013---

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Doktora

2015---

Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Tez Adı: Ebeveynlerin Bazı Özelliklerinin Kuluçka ve Etlik Piliç Performansına Etkisi

Danışman: Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU

Yüksek Lisans

2012-2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

Tez Adı: Sülünlerde Yumurta Verimi, Yaş ve Kuluçka Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Danışman: Prof. Dr. Musa SARICA.

Lisans

2009-2012

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi / Zootekni Bölümü

Staj: Gelemen Sülün Üretme İstasyonu (Samsun)

Önlisans

 

2006-2008

Adnan Menderes Üni. / Koçarlı MYO / Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü

Staj: Akder Hayvancılık - Etlik Piliç İşletmesi (Aydın)Bilimsel Çalışma Alanı: Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı

 Asiste Ettiği Lisans ve Lisansüstü Dersler

 

Kanatlı Hayvan Yetiştirme


Hayvan Yetiştirme ve Besleme


Tavuk Üretiminin Bilimsel Esasları


Hindi YetiştirmeÖdüller

  4th International Poultry Meat Congress - poster üçüncüsü                       2017

Üstün Başarı Belgesi (Zootekni Bölüm 1. liği)  GOÜ                                 2012

Üstün Başarı Belgesi (Kanatlı Hayvan Yetiş. Böl. 1. liği) ADÜ                 2008

 

Kurslar ve Sertifikalar


Kaz Yetiştiriciliği Sertifika Programı, BOSUYAM (01-03 Aralık 2017)

Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası, Ankara Üniversitesi (02 Mayıs – 06 Haziran 2017)

Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitimi Programı (Fen Bilimleri Alanı), Ankara Üniversitesi (03-28 Nisan 2017)

Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi (21 Mart 2017)

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası – ANKÜSEM (09-18 Şubat 2015 / Ankara)

Upper-Intermediate Seviye İngilizce Eğitim Sertifikası – Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitimi (10 Mart-17 Eylül 2014 / Ankara)

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikası (2008 / Aydın)

Global G.A.P. (Eurepgap) Eğitim Sertifikası (2008 / Aydın)

Organik Tarım Uygulamaları, Kontrol ve Sertifikasyon Süreci Eğitim Sertifikası (2008/Aydın)

Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Eğitim Sertifikası (2008 / Aydın)

 

Projeler:

-          Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi (Yardımcı Araştırıcı) / 2018-2021

(Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi – Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi)Faaliyetler

 

- International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, 9-12 Mayıs 2018, Niğde-Kapadokya/Türkiye (Katılım – Poster)

- Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, 22-23 Şubat 2018, Yozgat (Katılım)

- 8th Balkan Animal Science Conference, 6-8 September, Prizren, Kosova (Katılım-Sunum)

- 1. Tavukçuluk Araştırmaları Çalıştayı, 20-21 Temmuz 2017-Niğde (Katılım)

- 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 26-30 Nisan 2017 - Antalya (Katılım-Poster Sunum)

- Incubation and Fertility Research Group Meeting. 4th - 6th Dec., 2016. Brugge, Belgium (Katılım)

- Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 05-08 Ekim 2016- Samsun (Katılım-Sunum)

- 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03-05 Eylül 2015 – Konya (Katılım-Sunum)

- 2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015 – Nevşehir (Katılım-Sunum)

- 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 22-26 Nisan 2015 - Antalya (Katılım) 

                - Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu,25-27 Eylül 2013/Samsun (Katılım)

- 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23-25 Mayıs 2013 - Erzurum  (Katılım-Sunum)

- 7.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-22 Mayıs 2011 - Aydın  (Katılım-Poster)

 

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar: 


  • Ankara Zootekni Derneği

 

Görevler 


Journal of Animal Science and Products (JASP) Secretary                         2018--

10. International Animal Science Conference Secretaria                             2018

A.Ü. Fen Bil. Ens. Zootekni A.B.D. Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği          2016---

Ankara Zootekni Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Sayman)                     2016---

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi                   2016

Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Görevli                                        2013

Zootekni Bölüm Temsilciliği                                                                         2011-2012

Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Temsilciliği                                                  2007-2008

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölüm Temsilciliği                                       2006-2008

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde ve SCI Kapsamında Yayımlanan


