PROF.DR. HÜSEYİN ÜNVER    
Adı : HÜSEYİN
Soyadı : ÜNVER
E-posta : unverh@ankara.edu.tr, huseyinunverr@gmail.com
Tel : +(90) 312 2126720 - 1106
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/huseyin-unver
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                : Hüseyin ÜNVER

Doğum Tarihi          : 02. 02. 1968

Medeni Hali            : Evli, 1 çocuk sahibi (Şehriban Naz ÜNVER)

Güncelleme tarihi : 5 Mayıs 2020

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Fizik

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

Fizik

Ankara Üniversitesi

2000

Doçentlik

Fizik

Ankara Üniversitesi

2006

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı: Bazı organik sıvı ve katılarda spin örgü durulma mekanizmasının puls NMR yöntemi ile incelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. D. Mehmet ZENGİN

 

Doktora Tezi Başlığı: 2-Hidroksi-1-naftaldehit ile 4-halosübstitüe anilinden elde edilen Schiff bazı ligandlarının kristal ve moleküler yapılarının incelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. D. Mehmet ZENGİN

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

1990–2000

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2000–2003

Yar. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2003–2006

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2006–2011

Prof. Dr. -

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2011 -

İdari Görevler:

1. Biyoteknoloji Enstitüsü, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2005 – 31.12.2005

2. Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2006 – 31.12.2006

3. Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2008 – 31.12.2008

4. Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2009 – 31.12.2009

5. Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2010 – 31.12.2010

6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2011 – 31.12.2011

7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İhale Komisyon Üyesi,

01.01.2012 – 31.12.2012

8. Proje Değerlendirme Grubu Fen Bilimleri Komisyonu Üyesi,

01.10 2012 – 19.09.2013

9. Fen Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği,

28.04.2012 - 28.04.2015

10. Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

24.07.2013 - 16.03.2015

11. Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

16.03.2015 - Devam ediyor.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Kristalografi Derneği

2. Türk Fizik Derneği

3. Fen Bilimlerini Geliştirme Derneği

4. Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği

İlgi alanları:

Molekül Fiziği, Kristalografi, Spektroskopi

Verdiği Dersler:

Kristal Fiziği, Spektral Analiz Yöntemleri, Fizik I (Mekanik), Fizik II (Elektrik), Fizik III (Kuantum Fiziği), Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Doğru Akım Devre Analizi, Ölçme Tekniği, Mekanik Lab., Elektrik Lab., Optik Lab., Kuantum Fiziği Lab. Matematik I, Matematik II, İletişim, Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Burslar:

1. Ağustos 2005- Ocak 2006, Norveç Hükümet Bursu (6 ay), Oslo University, Norveç.

2. Haziran-Eylül 2012, Yök Bursu (3 ay), Emory University, USA.

Projelerde Yaptığı Görevler

1. Verici ve alıcı grupları içeren aromatik organik maddelerin yapısal ve çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2003 00 00 041, Proje Yürütücüsü, 2003–2005.

2. Çizgisel olmayan optik malzemeler geliştirilmesi ve teknolojik uygulamaları, TUBİTAK, 105T132, Yardımcı Araştırıcı, 2006–2008.

3. Femtosaniye lazer sistemi ile malzemelerin çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2006 00 00 047, Yardımcı Araştırıcı, 2006–2008.

4. Ultrafast spektroskopi tekniklerinden Pumb Probe spektroskopisinin kurulması, DPT, 2003K12019023–6, Yardımcı Araştırıcı, 2006–2008.

5. Fitalosiyaninlerin polimer matristeki ince filmlerinin optik sınırlayıcı özelliklerinin incelenmesi, TUBİTAK, 105T132, Yardımcı Araştırıcı, 2008–2010.

6. Porfirinlerin çizgisel olmayan optik özelliklerinin nano-saniye ve piko-saniye atmalarla incelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2006 00 00 047, Yardımcı Araştırıcı, 2008–2010.

7. Azo-bor-dibromometan içeren bileşiklerin iki foton soğurma (TPA) özelliklerinin incelenmesi, TUBİTAK, 110T630, Yardımcı Araştırıcı, 2011-2013.

8. Fitalosiyaninlerin Çizgisel Olmayan Optik Özelliklerinin ve Mekanizmalarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2006 00 00 047, Yardımcı Araştırıcı, 2009-2011

9. Moleküler sistemlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin hesaplanabilmesi için yüksek performanslı hesaplama sisteminin kurulması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 14 H 0430005, Proje Yürütücüsü, 2014–2015.

