ÖĞR. GÖR. KADRİ UNAT    
Adı : KADRİ
Soyadı : UNAT
E-posta : unat@ankara.edu.tr, unatkadri@gmail.com
Tel : 03123162723/1208
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM-ÖĞRETİM

İlkokul: Ebülûla Mardin İlkokulu-MARDİN

Ortaokul: Mardin Lisesi-MARDİN

Lise: Mardin Lisesi-MARDİN

Lisans: Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, DİYARBAKIR(2002-2006)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ANKARA(2006-2008)

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ANKARA(2008-2015)

Yabancı Dil: Arapça ve İngilizce

YAYIN ve FAALİYET LİSTESİ

Yayınlara Ulaşmak İçinhttps://ankara.academia.edu/KadriUnat    

Kitap ve Kitap Bölümleri
1- Durmayalım Düşeriz! İktidardan Muhalefete CHP'nin Seçim Propagandaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016
2- “Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyıl Yenileşme Hareketleri”Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Ed. Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016
3- “Atatürk Sonrası Türkiye”Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Ed. Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016 
4- "Mübahat Solmaz Kütükoğlu (1932)", Türkiye'nin Birikimleri-5, Tarihçiler, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2015
5- "Cumhuriyetin On Beşinci Yıl Dönümü Afişleri Üzerine Bir Değerlendirme", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, ( Ed. Sinan Sönmez vd.), Gece Kitaplığı, Ankara, Ekim 2019 
Makaleler
1-“Cumhuriyet Halk Partisi’nde Nevi Şahsına Münhasır Bir Muhalif Grup: Otuzbeşler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2011, Sayı:48, Ankara
2- "Tek Parti Döneminin Son Genel Seçimi: 1943 Seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin Seçim Propagandaları", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Bahar 2015, Sayı:56, Ankara 
3- "Seçim Afişleri Işığında Hürriyet Partisi'nin 1957 Genel Seçimi Kampanyası", HÜTAD, Sayı: 27, Aralık 2017, Ankara 
4- "1943 Adapazarı-Hendek Depremi ve Yankıları", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2018, Sayı:63, Ankara
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
1- “Yunan Ordusunun Hezimetinin Kanıtı: Başkomutan Trikoupis’in Esir Alınması”,  II. Uşak Sempozyumu, Uşak, 13-15 Ekim 2011, (Murat Soysal ile)
2- “Kocatepe’den Dumlupınar’a Bir Sözlü Tarih Denemesi”, Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak, 2-4 Ekim 2012, (Prof. Dr. Temuçin F. Ertan ile)
3- “Kurtuluş Savaşı’nda İzmit Askeri Hat Komiserliği ve Faaliyetleri”, Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Kocaeli, 25-27 Mart 2016
4-"Haymana Kaplıcasının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi", Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 3-4 Eylül 2016
5- "Afişler Işığında Cumhuriyetin On Beşinci Yıl Dönümü Kutlamaları", 18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1-5 Ekim 2018
6- "SEKA ile SELÜLOZ-İŞ Sendikası Arasında İmzalanan İlk Toplu İş Sözleşmelerinin Analizi", Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI, Kocaeli, 8-10 Mart 2019
Editörlükler
1- Genç Akademisyenler Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, (Sempozyum Kitabı) 2012 (Prof. Dr. Temuçin F. Ertan ve Arş. Gör. Çiğdem Kılıçoğlu ile)
2- Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, (Sempozyum Kitabı) 2017 (Prof. Dr. Temuçin F. Ertan ile)
Kitap Tanıtımları
1-Vasilis Dimitriadis, Bir Evin Hikâyesi: Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün Evi ve Ailesi Hakkında Türkçe ve Yunanca Belgeler, (Çeviren: Gülsün Aksoy Aivali), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 60, Ankara.
Tezler
1- Ulus, Yeni Ulus ve Halkçı Gazeteleri Işığında Nihat Erim'in Siyasi Kişiliği ve Gazeteciliği (1945-1955), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.
2- Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Seçim Propagandaları (1927-1957), Doktora Tezi, Ankara, 2015.
Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyelikleri

1- 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu(11-12 Eylül 2011)
2- II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu(12 Eylül 2012)
3Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu(3-4 Eylül 2016)
4- Üçüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu(11-12 Eylül 2018)  

Verdiği Dersler

  • ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  • ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • ATA 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (UZEM)
  • ATA 107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (UZEM)
  • HIS 101 Atatürk's Principles and History of Revolution I
  • HIS 102 Atatürk's Principles and History of Revolution II
  • Lale Devri'nden Meşrutiyet'e Türk Modernleşmesi (Yüksek Lisans)