PROF.DR. SADULLAH ÜÇTAŞLI    
Adı : SADULLAH
Soyadı : ÜÇTAŞLI
E-posta : uctasli@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 0532 351 5667
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sadullah-uctasli
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Sadullah Üçtaşlı             

Akademik Ünvanı: Prof. Dr.

Görevi: Öğretim Üyesi

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara, 11.04.1960

Medeni Hali: Evli, 1 çocuk

 

İş Adresi:    Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Beşevler, Ankara

Telefon No: 0532 351 5667

Faks No:      0312 212 3954

e-posta:        uctasli@dentistry.ankara.edu.tr

 

Eğitim Durumu                                                                        Mezuniyet Yılı                                                             

Lise                     TED Ankara Koleji                                                  1978

Üniversite           Ankara Üniversitesi                                                 1985

Doktora              Birmingham Üniversitesi                                         1992

Doktora Tez Konusu: Some mechanical properties of resin-based dental materials

 

Görevi                                                                                           Yılı

Araştırma Görevlisi                                                                      1987-1995

Öğretim Üyesi – Doçent                                                               1995-2000          

Öğretim Üyesi – Profesör                                                             2000-……

 

İdari Görev:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi (Dekan) 2002-2004

 

Yabancı Dili: İngilizce

 

Yabancı Dil Belgeleri:

T.C. Üniversitelerarası Kurul Merkezi, Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi,

T.C. Yüksek Öğrenim Kurulu, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tesbit Sınavı

 

Misafir Öğretim Üyesi/Araştırıcı Pozisyonu:

Haziran-Agustos  1998    (3-ay) Birmingham Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi,       

                                                                                                                     İNGİLTERE

Haziran-Agustos  2000    (3-ay) Birmingham Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi,

                                                                                                                     İNGİLTERE

Haziran-Agustos 2005 (3-ay) Turku Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi,

                                                                                                                 FİNLANDİYA      

Haziran-Agustos    2007       (3-ay)  Tokyo Tıp ve Dişhekimliği Üniversitesi,

                                                                                                                        JAPONYA

Haziran-Agustos 2009 (3-ay)  Turku Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, 

                                                                                                                 FİNLANDİYA      

Haziran-Agustos  2011  (3-ay)  Toronto Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi,

                                                                                                                         KANADA

 

 

Dişhekimliği Dergilerinde Hakemlik ve Editörlükler

1. Journal of Contemporary Dental Practice

2. Clinical Dentistry and Research

3.Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences

4. Dişhekimliği Dergisi

5. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi

6. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi

7. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi

8. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi

 

Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler:

Türk Prostodonti ve İmplantology Derneği

British Association for Dental Research

European Prosthodontic Association

International Association for Dental Research

International College of Prosthodontics

 

Tamamlatılan Doktora Tez Konuları:

1. Süha Leylek

Rezin esaslı yapıştırma simanlarının florür (fluoride) içeriklerine göre değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Ankara - 2003

2. Elçin Derelli

Farklı rezin esaslı yapıştırma simanlarının polimerizasyon derecesine etkilerinin karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Ankara - 2010

 

Devam Eden Doktora Tez Konuları:

1. Gizem Özcan (2011)

Türk genç bireylerin ısırma kuvvetlerinin araştırılması

2. Nafi Onur (2012)

İmplant destekli overdenture karşıtı tam protezlerin uzun süreli klinik ve radyografik değerlendirilmesi

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1. Zaimoğlu A, Karaağaçlıoğlu L, Üçtaşlı S. Influence of porcelain material and composite luting resin on microleakage of porcelain laminate veneers. Journal of Oral Rehabilitation 19: 319-327, 1992

 

2. Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı S, Gürbüz A. Evaluation of impression tray techniques in microstomic patients. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 1: 31-33, 1992

 

3. Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı S, Gürbüz A. Mandibular guidance prostheses following resection procedures: three case reports. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 1: 69-72, 1992

 

4. Üçtaşlı S, Wilson HJ, Zaimoğlu L. Variables affecting the fracture toughness of resin-based inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 20: 423-431, 1993

 

5. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Wilson HJ. The attenuation of radiation by porcelain and its effect on polymerization of resin cements. Journal of Oral Rehabilitation 21: 565-575, 1994

 

6. Üçtaşlı S, Harrington E, Wilson HJ. The fracture resistance of dental materials. Journal of Oral Rehabilitation 22: 877-886, 1995

 

7. Hasanreisoğlu U, Sönmez H, Üçtaşlı S, Wilson HJ. Microleakage of direct and indirect inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 23: 66-71, 1996

 

8. Üçtaşlı S. Repair strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23: 139-142, 1996

 

9. Üçtaşlı S, Wilson HJ. Influence of layer and stain firing on the fracture strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23: 170-174, 1996

 

10. Üçtaşlı S, Wilson HJ, Unterbrink G, Zaimoğlu A. The strength of a heat-pressed  all-ceramic restorative material. Journal of Oral Rehabilitation 23: 257-261, 1996

 

11. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, İşeri H. Cephalometric evaluation of maxillary complete mandibular fixed-removable partial prosthesis: a 5-year longitudinal study. Journal of Oral Rehabilitation 24: 164-169, 1997

 

12. Bal G, Üçtaşlı S, Bekiroğlu E. PC controlled toothbrush/dentifrice abrasion machine. Journal of Medical Systems 23: 27-33, 1999

 

13. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Effects of the impression materials and the disinfectants on the dimensional stability of resected maxillary arch impressions. Balkan Journal of Stomatology, 3: 106-110, 1999

 

14. Shortall AC, Üçtaşlı S, Marquis PM. Fracture resistance of anterior, posterior and universal light activated composite restoratives. Operative Dentistry, 26: 87-96, 2001

 

15. Üçtaşlı S, Shortall AC, Burke FJT. Effect of accelerated restorative techniques on the microleakage of Class II composites. American Journal of Dentistry 15: 153-158, 2002

 

16. Üçtaşlı S, Tezvergil A, Lassila LVJ, Vallittu PK. The degree of conversion of fiber-reinforced composites polymerized using different light curing sources. Dental Materials  21: 469-475, 2005

 

17. Cekic I, Ergun G, Üçtaşlı S,Lassila LV. In vitro evaluation of a push out bond strength of ceramic insert to tooth surface with fiber reinforced composite at the interface. Journal of Prosthetic Dentistry 97: 271-278, 2007

 

18. Bagis B. Turkaslan S, Tezvergil Mutluay A, Üçtaşlı S. Vallittu PK,  Lassila LV. Effect of ultrasonic agitation on bond strength of self etching adhesives to dentin

Journal of Adhesive Dentistry 10: 441-445, 2008

 

19. Zortuk M, Kılıc K, Gurbulak AG, Kesim B, Üçtaşlı S. Tensile bond strength of lithium disilicate glass ceramic core materials to dentine which were contaminated with different contaminants. Dental Materials Journal 29: 418-428, 2010

 

20. Goncu Basaran, Ayna E, Üçtaşlı S, Vallittu PK, Lassila LV. Load-bearing capacity of fiber reinforced fixed composite bridges. Acta Odontologica Scandinavia 71: 65-71, 2013

 

21. Aktas G, Basaran EG, Sahin E, Üçtaşlı S, Vallittu PK, Lassila LV. Effects of different cavity design on fracture load of fiber-reinforced adhesive fixed dental prostheses in the anterior region. Journal of Adhesive Dentistry 15: 131-135, 2013

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1. Yurdukoru B, Üçtaşlı S, Berksun S. Aşırı doku kayıplarının sabit-hareketli

protezlerle restorasyonu. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 14: 329-335, 1987 

 

2. Hasanreisoğlu U, Gürbüz A, Üçtaşlı S. Mandibula rezeksiyonlarında uygulanan

protetik tedaviler. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 15: 357-362, 1988

 

3. Yurdukoru B, Üçtaşlı S. Aşırı doku kayıplarında, sabit-hareketli parsiyel protez

yapım tekniği. Oral 5: 52-54, 1988

 

4. Kalıpçılar B, Üçtaşlı S. Bir vak’a nedeniyle yeni bir overdenture tekniği. Oral 5: 55-57, 1988

 

5. Yurdukoru B, Üçtaşlı S. Bar-Ceka-Anchor tutuculu sabit-hareketli bölümlü protezlerde fotoelastik kuvvet analizi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 16: 159-165, 1989

 

6. Ersoy AE, Üçtaşlı S. Teleskop tutuculu hareketli bölümlü protez. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 16: 261-264, 1989

 

7. Pamir AD, Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Farklı singulum rest yuvalarının kuvvet iletimi yönünden karşılaştırılmaları. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 17: 51-55, 1990

 

8. Yurdukoru B, Üçtaşlı S. Modifiye metal destekli adeziv köprülerde kuvvet analizi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 17: 91-98, 1990

 

9. Wilson HJ, Üçtaşlı S. Dental kompozitlerde kırılma dayanıklılığı. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 17: 233-237, 1990

 

 

10. Tulga F. Üçtaşlı S. Diş fırçası ve diş macununun fissur sealantlar üzerindeki aşındırıcı etkisi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 19: 233-237, 1992

 

11. Hasanreisoğlu U, Karaağaçlıoğlu L, Uludağ B, Üçtaşlı S, Keskin Y. Alt çene Kennedy Cl I Mod 1 vakasında uygulanabilecek değişik protetik yaklaşımların fotoelastik yöntemle değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20: 247-252, 1993

 

12. Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı S. Üst tam alt sabit-hareketli bölümlü protezlerin 5 yıllık sonuçlarının klinik değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20: 253-257, 1993

 

13. Üçtaşlı S, Spence D, Alkumru HN. Şahsi ölçü kaşık materyallerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20: 259-263, 1993

 

14. Akören AC, Üçtaşlı S. Farklı kimyasal temizleme solüsyonlarının akrilik kaide materyali üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21: 271-276, 1994

 

15. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Dezenfektanların elastik ölçü maddelerinin yüzey netliğine etkisi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 22: 67-72, 1995

 

16. Üçtaşlı S, Akören AC. Porcelain-resin bonded restorations in dentistry. I. Uluslararası Dental Teknoloji ve Materyaller Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Basımevi, 17-23, Ankara, 1995 

 

17. Üçtaşlı S, Öztaş B, Öztaş D. Kompozit rezin esaslı yapıştırma simanlarının radyoopasitelerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 8: 15-18, 1998

 

18. Akören AC, Üçtaşlı S. Farklı porselen inley sistemleri ve farklı yapıştırma simanlarının mikrosızıntı üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 4: 100-105, 1998

 

19. Çetiner S, Okşak Oray G, Üçtaşlı S. İki farklı materyalden hazırlanmış ön grup kronların kırılma dirençlerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 4: 106-109, 1998

 

20. Üçtaşlı S, Akören AC. Porselen inley/onley uygulamalarının üç yıllık klinik değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 4: 144-151, 1998

 

21. Üçtaşlı S, Okşak Oray  G, Çetiner S. Aşırı doku kaybı olan süt dişlerinde, yeni bir teknikle, kompozit rezin esaslı kron yapımı. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 5: 26-29, 1999

 

22. Üçtaşlı S, Tulga F, Özer L. Süt ve sürekli molarların restorasyonunda, iki farklı bağlayıcı ajan sisteminin, kompomer dolgu materyalinin adaptasyonuna etkisi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 5: 81-91, 1999

 

23. Tulunoğlu Ö, Üçtaşlı S, Ulusu T, Çelik HH. İki aşamalı adeziv sistemlerin, dentin   ve rezin-dentin arayüzeyine etkilerinin, yüzey tarama elektron mikroskop altında incelenmesi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 6:59-66, 2000

 

24. Üçtaşlı S, Böke K, Yenisey M. Nazofarengeal daralmanın protetik tedavisi: vaka            

raporu. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 27:265-270, 2000

 

25. Üçtaşlı S, Bek B, Ergün G. Farklı kor yapıya sahip, ısı ve basınçla şekillendirilen seramik inley sistemlerinin mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi  28: 65-71, 2001

 

26. Üçtaşlı S, Öztaş D. Rezin esaslı yapıştırma simanlarının radyoopasitelerinin değerlendirilmesi.  Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 28: 193-199, 2001

 

27. Üçtaşlı S, Akçam O, Böke K. Genç ektodermal displazi hastalarında interdisipliner tedavi yaklaşımı. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi  28: 211-216, 2001

 

28. Üçtaşlı S. İndirekt laminate veneer uygulamaları. Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi 63: 38-41, 2001 

 

29. Üçtaşlı S, Ergün G, Korkmaz T, Güllü A. Geleneksel ve düşük ısı porselenlerinin, glaze veya cilalama işlemlerinden sonra yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 29: 73-80, 2002 

 

