PROF.DR. BETÜL ULUKOL    
Adı : BETÜL
Soyadı : ULUKOL
E-posta : ulukol@medicine.ankara.edu.tr, betul.ulukol@gmail.com
Tel : +90 312 595 72 93
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