ARŞ.GÖR. ÜMİT ŞAHİN    
Adı : ÜMİT
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : umit.sahin@ankara.edu.tr, umityabgu@gmail.com
Tel : 03123103282-1721
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

2006-2010 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılının Eylül ayında Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri bölümünde yüksek lisans programına başladı. 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nda açılan araştırma görevliliği kadrosuna atandı ve burada çalışmaya başladı. Ege Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisansını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'na yatay geçiş yaptıktan sonra, 2013-14 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Dr. Öğr. Üyesi Gülsine Uzun'un danışmanlığı ve Prof. Dr. Alimcan İnayet'in ikinci danışmanlığında hazırladığı "Zunun Kadiri'nin Hikayelerinin Dili Üzerine Bir İnceleme (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin)" adlı tezini savunarak tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nda açılan araştırma görevliliği kadrosunu kazanarak burada çalışmaya başladı. 2014-2015 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nda açılan sınavı kazanarak doktora eğitimi almaya hak kazandı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK 2214-a Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile Rusya Federasyonu-Saha (Yakut) Cumhuriyetinde yer alan M. K. Ammosov Kuzey-Doğu Federal Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Halen Ankara Üniversitesi'nde görevine devam etmekte ve doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Orta derecede İngilizce ve Rusça ile iyi derecede Saha (Yakut) Türkçesi bilmektedir.


KİŞİSEL BİLGİLER             

E-posta: umityabgu@gmail.com, umit.sahin@ankara.edu.tr

Doğum Yeri: Muğla

Doğum Tarihi: 13.10.1988

EĞİTİM:

*Lisans: Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (2006-2010)                     

*Yüksek Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (2011-2014)

*Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (2014 - Halen)

 İŞ:

*Araş. Gör.: Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (2011-2014) 

*Araş. Gör.: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (2014-HalenYabancı Dil: İngilizce (Orta), Rusça(Orta)

Türk Lehçesi: Saha (Yakut) Türkçesi (İleri)

SERTİFİKALAR: TÖMER Rusça Dil Kursu- 2014.

BURSLAR: Ekim 2017 – Mart 2018 (6 ay)tarihleri arasında TÜBİTAK 2214-a Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu Araştırma Bursu, M.K. Ammosov Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

YÜRÜTÜLEN GÖREVLER:

2018-2019 girişli lisans öğrencilerinin danışmanlığı.

I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Sekteterya, 8-10 Mayıs 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Sekreterya, 8-10 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Çağdaş Türk Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS 2015, Sekreterya, 28-30 Aralık 2015, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Uluslararası Çağdaş Türk Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS 2018, Sekreterya, 28-31 Mayıs 2018, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

KATILIM BELGELERİ:

Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı Sertifikası. (2017)

Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı. (2015)

BİLDİRİLER:

*I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2012: Dîvan-ü Lügat’it Türk’te Ehlileştirilmiş Hayvanlar, Muğla.

*I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2013: Uygur Türkçesinde Akrabalık Adları, Muğla.

* VI. Türkçenin Varlığı İçin Türkoloji Günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 5 Mayıs 2016: Saha (Yakut) Türkçesinde Eğitimin Tarihi, Ankara.

* 100 let so dnya rojdeniya d.filol.n., prof Yevdokii İnnokent’evnı Korkinoy: biografika i interpretatsiya nauçnogo i tvorçeskogo naslediya, İnstitut yazıkov i kul’turi narodov severo SO RAN, 14-15 Aralık 2017: Nuuçça Tılıttan Kiiri Tıllar: Mökküördeex Tügenner, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

 

KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR:

II. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, 7-8 Nisan 2012, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

III. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, 12-14 Nisan 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

 

BASIN YAYIN ORGANLARINDA TOPLUMA YÖNELİK İŞİTSEL ETKİNLİKLER

Saña Kün (Yeni Gün) Haber programı, 23 Ekim 2017, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

Künten Kün (Günden Güne) Haber programı, 10 Şubat 2018, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

Kere Kisteleñe, 13 Şubat 2018, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

Sergee, 13 Şubat 2018, Yakutsk, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.