MakalelerUçar, A., Sarıca, M., 2018. The Relationships Between Egg Production, Age and The Hatching Traits of Pheasants. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 6(10): 1311-1316. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i10.1311-1316.1765

Uçar, A., Türkoğlu, M., Sarıca, M., 2018. Etlik piliç ve ebeveynlerinin gelişimi. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 6(1): 73-77. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i1.73-77.1751

Uçar, A., Türkoğlu, M., 2018. Kaliteli ve dengeli beslenme açısından kanatlı üretiminin etkinliği. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 6(1): 69-72. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i1.69-72.1739

Yamak, U.S., Sarıca, M., Boz., M.A., Uçar, A., 2018. Effect of production system (barn and free range) and slaughter age on some production traits of guinea fowl. Poultry Science, Vol. 97:1, Pg:47-53, https://doi.org/10.3382/ps/pex265

Yamak, U.S., Boz., M.A., Uçar, A., Sarıca, M., Önder, H, 2016. The Effect of Eggshell Thickness on the Hatchability of Guinea Fowl and Pheasants. Brazilian Journal of Poultry Science, Oct-Dec 2016 / / Special Issue 2 Incubation, page: 53-58.

Yamak, U.S., Sarıca, M., Boz., M.A., Uçar, A., 2016. The Effect of Eggshell Thickness on Hatching Traits of Partridges. Brazilian Journal of Poultry Science, Jul - Sept 2016 / Special Issue, page: 13-18.

Yamak, U.S., Sarıca, M., Boz., M.A., Uçar, A., 2016. The effect of production system (barn and freerange), slaughtering age and gender on carcass traits and meat quality of partridges (Alectoris chukar). British Poultry Science, Vol. 57, No. 2, 185–192.

Sarıca, M., Ceyhan, V., Yamak, U.S., Uçar, A., Boz., M.A., 2016. Yavaş Gelişen Sentetik Etlik Piliç Genotipleri ile Ticari Etlik Piliçlerin Büyüme, Karkas Özellikleri ve Bazı Ekonomik Parametreler Bakımından Karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences 22: 20-31

Okur, N., Turkoglu, M., Eleroglu, H.,  Ozlu, S., Ucar, A., 2016. Features and New Trends in Turkish Poultry Industry. Journal of Environmental Science and Engineering,Vol.5,No.6A; 321-326.

Eleroğlu, H., Develi Işıklı, N.,Türkoğlu, M.,Okur, N.,Uçar, A., Özlü, S.  (2016). Effect of Different Production Systems on Physical and Sensory Characteristics of Broiler. Journal of Poultry Research. 13 (1): 16-21.

Yamak, U.S., Sarıca, M., Boz, M.A., Uçar, A., 2015.  Effect of Reusing Litter on Broiler Performance, Foot-Pad Dermatitis and Litter Quality in Chickens with Different Growth Rates.  Kafkas Univ Vet Fak Derg

Sarıca, M., Yamak, U.S., Boz, M.A., Uçar, A., 2014. The Comparison of Growth, Slaughter and Carcass Traits of Meat Chicken Genotype Produced by Back-Crossing with A Commercial Broiler Genotype. Journal of Poultry Research. 11 (1): 5-9.

 

 

                                            Uluslararası Kongre Bildiri


Dellal, G., Pehlivan, E., Uçar, A., Çelikyürek, H., Erkan, C., Türkoğlu, M., 2018. Organic Animal Production in Turkey: Current Situation and Future. 10. International Animal Science Conference, 25-27 Oct, Antalya/Turkey (Sözlü Bildiri).

Boz, M.A., Yamak, U.S., Sarica, M., Öz, F., Uçar, A., 2018. The Effect of Production System and Slaughtering Age on Meat Quality of Pheasants. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 09-12 May, Cappadocia / Niğde / TURKEY (Poster Bildiri).

Dellal, G., Pehlivan, E., Çelikyürek, H., Erkan, C., Uçar, A., 2018. Organic Animal Production in Turkey. I. International Agriculture Science Congress, 9-12 May, Van – Turkey (Çağrılı Bildiri).

Kılıç, F., Türkoğlu, M., Eleroğlu, H., Uçar, A., 2018. Free-Range Breeding System in Poultry. I. International Agriculture Science Congress, 9-12 May, Van – Turkey (Poster Bildiri).

Türkoğlu, M., Uçar, A., Okur, N., Ozlu, S., Eleroğlu, H., 2018. Poultry Industry of Turkey. I. International Agriculture Science Congress, 9-12 May, Van – Turkey (Sözlü Bildiri).

Uçar, A.,  Boz, M.A.,  Yamak, U.S., Sarica, M., 2018. İç Anadolu Bölge Kalkınmasında Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 03-05 Mayıs, Yozgat (Sözlü Bildiri).

Özlü, S., Uçar, A., Erkuş, T., Bircan, K., Yasun, S., Nicholsan, D., Elibol, O., 2018. Effect of flock age, frequency of turning and SPIDES during storage on embryonic development, and hatchability of long stored eggs. International Poultry Scientific Forum, 29-30 Jan., Georgia World Congress Center, Atlanta-Georgia/ USA (Sözlü Bildiri).

Öztürk, A.K., Türkoğlu, M., Aktan, S., Uçar, A., 2017. Organik tavuk yetiştiriciliği. I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu ve Çalıştayı. 27-29 Eylül, Bayburt (Sözlü Bildiri).

Uçar, A., Özlü, S.,Türkoğlu, M., 2017. Developments in Broiler Performance Characteristic. 8th Balkan Animal Science Conference, Balnimalcon,  6-8 September, Prizren, Kosova. (Sözlü Bildiri).

Özlü, S., Sever, N.K., Uçar, A., Akan, M., Elibol, O., 2017. The Effect of Feed Access Time on Yolk Sac Utilization and ND Titer of Day Old Broiler Chicks. XXth World Veterinary Poultry Association. 4-8 September, Edinburgh-Scotland (Poster Bildiri). 

Can, T., Dişa, R., Özlü, S., Uçar, A., Can, U., Kahraman, N., Ertonga, İ., Elibol, O., 2017. Kuluçkanın Çıkış Döneminde Kabuk Sıcaklığının Kuluçka ve Etlik Piliç Performansına Etkisi. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 26-30 Nisan, Antalya (Poster Bildiri).  

Uçar, A., Özlü, S., Türkoğlu, M., 2017. Etlik Damızlık Tavuk Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 26-30 Nisan, Antalya (Poster Bildiri).  

Boz, M.A., Uçar, A., Sarıca, M., Yamak, U.S., 2017. Kazlarda Et Kalite Özellikleri. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 26-30 Nisan, Antalya (Poster Bildiri).

Avşar, K.O., Uçar, A., Maman, A.H., Özlü, S., Elibol, O., 2017. Kuluçkanın İlk Haftasında Yüksek Kabuk Sıcaklığının Çıkış Gücü, Çıkış Zamanı ve Civciv Organ Gelişimi Üzerine Etkileri. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 26-30 Nisan, Antalya (Poster Bildiri).

Yamak, U.S., Sarica, M., Boz, M.A., Uçar, A., 2016. Growth traits of guinea fowl in different production systems. The International Conference “Agriculture for life, life for agriculture”. Book of abstracts.P: 65-68. 9-11 June, Bucharest/ Romania. (Sözlü Bildiri)

Özlü, S., Erkuş, T., Uçar, A., Avşar, K.O., Yasun, S., Nicholson, A.D., Elibol, O. (2016). Effect of flock age, storage temperature and SPIDES during storage on embryonic development, and hatchability of long stored eggs. Incubation and Fertility Research Group 2016 meeting. 4th - 6th Dec., Brugge, Belgium. 

Özlü, S., Uçar, A., Banwell, R., Elibol, O. (2016). Effect of post hatch delayed feed access time on yolk sac utilization and broiler live performance. Incubation and Fertility Research Group 2016 meeting. 4th - 6th Dec., Brugge, Belgium.    

Okur, N., Türkoğlu, M., Eleroğlu, H.,  Ozlu, S., Uçar, A., 2015. The Analysis of Effective Factors on The Development of Turkish Poulty Sector. VI International Scientific Agricultural Symposium,  15-18 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina (Sözlü Bildiri).

