PROF.DR. DİLBER ULAŞ    
Adı : DİLBER
Soyadı : ULAŞ
E-posta : ulas@politics.ankara.edu.tr
Tel : 595 14 88
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