PROF.DR. UĞUR DOĞAN    
Adı : UĞUR
Soyadı : DOĞAN
E-posta : geoankara@gmail.com, ugdogan@yahoo.com
Tel : 0312 3103280-1248
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