Özlü, S., Uçar, A., Banwell, R., Elibol, O., 2015. The effect of increased concentration of carbon dioxide during early incubation on albumen characteristics, embryonic mortality, and hatchability. Incubation and Fertility Research Group 2015 meeting. 3rd - 4th Sept., Berlin, Germany.

 

                                              Ulusal Kongre Bildiri


Türkoğlu, M., Uçar, A., 2016. Kaliteli ve dengeli beslenme açısından kanatlı üretimi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 5-8 Ekim-Samsun (Sözlü Bildiri).

Karademir, S., Uçar, A., Türkoğlu,M., 2016. Yumurta tüketimi ile ilgili yanlış algılar ve alternatif yumurta üretim sistemleri. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 5-8 Ekim-Samsun (Sözlü Bildiri).

Kılıç, F., Uçar, A., Türkoğlu, M., 2016. Organik tavuk yetiştiriciliğinde önemli bazı konular. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 5-8 Ekim-Samsun (Sözlü Bildiri).

Türkoğlu, M., Özlü, S., Uçar, A., 2016. Tavuk ıslahında sağlanan ilerlemeler ve güncel yaklaşımlar. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 5-8 Ekim-Samsun (Poster Bildiri).

Boz, M.A., Sarıca, M., Yamak, U.S, Uçar, A., 2016. Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin üretim yapısı ve verim özellikleri. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 5-8 Ekim-Samsun (Poster Bildiri).

Şahin, O., Güçbilmez, İ., Uçar, A., Özlü, S., Elibol, O., 2016. Kuluçkanın Gelişim Döneminde Meydana Gelen Yumurta Ağırlık Kaybının Çıkış Gücü Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs, Isparta. (Sözlü Bildiri)

Er, S.Z., Bildik, Ö.F., Uçar, A., Özlü, S., Türkoğlu, M., 2016. Kirli Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Etlik Piliç Performansının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs, Isparta. (Sözlü Bildiri)

Eleroğlu, H., Develi Işıklı, N., Türkoğlu, M., Okur, N., Uçar, A., Özlü, S., 2015. Farklı Sistemlerde Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Kitabı: 565-566. 03-05 Eylül, Konya. (Sözlü Bildiri)

Uçar, A., Sarıca, M., Yamak, U.S., 2015. Sülünlerde Yumurta Verimi, Yaş ve Kuluçka Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Kitabı: 437-444. 03-05 Eylül, Konya. (Sözlü Bildiri)

Uçar, A., Sarıca, M., Yamak, U.S., 2015. Sülünlerde yumurta verimi ve kuluçka özellikleri. 2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi Bildiri Kitabı: 33, 28-30 Nisan 2015 – Nevşehir (Sözlü Bildiri)

Uçar, C., Uçar, A., Duman, M., 2015. Hububat Zararlısı Süne’ye Karşı Biyolojik Mücadele Olarak Keklik Yetiştiriciliği. 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 29-30 Nisan, Diyarbakır (Poster Bildiri).

Uçar, A., Yamak, U.S., Boz, M.A., Sarıca, M., 2013. Etçi tavuklarda damızlık yaşının kuluçka sonuçlarına etkisi. 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 105-109, 23-25 Mayıs, Erzurum (Sözlü Bildiri).

Sarıca, M., Yamak, U.S., Boz, M.A., Uçar, A., 2013. Alternatif üretim sistemleri için geliştirilen etlik piliçlerin ticari hızlı gelişen genotip ile karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 195-200, 5-7 Eylül, Çanakkale (Sözlü Bildiri).

Uçar, A., Duman, M., Şekeroğlu, A., 2012. Sülün yetiştiriciliğinin genel özellikleri. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı: 248-256, Şanlıurfa (Poster).

Uçar, A., Duman, M., Diktaş, M., Şekeroğlu, A., 2011. Yerli gen kaynağı olarak gerze (hacıkadı) tavuğu, 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı: 269, 20-22 Mayıs, Aydın (Poster).Diğer YayınlarUçar, A., Duman, M., Diktaş, M., Şekeroğlu, A., 2011. Yerli gen kaynağı olarak gerze (hacıkadı) tavuğu, Hasad Hayvancılık Dergisi, 319(1): 62-64.