PROF.DR. SELMA ÜLGENTÜRK    
Adı : SELMA
Soyadı : ÜLGENTÜRK
E-posta : ulgentur@agri.ankara.edu.tr, selmaulgenturk@gmail.com
Tel : 596 13 60
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Fakülte

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bölüm

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

Anabilim

ENTOMOLOOJİ

Adı

SELMA

Soyadı

ÜLGENTÜRK

Ünvanı

Prof. Dr.

Adres

A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dışkapı 06110 Ankara

Telefon

5961360

E-Posta

ulgentur@agri.ankara.edu.tr; selmaulgenturkmail.com

Web Adresi

http://agri.ankara.edu.tr


Eğitim

Eğitim Derecesi

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim

Mezuniyet Tarihi/Yılı

Lisans

ANKARA

ZİRAAT

Bitki Koruma

Bitki Koruma

1985

Y.Lisans

ANKARA

ZİRAAT

Bitki Koruma

Bitki Koruma

1988

Doktora

ANKARA

ZİRAAT

Bitki Koruma

Bitki Koruma

1998

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Özgeçmiş

Unvan

Üniversite

Bölüm

Anabilim

Tarih Aralığı

Arş. Gör.

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

1986-2000

Yrd.Doç. Dr.

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

2000-2004

Doç.Dr.

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

2004-2011

Prof. Dr.

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

2011-


Mesleki/İdari Görevler

Görevi

Kurumu

Tarih Aralığı

Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü

2009-1012

Entomoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü

2015-


Bildiği Yabancı Diller

Yabancı Dil

Almanca, İngilizce

 

 

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelime

Bitki Koruma

Entomoloji, Coccoidea doğal düşman, biyoloji, 

 


Çalışma Alanları

İlgi Alanı

Coccoidea

Süs bitkileri zararlıları ve mücadele yöntemleri

Meyve ve bağ zararlıları ve mücadele yöntemleri

entomoloji

Biyolojik mücadele

 

 

 

 

 

 

Yayınlar

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

Çalışkan A.F., Kaydan M. B., Ülgentürk S., Ulusoy R. 2015. Description of a new species of Luzulaspis Cockerell (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) from Turkey. Turk. entomol derg. 39 (3):

Muştu,M., Demirci F.,  Kaydan,  M. B.,   Ulgentürk S., 2015. Laboratory assay of the effectiveness of the entomopathogenic fungus Isaria farinosa (Holmsk.) Fries (Sordariomycetes: Hypocreales) against the vine mealybug Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae), even under the use of fungicides.  International Journal of Pest Management.  http://www.tandfonline.com/loi/ttpm20

Ülgentürk S. Ayhan B. 2014, Scale insects (Coccoidea: Hemiptera) in the fruit markets in Ankara, Turkey.  Acta Zoologica Bulgarica .  6: 77-82

Ülgentürk S.,  Porcelli F.,  Pellizzari G. 2014. The scale insects (Hemiptera, Coccoidea) on bamboos in the Western-Palearctic Region: new records and distributional data. Acta Zoologica Bulgarica 6: 73-75.

Ülgentürk S. Pelizzari G. 2013. A new species of Poliaspoides MacGillivray (Hemiptera, Diaspididae) on Bambusa siamensis (Poaceae) imported into Turkey. Zootaxa. 3694 (5): 493-499

S. Ülgentürk F. Szentkıralyı  N. Uygun  M. Fent  S.D Gaimari H.  Civelek  B.Ayhan 2013.  Predators of Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera: Marchalinidae) on pine forest in Turkey. Phytoparasitica, 41(2):529-537

Ülgentürk,S.,  Evren  N.  Ayhan, A.  Dostbil, Ö.,  Dursun O.,  Civelek H.S. 2012. Scale insect (Hemiptera: Coccoidea) species on pine trees of Turkey. Journal Turkish Zoology, 36(5):623-636

ULUSOY M. R, KARUT,K.,  ÖZDEMİR, I.,  ÜLGENTÜRK, S.  KAYDAN M.B.2012. Bartın ve Kastamonu illeri Aleyrodidae türleri üzerinde faunistik çalışmalar. Türk.entomol.derg . 36 (3): 363-376

