PROF.DR. AVNİ UĞUR    
Adı : AVNİ
Soyadı : UĞUR
E-posta : ugur@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 11 23
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/avni-ugur
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim ve Akademik Deneyim

Unvan          Tarih               Üniversite        Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı

Prof. Dr.      25.06.1996     Ankara              Ziraat/Entomoloji

Doç. Dr.      03.10.1989     Ankara              Ziraat/Entomoloji

Y. Doç. Dr.  16.02.1987      Ankara              Ziraat/Entomoloji

Dr.               10.06.1983     Ankara              Ziraat/Entomoloji

Asistan       22.12.1978     Ankara               Ziraat/Entomoloji                                    

Lisans         1978 Haziran  Ankara              Ziraat/Bitki Koruma


Uzmanlık Alanı

Entomoloji, Biyolojik Mücadele, Böcek Ekolojisi

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

Türkiye Entomoloji Derneği

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği