DOÇ. DR. ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN    
Adı : ECE
Soyadı : UĞURLUOĞLU ALDOĞAN
E-posta : ugurluoglu@health.ankara.edu.tr
Tel : 03123191450
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ece-ugurluoglu-aldogan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı: Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN

 

  1. Doğum Tarihi: 1979

 

  1. Unvanı: Doçent Doktor

 

  1. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sağlık Yönetimi Bölümü

Ankara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Master of Business Administration (MBA)

Strayer University (ABD)

2003

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

2008

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2004-2007

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

2007-2008

Dr. Ar. Gör.  

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

2008-2010

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

2010-2014

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

2014-..…..

 

 

 

  1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 30.09.2010

Doçentlik Tarihi: 16.10.2014

  1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

6.1. Feras Abuamer “Hemşirelerde Duygusal Zeka ve Liderlik Davranışları Algısı: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 20.06.2016.

 

6.2. Musilimu Muftawu “Hasta Güvenliği Kültürünün Belirlenmesi: Gana’da Bir Eğitim Hastanesi Uygulaması” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 13.06.2017.

 

 

7. YAYINLAR

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

7.1.1. Yenimahalleli Yasar, G., Ugurluoglu, E. 2011. “Can Turkey’s General Health Insurance System Achieve Universal Coverage?” International Journal of Health Planning and Management, 26 (3): 282-295.

İndeksler: Social Sciences Citation Index

 

7.1.2. Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu, E., Doğanay Payziner, P., Özatkan, Y. 2012. “Patient Safety Culture in a University Hospital”. Pakistan Journal of Medical Sciences, 28 (3).  

İndeksler: Science Citation Index Expanded

 

7.1.3. Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Dilmaç, E. 2012. “The Impact of Managers’ Perceptions of Learning Organizations on Innovation in Healthcare: Sample of Turkey”. The International Journal of Health Planning and Management, 28:e158-e168.  (DOI: 10.1002/hpm.2143).

İndeksler: Social Sciences Citation Index

 


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Akbulut, Y. Sarp, N. Uğurluoğlu, E. 2007. “Reform of the Health Care System in Turkey: A Review of Universal Health Insurance”. World Hospitals and Health Services, 43 (1): 13-16.

İndeksler: Hospital Literature Index, Health Care Literature Information Network, Index Medicus, SCOPUS.

 

7.2.2. Turgut M., Ağırbaş İ., Uğurluoğlu Aldoğan E. (2017). Relationship Between Health Expenditure and Inflation in Turkey. The Journal of Academic Social Science. 50: 289-299,  ISSN: 2148-2489

İndeksler: ASOS, Index Copernicus International, Indian Citation Index

 

7.2.3. Uğurluoğlu Ö., Uğurluoğlu Aldoğan E., Turgut M., Özatkan Y. (2018). The Effect of Paternalistic Leadership on Job Performance and Intention to  Leave the Job. Journal of Health Management, 20 (1): 46-55

İndeksler: Indian Citation Index, SCOPUS

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

7.3.1. Karagöz, S., Uğurluoğlu, E.  “Organizational Effectiveness in Higher Education; Measures, Measurement and Evaluation”. The College Teaching & Learning (TLC) Conference and European Applied Business Research (EABR) Conference, 18-20 Haziran 2008, Rothenburg, Almanya. (Tam metin)

 

7.3.2.  Ülgü, M.M., Doğanay Payziner, P., Göktaş, B., Esatoğlu, A.E., Uğurluoğlu, E., Akbulut, Y. “Process of Development of Hospital Information Systems in Turkey”. Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2011, 20-22 Temmuz 2011, pp. 259-261. Roma, İtalya. (Tam metin)

 

7.3.3. Akgün, R., Terekli, G., Uğurluoğlu, E., Uğurluoğlu, Ö. “Determining Coping  Styles of University Students with Stress”. 14th Annual International Conference on Education, 21-24 Mayıs 2012. Atina, Yunanistan. Atiner Conference Paper Series No: EDU2012-0130  (Tam metin)

