ARŞ.GÖR. KORAY ULAMIŞ    
Adı : KORAY
Soyadı : ULAMIŞ
E-posta : ulamis@ankara.edu.tr, korayulamis@gmail.com
Tel : 2033404
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yayınlar

A.  Uluslararası  Makaleler (SCI)

 

Ulamis, K., Kilic, R. 2012. Liquefaction potential evaluation of the quaternary alluvium, Western Ankara (Turkey), Environmental Earth Sciences, 67 (4), 945-958 pp.

 

Ulamis, K., Kilic, R. 2008. Liquefaction potential of Quaternary alluvium in Bolu settlement area, Turkey. Environmental Geology, 55(5), 1029-1038 pp.

 

B. Uluslararası sempozyumda sunulan ve tam metni basılanlar

 

Ulamis, K. Yang, H. J.  And Norris, G. 2012. Excess Pore Water Pressure Generation under Anisotropic Conditions. In: 3.ICNDSMGE-ZM 2012. New developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Conference. 369-375pp.

 

Küçükali, Ö., Kılıç, R., Ulamış, K. 2012. Effect of Lime and Gypsum on Stabilization of high Plasticity Clay Stabilization, Ankara, TURKEY. In: 3.ICNDSMGE-ZM 2012. New developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Conference. 509-515pp.

 

Ulamis, K. and Yang, H. J. 2011.Soil permeability related to liquefaction potential under anisotropic cyclic triaxial test,2011,43rd Engineering Geology and Geotechnical Engineering Symposium,1(1),481-489pp.

 

Kılıç, R., Ulamış, K., Atalar, C., 2006 . Engineering Geology Assessment of the Quaternary Alluvium and Pliocene Deposits At Northern Ankara (Kazan-Ankara, TURKEY). Engineering geology for tomorrow's cities, The 10th IAEG Congress, Nottingham, United Kingdom. In Engineering Geology Special Publication The Geological Society of London.

 

Kılıç, R., Ulamış, K., Varol, B., Gökten, E.,Koçbay,A., 2005.  Geotechnical Assessment of the Travertine in Kırşehir, Proceedings ,Turkey. 1st Int. Travertine Symposium, 256-262 p.

 

Ulamış, K., Kılıç, R., 2003. Geotechnical properties of the Quaternary alluvium at the south of Bolu province, Turkey. Proceedings, Vol. 1, International Conference on New   Developments in Soil Mechanics and Geotecnical Engineering, 29-31 May 2003, Near East University, Lefkoşa, North Cyprus.

 

C. Uluslararası sempozyumda sunulan ve özeti basılanlar

 

Ulamis, K., Yang, H.J. 2010. The prediction of the excess pore water pressure generation and the vertical strain in different cyclic stress ratio loadings under anisotropic undrained conditions, ,2010 GSA Annual Meeting,In DVD-Abstracts.

 

Ulamış, K., Kılıç, R., 2009. Liquefaction Potential of the Quaternary Alluvium at Western Ankara (Turkey). In: AEG 2009 Annual Meeting (Abstracts) , 21-26 Sept 2009. South Lake Tahoe, Stateline, CA/NV, USA, 109 p.

 

Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Koçbay, A., Kılıç, R. 2003. Geotechnical Investigation of the Landslide at Tasova Urban Area (Amasya, Turkey). International Conference on New   Developments in Soil Mechanics and Geotecnical Engineering, 29-31 May 2003, In press, Near East University, Lefkoşa, North Cyprus.

 

D. Ulusal  Makaleler

 

Ulamış, K., Yang, H.J, Norris, G., 2012. Anizotropik Yükleme Koşullarında Eksenel Deformasyon İle Sıvılaşma İlişkisi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 36 (2), 115-123 s.

 

Kılıç, R., Ulamış, K., Kadıoğlu, Y.K.K ve Yurdakul, M., 2010. Bolu civarındaki metakristalin kayaçların ayrışma derecesinin incelenmesi. Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 30, 17-34 s.

 

Kılıç, R., Ulamış, K., 2005. Gölbaşı (Ankara) güneyindeki kütle hareketlerinin  incelenmesi, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 20, 75-86 s.

 

 

E.  Ulusal sempozyumda sunulan ve tam metni basılanlar

 

Ulamış, K., Kılıç, R., ve Başokur, A.,T. 2007. Ankara kenti batısındaki (Etimesgut) zeminlerin jeoteknik özellikleri, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 263-269 s. 5-6 Eylül, İstanbul

 

Ulamış, K., Kılıç, R., Yılmaz, G. ve Özsoy, E.A. 2007. Ankara Beşevler bölgesindekiÜst Pliyosen çökellerinin jeoteknik özellikleri, 13. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 547-557 s.

