PROF.DR. NECMETTİN ÜNAL    
Adı : NECMETTİN
Soyadı : ÜNAL
E-posta : unaln@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 317 03 15 / 4312
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/necmettin-unal
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL

Doğum Yeri : Gürün - Sivas

Adres : Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Dışkapı - Ankara.

Telefon : 0 312 317 03 15 / 4312    

Elmek : unaln@ankara.edu.trI. BİLİMSEL YAYINLAR

 

A. SCI DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 

1. Akçapınar H, Özbeyaz C, Ünal N, Avcı M (2000) Kuzu eti üretimine uygun ana ve baba hatlarının geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık koyun ırklarından yararlanma imkanları I. Akkaraman koyunlarda dölverimi, Akkaraman, Sakız x Akkaraman F1 ve Kıvırcık x Akkaraman F1 kuzularda yaşama gücü ve büyüme. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 24(1) 71 – 79.

2. Ertuğrul O, Alpan O, Ünal N, Azeroğlu F (2000) Growth and survival of Holstein and Brown Swiss calves reared outdoors in individual hutches. Tropical Animal Health and Production, 32(4) 257-266.

3. Ünal N, Ertuğrul O, Alpan O (2001) Growth and survival of Simmental calves reared outdoors in individual hutches. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 25(5) 789 – 795.

4. Ünal N (2002) Akkaraman ve Sakız x Akkaraman F1 kuzularda yaşama gücü, büyüme ve bazı vücut ölçüleri. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 26(1) 109 – 116.

5. Ünal N, Atasoy F, Aytaç M, Akçapınar H (2002) Akkaraman, Sakız x Akkaraman F1, Kıvırcık x Akkaraman F1 ve Sakız x Karayaka G1 koyunlarda ilk laktasyon süt verim özellikleri. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 26(3) 617 – 622.

6. Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Erdoğan M (2003) Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) Koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 27(1) 265 – 272.

7. Atasoy F, Ünal N, Akçapınar H, Mundan D (2003) Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarda bazı verim özellikleri. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 27(1) 259 - 264.

8. Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F (2005) The effects of early age mating on some production traits of Bafra (Chios x Karayaka B1) sheep. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 29(3) 531-536.

9. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Aytaç M (2006) Some reproductive and growth traits of crossbred genotypes produced by crossing local sheep breeds of Kıvırcık x White Karaman and Chios x White Karaman in steppe conditions. Archives of Animal Breeding (Archive für Tierzucht), 49(1) 55-63.

10. Ünal N, Akçapınar H, Aytaç M, Atasoy F (2006) Fattening performance and carcass traits in crossbred ram lambs. Medycyna Weterynaryjna, 62(4) 401-404.

11. Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Koçak S, Yakan A, Erol H, Uğurlu M (2007) Milk yield measured by oxytocin plus hand milking and weigh-suckle-weigh methods in ewes originating from local crossbred in Turkey. Revue de Medecine Veterinaire, 158 (6) 320-325.

12. Ünal N, Teke B, Özbeyaz C (2008) Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne yapılan kasaplık hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55 (1) 51-56.

13. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Yakan A, Uğurlu M (2008) Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(2) 117 – 124.

14. Ünal N (2008) The effects of some factors on milk suckled by lambs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(3) 195-199.

15. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Yakan A, Uğurlu M (2008) Milk yield and milking traits measured with different methods in Bafra sheep. Revue de Medecine Veterinaire, 159(10) 494-501.

16. Teke B, Ünal N (2009) The effects of slaughter weight and sex on some slaughter traits of Akkaraman and Morkaraman and Turkish Merino lambs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56 (4) 289-296.  

17. Atasoy F, Yakan A, Uğurlu M, Ünal N, Aksu T, Cengiz S (2010) Kısıtlı protein ile beslenen erkek ve dişi broilerlerde karkas özellikleri, et kalitesi ve bağışıklık düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(1) 49-54.

18. Yakan A, Ünal N (2010) Meat production traits of a new sheep breed called Bafra in Turkey 1. Fattening, slaughter and carcass characteristics of lambs. Tropical Animal Health and Production, 42 (4) 751–759.

19. Yakan A, Ünal N (2010) Meat production traits of a new sheep breed called Bafra in Turkey 2. Meat quality characteristics of lambs. Tropical Animal Health and Production, 42 (4) 743 – 750.

20. Erol H, Akçadağ Hİ, Ünal N, Akçapınar H (2012) Ankara Keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(2) 129-134.

21. Kılıç İ, Özbeyaz C, Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H (2013) Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) Koyun Irklarının Ayrılmasında Diskriminant Analizinin Kullanılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2) 215-220.

22. Onbaşılar E E, Erdem E, Ünal N, Kocakaya A, Torlak E (2013) Effect of Yucca schidigera Spraying in Different Litter Materials on Some Litter Traits and Breast Burn of Broilers at the Fifth Week of Production. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(5) 749-753.

23. Onbaşilar E E, Erdem E, Ünal N, Kocakaya A, Torlak E (2014) Effect of Yucca schidigera additions to different litter materials on broiler performance, footpad dermatitis and litter characteristics. European Poultry Science (Archiv für Geflügelkunde), 78, DOI: 10.1399/eps.2014.13.

24. Erol H, Ünal N, Ünal M, Akçadağ H İ (2014) Gen kaynağı olarak koruma altında yetiştirilen Ankara Keçilerinde önemli verim özellikleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(3) 211-216.

25. Onbaşılar E E, Ünal N, Erdem E, Kocakaya A, Yaranoğlu B (2015) Production performance, use of nest box, and external appearance of two strains of laying hens kept in conventional and enriched cages. Poultry Science, 94(4): 559-564.

26. Yakan A, Ates C T, Alasahan S, Odabasioglu F, Unal N, Ozturk O H, Gungor O F, Ozbeyaz C (2016) Damascus kids’ slaughter, carcass and meat quality traits in different production systems using antioxidant supplementation. Small Ruminant Research, 136: 43–53.

27. Alapala Demirhan S, Ünal N (2016) Organik ve konvansiyonel süt sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bazı özelliklerin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(2), 179-186.

28. Onbaşılar EE, Erdem E, Ünal N, Tunç AS, Kocakaya A, Yaranoğlu B (2016) Comparison of liver and bone health of two laying hen strains kept in different cage systems. European Poultry Science, 80, 1-9, ISSN 1612-9199, DOI: 10.1399/eps.2016.123.

29. Aral Y, Arıkan MS, Onbasilar EE, Unal N, Gokdai A, Erdem E (2017) Economic comparison of unenriched and alternative cage systems used in laying hen husbandry - recent experience under Turkish commercial conditions. World’s Poultry Science Journal, 73(1) 69-76.

30. Yakan A, Özkan H, Eraslan Sakar A, Ünal N, Özbeyaz C (2018) Gene expression levels in some candidate genes for mastitis resistance, milk yield, and milk quality of goats reared under different feeding systems. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 42: 18-28.

31. Onbaşılar EE, Ünal N, Erdem E (2018) Some egg quality traits of two laying hybrids kept in different cage systems, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 65, 51-55.

32. Yakan A, Özkan H, Eraslan A, Ateş C T, Ünal N, Koçak Ö, Doğruer G, Özbeyaz C (2019) Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus Goats: Concentrate and pasture based feeding systems, Ankara Üniveristesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 66(2) 117-129.

33. Paksoy Y, Ünal N (2019) Multivariate analysis of morphometry effect on race performance in Thoroughbred horses, Revista Brasileira de Zootecnia, (Brazilian Journal of Animal Science, Vol 48, 48:e20180030. https://doi.org/10.1590/rbz4820180030. 

34. Özen D, Kocakaya A, Ünal N, Özbeyaz C (2019) A recursive path model for estimation of the live weight using some body measurements in Awassi sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 66(4) 303-309. 

35. Erol H, Özbeyaz C, Ünal N (2020) Investigating various performance traits of Karakul sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 67(2) 113-120.

36. Güngör Ö F, Ünal N (2020) The Expression of Some Maternal and Offspring Behaviors of Two Indigenous Sheep and Their Crossbreed Genotypes - II. Maternal and Offspring Behaviors after Parturition. Journal of Veterinary Behavior, 36, 19-25.

37. Güngör Ö F, Ünal N (2020) Some production characteristics of Bafra, Akkaraman, Bafra × Akkaraman F1 and B1 sheep genotypes. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 67, 335-342. 

38. Alizadehasl M, Ünal N (2021) Investigating of yield and some quality traits and fatty acid composition of milk from Angora goats based on rangeland feeding conditions. Large Animal Review, 27, 2, 83-90.

39. Erol H, Ünal N (2021) Meat production traits of Angora goat 1: fattening, slaughter, and carcass characteristics of intact and castrated kids. Tropical Animal Health and Production, 53(1), 142, https://doi.org/10.1007/s11250-021-02586-6.

40. Özen D, Kaya U, Özen H, Ambarcıoğlu P, Ünal N, Gürcan İS (2021) Investigation of Factors Influencing Thoroughbred Horses' Racing Career Length in Turkey. Journal of Equine Veterinary Science, Article 103782,  https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103782.

41. Onbaşılar EE, Erdem E, Kocakaya A, Güngör ÖF, Kahraman M, Yaranoğlu B, Ünal N, Çapar Akyüz H, Gündoğar U (2022) Effects of the genotype, cage type and time period on the behaviour of laying hybrids at the same egg production level. Tropical Animal Health and Production, 54, 149-155. https://doi.org/10.1007/s11250-022-03157-z

42. Erol H, Ünal N (2022) Meat production traits of Angora goat 2. Meat quality characteristics of intact and castrated kids. Animal Production Science, DOI: 10.1071/AN21062. 

 43. Güngör ÖF, Ünal N, Özbeyaz C, Akçapınar H (2022) The effects of some factors on the time to first successful stand up and sucking of native lambs after parturition, Tropical Animal Health and Production, 54, 333, https://doi.org/10.1007/s11250-022-03333-1.

B. YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 

1. Özbeyaz C, Ünal N, Çolakoğlu N (1998) İsviçre Esmeri ineklerde meme ve meme başı şekil ve ölçülerinin sağılabilirlik ve süt verimi üzerine etkisi I. Meme ve meme başı ölçüleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 38(1) 1-23.

2. Özbeyaz C, Ünal N, Çolakoğlu N (1998) İsviçre Esmeri ineklerde meme ve meme başı şekil ve ölçülerinin sağılabilirlik ve süt verimi üzerine etkisi II. Sağılabilirlik ve meme başı şekli. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 38(2) 1-18.

3. Küçük M, Ünal N, Akçapınar H (1999) Akkaraman, Alman Siyah Başlı x Akkaraman G1 Melezi kuzularda büyümeye etki eden bazı çevre faktörleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39(2) 41–55.

4. Akçapınar H, Ünal N, Özbeyaz C (2001) Kuzu eti üretimine uygun ana ve baba hatlarının geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık koyun ırklarından yararlanma imkanları II. Kuzularda bazı vücut ölçüleri ve toklularda bazı verim özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 41(1) 25-34.

5. Ünal N, Akçapınar H (2001) Orta Anadolu Merinoslarında önemli verim özellikleri ve seleksiyonla geliştirilmesi imkanları I. Önemli verim özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 41(1) 45-58.

6. Ünal N, Akçapınar H (2001) Orta Anadolu Merinoslarında önemli verim özellikleri ve seleksiyonla geliştirilmesi imkanları II. Fenotipik ve genetik parametreler ve seleksiyon indeksi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 41(2) 39-50.

7. Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F, Özbeyaz C, Aytaç M (2002) Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarının Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü şartlarına uyum kabiliyeti. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 42(1) 11-24.