Ülgentürk S.,  Ö. Şahin  B. Ayhan1   H. Sarıbaşak,   M. Bora Kaydan, 2012. Türkiye’de Toros sedirinin (Cedrus libani) Coccoidea (Hemiptera) türleri. Türk.entomol.derg. 36 (1): 113-121 (SCI_E)

Ülgentürk  S. &    F. Kozar, 2011. A new scale insect genus, Torosaspis (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Diaspididae), with a new species, Torosaspis turcica from Turkey. Zootaxa 2907: 63–68

Demirci F., • M. Muştu, • M. B. Kaydan, S. Ulgentürk, 2011. Laboratory evaluation of the effectiveness of the entomopathogen; Isaria farinosa, on citrus mealybug, Planococcus citri. J Pest Sci. DOI 10.1007/s10340-011-0350-9

 Korkmaz, E. M.,  S. Hastaoğlu Örgen, L. Gencer, S. Ülgentürk, H. H. Başıbüyük. 2010.  Orta Anadolu Bölgesi buğday tarlalarındaki bazı ekin zararlıları ve parazitoitlerinin saptanması.  Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 361-377

Demirci F., • M. Muştu, • M. B. Kaydan, S. Ulgentürk, 2011. Effects of some fungicides on Isaria farinosa, and in vitro growth and infection rate on Planococcus citri. Phytoparasitica, DOI 10.1007/s12600-011-0168-2.

Korkmaz, E. M.,  Budak M., Örgen S.,  Bağda E., Gençer L., Ülgentürk S. and Başıbüyük H.H.2009. New records and a checklist of Cephidae (Hymenoptera: Insecta) of Turkey with a short biogeographical consideration. Turkish  Journal of Zoology 34 (2010) 203-211.

Şişman S., Ülgentürk S.,2009,  Preliminary list of Coccoidea in Turkish Republic of Northern Cyprus.  Turkish  Journal of Zoology.

Turguter S. Ülgentürk S. 2007. Karıncalar (Hymenoptera: Formicidae) ve Coccoidea (Hemiptera: Sternoryncha) türleriyle ilişkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 13(3):157-165

Muştu M., Kılınçer N., Ülgentürk S., Kaydan M. B. 2008.  Feeding Behavior of Cryptolaemus montrouzieri on Mealybugs Parasitized by Anagyrus pseudococci. Phytoparasitica. 36(4):360-367.

Kaygin A.T., Sönmezyildiz H., ÜlgentürkS. and Özdemir I. 2008. Insect Species Damage on Ornamental Plants and Saplings of Bartin Province and Its Vicinity in the Western Black Sea Region of Turkey. International Journal of Molecular Sciences. 9, 526-541

Özyurt, Ö. Ülgentürk S. 2007. Biology of Euonymus scale Unaspis euonymi (Hemiptera: Diaspididae) in Urban areas of Ankara Turkey. Tarım Bilimleri dergisi 13(1): 47-53.

Güleç, G. Kılınçer N. Kaydan M.B. Ülgentürk S. 2007. Some biological interactions between the parasitoid Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae) and its host Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae). J.Pest Sci. 80:43-49.

Ülgentürk, S. Çanakçıoğlu, Toper, T. A. Scale insects of the conifer trees in Turkey and their zoogeographical distribution Journal of Pest Science 77:99-104. 2004

Ülgentürk, S. Çanakçıoğlu H. Scale insect pest on ornamental plants in urban habitats in Turkey Journal of Pest Science 77:79-84 2004

Ülgentürk, S. A 2003. Scanning Electron Microscope Study of the Multilocular Disc-pores Some Female soft Scale Insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccidae), Phytoparasitica, 31 (4):393-398

Ülgentürk, S., Kaydan, M.B., Toros, S. Gürkan, M.O., 2003. A survey of the Eriococcidae (Hemiptera: Coccoidea) of Ankara Province, Turkey. Phytoparasitica,31(5):442-445

Diğer dergilerde yer alan yayınlar

Ülgentürk S. 2015.  Cycas palmiyelerinin kaçak yolcusu; Aulacaspis yasumatsui Takagi (Hemiptera: Diaspididae).  Turk. entomol. bult.,5(4):195-200.