30. Üçtaşlı S,  Gemalmaz D. Bölümlü metal desteksiz seramikler. 1. İndirekt veneer restorasyonlar 2. İndirekt inley/onley restorasyonlar. Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi 71: 68-76, 2002

31. Leylek S, Üçtaşlı S. Topuz tutuculu mandibuler overdenture: Klinik değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 31: 107-113, 2004 ­

 

32. Üçtaşlı S, Leylek S.  İki farklı iki aşamalı adeziv system ve dual sertleşen kompozit rezin yapıştırma simanı ile yapıştırılan seramik veneerlerin klinik değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 31: 201-211, 2004

 

33. Uskun E, Aydın Ü, Öztürk M, Üçtaşlı S. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 32: 35-44 2005

 

33. Türkaslan S. Üçtaşlı S. Cam fiber post’un adeziv simantasyon veya geleneksel simantasyon işlemlerinden sonra kök dentinine tutuculuğunun karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi 9: 56-63, 2008

34. Çelebioğlu BG, Türkoğlu K, Üçtaşlı S. İki implant destekli mandibuler overdenture uygulamalarının 5 yıllık klinik ve radyografik değerlendirmeleri. Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 28: 151-157, 2011 ­

 

 

ULUSLARARASI ve ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİ LİSTESİ

 

SÖZLÜ SUNUMLAR

 

1. Yurdukoru B, Üçtaşlı S, Berksun S. Aşırı doku kaybı bulunan vakaların sabit- 

hareketli protezle restorasyonu.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Bilimsel Kongresi

16-21 Haziran 1987, Ankara, TÜRKİYE

 

2. Alkumru HN, Kedici PS, Üçtaşlı S. Porselen inleylerde Hi-Ceram kullanımı ve adaptasyonun elektro-mikroskobik olarak incelenmesi.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

2. Bilimsel Kongresi

6-10 Haziran 1988, Ankara, TÜRKİYE

 

3. Yurdukoru B, Üçtaşlı S. Bar-Ceka-Anchor kombine protezlerde stres analizi.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

2. Bilimsel Kongresi

6-10 Haziran 1988, Ankara, TÜRKİYE

 

4. Hasanreisoğlu U, Gürbüz A, Üçtaşlı S. Mandibula rezeksiyonu uygulanan hastalarda protetik tedavi

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

2. Bilimsel Kongresi

6-10 Haziran 1988, Ankara, TÜRKİYE

 

5. Hasanreisoğlu U, Sönmez H, Üçtaşlı S. Arka grup restorasyonlarda uygulanan farklı kompozitlerin mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi.

GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi

1. Bilimsel Kongresi

12-16 Mayıs 1989, Ankara, TÜRKİYE

 

6. Pamir AD, Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Farklı singulum rest yuvalarının kuvvet iletimi yönünden karşılaştırılmaları.

GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi

1. Bilimsel Kongresi

12-16 Mayıs 1989, Ankara, TÜRKİYE

 

7. Yurdukoru B, Üçtaşlı S. Modifiye metal destekli adhesiv köprülerde kuvvet analizi

GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi

1. Bilimsel Kongresi

12-16 Mayıs 1989, Ankara, TÜRKİYE

 

8. Üçtaşlı S, Wilson HJ. Elastic modulus of resin-based restorative materials.

British Society for Dental Research

9-12 Nisan 1991, Newcastle-upon-Tyne, İNGİLTERE

9. Üçtaşlı S, Wilson HJ. The attenuating effect of porcelain on the polymerisation of radiation/dual cured cements.

79th Annual FDI World Dental Congress

7-13 Ekim 1991, Milano, İTALYA

10. Üçtaşlı S, Wilson HJ. Notched disc specimens for determining fracture properties of restorative materials.

70th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

40th Annual Meeting of the British Division of the International Association for Dental Research

29th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research

8th Annual Meeting of the Irish Division of the International Association for Dental Research

75th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Dental Research

1-4 Temmuz 1992, Glasgow, İSKOÇYA

 

11. Üçtaşlı S, Shortall AC. Porselen veneer yapımında kullanılan dört farklı laboratuvar tekniğinin değerlendirilmesi.

Restoratif Dişhekimliği Derneği

Uluslararası 1. Bilimsel Kongresi

28-31 Ekim 1992, Antalya, TÜRKİYE

 

12. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Rezin esaslı simanların sertleşmesinde porselenin görünür ışığı azaltıcı etkisi.

Restoratif Dişhekimliği Derneği

Uluslararası 1. Bilimsel Kongresi

28-31 Ekim 1992, Antalya, TÜRKİYE

 

13. Üçtaşlı S, Wilson HJ, Unterbrink G. Influence of layer and stain firing on the fracture strength of heat-pressed ceramics.

71st General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

22nd Annual Meeting of the American Association for Dental Research

17th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

10-14 Mart 1993, Şikago, AMERİKA

 

14. Üçtaşlı S, Alkumru HN. The effect of external energy activation on a dual cure cement.

European Prosthodontic Association 17th Annual Conference

European College of Gerodontology 4th  Annual Conference

Andi Regione Lombardia 7th  Annual Conference

15-17 Ekim 1993, Milano, İTALYA

 

15. Üçtaşlı S, Akören AC. Dişhekimliğinde porselen-rezin bağlantılı restorasyonlar.

I. Uluslarası Dental Teknoloji ve Materyaller Sempozyumu

21-23 Ekim 1993, Ankara, TÜRKİYE

 

16. Üçtaşlı S, Zaimoğlu A. Tabakalama ve boyama işlemlerinin ısı ve basınçla şekillendirilen seramik üzerindeki etkisi.

I. Uluslarası Dental Teknoloji ve Materyaller Sempozyumu

21-23 Ekim 1993, Ankara, TÜRKİYE

 

17. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Effects of the impression materials on the accuracy of resected maxillary arch impression.

1st International Congress on Maxillofacial Prosthetics

27-30 Nisan 1994, Indian Wells, California, AMERİKA

 

18. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, İşeri H. Clinical and cephalometric evaluation of maxillar complete mandibular fixed-removable partial prosthesis: A five year study. 

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference

7-9 Eylül 1994, İstanbul, TÜRKİYE

 

19. Akören AC, Üçtaşlı S. The effects of different cleaning solutions on denture base resin.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference

7-9 Eylül 1994, İstanbul, TÜRKİYE

 

20. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Effects of the impression materials and the disinfectants on the accuracy of resected maxillary arch impressions.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference

7-9 Eylül 1994, İstanbul, TÜRKİYE

 

21. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Dezenfektanların elastik ölçü maddelerinin hassasiyeti üzerindeki etkileri.

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi

7-10 Mart 1995, Erzurum, TÜRKİYE

 

22. Çetiner S, Okşak G, Üçtaşlı S. İki farklı materyalden hazırlanmış ön grup kronların in vitro değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği

9. Bilimsel Kongresi

3-9 Eylül 1995, Antalya, TÜRKİYE

 

23. Üçtaşlı S. 4 years clinical evaluation of porcelain laminate veneers.

European Prosthodontic Association 19th Annual Conference

6-8 Eylül 1995, Cardiff, İNGİLTERE

 

24. Üçtaşlı S, Akören AC. In vivo and in vitro evaluation of two different types of ceramic inlays.

2nd International Symposium on Dental Materials and Technology

13-14 Ekim 1995, Ankara, TÜRKİYE

 

25. Üçtaşlı S, Özgey S, Yurdukoru B. The effects of resin-based cements on the fracture strength of heat-pressed ceramics (IPS Empress).

2nd International Symposium on Dental Materials and Technology

13-14 Ekim 1995, Ankara, TÜRKİYE

 

26. Üçtaşlı S, Shortall AC. Porselen laminate veneerler –adaptasyon ve mikrosızıntı.

Türk Dişhekimleri Birliği

3. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

18-22 Haziran 1996, Ankara, TÜRKİYE

 

27. Öztaş B, Üçtaşlı S, Öztaş D. Radiopacity of resin-based luting cements.

2nd Coıngress of the Balkan Stomatological Society

2-5 Nisan 1997, Belgrad, YUGOSLAVYA

 

28. Üçtaşlı S, Shortall AC, Harrington E. Fracture resistance of light cured restorative materials.

European Prosthodontic Association 21th Annual Conference

27-29 Agustos 1997, Kopenhag, DANİMARKA

 

29. Özok R, Okşak G, Üçtaşlı S, Çetiner S. Pedodontik uygulamada geçici ve daimi kompozit kron köprü materyallerinin yeri.

Türk Pedodonti Derneği

10. Bilimsel Kongresi

31 Ağustos-6 Eylül 1997, Antalya, TÜRKİYE

 

30. Üçtaşlı S, Özok R, Özer L. Pedodontide laminate veneer uygulamaları: iki farklı vaka.

Türk Pedodonti Derneği

10. Bilimsel Kongresi

31 Ağustos-6 Eylül 1997, Antalya, TÜRKİYE

 

31. Üçtaşlı S, Shortall AC, Özer L. Işıkla polimerize olan cam iyonomer bağlayıcı ajanların kompozit rezin dolgu materyaline olan bağlantısının in vitro incelenmesi.

I. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi

12-14 Eylül 1997, İstanbul, TÜRKİYE

 

32. Üçtaşlı S, Bal G, Bekiroğlu E, Özdemir A. Digitally controlled toothbrush/

abrasion machine.

3rd Congress of the Balkan Stomatological Society

2-5 Nisan 1998, Sofya, BULGARİSTAN

 

33. Üçtaşlı S, Böke K, Hasanreisoğlu U. Microleakage of Class II inlays: unfilled bonding versus filled bonding and multi step versus one step.

3rd Congress of the Balkan Stomatological Society

2-5 Nisan 1998, Sofya, BULGARİSTAN

 

34. Shortall AC, Fisher SE, Marquis PM, Üçtaşlı S. Fracture toughness comparisons of compomers and composites. 

76th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

24-27 Haziran 1998, Nice, FRANSA

 

35. Üçtaşlı S, Böke K, Hasanreisoğlu U. Microleakage of Class II inlays bonded with different types of adhesive agents.

76th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

24-27 Haziran 1998, Nice, FRANSA

 

36. Üçtaşlı S, Ünsal E, Alanyalı I, Gençtürk EZ. Desensitization of cervical tooth structure.

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

37. Üçtaşlı S, Ünsal MK, Hasanreisoğlu U. Periodontal health assessment of overdenture abutments: 5 year longitudinal study.

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

38. Üçtaşlı S. Abutment teeth of partial dentures restored with F 2000 compomer restorative material: one year clinical observation.

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

39. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Böke K, Leylek S. Obturators constructed over overdenture abutments: assessment of the periodontal health after 2 year clinical use.

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

40. Böke K, Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Mandibuler rezeksiyon protezlerinde maksiller rehber okluzal tablanın oluşturulmasında yeni bir yaklaşım.

Türk Dişhekimleri Birliği, 6. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi

21-26 Haziran 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

41. Üçtaşlı S, Yenisey M, Leylek S. Bicuspidised molars used as a removable partial denture abutment.

5th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Nisan 2000, Selanik, YUNANİSTAN

 

42. Leylek S, Üçtaşlı S. Clinical performance of etched porcelain veneers cemented with different types of adhesive systems.

5th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Nisan 2000, Selanik, YUNANİSTAN

 

43. Sönmez H, Küçükeşmen Ç, Üçtaşlı S. Farklı ışık kaynaklarının Sınıf II kavitelerin restorasyonunda kullanılan restoratif materyallerin kenar sızıntısı üzerine etkisi.

Türk Pedodonti Derneği, 12. Ulusal Kongresi

27-31 Mayıs 2001, Bodrum, TÜRKİYE    

 

44. Üçtaşlı S, Gürgan C, Leylek S. İndirekt laminate veneer restorasyon öncesi kron boyu uzatma işlemi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

45. Şanal NÖ, Alasya D, Üçtaşlı S. Tam protez yapımından önce, dişsiz çenelerin panoromik radyografi ile incelenmesi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

46. Üçtaşlı S, Öztan Dartar M, Leylek S, Aydoğdu N. Farklı yapıştırma simanları ile yapıştırılan döküm post-kor restorasyonların mikrosızıntı değerlendirmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

47. Üçtaşlı S, Sönmez H, Küçükeşmen Ç. Farklı ışık kaynakları ve uygulama şekillerinin, akışkan-tepilebilir kompozit restorasyonlarda mikrosızıntıya etkisi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

48. Üçtaşlı S, Leylek S, Zaim E, Kasap R. Indirekt laminate veneer uygulamaları?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

49. Üçtaşlı MB, Üçtaşlı S. Akışkan kompozit rezinlerin polimerizasyon büzülmesinin tesbiti.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu

6. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı

26-29 Ekim 2001, Bolu, TÜRKİYE

 

50. Üçtaşlı S, Leylek S. Preference of indirect inlay and onlay as a treatment alternative?

7th Congress of the Balkan Stomotological Society

28-30 Mart 2002, Kuşadası, TÜRKİYE

 

51. Salbaş M, Üçtaşlı S, Güllü A, Gür G. Effects of finishing and polishing procedures on different types of amalgam.

7th Congress of the Balkan Stomotological Society

28-30 Mart 2002, Kuşadası, TÜRKİYE

 

52. Üçtaşlı S, Leylek S. Clinical evaluation of mandibular overdentures with post retained ball attachments.

7th Congress of the Balkan Stomotological Society

28-30 Mart 2002, Kuşadası, TÜRKİYE

 

53. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Derelli E. Üst ön grup dişlerde estetik bozuklukların seramik veneer restorasyonlar ile giderilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

19-24 Haziran 2006, Samsun, TÜRKİYE

 

54. Üçtaşlı S, Derelli E, Türkoğlu K, Tüzün S. Mandibuler tam dişsiz hastaların implant-destekli overdenture ile tedavileri.

Türk Dişhekimleri Birliği

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

19-24 Haziran 2006, Samsun, TÜRKİYE

 

55. Üçtaşlı S, Derelli E, Tüzün S, Türkoğlu K. Dental implant hastalarında periyodik kontrolün önemi.

Türk Dişhekimleri Birliği

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

19-24 Haziran 2006, Samsun, TÜRKİYE

 

56. Üçtaşlı S, Ergun G, Tagami J. SEM Evaluation of leucite-reinforced feldspathic and lithium disilicate glass ceramic core, after sandblasting and HF acid etching treatments.

12th Meeting of the International College of Prosthodontists

05-08 Eylül 2007, Fukuoka, JAPONYA

 

57. Uctasli S, Turkoglu K, Celebioglu G. Treatment options for edentulous elderly patients

15th Congress of the Balkan Stomotological Society

15-18 April 2010 Selanik, YUNANİSTAN

 

58. Uctasli S, Basol E. Bağlanan post kor için prensipler ve teknik

Türk Dişhekimleri Birliği

17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

24-26 Haziran 2010, Bursa, TÜRKİYE

 

59. Uctasli S, Turkoglu K, Celebioglu G, Didinen T. What would be the standard treatment modality for the edentulous mandible?

Türk Dişhekimleri Birliği

17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

24-26 Haziran 2010, Bursa, TÜRKİYE

 

60. Uctasli S, Turhan D. Porselen ve/veya seramik veneer restorasyonun yeniden bağlanması

Türk Dişhekimleri Birliği

17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

24-26 Haziran 2010, Bursa, TÜRKİYE

 

61. Karadeniz S, Uctasli S. Panoramic radiographic findings for maxillary complete denture opposed to implant supported mandibular overdenture

7. Uluslararası ACBID Kongresi

29 Mayıs-02 Haziran 2013, Antalya, TÜRKİYE

 

62. Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı, Kıyan I. Cytotoxicity of three self-adhesive resin luting cements with L-929 fibroblast cell line.

 FDI Dünya Dişhekimliği 101. Kongresi

28-31 Agustos 2013, İstanbul-TÜRKİYE

 

63. Avsar A, Nalcacı R, Yegin Z, Üçtaşlı S. Panoramic radiographic findings of maxillary complete dentures opposed to implant-supported mandibular overdentures. FDI Dünya Dişhekimliği 101. Kongresi

28-31 Agustos 2013, İstanbul-TÜRKİYE

 

 

POSTER SUNUMLARI

 

1. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Gürbüz A. Sectional impression trays for patients with constricted oral opening.

European Prosthodontic Association 14th Annual Conference

Dutch Society of Prosthetic Dentistry 19th Annual Conference

5-7 Eylül 1990, Amsterdam-HOLLANDA

2. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Gürbüz A. Mandibular resection guidance prostheses.

European Prosthodontic Association 14th Annual Conference

Dutch Society of Prosthetic Dentistry 19th Annual Conference

5-7 Eylül 1990, Amsterdam-HOLLANDA

 

3. Üçtaşlı S, Yurdukoru B. Photoelastic and case report of modified fixed-removable partial denture.

European Prosthodontic Association 14th Annual Conference

Dutch Society of Prosthetic Dentistry 19th Annual Conference

5-7 Eylül 1990, Amsterdam-HOLLANDA

 

4. Tulga F, Üçtaşlı S, Shortall AC. Marginal leakage around dentine bonded composite restorations with and without cavity lining.

European Prosthodontic Association 15th Annual Conference

European College of Gerodontology 2nd Annual Conference

Swiss Association of Prosthetic Dentistry 12th Annual Conference 5-7 Eylül 1991, Cenevre-İSVİÇRE

 

5. Hasanreisoğlu U, Sönmez H, Üçtaşlı S, Süzen F. A comparison of microleakage in various composite resin inlay/onlay systems.

European Prosthodontic Association 15th Annual Conference

European College of Gerodontology 2nd Annual Conference

Swiss Association of Prosthetic Dentistry 12th Annual Conference

5-7 Eylül 1991, Cenevre-İSVİÇRE

 

6. Karaağaçlıoğlu L, Zaimoğlu A, Üçtaşlı S, Shortall AC. Luting cement thickness beneath porcelain veneers.

70th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

40th Annual Meeting of the British Division of the International Association for Dental Research

29th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research

8th Annual Meeting of the Irish Division of the International Association for Dental Research

75th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Dental Research

1-4 Temmuz 1992, Glasgow-İSKOÇYA

 

7. Üçtaşlı S, Alkumru HN. Modulus of elasticity and modulus of rupture of custom made impression trays.

European Prosthodontic Association 16th Annual Conference

Polish Stomatological Society Prosthodontic Section 40th Conference

2-5 Eylül 1992, Ksiaz-POLONYA

8. Zaimoğlu L, Üçtaşlı S. Fracture toughness and fractography of resin-based inlay/onlay materials.

71st General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

22nd Annual Meeting of the American Association for Dental Research

17th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

10-14 Mart 1993, Şikago-AMERİKA

 

9. Zaimoğlu A, Üçtaşlı S. The strength of a heat-pressed all-ceramic restorative material.

71st General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

22nd Annual Meeting of the American Association for Dental Research

17th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

10-14 Mart 1993, Şikago-AMERİKA

 

10. Üçtaşlı S, Wilson HJ. Repair strength of heat-pressed ceramics.

Britsh Society for Dental Research 41th Annual Meeting

30 Mart – 3 Nisan, 1993, Londra-İNGİLTERE

 

11. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Duplication of complete denture obturator prosthesis.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference

7-9 Eylül 1994, İstanbul-TÜRKİYE

 

12. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Gürbüz A, Kesim F. Evaluation of mandibular buccal flange prosthesis.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference

7-9 Eylül 1994, İstanbul-TÜRKİYE

 

13. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Comparison of two standard test techniques for light cured custom made impression trays.

European Prosthodontic Association, 19th Annual Conference

6-8 Eylül 1995,Cardiff-İNGİLTERE

 

14. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Modulus of elasticity and flexural strength of two different types of custom made impression trays.

74th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

25th Annual Meeting of the American Association for Dental Research

20th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

13-17 Mart 1996, San Francisco, California-AMERİKA

 

15. Üçtaşlı S, Sintes JL, Volpe AR. Toothbrush/dentifrice abrasion of resin based dental materials.

74th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

25th Annual Meeting of the American Association for Dental Research

20th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

13-17 Mart 1996, San Francisco, California-AMERİKA

 

16. Ömürlü H, Üçtaşlı MB, Üçtaşlı S. Effects of bonding systems on the microleakage of Class V cavities.

74th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research

25th Annual Meeting of the American Association for Dental Research

20th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research

13-17 Mart 1996, San Francisco, California-AMERİKA

 

17. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Construction of obturator prosthesis for acquired maxillary defects: copy denture or new denture?

44th Annual Meeting of the British Society for Dental Research

1-4 Nisan 1996, Bristol-İNGİLTERE

 

18. Üçtaşlı S, Volpe AR, Sintes JL. Thickness loss and surface texture of resin based luting cements after toothbrush/dentifrice abrasion.

44th Annual Meeting of the British Society for Dental Research

1-4 Nisan 1996, Bristol-İNGİLTERE

 

19. Üçtaşlı S, Volpe AR. Diş macunu/diş fırçası ile aşındırılan fissur örtücülerin yüzey yapılarının scanning elektron mikroskobu ile incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği, 3. Bilimsel Sempozyumu

22-26 Mayıs 1996, Nevşehir-TÜRKİYE

 

20. Üçtaşlı S, Tulga F, Özok R. Pedodontide arka grup dişlerin restorasyonunda uygulanabilecek farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği, 3. Bilimsel Sempozyumu

22-26 Mayıs 1996, Nevşehir-TÜRKİYE

 

21. Üçtaşlı S, Özok R, Okşak G. Overlay protez uygulamaları.

Türk Pedodonti Derneği, 3. Bilimsel Sempozyumu

22-26 Mayıs 1996, Nevşehir-TÜRKİYE

 

22. Üçtaşlı S, Volpe AR. Effects of aging medium and aging time on the toothbrush/dentifrice abrasion of resin based dental materials.

45th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

7-10 Nisan 1997, Brighton-İNGİLTERE

 

23 . Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Cephalometric evaluation of the changes in patients wearing mandibular overdenture opposed to maxillar complete denture.

45th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

7-10 Nisan 1997, Brighton-İNGİLTERE

 

24. Alkumru H, Üçtaşlı S, Gemalmaz D. Clinical evaluation of two ceramic inlay systems: A one year study.

45th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

7-10 Nisan 1997, Brighton-İNGİLTERE

 

25. Üçtaşlı S. Clinical evaluation of porcelain laminate veneers

45th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

7-10 Nisan 1997, Brighton-İNGİLTERE

 

26. Okşak G, Üçtaşlı S, Çetiner S. Clinical evaluation of two light cured crown materials in pedodontics.

European Prosthodontic Association 21st  Annual Conference

27-29 Agustos 1997, Kopenhag-DANİMARKA

 

27. Üçtaşlı S, Böke K, Hasanreisoğlu U. A pharyngeal speech-aid prosthesis.

European Prosthodontic Association 21st  Annual Conference

27-29 Agustos 1997, Kopenhag-DANİMARKA

 

28. Okşak G, Özok R, Üçtaşlı S, Çetiner S. Farklı yapıdaki kompozit kron materyallerinin yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği, 10. Bilimsel Kongresi

31 Ağustos-6 Eylül 1997, Antalya-TÜRKİYE

 

29. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Böke K. Evaluation of obturators designed with acrylic base and cast clasps. 

3rd International World Congress on Maxillofacial Prosthetics

17-20 Haziran 1998, Torino- İTALYA

 

30. Üçtaşlı S, Gürgan C, Akal UK, Özok AR. Evaluation of root retention in mandible. 

3rd International World Congress on Maxillofacial Prosthetics

17-20 Haziran 1998, Torino- İTALYA

 

31 . Üçtaşlı S, Volpe AR. Abrasivity of dentifrices on resin based fissure sealants.

76th General Session of the International Association for Dental Research

24-27 Haziran 1998, Nice-FRANSA

 

32. Üçtaşlı S, Özok AR, Özer L, Tulga F. Surface texture of tooth-coloured restorative materials after finishing and polishing. 

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

33. Tulunoğlu Ö, Üçtaşlı S, Ulusu T. Analysis of two different dental adhesive systems using scanning electron microscopy.

4th Congress of the Balkan Stomatological Society

22-25 Mart 1999, İstanbul, TÜRKİYE

 

34. Üçtaşlı S. One year clinical evaluation of a new compomer restorative material.

46th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

12-15 Nisan 1999, Leeds-İNGİLTERE

 

35. Üçtaşlı S, Ünsal MK, Hasanreisoğlu U. Overdentures constructed over post-retained attachments: 5 year clinical evaluation.

46th Annual General Meeting of the British Society for Dental Research

12-15 Nisan 1999, Leeds-İNGİLTERE

36. Üçtaşlı S, Böke K, Yenisey M. Nazofarengeal daralmanın protetik tedavisi: vaka raporu.

Ankara Ortodonti Derneği, 1. Uluslararası TME Sempozyumu

20-23 Ekim 1999, Antalya, TÜRKİYE

 

37. Üçtaşlı S, Böke K, Akçam O. Sabit protez ile ektodermal dispazi rehabilitasyonu.

Ankara Ortodonti Derneği, 1. Uluslararası TME Sempozyumu

20-23 Ekim 1999, Antalya, TÜRKİYE

 

38. Üçtaşlı S, Gürgan C, Akal Ü.K, Özok R. Maksillada kök retansiyonu uygulamaları

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslarası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop

28-31 Ekim 1999 Sivas, TÜRKİYE

 

39. Üçtaşlı S, Leylek S, Böke K, Hasanreisoğlu U. Modification of surgical obturators to interim prostheses.

5th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Nisan 2000, Selanik, YUNANİSTAN

 

40. Üçtaşlı S, Leylek S, Hasanreisoğlu U. Döküm post tutuculu kronların klinik geçerliliği.

Türk Endodonti Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi

19-21 Nisan 2000, İstanbul, TÜRKİYE

 

41. Üçtaşlı S, Leylek S, Çubuk İ. Tüm seramik post/core ve kron restorasyonu.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi

26-29 Ekim 2000, Ankara, TÜRKİYE

 

42. Üçtaşlı S, Özer L, Öztaş D, Tulga F. Bond strength compomer material to dentin of primary and permanent molars.

FDI/ADF 2000 World Dental Congress 

29 Kasım-2 Aralık 2000, Paris, FRANSA 

 

43. Sönmez H, Yakut N, Üçtaşlı S. Plazma ark veya halojen ışık kaynaklarının bir fissür örtücünün kenar sızıntısına etkisi.

Türk Pedodonti Derneği, 12. Ulusal Kongresi

27-31 Mayıs 2001, Bodrum, TÜRKİYE    

 

44. Üçtaşlı S, Akın Geven, Gülfem Ergun, Turan Korkmaz. Farklı yapıda porselen materyallerin yüzey sertliklerinin karşılaştırılması.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

45. Üçtaşlı S, Gülfem Ergun, Turan Korkmaz, Derya Öztaş. Farklı yapıda porselen materyallerinin dayanıklılığının çitf eksenli bükülme testi ile karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

46. Üçtaşlı S, Özer L. Farklı restoratif materyallerin süt ve sürekli azı dişlerinde mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi

4-6 Haziran 2001, Ankara, TÜRKİYE

 

47. Üçtaşlı S, Gülfem Ergun, Turan Korkmaz, Abdülkadir Güllü. Geleneksel ve düşük ısı porselenlerinin glaze veya cilalama işlemlerinden sonra yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği, 8. Uluslararası Kongresi

18-23 Haziran 2001, İstanbul-TÜRKİYE

48. Beydemir Ö, Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Microleakage of full ceramic crowns.

European Prosthodontic Association 25th Annual Conference

6-8 Eylül 2001, Prague-ÇEKOSLAVAKYA

 

49. Üçtaşlı S, Ergün G. Uni-axial and bi-axial flexural strength of ceramic material fabricated with different techniques.

7th Congress of the Balkan Stomotological Society

28-30 Mart 2002, Kuşadası, TÜRKİYE

 

50. Beydemir Ö, Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı S. Luting cement thickness of all-ceramic crowns cemented with different composite luting cement.

7th Congress of the Balkan Stomotological Society

28-30 Mart 2002, Kuşadası, TÜRKİYE

 

51. Beydemir Ö, Hasanreisoğlu U, Üçtaşlı S. In vitro adeziv simantasyon kalınlığının değerlendirilmesi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası  12. Bilimsel Kongresi

23-25 Mayıs 2002, İstanbul, TÜRKİYE

 

52. Üçtaşlı S. Ceramic laminate veneers for fractured incisors: 3-year clinical evaluation.

Adhesive Dentistry Today  

6-7 Aralık 2002, Nijmegen, HOLLANDA

 

53. Leylek S, Üçtaşlı S, Erten H, Can M. Fluoride release of composite resin luting cements stored in different aging mediums during varying time intervals.

Adhesive Dentistry Today  

6-7 Aralık 2002, Nijmegen, HOLLANDA

 

54. Oruc AZ, Sayal A, Akay C, Üçtaşlı S. Fluoride release of different types of resin based luting cements.

Adhesive Dentistry Today  

6-7 Aralık 2002, Nijmegen, HOLLANDA

 

55. Levent H, Oruc AZ, Akay C, Üçtaşlı S. Fluoride release of two different types of core materials cured by different light sources.

Adhesive Dentistry Today  

6-7 Aralık 2002, Nijmegen, HOLLANDA

 

56. Leylek S, Eroğlu E, Üçtaşlı S. Dental fluorozis ve protetik rehabilitasyonu.

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı

1-4 Mayıs 2003, İzmir, TÜRKİYE

 

57. Eroğlu E, Aydın Ü, Yılmaz H, Üçtaşlı S. S.D.Ü. Dişhekimliği Fakültesi hastalarında dental fluorozis şiddeti.

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı

1-4 Mayıs 2003, İzmir, TÜRKİYE

 

58. Üçtaşlı S, Leylek S. Tek diş eksikliğinde implant uygulamaları

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği  XIII. Bilimsel Toplantısı

16-19 Ekim 2003, Antalya, TÜRKİYE

 

59. Leylek S, Gürgan C, Üçtaşlı S. Kısa dental ark kavramında implant kullanımı

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği XIII. Bilimsel Toplantısı

16-19 Ekim 2003, Antalya, TÜRKİYE

 

60. Leylek S, Doğudatekgezener M, Üçtaşlı S. Fiber ile güçlendirilmiş post- Direkt yapım tekniği

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği XIII. Bilimsel Toplantısı

16-19 Ekim 2003, Antalya, TÜRKİYE

 

61. Boduroğlu F.B, Oruç A.Z, Özer L, Gurgan C.A, Üçtaşlı S. The multidisiplinary treatment approach for papillon-lefevre syndrome: A case report

9th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Mayıs 2004, Ohrid, MAKEDONYA 

 

62. Türkaslan S, Agüloğlu S, Niğiz R, Üçtaşlı S. S. mutans colonisation for different types of restorative materials cured by both QTH and LED light curing units.

9th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Mayıs 2004, Ohrid, MAKEDONYA 

 

63. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Güllü A. Surface roughness of dual cure composite resin luting cements by both QTH and LED light curing units.

9th Congress of the Balkan Stomatological Society

13-16 Mayıs 2004, Ohrid, MAKEDONYA 

 

64. Üçtaşlı S, Türkaslan S. İki farklı mandibuler ana bağlayıcı ve direkt tutucu seçiminin klinik değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği, 11.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

17-22 Mayıs 2004, İstanbul, TÜRKİYE

 

65. Doğudatekgezener M, Türkaslan S, Üçtaşlı S. Fiberle güçlendirilmiş kompozit post-tutuculu-kron uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

66. Ermiş RB, Katırcı G, Yıldırım D, Aydın Ü, Üçtaşlı S, Orhan H. Çürüksüz servikal lezyonlar ve ilgili faktörler: Pilot çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

67. Ermiş RB, Temel B, Kam Ö, Yılmaz HH, Şentut F, Doğudatekgezener M, Üçtaşlı S, Orhan H. Isparta Sav’da 12-14 yaş grubu çocuklarda diş çürüğü görülme sıklığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

68. Uskun E, Aydın U, Öztürk M, Üçtaşlı S. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve psikolojik özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

69. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Güllü A. Işıkla sertleşen geçici restoratif materyallerin sof-Lex disklerle bitirme sonrası yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

70. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Şentut F, Doğudatekgezener M, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına başvuran hareketli bölümlü protez hastalarının dağılımı: Ocak-Nisan 2004

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

71. Yılmaz H, Üçtaşlı S, Orhan H. Onüç yaş altı çocuklarda ağız ve diş sağlığının değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

72. Türkaslan S, Baykul T, Üçtaşlı S. İmplant uygulaması ve kısa dental ark: olgu raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta Sempozyumu

25-27 Haziran 2004, Isparta, TÜRKİYE

 

73. Üçtaşlı S, Tezvergil A, Lassila LVJ, Vallittu PK. The degree of conversion of fiber-reinforced composites polymerized using different light curing sources

11. International Biomedical Science and Technology Days

6-10 Eylül 2004, Ankara, TÜRKİYE

 

74. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Atsü S, Güngüneş H. Surface texture of dual cure composite resin luting cements after different finishing and polishing regimes: SEM study

11. International Biomedical Science and Technology Days

6-10 Eylül 2004, Ankara, TÜRKİYE

 

75. Uçtaşlı S. Türkaslan S, Derelli E. Üst tam dişsiz ve kazanılmış maksiller defekte sahip bireylerin tedavisinde başarıyı artıran klinik aşamalar

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ve Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Erzurum Palandöken Kış Sempozyu

27 Şubat-04 Mart 2005, Erzurum – TÜRKİYE

 

76. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Lassila L, Vallittu P. Comparison of preclinical teaching laboratories of Turkumodel with Turkish dental faculties.

The Association of Medical Schools in Europe

Annual Conference

04-06 September 2005, Turku-FINLAND

 

77. Üçtaşlı S, Ergün G. Farklı pürüzlendirme sürelerinin lityum disilikat esaslı seramik yüzey yapısına etkileri.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

15. Bilimsel Toplantısı

22-23 Ekim 2005, Ankara-TÜRKİYE

 

78.Üçtaşlı S, Lassila LVJ, Vallittu PK. Kendinden-adeziv üniversal rezin yapıştırma simanının (RelyX Unicem) farklı ışık kaynakları ile polimerize edildiğinde sertleşme derecesi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

15. Bilimsel Toplantısı

22-23 Ekim 2005, Ankara-TÜRKİYE

 

79. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Lassila L, Vallittu PK. Klinik öncesi laboratuvarlarda olması gerekli özellikler.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

15. Bilimsel Toplantısı

22-23 Ekim 2005, Ankara-TÜRKİYE

 

80. Üçtaşlı S, Türkaslan S, Derelli E. Seramik veneer restorasyon için ön grup dişlerin hazırlanması ve başarılı simantasyon işlemi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

15. Bilimsel Toplantısı

22-23 Ekim 2005, Ankara-TÜRKİYE

 

81. Üçtaşlı S, Ergün G, Türkaslan S, Duygu Kara. Maintanence protocol for dental implants.

Balkan Stomatological Society

11. Congress of the BaSS

11-14 Mayıs 2006, Bosna-MAKEDONYA

 

82. Bagis B, Lassila L, Uçtaşlı S, Vallittu P. Effect of an ultrasonic scaler on dentin bonding strength of one and two step self-etch adhesives.

Adhesive and Esthetic Symposium by Kuraray

04.November 2006, İzmir – TÜRKİYE

 

83. Uçtaşlı S, Turkaslan S. Bonding procedure for ceramic veneer restoration involved both enamel and dentine.

Adhesive and Esthetic Symposium by Kuraray

04.November 2006, İzmir – TÜRKİYE

 

84. Uçtaşlı S, Turkaslan S, Derelli E, Kalaycı S. Effect of light curing units on polymerization of light cured restorative materials.

Adhesive and Esthetic Symposium by Kuraray

04.November 2006, İzmir – TÜRKİYE

 

85. Üçtaşlı S, Ergun G, Türkaslan S, Derelli E. Adhesive failure and rebonding of ceramic veneers

12th Meeting of the International College of Prosthodontists

05-08 September 2007, Fukuoka, JAPAN

 

86. Üçtaşlı S, Gönüldaş F, Polat S, Ertuğ Ö. Aşırı kron harabiyeti olan dişlerin fiber post ve Y-TZP alt yapılı tam seramik kron ile restorasyonu.

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

87. Üçtaşlı S, Gönüldaş F, Derelli E. Clearfil Repair Kit (Kuraray) ile metal destekli porselen restorasyonlarda porselen kırık tamiri

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

88. Üçtaşlı S, Derelli E. Maksiller ve mandibuler anterior arkın Lava tam-seramik sabit bölümlü protez ile restorasyonu

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

89. Üçtaşlı S, Derelli E. Anterior diş eksikliğinin fiber ile güçlendirilen kompozit rezin sabit bölümlü protez ile restorasyonu

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

90. Türkaslan S, Üçtaşlı S. Adeziv veya geleneksel simantasyon tekniği ile simante edilen fiber ile güçlendirilen kompozit rezin postun tutucu kuvvetlerinin karşılaştırılması

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

91. Üçtaşlı S, Türkoğlu K, Derelli E, Tuncer N. Tam dişsiz maksilla durumunda tedavi seçenekleri

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi

29 Ekim-02 Kasım 2008 Antalya-TÜRKİYE

 

92. Üçtaşlı S, Türkoğlu K, Derelli E. Tam dişsiz maksillanın implant-destekli tam-ark sabit bölümlü protez ile tedavisi: vaka sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi

29 Ekim-02 Kasım 2008 Antalya-TÜRKİYE

 

93. Üçtaşlı S, Derelli E, Özcan G. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi klinik öncesi öğrencilerinin dişhekimliğine ait korku (dental anxiety) düzeylerinin değerlendirilmesi

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni

15-18 Ekim 2009 Ankara-TÜRKİYE

 

94. Uçtaşlı S, Dereli E, Özcan G. Oral lichen planus caused by fixed partial denture

Scandinavian Society Prosthetic Dentistry SSPD 

27-29 Agustos 2009-Naantali -FİNLANDİYA

 

95. Uçtaşlı S, Türkoglu K, Ergun G, Turkaslan S. Clinical evaluation of mandibular overdentures supported by two ITI-implants utilising with ball-attachment: 5-year result

Scandinavian Society Prosthetic Dentistry SSPD 

27-29 Agustos 2009-Naantali -FİNLANDİYA

 

96. Üçtaşlı S, Derelli E, Özcan G. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi klinik öncesi öğrencilerinin dişhekimliğine ait korku (dental anxiety) düzeylerinin değerlendirilmesi

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni

15-18 Ekim 2009 Ankara-TÜRKİYE

 

97. Murat S, Türkoğlu S, Celebioğlu G, Uctasli S. Patient satisfaction with mandibular supported overdentures.

1st HongKong International Dental Expo and Symposium

18-20 Haziran 2010, Hongkong-ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

98. Akgun CS, Uçtaşlı S, Akkaya M. Clinical application of surgical guide for implant placement: A case report.

16th Congress of the BaSS

28 Nisan-01 Mayıs 2011, Bükreş-ROMANYA

 

99. Çelebioglu GB, Karadeniz SN, Uçtaşlı S, Turkoglu K. Cost analysis of mandibular implant retained overdentures opposed to complete dentures.

16th Congress of the BaSS

28 Nisan-01 Mayıs 2011, Bükreş-ROMANYA

 

100. Uçtaşlı S, Çelebioglu GB, Turkoglu K, Karadeniz SN. Selection of attachment type for implant supported  mandibular overdentures.

16th Congress of the BaSS

28 Nisan-01 Mayıs 2011, Bükreş-ROMANYA

 

101. Uçtaşlı S, Basol E, Celik H. Clinical evaluation of overdentures supported by natural roots.

16th Congress of the BaSS

28 Nisan-01 Mayıs 2011, Bükreş-ROMANYA

 

102. Onur N, Uçtaşlı S. Maxillary anterior single-tooth replacement.

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology

20-23 April 2012, Antalya-Türkiye

 

103. Uzgur R, Uzgur Z, Üçtaşlı S. Mikro ve makro bağlanma dayanıklılığı testlerinin güvenilirliği

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi

31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE

 

104. Karadeniz S, Uctasli S, Alkumru HN, Çelebioğlu BG. İki farklı dişhekimliği fakülte hastanesinde, uygulanan iki implant-destekli mandibular overdenture uygulamasının, maliyetinin karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE

 

105. Uctasli S, Karadeniz S, Çelebioğlu BG. İmplant-destekli mandibular overdenture uygulamalarında locator hassas tutucu kullanımı

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE

 

106. Üçtaşlı S, Karadeniz S, Onur N, Çelebioğlu BG. Tamamen dişsiz, alt ve üst çene vakasında: iki implant-destekli mandibuler overdenture tedavi seçeneği

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE

 

107. Üçtaşlı S, Onur N, Yeğin Z. Seramik veneer uygulamalarında, adeziv simantasyon sonrası, renk uyumsuzluğu

Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE

 

108. Karaagaclioglu L, Üçtaşlı S, Basol E, Yılmaz D. Influence of thermocycling on bond strength of self cure adhesive resin cement to Ni-Cr alloy.

36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association

06-08 Eylül 2012

 

109.  Üçtaşlı S, Özcan S,  Üçtaşlı MB.  Eroziv defektlerin tedavisinde seramik restorasyon uygulamaları

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı

Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

27-30 Eylül 2012 Girne-KIBRIS

 

110. Üçtaşlı MB, Üçtaşlı S, Okay TC. Seramik veneer restorasyonu için seramik materyal seçimi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı

Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

27-30 Eylül 2012 Girne-KIBRIS

 

111. Erakman T, Hasanreisoglu U, Üçtaşlı S. Microtensile bond strength of a self-adhesive resin cement to dentin after different pretreatment protocols

FDI Dünya Dişhekimliği 101. Kongresi

28-31 Agustos 2013, İstanbul-TÜRKİYE

 

MASA DEMOSTRASYONU

 

1. Üçtaşlı S. Degree of conversion of resin-based cements beneath the different types and thickness of porcelain discs.

Greater NewYork Dental Meeting, 67th  Annual Session

30 Kasım – 5 Aralık 1991

NewYork-AMERİKA

 

 

UYGULAMALI KURS

 

1. Üçtaşlı S. Kompozit ve seramik onley restoasyonların simantasyonundaki önemli adımlar

FDI Dünya Dişhekimliği 101. Kongresi

28-31 Agustos 2013, İstanbul-TÜRKİYE

 

 

YURT İÇİ veya YURT DIŞINDA VERİLEN  KONFERANS LİSTESİ

 

1.Uçtaşlı S. Porselen uygulamalarında yenilikler ve klinik uygulaması

Türk Dişhekimleri Birliği, Samsun Dişhekimleri Odası

21-24 Kasım 1998, Samsun-TÜRKİYE

 

2. Uçtaşlı S. Dişin sert dokularına bağlanan restorasyonlar

Türk Dişhekimleri Birliği, Malatya Dişhekimleri Odası

26-28 Agustos 1999, Malatya-TÜRKİYE

 

3. Uçtaşlı S.  Metal desteksiz seramik restorasyonlar ve simantasyon

75.Yıl Ağız Diş Sağlığı Merkezi

5 Mayıs 2000, Ankara-TÜRKİYE

 

4. Uçtaşlı S. Sabit protez restorasyonlarında adeziv simantasyon teknikleri

Türk Dişhekimleri Birliği, Ankara Dişhekimleri Odası

22-25 Kasım 2000, Ankara-TÜRKİYE

 

5. Uçtaşlı S. İndirekt laminate veneer uygulamaları

Türk Dişhekimleri Birliği, Ankara Dişhekimleri Odası

15 Nisan 2001, Ankara-TÜRKİYE

 

6. Uçtaşlı S. Full seramik kuronlar, başarı, estetik ve fonksiyon, simantasyon

Türk Dişhekimleri Birliği, 8. Uluslararası Kongresi

18-23 Haziran 2001, İstanbul-TÜRKİYE

 

7. Uçtaşlı S. Indirekt laminate veneer restorasyon uygulamaları ve adeziv simantasyon

Türk Dişhekimleri Birliği, Zonguldak Dişhekimleri Odası

100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü, Bakacakkadı

24 Kasım 2001, Zonguldak-TÜRKİYE

 

7. Uçtaşlı S. Bölümlü protez planlaması

Isparta Diş Hekimleri Odası

22 Kasım 2002 Burdur -TÜRKİYE

 

8. Uçtaşlı S. Farklı ışık cihazları ve özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

08 Mayıs 2003, Ankara -TÜRKİYE

 

9. Uçtaşlı S. İndirekt seramik restorasyonlar ve klinik uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

08 Mayıs 2003, Ankara -TÜRKİYE

 

10. Uçtaşlı S. Bölümlü hareketli protez planlaması

Burdur Hedef Sürücü Kursu Toplantı Salonu

27 Mart 2003, Burdur -TÜRKİYE

 

11. Uçtaşlı S. Metal desteksiz sabit restorasyonlarda karşılaşılan sorunlar ve giderilmesi I ve II.

SDU Tıp Fakültesi Konferans Salonu

11 Mayıs 2003, Isparta -TÜRKİYE

 

12. Uçtaşlı S. Hassas tutuculu bölümlü protez

Bucak Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

15 Mayıs 2003, Bucak -TÜRKİYE

 

13. Uçtaşlı S. Metal desteksiz seramik protetik restorasyonlar

Türk Dişhekimleri Birliği, 10. Uluslararası Kongresi

21 Haziran 2003, Antalya-TÜRKİYE

14. Uçtaşlı S. different types of light curing sources for restorative dentistry.

Turku Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

20 Agustos 2003 Turku-FİNLANDİYA

 

15. Uçtaşlı S. Direct composite restorations-In vivo and in vitro results.

Opinion Leaders Forum

14 Eylül 2003 Dubai-BİRLEŞMİŞ ARAP EMİRLİKLERİ

 

16. Uçtaşlı S. Restoratif dişhekimliğinde farklı ışık kaynakları ve seçim kriterleri

Türk Endodonti Derneği

19 Aralık 2003, Ankara -TÜRKİYE

 

17. Uçtaşlı S. Restoratif dişhekimliğinde kullanılan farklı ışık kaynakları ve seçimi

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

I.Prostodonti Sempozyumu

12-14 Aralık 2003, Diyarbakır -TÜRKİYE

 

18. Uçtaşlı S. Indirekt seramik restorasyonlar

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

I.Prostodonti Sempozyumu

12-14 Aralık 2003, Diyarbakır -TÜRKİYE

 

19. Uçtaşlı S, Turkaslan S. Tam seramik restorasyonlar (Seramik kuron, inley/onley, veneer) ve metal olmayan post-kor sistemleri

2. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Kongre ve Sergisi

2-4 Nisan 2004, Marmaris -TÜRKİYE

 

20. Uçtaşlı S, Turkaslan S. Metal olmayan post-kor sistemleri

2. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Kongre ve Sergisi

2-4 Nisan 2004, Marmaris -TÜRKİYE

 

21. Uçtaşlı S. En az ve en fazla madde kaybı olan dişlerin seramik rstorasyonları

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu

28-30 Mayıs 2004, Isparta –TÜRKİYE

 

22. Uçtaşlı S. Estetik post sistemleri

T.D.B. Malatya Dişhekimleri Odası

Malatya 3. Bilimsel Sempozyumu

10 Eylül 2004, Malatya -TÜRKİYE

 

23. Uçtaşlı S. Seramik veneer restorasyonlar ve klinik uygulamaları

T.D.B. Malatya Dişhekimleri Odası

Malatya 3. Bilimsel Sempozyumu

11 Eylül 2004, Malatya -TÜRKİYE

 

24. Uçtaşlı S. Porselen Laminate Veneer

T.D.B. Ankara Dişhekimleri Odası

16. Expo Dental, Ağız-Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu

3-5 Aralık 2004, Ankara -TÜRKİYE

 

25. Uçtaşlı S. İmplant uygulamalarında okluzyonun önemi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ve Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Erzurum Palandöken Kış Sempozyu

27 Şubat-04 Mart 2005, Erzurum – TÜRKİYE

 

26. Uçtaşlı S. Ceramic veneers and their clinical applications

NewYork Universitesi, Dişhekimliği Fakültesi, FSDC Programı

27 Eylül 2005, NewYork – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

27. Uçtaşlı S. İndirekt anterior seramik restorasyonlar

Kuraray Adeziv ve Estetik Sempozyumu

04 Kasım 2006, İzmir – TÜRKİYE

 

28. Uçtaşlı S. Geleneksel simantasyon? Adeziv simantasyon?

Adana Dişhekimleri Odası

14 Nisan 2007, Adana – TÜRKİYE

 

29. Uçtaşlı S. Estetik post-kor uygulamaları

Diyarbakır Dişhekimleri Odası

3. Bahar Sempozyumu

12-13 Mayıs 2007, Diyarbakır – TÜRKİYE

 

30. Uçtaşlı S. Yüksek dirençli seramik (zirkonyum oksit) uygulamaları

Diyarbakır Dişhekimleri Odası

3. Bahar Sempozyumu

12-13 Mayıs 2007, Diyarbakır – TÜRKİYE

 

31. Üçtaşlı S. Fiber ile güçlendirilen kompozit rezinlerin, sabit protetik restorasyonlarda kullanımı.

Türk Dişhekimleri Birliği 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

30 Haziran - 05 Temmuz 2008, İstanbul-TÜRKİYE

 

32. Üçtaşlı S.. Estetik Dişhekimliğinde Kullanılan Yapıştırma Simanları

1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

08-12 Ekim 2008, Diyarbakır-TÜRKİYE

 

33. Üçtaşlı S. Sabit protezlerde yapım hataları

Türk Dişhekimleri Birliği Ankara Dişhekimleri Odası

15 Kasım 2008, Ankara-TÜRKİYE

 

34. Uçtaşlı S. Seramik Veneer Klinik Uygulamaları (Dişkesiminden-Simantasyona Kadar)

Türk Dişhekimleri Birliği Trabzon Dişhekimleri Odası

23 Kasım 2008, Trabzon-TÜRKİYE

 

35. Uçtaşlı S. Zirconia (Y-TZP) polikristalin alt yapılı tam seramik kron/köprü uygulamaları

(Dişkesiminden-Simantasyona Kadar)

Türk Dişhekimleri Birliği Trabzon Dişhekimleri Odası

23 Kasım 2008, Trabzon-TÜRKİYE

 

36. Uçtaşlı S. Hareketli protezlerde optimum rehabilitasyon nasıl sağlanır?

Urfa Dişhekimleri Odası

29 Kasım 2008, Urfa  – TÜRKİYE

 

37. Uçtaşlı S. Zirconia (Y-TZP) polikristalin alt yapılı tam seramik kron/köprü uygulamaları (Dişkesiminden-Simantasyona Kadar)

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören Osmanlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi

12 Şubat 2009, Ankara-TÜRKİYE

 

38. Üçtaşlı. Zirconia (Y-TZP) polikristalin alt yapılı tam seramik kron/köprü uygulamaları

(Dişkesiminden-Simantasyona Kadar)

T.C. Sağlık Bakanlığı Ostim Ağız Diş Sağlığı Merkezi

27 Mart 2009, Ankara-TÜRKİYE

 

39. Üçtaşlı S. Artıları ve eksileri ile seramik veneer restorasyonlar

Ankara Dişhekimleri Odası, 21. Expo-Dental Sempozyumu

20-22 Kasım 2009, Ankara-TÜRKİYE

 

40. Üçtaşlı S. Zirconia (Y-TZP) polikristalin alt yapılı tam seramik kron/köprü uygulamaları

T.C. Sağlık Bakanlığı Topraklık Ağız Diş Sağlığı Merkezi

04 Aralık 2009, Ankara-TÜRKİYE

 

41. Üçtaşlı S. ANKUSEM İmplant Kursu

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

20.Şubat 2010, Ankara-TÜRKİYE

 

42. Üçtaşlı S. Sabit ve hareketli proyez endikasyonları

Keçiören Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Merkezi

25 Şubat 2010 Ankara-TÜRKİYE

 

43. Üçtaşlı S. Implant supported mandibular overdentures: selection of attachment type.

IV International Caspian Conference of Oral Implantologists

06-08 Mayıs 2011 Baku-AZERBAIJAN

 

 

ATIFTA BULUNULAN YABANCI MAKALELER (SCI Index)

 

1. Zaimoğlu A, Karaagaçlioglu L, Üçtaşli S. Influence of porcelain materials and composite luting resin on microleakage of porcelain veneers. Journal of Oral Rehabilitation 19:  319-321, 1992

A. Ibarra G, Johnson GH, Geurtsen W, Vargas MA. Microleakage of porcelain veneer restorations bonded to enamel and dentin with a new self-adhesive resin-based dental cement. Dental Materials                    2006

B. Aristidis GA, Dimitra B. Five year clinical performance of porcelain laminate veneers. Quintessence International 33: 185-189, 2002

C. Christgau M, Friedl KH, Schmalz G, Resch U. Marginal adaptation of heat-pressed glass-ceramic veneers to dentin in vitro. Operative Dentistry  24: 137-146, 1999

D. Christgau M, Friedl KH, Schmalz G, Edelmann K. Marginal adaptation of heat-pressed glass-ceramic veneers to Class 3 composite restorations in vitro. Operative Dentistry  24: 233-244, 1999

E.Zaimoğlu A, Karaağaçlıoğlu L  Microleakage in porcelain laminate veneers. Journal of Dentistry 19: 369-372, 1991

 

2. Hasanreisoğlu U, Uctasli S, Gurbuz A. Mandibular guidance prostheses following resection procedures: three case. The European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 1 (2): 69-72, 1992

A. Maire F, Borowski B, Collangettes D, Farsi F, Guichard M, Gourmet R, Kreher P. Standards, options and recommendations (SOR) for good practices in dentistry for head and neck cancer patients. Bulletin du Cancer 86 (7-8): 640-665, 1999

 

3. Uctasli S, Wilson HJ, Zaimoğlu L. Variables affecting the fracture toughness of resin-based inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 20 (4): 423-431, 1993

A. Soderholm K-J. Review of the fracture toughness approach. Dental Materials 26 (1): 63-77, 2010

B. D’Arcangelo C, Vanini L. Effect of three surface treatments on the adhesive properties of indirect composite restorations. Journal of Adhesive Dentistry 9 (3): 319-326, 2007

C. Suzuki S, Saimi Y, Ono T. Evaluation of a new fiber-reinforced resin composite. Journal of Biomedical Materials Research-Part B Applied Biomaterials 76 (1): 184-189, 2006 

D. Sengun A, Unlu N, Ozturk B, Ozer F. Microtensile bond strength of two resin composite materials placed with direct and indirect techniques under simulated pulpal pressure. Journal of Adhesive Dentistry 7 (3): 197-202, 2005

E. Muraguchi K, Suzuki S, Minami H, Tanaka T. In vitro evaluation of bond strength and surface roughness of a resin-paint material. Dental Materials Journal 23 (3): 406-411, 2004

F. Musanje L, Ferracane JL. Effects of resin formulation and nanofiller surface treatment on the properties of experimental hybrid resin composite. Biomaterials 25(18): 4065-4071, 2004

G. Suzuki S, Nagai E, Taira Y, Minesaki Y. In vitro wear of  indirect composite restoratives. Journal of Prosthetic Dentistry 88 (4): 431-436, 2002

H. Toparli M, Aksoy T. Fracture toughness determination of composite resin and dentin/composite resin adhesive interfaces by laboratory testing and finite element models. Dental Materials 14 (4): 287-293, 1998

I. Ferracane JL, Berge HX, Condon JR. In vitro aging of dental composites in water- Effect of  degree of conversion, filler volume and filler/matrix coupling. Journal of  Biomedical Material Research 42: 465-472, 1998

 

4. Zaimoğlu A, Üçtaşlı S. The strength of a heat-pressed all-ceramic restorative material. Journal of Dental Research, 72: Abstr 2204, 379, 1993

A. Cattell MJ, Clarke RL, Lynch EJR. The transverse strength, reliability and microstructural features of four dental ceramics-Part I. Journal of Dentistry 25: 399-407, 1997

 

5. Uctasli S, Hasanreisoglu U, Wilson HJ. The attenuation of radiation by porcelain and its effect on polymerisation of  resin cements. Journal of Oral Rehabilitation 21 (5): 565-575, 1994 

A.  Passos, S.P., Kimpara, E.T., Bottino, M.A., Santos, G.C., Rizkalla, A.S. Effect of ceramic shade on the degree of conversion of a dual-cure resin cement analyzed by FTIR.  Dental Materials 29: 317-323, 2013

B. Kesrak, P., Leevailoj, C. Surface hardness of resin cement polymerized under different ceramic materials.  International Journal of Dentistry , art. no. 317509 2012

C. Archegas, L.R.P., De Menezes Caldas, D.B., Rached, R.N., Soares, P., Souza, E.M. Effect of ceramic Veneer opacity and exposure time on the polymerization efficiency of resin cements. Operative Dentistry 37: 281-289, 2012

D. Puppin-Rontani, R.M., Dinelli, R.G., De Paula, A.B., Fucio, S.B.P., Ambrosano, G.M.B., Pascon, F.M. In-depth polymerization of a self-adhesive dual-cured resin cement. Operative Dentistry 37: 188-194, 2012

E. Haddad, M.F., Rocha, E.P., Assunção, W.G. Cementation of prosthetic restorations: From conventional cementation to dental bonding concept.  Journal of Craniofacial Surgery 22: 952-958, 2011

 

F. Pick B, Gonzaga CC, Jr Steagall W, Kawano Y, Braga RR, Cardoso PEC. Influence of curing light attenuation caused by aesthetic indirect restorative materials on resin cement polymerization. European Journal of Dentistry 4: 314-323, 2010

G. Moraes RR, Brandt WC, Naves LZ, Correr-Sobrinho L, Piva E. Light- and time-dependent polymerization of dual-cured resin luting agent beneath ceramic. Acta Odont Scand 2008; 66: 257-261

H.Tango RN, Sinhoreti MAC, Correr AB, Correr-Sobrinho L, Henrigues GEP. Effect of light-curing method and cement activation mode on resin cement Knoop hardness: Basic science research. Journal of Prosthodontics 16 (6): 480-484, 2007

I. Tezvergil-Mutluay A, Lassila LVJ, Vallittu PK. Degree of conversion of dual cure luting resins light-polymerized through various materials. Acta Odontologica Scandinavica 65 (4): 201-205, 2007

J. Cekic I, Ergun G, Lassila LVJ, Vallittu PK. Ceramic-dentin bonding: Effect of adhesive systems and light curing units. Journal of Adhesive Dentistry 9 (1): 17-23, 2007

K. Soares CJ, Da Silva NR. Influence of the feldspathic ceramic thickness and shade on the microhardness of dual resin cement. Operative Dentistry 31 (3): 384-389, 2006

L. Santos Jr GC, El-Mowafy O, Rubo JH, Santos MJMC. Hardening of dual-cure resin cements and a resin composite restorative cured with QTH and LED curing units. Journal of the Canadian Dental Association 70 (5): 323-328b, 2004

M. Haller B, Hassner K. Marginal adaptation of dentin bonded ceramic inlays: Effects of bonding systems and luting resin composites. Operative Dentistry 28 (5): 574-584, 2003

N. Okamoto M, Mine A, Watanabe K, Kawahara D, Yatani H. Porcelain veneer bonding to dentin and the curing performance of plasma-arc light with respect to porcelain thickness. Dental Materials Journal 22 (3): 313-320, 2003  

O. Watanabe K, Ohnishi E, Kaneshima T, Mine A, Yatani H. Porcelain veneer bonding to enamel with plasma-arc light resin curing. Dental Materials Journal 21 (1): 61-68, 2002  

P. Braga RR, Cesar PF, Gonzaga CC. Mechanical properties of resin cements with different activation modes. Journal of Oral Rehabilitation 29 (3): 257-262, 2002

L. Lee IB, Um CM. Thermal analysis on the cure speed of dual cured resin cements under porcelain inlays. Journal of Oral Rehabilitation 28 (2): 186-197, 2001

R. Yatani H, Watanabe EK, Kaneshima T, Yamashita A, Suzuki K. Etched-porcelain resin-bonded onlay technique for posterior teeth. Journal of Esthetic Dentistry 10 (6): 325-332, 1998

S. El-Mowafy OM, Rubo MH, El-Badrawy WA. Hardening of new resin cements cured through a ceramic inlay. Operative Dentistry 24: 38-44, 1999

T. Shortall A, Harrington E. Guidelines for the selection, use and maintenance of visible light activation units. British Dental Journal 181 (10): 383-387, 1996

 

6. Uctasli S, Harrington H, Wilson HJ. The fracture resistance of dental materials. Journal of Oral Rehabilitation 22 (12): 877-886, 1995

A.  Shortall, A., El-Mahy, W., Stewardson, D., Addison, O., Palin, W. Initial fracture resistance and curing temperature rise of ten contemporary resin-based composites with increasing radiant exposure.  Journal of Dentistry 41: 455-463, 2013

B. Knobloch, L.A., Kerby, R.E., Pulido, T., Johnston, W.M. Relative fracture toughness of bis-acryl interim resin materials. Journal of Prosthetic Dentistry 106: 118-125, 2011

 

C.Ellakwa AE, Shortall AC, Marquis PM. Influence of different techniques of laboratory construction on the fracture resistance of fiber-reinforced composite (FRC) bridges. Journal of Contemporary Dental Practice 5 (4): 1-13, 2004

D. Ellakwa AE, Shortall ACC, Burke FJT, Marquis PM. Effects of  grit blasting and silanization on bond strengths of a resin luting cement to Belleglass HP indirect composite. American Journal of Dentistry 16 (1): 53-57, 2003

E. Knobloch LA, Kerby RE, Seghi R, Berlin JS, Clelland N. Fracture toughness of packable and conventional composite materials. Journal of Prosthetic Dentistry 88 (3): 307-313, 2002

F. Knobloch LA, Kerby RE. Seghi R, Berlin JS, Lee JS. Fracture toughness of resin-based luting cements. Journal Prosthetic Dentistry 83: 204-209, 2000

G. Uctasli S, Wilson HJ. Influence of layer and stain firing on the fracture strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23 (3): 170-174, 1996

H. Uctasli S. Repair strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23 (2): 139-142, 1996

I. Shortall AC, Baylis RL, Wilson HJ. Composite inlay/luting resin bond strength-Surface treatment effects. Journal of Dentistry 24 (1-2): 129-135, 1996 

 

7. Hasanreisoglu U, Sonmez H, Uctasli S, Wilson HJ. Microleakage of direct and indirect inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 23 (1): 66-71, 1996