 

7.3.4. Uğurluoğlu Aldoğan, E., Uğurluoğlu, Ö., Payziner Doğanay, P. ve Özatkan, Y. “The Relationship Among Organizational Commitment, Job Satisfaction, Organizational Stress and Intention of Leaving the Job of Health Personnel”. 11th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy, 25- 28 Haziran 2012, Atina, Yunanistan. Atiner Conference Paper Series No: HEA2012-0349 (Tam metin)

 

      7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

      7.4.1. Yenimahalleli Yaşar, G., Uğurluoğlu, E. 2011. Health Care Systems: A Global

      Survey içinde “Health Care System in Turkey”. Rout, H.S. (Ed.): 502-532, New Century

      Publications, New Delhi, India.

 

      7.4.2. Uğurluoğlu Aldoğan, E., Uğurluoğlu, Ö., Doganay Payziner, P., Özatkan, Y. 2014. Intercultural Dialogue on Health Economics, Management and Policy: Challenges and Chances içinde “The Relationship among Organizational Commitment, Job Satisfaction, Organizational Stress and Intention of Leaving the Job of Health Personnel”. Bohnet-Joschko, S.,  Boutsioli, Z. (Ed.):  55-64, Athens Institute for Education and Research. (7.3.4 numaralı bildiri, seçilerek kitap bölümü olarak basılmıştır).

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

7.5.1. Uğurluoğlu, E., Özgen, H. 2008. “Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2): 133-159. Doktora Tezinden üretilmiştir.

 

7.5.2. Uğurluoğlu, E., Özgen, H., 2010. “Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (1): 53-65. Doktora Tezinden üretilmiştir.

 

7.5.3. Yenimahalleli Yaşar, G., Uğurluoğlu, E. 2010. “Neoliberalizm, Küreselleşme ve Sağlık”. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (1): 1-10.

 

7.5.4. Yenimahalleli Yaşar, G., Uğurluoğlu, E. 2010. “Sosyal Sağlık Sigortacılığı mı? Vergilerle Finansman mı? Sağlık Harcamaları ve Sağlık Sonuçları Açısından Değerlendirme”. Sosyal Güvenlik Dünyası, 13 (66): 45-55.

 

7.5.5. Esatoğlu, A.E., Ağırbaş, İ., Doğanay, P., Akbulut, Y., Göktaş, B., Özatkan, Y., Torüner, M., Gök, H., Atasoy, K.C., Uğurluoğlu, E., Yıldırım, T., Çakır, S.U., Ökten, İ. 2010. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1 (63): 17-27.

 

7.5.6. Bayoğlu Serpen, A.S.,  Duyan V., Uğurluoğlu Aldoğan, E. 2014. “Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması” Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(1) Nisan: 21-34.

 

7.5.7. Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Ürek, D,. Bilgin Demir, İ., Özaktan, Y. 2017. Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler" KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (32): 1-7,

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

7.6.1. Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Türkiye’de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi”. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008,  Antalya. (Özet) Doktora Tezinden üretilmiştir.

 

7.6.2. Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Türkiye’de Cepten Sağlık Harcamaları ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi”. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya. (Özet) Doktora Tezinden üretilmiştir.

 

7.6.3. Esatoğlu, A.E., Uğurluoğlu, E., Göktaş, B., Duyan, V. “Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Ölçülmesi”. 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat 2010, Antalya. (Özet)

 

7.6.4. Söylemez Bayram, G., Önder, Ö.R., Ağırbaş, İ., Uğurluoğlu, E., Göktaş, B., Doğanay Payziner, P. “İbni Sina Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Stres Durumları”. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Lykia World, Fethiye. (Tam metin)

 

7.6.5. Uğurluoğlu, E., Yıldırım, T., Akbulut, Y. “Bologna Sürecinde Sağlık Kurumları Yönetimi Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları: Ankara Üniversitesi Örneği” 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Lykia World, Fethiye. (Tam metin)

 

7.6.6. Terekli, G., Akgün, R., Göktaş, B., Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Yıldırım, T., Doğanay Payziner, P. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Isparta. (Tam metin)

 

7.6.7. Özaktan, Y., Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu Aldoğan, E. Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler" 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 8-9 Ekim 2015, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, İstanbul. (Özet)

 

7.6.8. Turgut M., Yeşilaydın G., Özkan Ş., Uğurluoğlu Aldoğan E. "Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Kamu Hastanesi Örneği'' 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 1-3 Aralık 2016, Kızılcahamam-Ankara (Özet).

 

 

7.7.Diğer yayınlar:

 

7.7.1. Ulusal kitaplar ya da kitaplarda bölümler:

 

      7.7.1.1. Uğurluoğlu, E., Doğanay Payziner, P. 2011. Yeniliklerin Yayılımı Kurumsal ve Uygulamalı Tartışmalar içinde “Sağlık Hizmetlerinde Yeniliklerin Yayılımı”. Derleyen: Hakkı Okan Yeloğlu, Siyasal Kitabevi. 139-180, Ankara.

     

      7.7.1.2. Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Dilmaç, E. 2012. “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algıları”. Sağlık ve Yönetim, Prof. Dr. Nilgün Sarp’a Armağan (Editörler: Önder, Ö.R., Akbulut, Y., Yenimahalleli Yaşar G.). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayın No: 2. 178-192. Ankara.

 

7.7.1.3. Akbulut, Y., Önder, Ö., Akyürek, Ç.E., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Göktaş, B., Kutlu, G., Aydın, J.C., ve Swoboda, W. “Hastane Kapasiteleri ve Hizmet Göstergeleri Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi” 3. Bölüm Kısım 1: Sağlık ve Toplum, içinde Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, Türkiye ve Almanya Cilt 3, (Editörler: Borde, T., Esen, E.) Siyasal Kitapevi, 2015, Ankara.

 

7.7.1.4. Akbulut, Y., Önder, Ö., Akyürek, Ç.E., Uğurluoğlu Aldoğan, E., Göktaş, B., Aydın, J.C., Kutlu, G. “Tıbbi Teknoloji ve Bazı Ameliyatlar Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi” içinde Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi (Editörler: Akbulut, Y., Yenimahalleli-Yaşar, G., Yıldırım, T.) Ankara Üniversitesi Yayınları, Yayın No:481, 2015, Ankara)

 

 

7.7.2. Uluslararası toplantılarda sunulup tam metni basılmayan bildiriler:

 

7.7.2.1. Karagöz, S., Esatoğlu, E., Uğurluoğlu, E., Sarp, N., Acuner, A. M. “Determining the Job Stress Level of Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara”. 6th International Conference on Health Economics, Management and Policy, University of Athens, 4-8 Haziran 2007, Atina, Yunanistan.

 

7.7.2.2. Yenimahalleli Yaşar, G., Uğurluoğlu, E. “Can the General Health Insurance System in Turkey Achieve its Objective of Universal Coverage?”. 8th International Conference on Health Economics, Management and Policy, Athens Institute for Education and Research, 29 Haziran-2 Temmuz 2009, Atina, Yunanistan.

 

7.7.2.3. Yenimahalleli Yaşar, G., Uğurluoğlu, E., Doğanay, P. “Globalization and Women’s Employment in Turkey”, Equality, Diversity and Inclusion Conference 2010, 14-16 Temmuz, Viyana, Avusturya.

 

7.7.2.4. Esatoğlu, A.E., Ağırbaş, İ., Doğanay, P., Akbulut, Y., Özatkan Y., Toruner M., Gök H., Atasoy KC., Uğurluoğlu, E., Çakır S.U., Okten İ. “Cost Analysis of Ankara University School of Medicine Hospitals”. International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 13th Annual European Congress, Value in Health Vol.13 (7): A414. 6-9 Kasım 2010, Prag,  Çek Cumhuriyeti.

