PROF.DR. BETÜL ULUKOL    
Adı : BETÜL
Soyadı : ULUKOL
E-posta : ulukol@medicine.ankara.edu.tr, betul.ulukol@gmail.com
Tel : +90 312 595 72 93
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Çalışma alanları

Özellikle çocuk sağlığının korunması ve risk altındaki çocukların sorunları ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda aşı, beslenme, çocuk sağlığının izlemi, çevre sağlığı, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk koruma sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. 

 -          TBMM'nin risk altındaki çocukların sorunlarının incelendiği ve istismara uğrayan çocuklar konusunda 2 ayrı araştırma komisyonunda uzman ve editör olarak görev yapmıştır;

         1. Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu – 2012

          2. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar                    Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla                        Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu - 2016

 -          İstismara uğrayan çocuklar için adli süreç de dahil olmak üzere korunmaları ve takipleri için sistemler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulan cinsel istismara uğrayan çocukların adli sürece girişte ilk müdahalelerinin yapıldığı ve ifadelerinin alındığı Çocuk İzlem Merkezlerinin kuruluş sürecinde Sağlık Bakanlığına danışmanlık yapmıştır.

-          Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesidir.

-          Sağlık Bakanlığı Anne Sütü ve Emzirme Bilim Komisyonu üyesidir.

-          Sağlık Bakanlığı Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Değerlendirme Üst Kurulu üyesidir.

 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli Belediyeler, Barolar, Sağlık Müdürlükleri ve DSÖ aracılığı ve desteği ile çalışmalarıma devam etmektedir.