10. Alıcı verici grubu içeren moleküler sistemlerin kuantum mekaniksel özelliklerinin hesaplanabilmesi için Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemlerinin (YPHS) geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 15 H 0430005,Yardımcı Araştırıcı, 2015–2016.

11. The upgrade of High-Performance Computing System to investigate the Synthesis and Characterization of Amine showing Molecular Docking, Molecular and Electronic Structures with Spectroscopic and Nonlinear Optical Properties by the Experimental and Theoretical Methods” Ankara University, Scientific Research Projects, 16H0504001, Coordinator, 2016-2017.

12. Sensör Özelliği Gösteren, Yapılarında Flor Atomu Bulunan Ligandların ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Moleküler Yapıları, Spektroskopik ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri ile Elektronik Yapılarının, Deneysel ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi, TUBİTAK, 115F253, Proje Yürütücüsü, 2015-2017.

13.Sensör Özelliği gösteren ve Alıcı-Verici Gruplar içeren Çok Atomlu Moleküllerin Yapılarının Spektroskopik ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 18B0504001, Proje Yürütücüsü, 2018-2020.

 

ESERLER LİSTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Kutalmış Güven, Intramolecular hydrogen bonding and tautomerism in 1-[N-(4-bromophenyl)]aminomethylidene-2(1H)naphthalenone, Journal of Chemical Crystallography, 30 (2000) 359-364.

2. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Crystal structure of 1-[N-(4-fluorophenyl)]-2-hydroxy-1-naphtalidene. Analytical Sciences, 17 (2001) 1021-1022.

3. Hüseyin Ünver, Mehmet Kabak, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Crystal structure and tautomerism of 1-[N-(4-iodophenyl)]aminomethylidene-2(1H)naphthalenone. Zeitschrift für Naturforschung, 56b (2001) 1003-1008.

4. Hüseyin Ünver, Mehmet Kabak, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Keto-enol tautomerism, conformations and structure of 1-[N-(4-chlorophenyl)]aminomethylidene-2(1H)naphthalenone, Journal of Chemical Crystallography, 31 (2001) 203-209.

5. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, D. Mehmet Zengin, Süheyla Özbey, Engin Kendi, Intramolecular hydrogen bonding and tautomerism in N-(3-pyridil)-2-oxo-1-naphthylidenemethylamine, Journal of Chemical Crystallography, 31 (2001) 211-216.

6. Hüseyin Ünver, Synthesis and spectroscopic studies in some new Schiff bases, Spectroscopy Letters, 34 (2001) 783-791.

7. Hüseyin Ünver, Tahsin Nuri Durlu, Synthesis and crystal structure of bis[2-[N-(2-chlorophenyl)formimidayl]-1-naphtholato]-(6Cl)copper(II), Journal of Chemical Crystallography, 31 (2001) 479-483.

8. Hüseyin Ünver, Özlem Temiz Arpacı, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Crystal structure, spectroscopic studies and conformational analyses of 5-chloro-6-nitro-2-cyclohexylmethylbenzoxazole, Journal of Molecular Structure, 609 (2002) 205-212.

9. Hüseyin Ünver, Conformation analyses of N-(3-pyridil)-2-oxo-1-naphthylidenemethylamine, Journal of The Indian Chemical Society, 79 (2002) 590-592.

10. Hüseyin Ünver, Engin Kendi, Kutalmış Güven,, Tahsin Nuri Durlu, Synthesis, crystal structure, spectroscopic studies and conformation analysis of N-(2-fluoro-3-methoxy)-salicylaldimine, Zeitschrift für Naturforschung, 57b (2002) 685-690.

11. Hüseyin Ünver, Crystal structure and spectroscopic studies of bis [N-(2-iodo)-napthaldiminato]copper(II), Journal of Molecular Structure, 641 (2002) 35-40.

12. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Synthesis and crystal structure bis[N-(2-fluoro-3-methoxy)-salicylideneaminato]copper(II), Journal of Chemical Crystallography, 33 (2003) 253-256.

13. Hüseyin Ünver, Tahsin Nuri Durlu, Crystal structure and conformational analysis of 1-[N-(3-bromophenyl)]naphthaldimine, Journal of Molecular Structure, 655 (2003) 369-374.

