PROF.DR. SELMA ÜLGENTÜRK    
Adı : SELMA
Soyadı : ÜLGENTÜRK
E-posta : ulgentur@agri.ankara.edu.tr, selmaulgenturk@gmail.com
Tel : 596 13 60
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