Ülgentürk S., Kaydan M.B. Hocalı Şişman S. 2015. New scale insect (Hemiptera: Coccomorpha) records for the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turk. entomol. bult.,5(2): 59-68

Kaydan M. B.,  Ülgentürk, S., Özdemir I., Ulusoy, R. 2014. Bartın ve Kastomonu illerinde tespit edilen Coccoidea (Hemiptera) türleri BİTKİ KORUMA BÜLTENİ. 54(1):11-44

 

 Durovic G. Ülgentürk S. Ballı madde salgısı

Ülgentürk S., Özdemir I.,  Kozar, F., Dostbil Ö., Sarıbaşak H. CİVELEK H.S. 2014. Honeydew producing insect species in forest areas in Western Turkey. Türkiye Entomoloji Bülteni  

 Türk. entomol. bült., 2013, 3 (4): 125-133.

Ülgentürk S. 2013. Meyve Ağaçlarında San Jose kabuklubiti (Diaspidiotus perniciosus (Comstock)) (Hemiptera: Diaspididae) ve mücadelesi Z. Mühendisleri odası dergisi

Ülgentürk S., Kaydan M.B. Kozar F., Ben-Dov Y. 2013. Türkiye’de Meşelerde görülen Coccoidea (Hemiptera) Türleri. Türkiye entomoloji Bülteni. 3(1):13-31.

Ülgentürk S., Kıran K.  Civelek H. S. , Dursun O.,  Ayhan B.,, Ersen  A. Evren N., 2012.Türkiye’de Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera: Marchalinidae) ile İlişkili Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Türleri. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2 (4): 263-270. ISSN 2146-975.

Kaçar G., Ülgentürk S. Ulusoy, R 2012. Doğu Akdeniz Bölgesi zeytinlerinde Coccoidea türleri, yayılış alanları ve bulaşma oranları , Türkiye entomoloji Bülteni 37: 1-17

Kaydan M. B.,  Erkılıç L., Ülgentürk, S., 2012. An invasive mealybug species Phenacoccus madeirensis Green (Hemiptera: Coccoidea, Pseudococcidae) introduced recently into Turkey.  Türk. entomol. bült.,  2 (2): 67-74

 Kaydan M. B.,   Ülgentürk, S, Erkılıç L., 2013. Checklist of Turkish Coccoidea (Hemiptera: Sternorryncha) species.   Türk. entomol. bült., 3 (4): 157-182

Ülgentürk S. Ayhan B. 2011. Türkiye tarımında yeni bir zararlı; Neopulvinaria innumerabilis (Rathvon) (Hemiptera: Coccidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 1(3):189-195.

Ülgentürk S. Ayhan B. Karakaya A. 2009. Rize İli Kivi Bahçelerinde Görülen Kabuklubitler ve Koşniller (Hemiptera: Coccoidea). U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi  23, (1):  55-60.

Ülgentürk S., Ayhan B.,  Karakaya A, Tunç T. 2011. Türkiye’de Yeni Bir Kivi Zararlısı: Sera Thripsi Heliothrips Haemorrhoidalis (Bouché) (Thysanoptera: Thripidae). U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 143-149.

Turguter S. , Ülgentürk S. 2007. Karıncalar (Hymenoptera: Formicidae) ve Coccoidea (Hemiptera: Sternoryncha) türleriyle ilişkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3):312-320

Kaydan M. B. Ülgentürk S. Erkılıç L. 2007. Türkiye’nin gözden geçirilmiş Coccoidea (Hemiptera) türlerinin listesi. Yüzüncü Yıl Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 17(2):89-106

Turguter S., Ülgentürk S. 2006. Physokermes Piceae (Schrank) (Ladin Yumrulu Koşnili) (Hemiptera: Coccidae)’nin Biyolojik Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi 12 (1): 44-50.

Bayram, Ş., Ülgentürk, S. Toros, S.1999. Ankara ve Çevresinde meşelerde gal oluşturan Cynipidae (Hymenoptera) türleri ve bunların parazitoitlerinin saptanması üzerine araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak 1999 Adana, 513-525,

Bayram, Ş., Ülgentürk, S. Toros, S. Ankara ve Çevresinde meşelerde gal oluşturan Cynipidae (Hymenoptera) türleri ve bunların parazitoitlerinin saptanması üzerine araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak 1999 Adana, 513-525, (1999)

Bayram, Ş., Ülgentürk, S. Toros, S. Ankara Çevresinde Kuşburnu Zararlılarının Parazitoidleri. Türk. Entomol. Derg., 22 (4): 259-268, (1998).

Ülgentürk, S., Ulusoy, R. Ankara ilinde bulunan Beyazsinek türleri (Homoptera: Aleyrodidae). Türk. Entomol.derg., 23 (4): 259-268. (1999)

Ulusoy, M.R., Ülgentürk, S. The natural enemies of whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) in Southern Anatolia. Zoology in the Middle East. 28: 119-124 (2003)

Ülgentürk, S Türkiye Coccidae Faunası için yeni bir kayıt, Pulvinariella mesembranthemi (Vallot) (Homoptera: Cocooidea). Tarım Bilimleri Dergisi 8(4): 285-288 2002

Ulusoy, M.R., Ülgentürk, S The natural enemies of whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) in Southern Anatolia. Zoology in the Middle East. 28: 119-124 2003

Ülgenturk, S. 1998. Türkiye faydali faunasi icin yeni bir kayıt; Leucopis sileciaca Egger (Diptera: Chamaemyiidae). Türk. Entomol.derg., 23 (1): 75-80. 1998

Ülgentürk, S. 2001. Parasitoids and Predators of Coccidae (Homoptera: Coccoidea) Species on Ornamental Plants in Ankara, Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4) :369-375 2001

Ülgentürk, S. 2001 Ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with soft scale insects in Turkey: a preliminary list Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4) : 405-409 2001

Ülgentürk, S. Parasitoids and Predators of Coccidae (Homoptera: Coccoidea) Species on Ornamental Plants in Ankara, Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4): 369-375. 2001

Ülgentürk, S., S., Toros, S. 2000. Park bitkilerinde saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) türlerinin parazitoit ve predatörleri üzerinde ön araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi 2000, 6(4), 106-110 2000

Ülgentürk, S., Kaydan, M.B., Zeki, C., Toros, S. 2001.Rhodococcus perornatus (Cockerell and Parrott) (Homoptera: Coccidae): Yağ güllerinin yeni bir zararlısı . Türk entomol. Derg. 25(2):127-132,

Kaydan. M.B. 2004, Ülgentürk, S., Zeki, C., Toros, S., Studies on Pseudococcidae (Homoptera: Coccoidea) fauna of Afyon, Ankara, Burdur and Isparta Provinces, Turkey. Turk. J. Zool. 28:219-224

Ülgentürk, S. 2001. Parasitoids and Predators of Coccidae (Homoptera: Coccoidea) Species on Ornamental Plants in Ankara, Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4) :369-375 2001

Ülgentürk, S. 2001 Ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with soft scale insects in Turkey: a preliminary list Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4) : 405-409 2001

Ülgentürk, S. Parasitoids and Predators of Coccidae (Homoptera: Coccoidea) Species on Ornamental Plants in Ankara, Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica 36(3-4): 369-375. 2001

Ülgentürk, S., S., Toros, S. 2000. Park bitkilerinde saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) türlerinin parazitoit ve predatörleri üzerinde ön araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi 2000, 6(4), 106-110 2000

Ülgentürk, S., Kaydan, M.B., Zeki, C., Toros, S. 2001.Rhodococcus perornatus (Cockerell and Parrott) (Homoptera: Coccidae): Yağ güllerinin yeni bir zararlısı . Türk entomol. Derg. 25(2):127-132,

Kaydan. M.B. 2004, Ülgentürk, S., Zeki, C., Toros, S., Studies on Pseudococcidae (Homoptera: Coccoidea) fauna of Afyon, Ankara, Burdur and Isparta Provinces, Turkey. Turk. J. Zool. 28:219-224

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

Emre T.,  Ülgentürk S. 2013. Türkiye’de Önemli Gül Zararlıları ve Mücadelesi. V. süs bitkileri Kongresi (baskıda)