A.  Erkut, S., Caglar, A., Yilmaz, B., Küçükeşmen, H.C., Ozdemir, E. Microleakage of different provisionalization techniques for class i inlays.  Journal of Dental Sciences 8: 1-7, 2013

B. Kuper, N.K., Opdam, N.J.M., Bronkhorst, E.M., Huysmans, M.C.D.N.J.M . The influence of approximal restoration extension on the development of secondary caries.  Journal of Dentistry 40: 241-247, 2012

C. Shafiei, F., Doozandeh, M., Alavi, A.A.Effect of resin coating and chlorhexidine on the microleakage of two resin cements after storage.  Journal of Prosthodontics 20:  106-112,  2011

D. Yagci, A., Uysal, T., Ulker, M., Ramoglu, S.I. Microleakage under orthodontic brackets bonded with the custom base indirect bonding technique.  European Journal of Orthodontics 32: 259-263, 2010

E. de Andrade OS, de Goes MF, Montes MAJR. Marginal adaptation and microtensile bond strength of composite indirect restorations bonded to dentin treated with adhesive and low viscosity composite. Dental Materials 23 (3): 279-287, 2007

F. Duguia RCS, Osinaga PWR, Demarco EF, Habekost LV, Conceiçao EN. Cervical microleakage in MOD restorations: In vitro comparison of indirect and direct composite. Operative Dentistry 31 (6): 682-687, 2006

G. Sengun A, Unlu N, Ozturk B, Ozer F. Microtensile bond strength of two resin composite materials placed with direct and indirect techniques under simulated pulpal pressure. Journal of Adhesive Dentistry 7 (3): 197-202, 2005

H. Karakaya S, Sengun A, Ozer F. Evaluation of internal adaptation in ceramic and composite resin inlays by silicone replica technique. Journal of Oral Rehabilitation 32 (6): 448-453, 2005

I. Mota CS, Demarco FF, Camacho GB, Powers JM. Microleakage in ceramic inlays luted with different resin. Journal of Adhesive Dentistry 5 (1): 63-70, 2003

J. Hilton FJ. Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities: In vitro investigations. Part1. American Journal of Dentsitry 15(3): 198-210, 2002

K. Peixoto RT, Poletto LT, Lanza MD, Buono VT. The influence of occlusal finish line configuration on microleakage of indirect composite inlays. Journal of Adhesive Dentistry 4 (2): 145-150, 2002

L. Ziskind D, Elbaz B, Hirsfeld Z, Rosen L. Amalgam alternatives-Microleakage evaluation of clinical procedures. Part II. Direct/indirect composite inlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 25 (7): 502-506, 1998

M. Thompson JY, Bayne SC, Swift Jr EJ. Dental materials citations: Part B, July to December 1995. Dental Materials 12: 272-286, 1996

 

8. Uctasli S. Repair strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23 (2): 139-142, 1996

A. Ide T, Tanoue N, Yanagida H, Atsuta M, Matsumura H. Effectiveness of bonding systems on bonding durability of a prefabricated porcelain material. Dental Materials Journal 24 (2): 257-260, 2005

B. Sazak-Ovecoglu H, Smmazisik G, Garip Y, Gunday M, Eti E, Gülmez T, Ovecoglu MI. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite to porcelain repair. Key Engineering Materials 264-268 (III): 2039-2042, 2004

C. Proano P, Pfeiffer P, Nergiz I, Niedermeier W. Shear bond strength of repair resin using an intraoral tribochemical coating on ceramometal-ceramic and resin surfaces. Journal of Adhesion Science and Technology 12 (10): 1121-1135, 1998

D. Shahverdi S, Canay Ş, Şahin F, Bilge A. Effects of different surface treatment methods on the bond strength of composite resin to porcelain. Journal of Oral Rehabilitation 25 (9): 699-705, 1998

E. Pfeiffer P, Nergiz I, Niedermeier W. Shear bond strength of repair resin using an intraoral tribochemical coating on ceramometal, ceramic, and resin surfaces. Journal of Adhesion Science and Technology 12: 1121-1135, 1998

F. Thompson JY, Bayne SC, Swift Jr EJ. Dental materials citations: Part B, July to December 1995. Dental Materials 12: 272-286, 1996

 

9. Uctasli S, Wilson HJ. Influence of layer and stain firing on the fracture strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23 (3): 170-174, 1996

 A.  Asai, T., Kazama, R., Fukushima, M., Okiji, T. Effect of overglazed and polished surface finishes on the compressive fracture strength of machinable ceramic materials.   Dental Materials Journal 29: 661-667, 2010

B. Yilmaz H, Aydin C, Gul BE. Flexural strength and fracture toughness of dental core ceramics. Journal of Prosthetic Dentistry 98 (2): 120-128, 2007

C. Albakry M, Guazzato M, Swain MV. Biaxial flexural strength, elastic moduli and x-ray diffraction characterization of three pressable all-ceramic materials. Journal of Prosthetic Dentistry 89 (4): 374-380, 2003

D. Albakry M, Guazzato M, Swain MV. Fracture toughness and hardness evaluation of three pressable all-ceramic dental materials Journal of Dentistry 31 (3): 181-188, 2003 

E. Pross KA, Swain MV, Ironside J, Steven GP. Influence of cement on a restored crown of a first premolar using finite element analysis. International Journal of Prosthodontics 16 (1): 82-90, 2003

F. Gemalmaz D, Ergin S. Clinical evaluation of all-ceramic crowns. Journal of Prosthetic Dentistry 87 (2): 189-193, 2002

G. Cattell MJ, Chadwick TG, Knowles JC, Clarke RJ, Lynch E. Flexural strength optimisation of a leucite-reinforced glass ceramic. Dental Materials 17 (1): 21-33, 2001

H. Strang R, Whitters CJ, Brown D, Clarke RL, Curtis RV, Hatton PV, Ireland AJ, Woods D. Dental materials:1996 literature review. Part 2. Journal of Dentsitry 26 (4): 273-291, 1998

 

10. Uctasli S, Wilson HJ, Unterbrink G, Zaimoglu A. The strength of a heat-pressed all- ceramic restorative material. Journal of Oral Rehabilitation 23 (4): 257-261, 1996

A. Meyer Filho A, Cardoso Vieira LC, Araujo E, Baratieri LN. Ceramic inlays and onlays: Clinical procedures for predictable results. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 15 (6): 338-351, 2003

B. Albakry M, Guazzato M, Swain MV. Biaxial flexural strength, elastic moduli and x-ray diffraction characterization of three pressable all-ceramic materials. Journal of Prosthetic Dentistry 89 (4): 374-380, 2003

C. Esquivel-Upshaw JF, Chai J, Sansano S, Shonberg D. Resistance to staining, flexural strength and chemical solubility of core porcelains for all-ceramic crowns. International Journal of Prosthodontics 14 (3): 284-288, 2001

D. Gorman CM, McDevitt WE, Hill RG. Comparison of two heat-pressed all-ceramic dental materials. Dental Materials 16 (6): 389-395, 2000

E. Johnson A, Shareef MY, Walsh JM, Hatton PV, Van Noort R, Hill RG. The effect of casting conditions on the biaxial flexural strength of glass-ceramic materials. Dental Materials 14 (6): 412-416, 1998

F. Strang R, Whitters CJ, Brown D, Clarke RL, Curtis RV, Hatton PV, Ireland AJ, Woods D. Dental materials:1996 literature review. Part 2. Journal of Dentsitry 26 (4): 273-291, 1998

G. Uctasli S, Wilson HJ. Influence of layer and stain firing on the fracture strength of heat-pressed ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 23 (3): 170-174, 1996

H. Thompson JY, Bayne SC, Swift Jr EJ. Dental materials citations: Part B, July to December 1995. Dental Materials 12: 272-286, 1996

 

11. Uctasli S, Hasanreisoglu U, Iseri H. Cephalometric evaluation of maxillary complete, mandibular fixed-removable partial prosthesis: A 5-year longitudinal study. Journal of Oral Rehabilitation 24 (2): 164-169, 1997

A. Knezovic-Zlataric D, Celebic A. Mandibular bone mineral density changes in complete and removable partial denture wearers: A 6-month follow-up study. International Journal of  Prosthodontics 16 (6): 661-665, 2003

B. Palmqvist S, Carlsson GE, Owall B. The combination syndrome: A literature review. Journal of Prosthetic Dentistry 90 (3): 270-275, 2003

 

12. Shortall AC, Uctasli S, Marquis PM. Fracture resistance of anterior, posterior and universal light activated composite restoratives. Operative Dentistry 26 (1): 87-96, 2001

A.  Shortall, A., El-Mahy, W., Stewardson, D., Addison, O., Palin, W. Initial fracture resistance and curing temperature rise of ten contemporary resin-based composites with increasing radiant exposure. Journal of Dentistry 41: 455-463, 2013

B. Demarco, F.F., Corrêa, M.B., Cenci, M.S., Moraes, R.R., Opdam, N.J.M. Longevity of posterior composite restorations: Not only a matter of materials. Dental Materials 28: 87-101, 2012

C. Da Rosa Rodolpho, P.A., Donassollo, T.A., Cenci, M.S., Loguércio, A.D., Moraes, R.R., Bronkhorst, E.M., Opdam, N.J.M., Demarco, F.F. 22-Year clinical evaluation of the performance of two posterior composites with different filler characteristics.  Dental Materials 27: 955-963, 2011

D. Indira, M.D., Nandlal, B. Comparative evaluation of the effect of cavity disinfectants on the fracture resistance of primary molars restored with indirect composite inlays: An in vitro study.  Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry 28: 258-263, 2010

 

E. Loguercio AD, Lorini E, Weiss RV, Torri AP, Picinatto CC, Ribeiro NR, Reis A. A 12-month clinical evaluation of composite resins in Class II restorations. Journal of Adhesive Dentistry 9 (1): 57-64, 2007

F. Gandhi K, Nandlal B. Effect of enamel preparations on fracture resistance of composite resin buildup of fractures involving dentine in anterior bovine teeth: An in vitro study. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentsitry 24 (2): 69-75, 2006

G. Kuijs RH, Fennis WMM, Kreulen CM, Roeters FJM, Verdonschot N, Creugers NHJ. A comparison of fatique resistance of three materials for cusp-replacing adhesive restorations. Journal of Dentistry 34 (1): 19-25, 2006

H. Roeters JJM, Shortall ACC, Opdam NJM. Can a single composite resin serve all purposes? British Dental Journal 199 (2): 73-79, 2005

I. Ellakwa AE, Shortall AC, Marquis PM. Influence of different techniques of laboratory construction on the fracture resistance of fiber-reinforced composite (FRC) bridges. Journal of Contemporary Dental Practice 5 (4): 1-13, 2004

J. Burke FJT, Shortall ACC, Combe EC, Aitchison TC. Assessing restorative debtal materials: I. Test methods and assessment of results. Dental Update 29: 188-194, 2002.

 

13. Uctasli S, Shortall AC, Burke FJT. Effect of accelerated restorative techniques on the microleakage of Class II composites. American Journal of Dentistry 15 (3): 153-158, 2002

A. McDonald J, Cowpe JG, Sandy JR, Montgomery F, Goodman J, Burke FJT, McCord F. Significant advances in dental care. Surgeon 3 (3): 187-196, 2005

B. Bala O, Uctasli MB, Tüz MA. Barcoll hardness of different resin-based composites cured by halogen or ligh emitting diode (LED). Operative Dentistry 30 (1): 69-74, 2005

C. Kanca III J. Posterior composites: Beauty, efficiency and no sensitivity

Journal of the Canadian Dental Association 70 (3): 193-195, 2004

D. Price RBT, Felix CA, Andreou P. Effects of resin composite composition and irradiation distance on the performance of curing lights. Biomaterials 25 (18): 4465-4477, 2004

E. Abbas G, Fleming GJP, Harrington E, Shortall ACC, Burke FJT. Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with a packable composite cured in bulk or in increments. Journal of Dentistry 31 (6): 437-444, 2003

F. Kanca J III. Versatility ın restoratıon: Multi-shade composite and self-etchıng adhesıve. Compendium 24: 472-478, 2003

G. Burke, F.J.T., Crisp, R.J., James, A., MacKenzie, L., Pal, A., Sands, P., Thompson, O., Palin, W.M. Two year clinical evaluation of a low-shrink resin composite material in UK general dental practices Dental Materials 27:. 622-630, 2011

 

14. Uctasli S, Tezvergil A, Lassila LVJ, Vallittu PK. The degree of conversion of fiber-reinforced composites polymerized using different light-curing sources. Dental Materials 21 (5): 469-475, 2005

A. Vakiparta M, Puska M, Vallittu PK. Residual monomers and degree of conversion of partially bioresorbable fiber-reinforced composite. Acta Biomaterialia 2 (1): 29-37, 2006

