ARŞ. GÖR. DR. UĞUR ÖZKAN    
Adı : UĞUR
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : ugurozkan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 1986
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ugur-ozkan
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı

Uğur ÖZKAN

Doğum Yeri 


Edremit- BALIKESİR

Doğum Tarihi

01.01.1986

Adres

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara

İletişim

Tel: 0 312 596 1261

Email: ugurozkan@ankara.edu.tr

Uzmanlık Alanı

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera.

 EĞİTİM DURUMU

Doktora


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, 2013-2017


Tez Başlığı


 Ankara Koşullarında Anadolu Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) ile İtalyan Çiminin (Lolium multiflorum Lam.) Farklı Karışım Oranları ve Ekim Yöntemlerinin Yem Verimi ve Yem Kalitesine Etkileri


Yüksek Lisans


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, 2010-2013


Tez Başlığı


Bazi Azotlu ve Organomineral Gübrelerin Çokyillik Çim (Lolium perenne L.)’de Kalite ve Gelişime Etkileri


Lisans


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 2010


AKADEMİK GÖREVLER

GÖREV SÜRESİ

ÜNVAN

KURUM

BÖLÜM

2012-halen

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

2017- halen

Dr. Araş.Gör

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

YAYINLAR

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Özkan U. 2014.  Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’nun Önemi, Yetiştirilmesi, Ülkemizde ve Dünyada Yapılan Çalışmalar.. Ziraat Mühendisliği Dergisi (361), 38-43.

Benlioğlu, B., Özkan U. 2015.  Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Çimlenme Dönemlerinde Farklı Dozlardaki Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi..  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2(24), 109-114.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Demirbag, N.S, Ekiz, H., Ozkan, U. 2014.  Effects of Different Harvest Time of Crested Wheatgrass Which is in Artificial Range Mixture on Forage Yield and Hay Quality under Central Anatolia Conditions.  Journal of Applied Biological Sciences, 1(8), 14-21.

Demirbag, N.S, Ozkan, U., Sevimay, C.S. 2014.  The Effects of Different Reaping Periods on Different Lesser Burnet Cultivars to the Feed Efficiency and Herbage Yield under Conditions of Central Anatolia.  Journal of Applied Biological Sciences, 3(8), 21-27.

Demirbag, N.S, Ozkan, U., Ekiz, H. 2015.  Determining of Some Cell Wall Compenents on Alfalfa’s Cultivars in Central Anatolian Conditions.  Journal of Applied Biological Sciences, 2(9), 68-76.

Özkan U., Sevimay C.S., Demirbağ N.S 2015.  Yonca (Medicago sativa L.)’da Kış Dormansisi ve Ölçüm Metodu. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi.  Turkish Journal of Scientific Reviews, 1(8), 51-53.

Ozkan, U., Benlioglu, B. 2015.  Karyotype Analysis of the Fiddleneck (Phacelia tanacetifolia Benth.).  Journal of Agricultural Science and Technology A (5), 336-339., Doi: 10.17265/2161-6256/2015.05.004

Ozkan, U. 2015.  Toxic Substances Arise from Forage Plants and Solution Proposals.  Turkish Journal of Scientific Reviews, 2(8), 1-5.

Özkan, U ve Demirbağ, N.S. 2016.  Türkiyede Kaliteli Kaba Yem Kaynaklarını Mevcut Durumu.   Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (1): 23-27.

Demırbag, N.S and Ozkan, U. 2016. Effects of Fall Dormancy and Cutting Times on Alfalfa’s Forage Yield and Quality Components Under Central Anatolian Conditions. Journal of Applied Biological Sciences 10 (3): 61-64.

Ozkan, U., Benlioglu, B., Ozgen, Y. 2017. Karyotype Analysis Of Fennel From Ankara Province.Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, E-ISSN: 1308-027X, 10 (2): 01-03.

Ozkan, U., Benlioglu, B., Ozgen, Y. 2017. Karyological Studies on Mediterrenean Sage (Salvia aethiopis L.). Journal of Applied Biological Sciences 11(2):33-34.

ÖZKAN, U , SEVİMAY, C . 2018. Ankara Koşullarında Farklı Dozlarda Azotlu Gübrelemenin Arıotu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’nun Ot Verimine ve Kalitesine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27 (2), 62-70. DOI: 10.21566/tarbitderg.501440

SCI, SCI EXPANDED KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

Benlioglu, B and Ozkan, U. 2016. Determination of Responses of some Oat Cultivars (Avena sativa L.) to Salt and Drought Stress at the Germination Period. Ciencia e Technica Vitivinicola. Vol 31. Page: 16-25.

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER  

Dogan, H., Ozkan, U.,  Sevimay C.S 2012.  İngiliz çimi (Lolium perenne L.), Kamışsı yumak (Festuca arundinaceae), Kırmızı yumak (Festuca rubra var. rubra), Adi kırmızı yumak (Festuca rubra commutata) ve Bermuda çimi (Bermuda grass) Çeşitlerinin Farklı Tuz Dozlarına Toleransı.  10. Tarla Bitkileri Kongresi.

Özkan U., Benlioğlu B. 2015.  Yonca (Medicago sativa L.)’ da Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme Parametreleri Üzerine Olan Etkileri.  11. Tarla Bitkileri Kongresi. 7-10 Eylül 2015

Demirbag, N.S, Ozkan, U., Sevimay C.S. 2015. Orta Anadolu Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) bitkisinin Farklı Biçim Zamanlarına Göre Biyolojik Verimi.  11. Tarla Bitkileri Kongresi. 7-10 Eylül 2015.

ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

Doğan, H.,  Eroğlu, H.E.,  ŞenkaL, B.C., Cüneyt, C., Uskutoğlu, T.,  Özkan, U., Altay, D. 2018. The detailed chromosome measurements and B-chromosomes in Salvia virgata. Yayın Yeri:International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , 2018 (26.04.2018 -27.04.2018 ).

Demirbag, N.S, Ozkan, U., Dogan, H., Alnıak, S.S. 2016.  The Effect of Different Sown Pasture Mixtures Prepared Under Central Anatolia Conditions on Turkey Weights.  ICENS 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 24-28.

Demirbag, N.S, Ozkan, U., Ekiz, H. 2014. Determination of Forage Quality Components on Lesser Burnet Cultivars Under Conditions of Central Anatolia, .TURKEY. Fifth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2014. September 22-24. Bosnia and Herzigova.

Demirbag, N.S, Ozkan, U. 2014. Fall Dormancy and Cutting Frequency Impact on Alfalfa Yield and Yield Components Under Central Anatolian Conditions. Balkan Agriculture Congress, November 8-11. Edirne, TURKEY.

BİTMİŞ PROJELER

1) Proje No: 16H0447003- Değişik Kompozisyonlardaki Kanatlı Merasında Ot Kalitesinin Otlatma Dönemi İçindeki Değişimi (Yard. Araştırmacı) Destek: Ankara Üniversitesi BAP – Başlangıç ve Bitiş: 2016-2017

DEVAM EDEN PROJE

1) Uygulamalı Araştırma Projesi (6602) -Yozgat Florasına Kayıtlı Bazı Salvia L. Taksonlarının Karyotip Analizi (Yard. Araştırmacı) Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi