ARŞ.GÖR. UMUT CAN ÖZ    
Adı : UMUT CAN
Soyadı : ÖZ
E-posta : umutcanoz@ankara.edu.tr
Tel : 0090 312 203 3166
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Teknoloji
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim Durumu 

2011 –  2017                         Ankara Üniversitesi - Doktora (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

2015 –  2016                        University College London (UCL) - Araştırmacı (Molecular Bionics-Chemistry)

2009 – 2011                         Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

2003 – 2007                         İnönü Üniversitesi - Lisans (Eczacılık Fakültesi)

1999 – 2003                         İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi - Ortaöğrenim (Lise)

Yabancı Diller                İngilizce

Mesleki Deneyimler

2014 - ….                              BIOART Ar&Ge, Danışmanlık - Ürün Geliştirme Uzmanı (Kurucu Ortak)

2014 - ….                              Ankara Üniversitesi - Araştırma Görevlisi (Farmasötik Teknoloji AbD)

2007 - 2013                           Umut Eczanesi - Umut Eczanesi Eczacısı ve Mesul Müdürü

Staj                            

2006                                      Pfizer (İstanbul) - Klinik araştırmalar departmanı

Doktora Tezi

Hücre İçine Gen/İlaç Taşınımına Yönelik Aktif Hedeflendirilmiş Nano İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi.

Yüksek Lisans Tezi

Diklofenak Sodyum Yüklü Mikropartiküler Sistemlerden Sulu Dispersiyonların Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar.

Yayınlar

2017                      In Situ Hydrogel Formulation for Intra-Articular Application of Diclofenac Sodium-Loaded Polymeric Nanoparticles (Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017; 14(1): 56-64)

2015                      Development of Reconstitutable Suspensions Containing Diclofenac Sodium-Loaded Microspheres for Pediatric Delivery (Journal of Microencapsulation, 2015; 32(4): 317-328)

2014                       Formulation and Optimization of Nonionic Surfactants Emulsified Nimesulide-Loaded PLGA Based Nanoparticles by Design of Experiments (AAPS PharmSciTech, 2014; 15(1): 161-76)

Mesleki/Bilimsel İlgi Alanları   

              * Mikropartikül - Nanopartikül Üretim ve Karakterizasyon Teknikleri

              * Formülasyon Tasarımı ve Optimizasyonu

              * Süspansiyon ve Tablet Formülasyonu

              * Hücre İçine İlaç/Gen Hedeflendirme Stratejileri

              * Polimerzom Üretimi ve Karakterizasyonu

              * Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu

Üyelikler          

                *   Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)
                *   American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)