 

Kılıç, R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., Tokgöz E., 2000. Bolu İli Yerseçimine Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik İncelemesi. Yerel Yönetimlerde Jeotermal Enerji ve Jeoteknik Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler 381 -397

 

F.  Ulusal sempozyumda sunulan ve özeti basılanlar

 

Ulamış, K., Bilgehan, R.P., Sağlam, H. ve Kılıç, R., 2008. Hidroelektrik Üretim Amaçlı Bolu Köprübaşı Barajı ve Mühendislik Jeolojisi, Su, Enerji ve Sağlık Sempozyumu, 20-23 Ekim, 59-61 s.,Aksaray.

 

Kılıç, R., Koçbay, A., Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Atalar, C. 2004. Kaman (Kırşehir) Yerleşim Alanında Jeoteknik İncelemeler ve Mikrobölgelendirme Çalışmaları. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 08-12   Mart 2004, Ankara.

 

Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Akça, İ., Ulugergerli, E., Kılıç, R. 2004. Taşova (Amasya) Çevresindeki Fosil Heyelanların Jeofizik ve Mühendislik Jeolojisi Özellikleri. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 08- 12 Mart 2004, Ankara.

 

Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Koçbay, A., Kılıç, R. 2003. Pliyo-Kuvaterner Birimlerde Oluşan HeyelanınJeoteknik İncelemesi (Amasya, Taşova).Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji  Mühendisliği Bölümü, 10. Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin.

 

Kılıç, R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Atalar, C., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., Barkın, N., 2002. Yerseçiminde Jeoteknik İncelemeler. Lefkoşa 2020 Sempozyumu, Bildiriler., 35s.

 

Görev aldığı araştırma projeleri

 

Ulamış, K., Kılıç, R. 2013. Ankara Melanjı’ndaki ayrışma derecesi farklı serpantinitlerin makaslama dayanımı parametrelerinin incelenmesi. Ank.Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri, No : 13B4343004. Yönetici.

 

Kılıç, R., Ulamış, K. ve Barkın, N., 2012. Karamürsel güneyi ve güneydoğusundaki (Kocaeli) kütle hareketlerinin coğrafi bilgi sistemleri İle  incelenmesi. Ank.Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri, No : 10G4343001. Araştırmacı.

 

Başokur, A.T., Gökten, E., Seyitoğlu, G., Kılıç, R., Ulamış, K., Akça, İ., Gündoğdu N. Y., 2009. Depremde zemin davranışının kestiriminde yeni bir yöntem : Ankara kenti batı kesimindeki jeolojik birimlere uygulanması Ank.Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri, No : 20050745029. Araştırmacı.

 

Kılıç R.,  Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Ulugergerli, E., Akça, İ., 2003. Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Pliyosen birimlerinde meydana gelen heyelanların incelenmesi (Taşova-  Amasya), Ank.Üniv. Bilimsel Arştırma Projeleri, No: 20030745013. Araştırmacı.

 

Varol, B., Kazancı N., Gökten E., Kılıç R., Çemen İ., Kayabalı K., Koçbay A., Alçiçek M. C.,Sözeri K., İleri Ö., Bilgehan R.P., Kırman E., Ulamış K., 1999 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Düzce (Bolu) ilçesi alternatif yerleşim alanlarının jeolojik incelemesi. Ankara Üniversitesi- MTA Genel Müdürlüğü ortak projesi. TÜBİTAK Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu, Ankara. Araştırmacı.

 

Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Kılıç R., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., 2000,17  Ağustos 1999 Depremi sonrası sürekli iskan alanlarının belirlenmesinde Bolu ve çevresinin jeoloji-jeoteknik ve jeofizik araştırmaları TÜBİTAK. 985 projesi. Araştırmacı. 