8. Akçapınar H, Atasoy F, Ünal N, Aytaç M, Aylanç A (2002) Bafra (Sakız x Karayaka G1) kuzularda besi performansı ve karkas özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 42(2) 19 – 28.

9. Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Koçak S, Aytaç M (2004) Akkaraman, Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman Melezleri (F1, G1) ile Karayaka ve Bafra koyunlarda canlı ağırlık ve yapağı özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 44(2) 15-22.

10. Atasoy F, Ünal N, Kanlı O, Yakan A (2005) Damızlık Kangal köpeklerinde canlı ağırlık ve bazı vücut ölçüleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(1) 25-29.

11. Ünal N, Aytaç M, Koçak S, Erol H (2006) Çeşitli yerli saf ve melez genotip koyunlarda bazı üreme özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 46(1) 45-57.

12. Ünal N, Orman M N, Çolak C, Atasoy F, Mundan D, Aytaç M (2007) Saf ve melez Akkaraman (Kıvırcık x Akkaraman F1 ve Sakız x Akkaraman F1) koyunlarda farklı laktasyon eğrisi modellerinin karşılaştırılması. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(2) 7-13.

13. Alizadehasl M, Ünal N (2011) Kilis, Norduz ve Hanamlı keçilerinde bazı morfolojik özellikler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 51(2) 81-92.

14. Yakan A, Ünal N, Dalcı M T (2012) Ankara şartlarında Akkaraman, İvesi ve Kıvırcık ırklarında döl verimi, büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 52(1) 1-10.

15. Akçay A, Yakan A, Ünal N (2014) Bafra (Sakız x Karayaka G1) Kuzularında Et Kalitesinin Değerlendirilmesinde Alternatif bir Yaklaşım: Temel Bileşenler Analizi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2), 105-110.

16. Yüceer B, Ünal N, Özbaşer F T (2015) Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız x Akkaraman G1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 55(1) 7-14.

17. Kelgökmen İ, Ünal N (2015) Anadolu Mandalarında Bazı Morfometrik Özellikler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 55(2) 15-21.

18. Yakan A, Ateş CT, Alaşahan S, Odabaşıoğlu F, Ünal N, Özbeyaz C (2016) Damascus (Şam) Irkı Oğlaklarda Antioksidant (Vitamin E) Etkisindeki Farklı Besleme Sistemlerinde Besi Performansı Özellikleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 56(1) 1-6.

19. Erol H, Özdemir P, Odabaş E, Şenyüz HH, Ünal N, Behrem S (2017) Enstitü ve yetiştirici elinde korunan Ankara Keçilerinde çeşitli verim özelliklerinin araştırılması, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 57(1) 1-12.

20. Erol H, Akçapınar H, Özbeyaz C, Özdemir P, Ünal N (2017) Lalahan Koyununda (Kıvırcık x Akkaraman G1) döl verimi ve bazı morfolojik özelliklerin incelenmesi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 57(2) 69-76.

21. Özbeyaz C, Bilgiç Ö F, Kocakaya A, Ünal N (2018) Eskişehir’de yetiştirici koşullarındaki İvesi Koyunlarında bazı özelliklerin incelenmesi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 58(1) 1-6.

22. Paksoy Y, Ünal N, Polat M, Tekin M, Özbeyaz C (2018) Arap ve İngiliz atlarında tırnak büyüklüğünün yarış performansına etkisinin araştırılması. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 58(1) 22-33.

 23. Güngör ÖF, Ünal N, Özbeyaz C (2022) The First Identification and Some Carcass Characteristics of the 7 Lumbar Vertebrae in Sheep in Turkey. Livestock Studies 62(1), 21-30.


C. DERLEMELER

 

1. Ünal N, Akçapınar H (1994) Koyunlarda Davranış, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4(2) 113 – 123.


2. Ünal N, Akçapınar H (1996) Dünyada ve Türkiye’de Koyun Islah Çalışmaları, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 8(2) 18 – 26.


3. Ünal N (2001) Sakız ve Bazı Yerli Koyun Irkları arasında yapılan melezleme denemeleri. TİGEM Dergisi, 16(1) 35 – 38.


4. Ünal N (2007) Hayvan Refahı. Vilsan Dergi, 2(5) 23–24.


5. Yakan A, Ünal N, Akçapınar H (2007) Keçilerde Davranış. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1) 39–47.


6. Alapala S, Ünal N (2009) Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretimin bazı özellikler bakımından karşılaştırılması. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 49(1) 63–75.


7. Paksoy Y, Ünal N (2010) Atlarda yarış performansını etkileyen faktörler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 50(2) 91-101.


8. Güngör Ö F, Ünal N (2015) Epigenetik ve Genomik Baskılanma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 55(2) 22-29.


9. Özbeyaz C, Ünal N (2018) Süt sığırcılığında kompost altlıklı barınaklar, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 58(1) 54-66.


10. Güngör Ö F, Ünal N (2020) Çiftlik Hayvanlarında Karayoluyla Nakil Koşullarının Mortalite ve Karkas Kalitesine Etkisi, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(9) 1902-1909.


D. DERS NOTLARI VE KİTAPLAR

 

1. Akçapınar H, Ünal N (2006) Hayvan Islahı Temel Bilgileri (Ders Notları), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.

2. Ünal N (2007) Hayvan Refahı Ders Notları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.

3. HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI, Editörler: Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil, Prof. Dr. Necmettin ÜNAL, Yazarlar: V Sağmanlıgil, F Cengiz, Y Salgırlı, F Atasoy, N Ünal, M Petek, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2332, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1329, I. Baskı (2011), II. Baskı (2013), Eskişehir.  


4. Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi (Bölüm Adı: Ankara'da Tarım ve Hayvancılık, Ankara Keçisi, Yazan: Necmettin ÜNAL). Yayına Hazırlayan: Temuçin Faik ERTAN, Ankara Üniversitesi Yayınları, No:493, ISBN: 978-605-136-248-9, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016, Ankara.


5. Süt Çiftçiliği İçin Uygulama Rehberi (Bölüm adı: Süt Sığırcılığında Hayvan Refahı, Yazan: Necmettin ÜNAL), Kitap Yazarları: Yılmaz Aral, Necmettin Ünal, Pınar Saçaklı, Mehmet Şahal, Ayhan Baştan, Mehmet Saltuk Arıkan, Pınar Enstitüsü, ISBN: 978-605-83006-3-7, 2019, İzmir.


 II. YÜRÜTÜCÜ VE ARAŞTIRMACI OLDUĞU PROJELER

A. TÜBİTAK PROJELERİ

1.

Açıkta ve Bireysel Kulübelerde Barındırılan Buzağılarda Büyüme ve Yaşama Gücü,1001, VHAG 1174, 1996 – 1998.

2.

Bafra Koyun Irkında Süt Verim Özelliklerinin Farklı Süt Verim Kontrol Yöntemleriyle Belirlenmesi, 1001, TOVAG 105O221, 2005 - 2007.

3.

Farklı ağırlıklarda kesilen Bafra kuzularında besi performansı, kesim, karkas ve bazı et kalitesi özelliklerinin araştırılması, 1002, TOVAG 106O581, 2007 – 2008.

4.

Farklı Altlık Materyallerine İlave Edilen Yucca Schidigera’nın Altlık Özelliklerine, Broyler Performansına, Ayak Tabanı ve Göğüs Yanıklarına, Bazı Kan Parametrelerine ve Bağışıklık Gücüne Etkisi, 1002, TOVAG 110O933, 2010 – 2012.

5.

Damascus (Şam) ırkı oğlaklarda farklı yetiştirme sistemlerinde besi performansı, kesim-karkas, et kalitesi özellikleri ve et kalitesine antioksidan (vit E) etkisinin araştırılması, 1002, TOVAG 112O006, 2012 – 2013.

6.

Farklı Besleme Yöntemlerindeki Keçilerde Mastitis Direnci, Süt Verimi ve Kalitesi İçin Aday Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi, 1001,114R105, 2015 – 2017.

7.

Propylene Glycol’ün Akkaraman kuzularında besi performansı, kesim-karkas ve et kalitesi özellikleri ile enerji metabolizmasında yer alan bazı genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkinliği, 1001, 119R076, 2020 – Devam ediyor.

8.

Lalahan (Kıvırcık X Akkaraman G1) Genotipi Kuzularda Farklı Kesim Ağırlıklarında Besi, Kesim, Karkas, Et Kalitesi ve Bazı Genlerin Ekspresyonlarının Araştırılması, 1002, 120R006, 2021 – Devam ediyor.

B. TAGEM PROJELERİ

9.

Sakız x Karayaka Melezlemesi ile Elde Edilen Koyun Tipinin (Bafra Koyunu) Verim Özellikleri ve Step Bölge Şartlarına Uyumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM, 97.10.03.10, 1997 – 2001.

10.

Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman Melezlemesi ile Step Bölge Şartları İçin Yeni Koyun Tiplerinin Geliştirilmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM, 97.10.03.11, 1997 – 2002.

11.

Sakız x Akkaraman G1 Genotipinin halk elinde yetiştiriciliği,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM, 2010 – 2013.

12.

Erkek ve Kastre Ankara Keçisi Oğlaklarında Farklı Kesim Ağırlıklarında Besi Performansı, Kesim, Karkas ve Bazı Et Kalite Özellikleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM, 13/A-07/P-01/04, 2013 – 2016.

C. BAP PROJELERİ

13.

Meme ve Meme Başı Şekil ve Ölçüleriyle Sağılabilirliğin Süt Verimi Üzerine Etkisi, AÜ BAP, 94.10.00.02, 1994 – 1997.

14.

Orta Anadolu Merinoslarında Önemli Verim Özellikleri ve Bunların Geliştirilmesi İçin Bir Seleksiyon İndeksinin Hesaplanması, AÜ BAP, 95.30.00.09, 1995-1998.

15.

Kuzu Eti Üretimine Uygun Ana ve Baba Hatlarının Geliştirilmesinde Yerli Irklardan Yararlanma İmkanları, AÜ BAP, 96.10.00.07, 1996 - 1999.

16.

Gökhöyük Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Karayaka ve Sakız x Karayaka G1 Koyunlarının Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması,  AÜ BAP, 99.10.00.01, 1999 – 2002.

17.

Kısıtlı protein ile beslenen erkek ve dişi broilerlerde farklı kesim yaşında karkas özellikleri, et kalitesi ve bağışıklık düzeyleri,  AÜ BAP, 2008.0810.087, 2008 – 2010.

18.

Geleneksel ve zenginleştirilmiş kafeslerde barındırılan farklı genotipteki tavuklarda bazı refah kriterlerinin belirlenmesi, Ankara Üniversitesi, AÜ BAP, 2010 – 2013.

19.

Damascus Keçilerinde süt üretimindeki farklı uygulamaların süt verimi ve kalitesi üzerine etkileri, MKÜ BAP, 10560, 2014- 2016.

20.

Bafra, Akkaraman ve Bafra x Akkaraman F1 ve G1 genotiplerinde bazı verim ve davranış özellikleri,  AÜ BAP, 15L0239001, 2014 – 2017.

21.

Akkaraman ve Bafra x Akkaraman G1 koyunlarda döl verimi, süt verimi ve kalitesi ile kuzularda besi performansı, kesim, karkas ve et kalitesi özelliklerinin araştırılması,  AÜ BAP, 18B0239002, 2018 – 2020.

22.

Türkiye'deki İngiliz atlarının yarış hayatına etki eden faktörlerin belirlenmesi, AÜ BAP, 19B0239002, 2019-2020.