B. Noirrit EE, Gregoire G, Cournot M. Morphological study of fiber-reinforced post-bonding system-root dentin interface by evaluation of two bonding systems. Journal of Dentistry 36 () 204-213, 2008

C. Barszczewska-Rybarek, I.M. Quantitative determination of degree of conversion in photocured poly(urethane-dimethacrylate)s by Fourier transform infrared spectroscopy.  Journal of Applied Polymer Science 123:. 1604-1611, 2012

D. Cekic-Nagas, I., Ergun, G. Effect of different light curing methods on mechanical and physical properties of resincements polymerized through ceramic discs. Journal of Applied Oral Science 19: 403-412, 2011

E. Göncü Başaran, E., Ayna, E., Vallittu, P.K., Lassila, L.V.J. Load-bearing capacity of handmade and computer-aided design-computer-aided manufacturing-fabricated three-unit fixed dental prostheses of particulate filler composite. Acta Odontologica Scandinavica 69: 144-150, 2011

F. Da Silva, M.A.B., De Oliveira, G.J.P.L., Tonholo, J., Jnior, J.G.D.S., Santos, L.D.M., Dos Reis, J.I.L. Effect of the insertion and polymerization technique in composite resin restorations: Analysis of marginal gap by atomic force microscopy. Microscopy and Microanalysis 16: 779-784, 2010

G. Schlichting, L.H., de Andrada, M.A.C., Vieira, L.C.C., de Oliveira Barra, G.M., Magne, P. Composite resin reinforced with pre-tensioned glass fibers. Influence of prestressing on flexural properties. Dental Materials 26:. 118-125, 2010

 

15. Bagis B, Türkaslan S, Tezvergil-Mutluay A, Uctasli S, Vallittu PK, Lassila LVJ. Effect of  ultrasonic agitation on bond strength of self-etching adhesives to dentin. Journal Adhesive Dentistry 10: 441-445, 2008

A. Türkaslan S, Tezvergil-Mutluay A, Bagis B, Vallittu PK, Lassila LVJ. Effect of high frequency ultrasonic agitation on the bond strength of self-etching adhesives. Journal Adhesive Dentistry 11: 369-374, 2009

B. Scherrer, S.S., Cesar, P.F., Swain, M.V. Direct comparison of the bond strength results of the different test methods: A critical literature review. Dental Materials 26:  e78-e93 2010

 

16. Zortuk M, Kilic K, Gurbulak A.G, Kesim B, Uctasli S. Tensile bond strength of a lithium-disilicate pressed glass ceramic to dentin of different surface treatments
Dental Materials Journal, 29: 418-424, 2010

A.  Liu, Q., Shao, L., Hu, C., Yi, Y., Deng, B., Wen, N. Bond strength of different adhesive luting materials to zirconia ceramics. Key Engineering Materials 512-515 ,  447-450 2012

B.  Prata, R.A., De Oliveira, V.P., De Menezes, F.C.H., Borges, G.A., De Andrade, O.S., De Souza Gonçalves, L. Effect of 'Try-in' paste removal method on bond strength to lithium disilicate ceramic. Journal of Dentistry 39: 863-870  2011

 

17. Cekic I., Ergun G., Uctasli S., Lassila L.V.J.  In vitro evaluation of push-out bond strength of direct ceramic inlays to tooth surface with fiber-reinforced composite at the interface. Journal of Prosthetic Dentistry, 97: 271-278, 2007

A. Borges, B.C.D., Souza-Junior, E.J., De Fátima Alves Da Costa, G., De Assunçao Pinheiro, I.V., Sinhoreti, M.A.C., Braz, R., Montes, M.A.J.R. Effect of dentin pre-treatment with a casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) paste on dentin bond strength in tridimensional cavities. Acta Odontologica Scandinavica 71: 271-277, 2013

B. Egilmez, F., Ergun, G., Cekic-Nagas, I., Vallittu, P.K., Lassila, L.V.J. Bond strength of self-adhesive resin cements to dentin after antibacterial and chelating solution treatment. Acta Odontologica Scandinavica 71: 22-31, 2013

C. Mohsen, C.A. Evaluation of push-out bond strength of surface treatments of two esthetic posts.  Indian Journal of Dental Research 23: 596-602 , 2012

D. Cekic-Nagas, I., Sukuroglu, E., Canay, S. Does the surface treatment affect the bond strength of various fibre-post systems to resin-core materials? Journal of Dentistry 39:  171-179,  2011

E. Flury, S., Lussi, A., Peutzfeldt, A., Zimmerli, B..Push-out bond strength of CAD/CAM-ceramic luted to dentin with self-adhesive resin cements. Dental Materials 26 : 855-863, 2010

 

18. Bal G., Uctasli S., Bekiroglu E. PC controlled toothbrush/dentifrice abrasion machine  Journal of Medical Systems, 23: 27-33, 1999

A. Irmak, E., Colak, I., Kabalci, E., Kose, A. Implementation of an interactive remote laboratory platform for stepper motor experiments.  15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe , art. no. 6397359 , pp. DS3e.51-DS3e.55 2012

 

 

ATIFTA BULUNULAN YABANCI KİTAPLAR

1. Dietschi D, Spreafico R. Adhesive metal-free restorations. Current concepts for the esthetic treatment of posterior teeth. Quintessence Publishing Co Inc, Chicago, 1999

sayfa 201

* Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Wilson HJ. The attenuation of radiation by porcelain and its effect on polymerization of resin cements. Journal of Oral Rehabilitation 21: 565-575, 1994

 

 

ULUSAL DERGİLERDE ATIF LİSTESİ

1. Zaimoğlu A, Karaağaçlıoğlu L, Üçtaşlı S. Influence of porcelain material and composite luting resin on microleakage of porcelain laminate veneers. Journal of Oral Rehabilitation 19: 319-327, 1992

A. Akoğlu B, Özkan Kulak Y. Porselen lamina restorasyonlar. Dişhekimliği Dergisi 3: 28-37, 2008

B. Ersöz E. Farklı porselen laminate veneer sonlanma noktalarının ve preparasyon tekniklerinin mikrosızıntı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 27: 331-340, 2000

C. Gür H, Yılmaz A, Aydın M. Porselen inleylerin yapıştırılmasında kullanılan polimer esaslı simanların çekme kuvvetlerine karşı dirençleri üzerine araştırmalar. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 1: 6-12, 1999

 

2. Karaağaçlıoğlu L, Zaimoğlu A, Üçtaşlı S, Shortall AC. Luting cement thickness beneath porcelain veneers. Journal of Dental Research 71: Abstr No:566, 1992

A. Gür H, Yılmaz A, Aydın M. Porselen inleylerin yapıştırılmasında kullanılan polimer esaslı simanların çekme kuvvetlerine karşı dirençleri üzerine araştırmalar. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 1: 6-12, 1999

 

3. Akören AC, Üçtaşlı S. Farklı kimyasal temizleme solüsyonlarının akrilik kaide materyali üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21: 271-276, 1994

A. Uludamar A, Aykent F, Belli E. Farklı kimyasal dezenfektan solusyonların akrilik kaide materyalinin yüzey sertliğine etkisi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6: 6-9, 1996

 

4. Hasanreisoglu U, Sonmez H, Uctasli S, Wilson HJ. Microleakage of direct and indirect inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 23 (1): 66-71, 1996

A. Ünlü İ, Bala O. İnley restorasyonların mikrosızıntısı üzerine kavite preparasyon tekniklerinin ve farklı materyallerin kullanımının etkisi. G.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 24 (1): 37-43, 2007

B. Terzioğlu H, Özçelik B, Ersoy AE. Kompozit inley ve seramik inley restorasyonlarının kenar sızıntısı özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 30: 71-77, 2003

C. Bağış HY. Işık veya ısı ve ışık fırınında polimerizasyonları tamamlanan kompozit inleylerin mikrosızıntı yönünden in vitro olarak incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 5: 106-117, 1999

D. Baran İ, Bulucu B. İndirekt kompozit inley ve seramik inley sistemi ile restore edilen kavitelerde rezin siman ile diş dokusu arasındaki sızdırmazlığın incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 3: 167-172, 1997

 

5. Üçtaşlı S, Tulga F, Özer L. Süt ve sürekli molarların restorasyonunda, iki farklı bağlayıcı ajan sisteminin, kompomer dolgu materyalinin adaptasyonuna etkisi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 5: 81-91, 1999

A. Oba AA, Aras Ş, Öztaş D. Fuji II LC ve F 2000’in süt dişi mine ve dentinine adezyon özelliklerinin in vitro koşullarda karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20: 29-35, 2003

 

6. Üçtaşlı S, Öztaş D. Rezin esaslı yapıştırma simanlarının radyoopasitelerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 28: 193-199, 2001

A. Dental simanların radyoopasitelerinin mine ve dentin ile karşılaştırılması. Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 24: 17-22, 2003

B. Akaltan F. Yapıştırma simanları. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi 71: 58-63, 2002

 

7. Üçtaşlı S, Böke K, Akçam O. Genç ektodermal displazi hastalarında interdisipliner tedavi yaklaşımı. A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 28: 211-216, 2001

A. Küçükeşmen Ç, Sönmez H, Küçükeşmen HC. Ektodermal displazi’li bir çocuk hastada protetik rehabilitasyon: Bir olgu bildirimi. A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 31 (1): 79-84, 2004

 

8. Üçtaşlı S, Shortall AC, Burke FJT. Effect of accelerated restorative techniques on the microleakage of Class II composites. American Journal of Dentistry 15: 153-158, 2002 A. Türkün Ş, Ergücü Z. Estetik restoratif materyallerin mikrosızıntı çalışmalarında kullanılan gereç ve yöntemlerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 21: 143-151, 2004

 

9. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U, Wilson HJ. The attenuation of radiation by porcelain and its effect on polymerization of resin cements. Journal of Oral Rehabilitation 21: 565-575, 1994

A. Erdemir U, Yaman BC. Diş hekimliğinde mikrosızıntı ve mikrosızıntı araştırma yöntemleri. İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 45: 25-35, 2011

B. Kılıçarslan MA, Zaimoğlu A, Haskan H. Influence of ceramic shade and thickness on the polymerization depth of different resin luting cements. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 14: 129-136, 2008

 

10. Üçtaşlı S, Ergün G, Korkmaz T, Güllü A. Geleneksel ve düşük ısı porselenlerinin, glaze veya cilalama işlemlerinden sonra yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 29: 73-80, 2002 

A. Yöndem İ, İnan Ö. Farklı yüzey bitirme işlemlerinin metal desteksiz seramik restorasyonlarda yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 17: 27-34, 2008 

 

 

 

ATIFTA BULUNULAN TÜRKÇE KİTAPLAR

 

1. Ulusoy M, Aydın K. Bölümlü Protezler. Ankara Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, Yayın No: 13, Ankara, 1988

* Üçtaşlı S. Mandibular rehber düzlem protezleri, Seminer, Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, 1987

 

2. Alaçam T, Nalbant L, Alaçam A. İleri restorasyon teknikleri. Polat Yayınları 1998, sayfa   136, sayfa 390

* Üçtaşlı S, Wilson HJ, Zaimoğlu L. Variables affecting the fracture toughness of resin based inlay/onlay systems. Journal of Oral Rehabilitation 20: 423-431, 1993

* Üçtaşlı S, Öztaş B, Öztaş D. Kompozit rezin esaslı yapıştırma simanlarının radyoopasitelerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 8: 15-18, 1998

* Üçtaşlı S, Shortall AC. Co-cured bonding tekniği. TDB 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kongre Özetleri, İstanbul 24-28 Haziran 1997 

* Çetiner S, Okşak G, Üçtaşlı S. İki farklı materyalden hazırlanmış ön grup kronların in vitro değerlendirilmesi. Kongre Özetleri. Pedodonti Klinik Araştırma 2: 119, 1995

 

3. Beydemir B, Dalkız M. Çene yüz protezleri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Yayın No: 2001/2. GATA Basımevi, Ankara, 2000

* Hasanreisoğlu U, Gürbüz A, Üçtaşlı S. Mandibüler rezeksiyonlarda uygulanan protetik tedaviler. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 15: 357-362, 1988

 

4. Toksavul S, Artunç C, Ulusoy B, Toman M. Tüm seramik kronlar. Meta Basım Matbacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2002

* Üçtaşlı S, Wilson HJ, Unterbrink G, Zaimoğlu A. The strength of a heat-pressed  all-ceramic restorative material. Journal of Oral Rehabilitation 23: 257-261, 1996

 

5. Ulusoy M, Aydın K. Bölümlü Protezler. Ankara Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1013, Ankara, 2003

 * Üçtaşlı S, Spence D, Alkumru HN. Şahsi ölçü kaşık materyallerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20: 259-263, 1993