 

7.7.3. Üniversite yayını olarak kabul edilmiş ders kitabı bölümü:

 

7.7.3.1. E. Uğurluoğlu Aldoğan, P. Doğanay Payziner 2013. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2863 Editör: Doç. Dr. İsmail Ağırbaş (Ünite 4-Sağlık Kurumlarında Finansal Yürütme-Dönen Varlıkların Yönetimi)

7.7.3.2. E. Uğurluoğlu Aldoğan, P. Doğanay Payziner 2013. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2863 Editör: Doç. Dr. İsmail Ağırbaş (Ünite 6- Sağlık Kurumlarında Finansal Yürütme-Kaynakların Yönetimi)

7.7.3.3. E. Uğurluoğlu Aldoğan 2013. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2863 Editör: Doç. Dr. İsmail Ağırbaş (Ünite 8- Sağlık Kurumları Finansal Yönetiminde Gelecek Trendler)

7.7.3.4. E. Uğurluoğlu Aldoğan Sağlık Kurumları Mevzuatı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2860 Editör: Dr. Özgür Uğurluoğlu (Ünite 2-Kamu ve Çevre Sağlığı ile ilgili Mevzuat)

7.7.3.5. E. Uğurluoğlu Aldoğan Sağlık Kurumları Mevzuatı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2860 Editör: Dr. Özgür Uğurluoğlu (Ünite 7-Hasta Hakları ve Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat)

 

  1. Ulusal Projeler :

 

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Maliyet Analizi” 28.04.2009-28.04.2010. Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri-Araştırmacı.


 

  1. İdari Görevler :

9.1.1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi: 2016-

9.1.2. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı: 2016-

 

 9.1.3. Komisyonlarda Üyelik

1.     Erasmus ve AB Eğitim Programları Komisyonu  Fakülte Koordinatörü:       2011-2013

2.     Ankara Üniversitesi EUA-IEP Özdeğerlendirme Komisyonu:                      2010

3.     Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Staj Koordinatörü:                              2010-2013

4.     Erasmus ve AB Eğitim Programları Komisyonu

Fakülte Koordinatör Yardımcısı:                                                                    2010-2011

5.     Kütüphane Komisyonu Üyesi:                                                                      2006-2007

6.     Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyesi:                                         2005-2007

7.     Mezuniyet Töreni Komisyonu Üyesi:                                                                       2005-2006

 

Son 2 yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Lisans Dersleri

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

SKY 107 İşletme

3

-

88

 SKY 405 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

2

-

73

 

SKY 411 Seminer

2

2

7

 

SKY 427 Sağlık Kurumlarında Liderlik

2

-

50

İlkbahar

 SKY 208 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

2

-

124

Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması

-

10

8

SKY 410 Sağlık Kurumlarında Liderlik

2

-

3


 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

SKY 107 İşletme

3

-

143

 SKY 405 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

2

-

4

İlkbahar

 SKY 208 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

2

-

64

SKY 410 Sağlık Kurumlarında Liderlik

2

-

6

 

 

 

Yüksek Lisans Dersleri

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

 66004063 İşletme (YL)

2

-

1

66004083 Sağlık Kurumlarında Pazarlama (YL)

2

-

8

766001727090 Uzaktan Eğitim YL Dönem Projesi

1

-

4

766000806090 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

8

-

1

İlkbahar

766000716090 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

8

-

2

766000806090 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

8

-

1

 

 

766000717090 Seminer (YL)

2

 

2

 

 

766000807090 Seminer (DR)

2

 

1

 

 

66004063 İşletme (YL)

2

-

1

 

 

766001727090 Uzaktan Eğitim YL Dönem Projesi

1

-

4

 

 


 

Akademik Yıl

 

 

2015 -2016

Dönem

 

 

 Güz

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

66004083 Sağlık Kurumlarında Pazarlama (YL)

2

-

4

766001727090 Uzaktan Eğitim YL Dönem Projesi

1

-

4

İlkbahar

766000806090 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

8

-

1

 

 

766001727090 Uzaktan Eğitim YL Dönem Projesi

1

-

1