Ülgentürk S. 2013. Soğanlı süs bitkileri zararlıları ve mücadelesi . V. süs bitkileri Kongresi , Yalova (baskıda)

Şahin Ö. Ülgentürk S. 2011. Sedir Kabuklu Biti Torosaspis  Acanthomytilus) cedricola (Balachowsky& Alkan)  (Hemiptera: Diaspididae)’nın Türkiye’deki Yayılışı. TÜRKİYE I. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUM kitabı, 261

Ayten S., Ülgentürk S. 2007. Morphology and Biology of Melanaspis inopinata Leonardi (Hemiptera: Diaspididae) on Firethorn (Pyracantha coccinea) in Turkey. Proceeding of XI International Symposium on Scale Insects Studies. (Ed. M. Bronco, J.C.Franco, C. Hodgson).  213-216.

Şişman S., Ülgentürk S., Preliminary list of Coccoidea in Turkish Republic of Northern Cyprus. Proceeding of XI International Symposium on Scale Insects Studies (in press)

Ülgentürk, S., Erbaş C., Kaydan. M.B., Erkılıç L., 2007. Hymenopterous Parasitoids of Coccoidea (Hemiptera) in Turkey . Proceeding of XI International Symposium on Scale Insects Studies. (Ed. M. Bronco, J.C.Franco, C. Hodgson)  253-264.

Polat F., Ülgentürk S. and Kaydan M. B. 2007. Developmental biology of citrus mealybug, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) on ornamental plants. Proceeding of XI International Symposium on Scale Insects Studies. (Ed. M. Bronco, J.C.Franco, C. Hodgson)  177-184.

Ülgentürk, S.Toros, S. 1996. Ankara ili park bitkilerinde zararlı Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) türleri ve konukçuları. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, 24-28 Eylül 1996, Ankara, 541-548.

Japoshvili, G.O. Karaca I., Ülgentürk S., Demırözer O., Kaydan B. 2002. New Data the Fauna of Encirtids Parasitoids ( Hymenoptera : Encyrtidae ) of Coccids ( Homoptera : Coccoidae) in Turkey(XII

Ülgentürk, S.,Toros, S. 1991. Değişik NPK Kombinasyonlarının Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Tetranychidae- Acarina)Un Yaşamı Üzerine Etkileri. Toprak İlmi Derneği, 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri. Yayın No:6, 639-648.

Ülgentürk, S. ve S.Toros, 1996. Ankara ilinde Anthribus fasciatus Först. (Coleoptera: Anthribidae) üzerinde ön çalışmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, 24-28 Eylül 1996, Ankara, 668-674. 1996

Ülgentürk, S., S., Toros, S. 2000. Faunistic studies on the Coccidae on ornamental plants in Ankara, Turkey Entomologica, 33: 213-217 2000

Ülgentürk, S., S., Toros, S. Natural enemies of the oak scale insect, Eulecanium ciliatum (Douglas) (Hemiptera: Coccidae) in Turkey. Entomologica, 33: 219-224.

Ülgentürk S., Noyes J. Zeki, C., M.B. Kaydan, 2004. Natural enemies of Coccoidea (Hemiptera)on orchard trees and the neigbouring areas plnts in Afyon, Ankara, Burdur, Isparta Provinces, Turkey. X. International Symposium on Scale İnsect Studies 19-23 April 2004, Adana, Turkey.

Kaydan, M.B., Ülgentürk,S., Toros, S., Kozar, F. 2001.Scale Insects (Homoptera: Coccoidea) of Natural and agriculral Areas in Kapadokya, Turkey, Boll. Zoll. Agr. Bachic. Se.II, 33(3):253-257. (Proceedings of the ISSII IX – International Symposium on Scale Insects Studies)

Ülgentürk, S., Kaydan. M.B., Zeki, C., Toros, S. 2001, Sphaerolecanium prunastri Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Coccidae): Distribution, host plants and natural enemies in Turkish Lake District. Boll. Zoll. Agr. Bachic. Se.II, 33(3):357-363,

 

Projeler (son 10 yıl)

 

Proje Adı

Destek Sağlayan Kurum

Proje Kodu

Proje Aşaması

Başlama

Tarihi

Bitiş Tarihi

Araştırmacılar

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Ballı Madde Salgılayan Böcek Türlerinin Araştırılması

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 

sürüyor

2014-

2016

Dı. Özlem Dostbil

Dr. Selma Ülgentürk

Mehmet Güler

Levent Özpolat

Çam Pamuklu Koşnili Biti Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera: Margarodidae) ’nın biyo-ekolojisi, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki yayılış Alanları,

TUBİTAK

309-O-359

Bitti 2011

Selma Ülgentürk (yürütücü)

H. Sungur Civelek, Özlem şahin, N. Evren, H. sarıbaşak

Bazı Unlubit türleri (Hom.: Pseudococcidae) ile parazitoit Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae) arasındaki biyolojik ilişkiler ve unlubit avcısı Cryptolaemus mountrizieri Mulstant (Col.; Coccinellidae) ile etkileşimler, Yürütücü, 2004-2006-

Tubitak

Tamamlandı

2004

2006

Selma ülgentürk (yürütücü)

Bora kaydan,

Murat Muştu

Gönur Gğleç Sevilay Çalışkan

Taflan Kabuklubiti Unaspis euonymi Comst. (Homoptera: Diaspididae)’ye karşı Chilocorus kuwanae Silvestri ile Biyolojik Mücadele Olanakları”,

DPT

Tamamlandı

2007

2009

Ebru Şenel

Mary Anne Drake

Mina Kim

Stephanie Drake

Bazı Coccidae (Homoptera) türlerinin salgı bezleri ultra structurel çalışmalar” 

BAP

1997

2001

Selma Ülgentürk (yürütücü)

Şerife bayram

Ankara Kent orman ve Parkları İbreli Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti (Homoptera:Aphidoidea) ve Kabuklubit (Homoptera: Coccoidea) Türleri, Acanthomytilus cedricola Balachowski et Alkan ve Leucaspis pusilla Low.(Homoptera: Diaspididae) Biyo-Ekolojileri,

BAP

2006

2008

Selma Ülgentürk (yürütücü)

Murat Muştu  Özlem şahin

Filiz Polat

Ankara ili ve çevresinde bulunan Coccoidea Kabuklubit ve koşnil) türleri ve doğal düşmanlarının tespiti”

BAP

1999

2002

Seval Toros (yürütücü)

S. Ülgentürk

M. B. Kaydan O. Gürkan

Entomopatojen Paecilomyces farinosus’un Turunçgil unlubiti Planococcus citri (Risso) ve Bağ unlubiti Planococcus ficus (Signoret) Hemiptera: Pseudococcidae) Üzerindeki Etkinli ve Bazı Fungisitlerle Etkileşimi, Yardımcı Araştıracı, 2005-2008, 40.000 TL  

TUBİTAK

2005

2008

Fikret Demirci

S. Ülgentürk

M.B. Kaydan

M. Muştu

Orta Anadolu Ekin sap arılarının (Cephidae: Hymenoptera:Insecta) saptanması , yardımcı araştırmacı,

TUBİTAK

2001

2004

H. başıbüyük

S. Ülgentürk

TAGEM Batı Karadeniz Bölgesi Aphidoidea, Coccoidea, Aleyrodidae (Sternorrhyncha: Homoptera) Biyolojik çeşitliliği, Doğal Düşmanlarının Tespiti ve ekolojik verilerin türlerin yayılışındaki etkisinin modellenmesi ve araştırılması. 2007- Yardımcı Araştırmacı,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2007

2012

Işıl Özdemir

S. Ülgentürk

M. B.Kaydan R. Ulusoy

TC Çevre Bakanlığı, ”Burdur Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi” 1998-1999, Yardımcı Araştırmacı

1998

1999

K. Haktanır

S. Ülgentürk

Ş. Bayram

S. Sözeri

 

 

Kitap Bölümü

Yayın Adı

Yayın Yılı

Yayın Evi

ISBN Kodu

Yazarlar

Ankara park Bitkilerinde görülen zararlı ve hastalıklar

2003

Ankara Büyük şehir belediyesi Çevre Koruma daire başkanlığı

978-605-87976-1-1

S. Ülgentürk

S. Dolar