 

 

Görev aldığı uygulamalı projeler

 

Kılıç, R., Ulamış, K., 2007. Kalkım flotasyon tesisi atık baraj yeri (Çanakkale, Yenice)zeminlerinin geçirgenlik özellikleri, A.Ü. Döner Sermaye Müdürlüğü

 

Kılıç R., Ulamış, K., 2005.Ankara Üniversitesi, Doğu ve  Batı Otoparkları ile Kültür Merkezi (Beşevler, Ankara) İnşaat Alanının Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi, A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç R., Ulamış, K., 2005. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi F Blok BinasınınTemelindeki zeminlerin jeolojik ve jeoteknik İncelemesi, A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç R., Ulamış, K., Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi E Blok Binasının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi, A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç R., Ulamış, K., 2005. Bandırma yeni gelişme alanı zemin etüdü A.Ü. Döner Sermaye Müdürlüğü

 

Kılıç R., Ulamış, K., Aksaray müze binası inşaatı oturmalarının incelenmesi A.Ü. Döner Sermaye Müdürlüğü.

 

Kılıç R., Bilgehan R. P., Ulamış, K., Ulugergerli, E., Akça, İ., 2004. Ankara Üniversitesi, Teknopark Alanının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik incelemesi. A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç R., Bilgehan R. P., Ulamış, K, 2003. Ankara Üniversitesi, Gölbaşı Sosyal     Tesislerindeki heyelanın jeoteknik incelemesi. A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç R., Bilgehan R. P., Ulamış, K,. 2002. Ankara Üniversitesi, Gölbaşı Sosyal  Tesislerinde havuz inşaat alanının jeoteknik incelemesi. A.Ü Rektörlüğü.

 

Kılıç, R, Gökten, E, Başokur, T., Varol, B., Koçbay, A., Bilgehan, R. P., Ulamış, K., Candansayar, E., Tokgöz, E., 2002. Saraybahçe (İzmit) Belediyesi Yerleşim Alanındaki 2 ve 3 Nolu Fay Zonlarının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi, Ankara Üniversitesi Döner Sermayesi, Ankara.

 

Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., 2000,Kırşehir ili, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi. A.Ü. Döner Sermayesi. 

 

Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., 2000, Bolu ili, II. Etap İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi. A.Ü. Döner Sermayesi. 

 

Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., 2000,  Kırşehir ili, Kaman ilçesi, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi. A.Ü. Döner Sermayesi.

 

Laboratuvar sorumlulukları ve görevleri

 • Araştırma Görevlisi (Ankara Üniversitesi, Genel Jeoloji Anabilim dalı) 1999 – devam
 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı Uygulama Sorumlusu
 • Zemin  ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Sorumlusu

Üyelikler

 • International Association of Engineering Geologists (IAEG)
 • Association of Environmental and Engineering Geologists (AEG)
 • International Society for Rock Mechanics (ISRM)
 • Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi (UMJTMK)
 • Ulusal Türk Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD)
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (TTMOB-JMO)
 • Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (ADAUM) Üyesi
 • Ankara Üniversitesi Jeoteknik Araştırma Grubu (JETAG)

 

Öğrenim durumu

 • Doktora: 2002 - 2007, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalı, Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı. “Ankara Batısındaki zeminlerin Jeoteknik Özellikleri ve Kuvaterner Alüvyonların Sıvılaşma Potansiyeli

·         Yüksek Lisans: 1999-2002, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalı. Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı. Tez: Bolu İli D100 Karayolu ile Büyüksu Deresi Arasındaki Normal Konsolide Zeminlerin Jeoteknik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

·         Lisans: 1995-1999, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü. Bitirme Ödevi: Elmadağ Formasyonunun (Ankara) Mühendislik Jeolojisi

 

Burslar

 

YÖK doktora sonrası araştırma bursu ile Nisan 2010-Nisan 2011 arasında 1 yıl süre ile University of Nevada, Reno, NV,ABD Civil and Environmental Engineering | College of Engineering'de zemin sıvılaşması ve devirsel üç eksenli deney konusunda burs kazanılmıştır.

 

Görevli olduğu derslerin uygulamaları

·         JEM 305 Zemin ve Kaya Mekaniği (3 0 2) - Güz

·         JEM 303 Hidrojeoloji (2 0 2) - Güz

·         JEM 302 Mühendislik Jeolojisi (2 0 2) - Bahar

·         JEM 306 Jeolojik Harita Alımı (2 0 4) – Bahar

·         JFM 304 Zemin Mekaniği (1 0 2) – Bahar, Jeofizik Müh.

 

 

Diğer Görevler

 

2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012) "Yeni Eğilimler ve Beklentiler". Konferans Yerel Düzenleme Kurulu. 31 Ekim- 3Kasım 2012, Antalya. Atılım Üniv, Ankara Üniv. Ve Southern Illinois University Edvardsville ile ortak düzenlenmiştir.