14. Hüseyin Ünver, Kamran Polat, Mustafa Uçar, D. Mehmet Zengin, Synthesis and keto-enol tautomerism in N-(2-hydroxy-1-naphthalidene)anils, Spectroscopy Letters, 36 (2003) 287-301.

15. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Nonlinear optical properties, spectroscopic studies and structure of 2-hydroxy-3-methoxy-N-(2-chloro-benzyl)-benzaldehyde-imine, Journal of Molecular Structure, 702, (2004) 49-54.

16. Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, I. Svoboda, Nonlinear optical properties of some derivatives of salicylaldimine-based ligands, Journal of Molecular Structure, 702 (2004) 103-110.

17. Kamran Polat, Mustafa Uçar, M. Levent Aksu, Hüseyin Ünver, Electrochemical behaviour of 1-{[(3-halophenyl)imino]methyl}-2-naphthol Schiff bases on graphite electrodes, Canadian Journal of Chemistry, 82 (2004) 1150-1156.

18. Mustafa Uçar, Kamran Polat, M. Levent Aksu, Hüseyin Ünver, Investigation of 1-{[(4-Halophenyl)imino]methyl}-2-naphthols in Aprotic Media by Electrochemical and Spectroscopic Methods, Analytical Science, 20 (2004) 1179-1183.

19. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Schiff Bases with various donor-acceptor substituents and reGülating group as non-linear optical materials: ab initio quantum mechanical calculations, Journal of Molecular Structure (THEOCHEM.), 712 (2004) 117-122.

20. Ayhan Elmalı, Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Nonlinerar optical properties of bis[(p-bromophenyl-salicylaldiminato)chloro]iron(III) and its ligand N-(4-bromo)-salicylaldimine, Chemical Physics, 309 (2005) 251-257.

21. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Tahsin Nuri Durlu, The investigation of nonlinear optical properties of N-(3-fluorophenyl)naphthaldimine, Journal of Molecular Structure, 737 (2005) 131-137.

22. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Başaran Dülger, Özen Özgen, Engin Kendi, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic studies, antimicrobial activities and crystal structures of N-(2-hydroxy-3-methoxybenzalidene)1-aminonaphthalene Journal of Molecular Structure, 737 (2005) 159-164

23. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Başaran Dülger, Diğdem Erdener, Nazan Ocak, Ahmet Erdönmez &Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic study, antimicrobial activity and crystal structures, of N-(2-hydroxy-5-nitrobenzalidene)4-aminomorpholine and N-(2-hydroxy-1-naphthylidene)4-aminomorpholine, Journal of Molecular Structure, 738 (2005) 253-260.

24. Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, Ingrid Svoboda, Nonlinear optical properties, synthesis, structures and spectroscopic studies of N-(4-nitrobenzylidene)-o-fluoroamine and N-(3-nitrobenzylidene)-p-fluoroamine, Spectro Chimica Acta Part A, 61 (2005) 2979-2987.

25. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Ingrid Svoboda, Study on the second order optical properties of N-(2,4-dichloro)-salicylaldimine, Zeitschrift für Naturforschung, 60a (2005) 376-382.

26. Mustafa Yıldız, Diğdem Erdener, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Synthesis and characterization of phenoxyphosphazenes. Structure of 2,2-[2,2'-metheylenebis(4-chlorophenoxy)]-4,4,6,6-tetrachlorocyclo-2lambda5, 4lambda5, 6lambda5-triphosphazatriene (spiro), Journal of Molecular Structure, 753 (2005) 165-172.

27. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Aşkın Kiraz, Nazan Ocak İskeleli, Ahmet Erdönmez, Başaran Dülger, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic studies, antimicrobial activities and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, Journal of Chemical Crystallography, 36 (2006) 229-237.

28. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Diğdem Erdener, Nazan Ocak, Ahmet Erdönmez &Tahsin Nuri Durlu, Tautomeric properties and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]2,5-dichloroaniline, Crystal Research and Technology, 41 (2006) 600-606.

29. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Naki Çolak, Bekir Çakır, Hüseyin Yüksel, D. Mehmet Zengin, Spectroscopic properties of 4-halo-2-(4-chlorophenyliminomethyl)phenol and 4-halo-2-(4-bromophenyliminomethyl)phenol, Asian Journal of Chemistry, 18 (2006) 1935-1942.

30. Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, Hülya Kara, Yasemin Yahsi, Synthesis, Structure, Spectroscopic Studies and Ab-initio Calculations on First Hyperpolarizabilities of N,N'-Bis(2-Hydroxy-1-naphthylmethylidene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N',O,O')- copper(II), Zeitschrift für Naturforschung, 61b (2006) 968-974.

31. Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Aslı Karakaş, Hülya Kara, Emine Dönmez, Synthesis, spectroscopic studies and nonlinear optical behavior of N,N'-bis(2-hydroxy-1-naphthylmethylidene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N',O,O')-nickel(II), Journal of Molecular Structure, 800 (2006) 18-22.

32. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Static and dynamic second hyperpolarizabilities of [FeL(MeOH)Cl]2 (L=N-(5-methylphenyl)-3-methoxysalicylaldimine), Journal of Molecular Structure (THEOCHEM.) 774 (2006) 67-70.

33. H. Gül Yağlıoğlu, Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Third-order nonlinear optical properties of copper(II)bis{2-[(4-iodophenyl)iminomethyl]-6-methoxy-phenolate, Zeitschrift für Naturforschung, 61b (2006) 1355–1360.

34. Emine Dönmez, Hülya Kara, Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Synthesis, molecular structure, spectroscopic studies and second-order nonlinear optical behavior of N,N'-(2-Hydroxy-propane-1,3-diyl)-bis(5-Nitrosalicylaldiminato-N,O)-copper(II), Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 66 (2007) 1141-1146.

35. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, The investigation of electronic properties and microscopic second-order nonlinear optical behavior of 1-salicylidene-3-thio-semicarbozone, Journal of Nonlinear Optical Physics, Materials 16 (2007) 91-99.

36. Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, Linear optical transmission measurements and computational study of linear polarizabilities, first hyperpolarizabilities of a dinuclear iron(III) complex, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68 (2007) 567-572.

37. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Third-order Nonlinear Optical Properties and Crystal Structures of N-(2-Nitrobenzalidene)-2,4-dimethylaniline and N-(3-Nitrobenzalidene)-2,4-dimethylaniline, Zeitschrift für Naturforschung, 62b (2007) 1437-1442.

38. H. Gül Yağlıoğlu, Metin Arslan, Şaziye Abdurrahmanoğlu, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Özer Bekaroğlu, The nonlinear refraction and nonlinear absorption in 4-(4,6-diaminopyrimidin-2-ylthio) substituted double-decker Lu(III) phthalocyanine, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69 (2008) 161-167.

39. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Nazan Ocak, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic studies and crystal structure of N-[2,3-dihydroxybenzalidene]4-(2-aminoethyl)morpholine, Journal of Chemical Crystallography, 38 (2008) 103-108.

40. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Synthesis, structure, linear and third-order nonlinear optical behavior of N-(3-hydroxybenzalidene)4-bromoaniline, Journal of Molecular Structure, 877 (2008) 152-157.

41. Ayla Balaban, Naki Çolak, Hüseyin Ünver, Birgül Erk, Tahsin Nuri Durlu, D. Mehmet Zengin, Synthesis, Spectroscopic Studies and Crystal Structure of N,N’–bis((thiophene-2- carboxamido)propyl)piperazine, Journal of Chemical Crystallography, 38 (2008) 369-372.

42. Tanju Ceyhan, Gül Yağlıoğlu, Hüseyin Ünver, Bekir Salih, Mehmet K. Erbil, Ayhan Elmalı, Özer Bekaroğlu, Synthesis, Characterization and Optical Limiting Properties of Novel Ball-type Four tert-Butylcalix[4]arene Bridged Double-decker Lutetium(III) and Indium(III) Phthalocyanines, Macroheterocycles 1 (2008) 44–49.

43. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, and T. Nuri Durlu, Structure, Spectroscopic Study and Ab-İnitio Calculations on Third-order Nonlinear Optical Behavior of N-(2-hydroxy–4-methoxybenzalidene)3-nitroaniline, Zeitschrift für Naturforschung, 63b (2008) 1315-1320.

44. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Aşkın Kiraz, Özen Özgen, Spectroscopic studies and crystal structure of (Z)-6-[(2-hydroxyphenylamino)methylene]-2-methoxycyclohexa-2,4-dienone, Journal of Chemical Crystallography 39 (2009) 17-23.

45. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Diğdem Erdener, Aşkın Kiraz, Nazan Ocak İskeleli, Synthesis, spectroscopic studies and crystal structure of(E)-2-(2,4-dihydroxybenzylidene) thiosemicarbazone and (E)-2-[(1H-indol-3-yl)methylene] thiosemicarbazone, Journal of Molecular Structure 919 (2009) 227-234.

46. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Hava Özay, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic study and crystal structure of (E)-2-[(2-chlorobenzylimino)methyl]methoxyphenol, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 74 (2009) 1095–1099.

47. Mehmet Ali Özdağ, Tanju Ceyhan, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Özer Bekaroğlu, Strong optical limiting property of a ball-type supramolecular zinc-phthalocyanines in polymer-phthalocyanine composite film, Optics Communications 283 (2010) 330–334

48. Mustafa Yüksek, Ayhan Elmalı, Mahmut Durmuş, H Gül Yağlıoğlu, Hüseyin Ünver, Tebello Nyokong, Good optical limiting performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co-polymer host, Journal of Optics, 12 (2010) 015208-9pp.

49. Hüseyin Ünver, Zeliha Hayvalı, Synthesis, spectroscopic studies and structures of square-planar nickel(II) and copper(II) complexes derived from 2-{(Z)-[furan-2-ylmethyl]imino]methyl}-6-methoxyphenol, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 75 (2010) 782–788

50. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Tahsin Nuri Durlu, Syntheses, Structures and Second-order Nonlinear Optical Behavior of (E)-N-(4-Nitrobenzylidene)-3,4-dimethylaniline and (E)-N-(3-Nitrobenzylidene)-3,4-dimethylaniline, Zeitschrift für Naturforschung, 65b (2010) 185–190.

51. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Tautomerism in solution and solid state, spectroscopic studies and crystal structure of (Z)-1-[(4-amino-2,3,5,6-tetramethylphenylamino) methylene]-1,8a-dihydronaphthalen-2(3H)-one, Spectroscopy Letters, 43 (2010) 114-121.

52. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Başaran Dülger, Hüseyin Ünver, Synthesis, Spectroscopic Studies and Antimicrobial Activity of Tetrakis(4-bromo-2-formylphenoxy) cyclotriphosphazene and its Imino-Amino Derivatives, Asian Journal of Chemistry 22 (2010) 3813-3823.

53. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Third-order nonlinear optical properties and structures of (E)-N-(4-nitrobenzylidene)-2,6-dimethylaniline and (E)-N-(4-nitrobenzylidene)-2,3-dimethylaniline, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 75 (2010) 1492–1496.

54. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Diğdem Erdener, Nazan Ocak İskeleli, Spectroscopic studies and crystal structure of 4-(2-hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide, Journal of Chemical Crystallography 40 (2010) 691-695.

55. Zeliha Hayvali, Hüseyin Ünver, Ingrid Svoboda, Synthesis, Spectroscopic, Spectrophotometric and Crystallographic Investigations of 4-{[(1E)-(3,4-dimethoxyphenyl)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one and 4-{[(1E)-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Acta Chimica Slovenica 57 (2010) 643-650.

56. Mustafa Yıldız, Hava Özay, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Synthesis, spectroscopic studies and structure of 2-[(benzo[d]thiazol-2-ylamino)methy]phenol, Journal of Chemical Crystallography 40 (2010) 909-913.

57. Fatma Aydın, Hüseyin Ünver, Doğan Aykaç, Nazan Ocak İskeleli, Spectroscopic studies and structure of 4-(3-benzoylthioureido)benzoic acid, Journal of Chemical Crystallography 40 (2010) 1082–1086.

58. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Başaran Dülger, Synthesis, Spectroscopic Properties, Antimicrobial Activity and Crystal Structures of Phosphaza-Lariat Ethers, Asian Journal of Chemistry 23 (2011) 2430-2436.

59. Diğdem Erdener, Mustafa Yildiz, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Tahsin Nuri Durlu, Synthesis and spectroscopic properties of geminal-bis(tert-butylamino)phosphazenes obtained by the reaction of spiro and ansa phenoxyphosphazenes with the tert-butylamine and crystal structure of 2,2-[2,2’-metheylenebis(4-chlorophenoxy)]-4,4-bis(tert-butylamino)-6,6-dichlorocyclo-2l5,4l5,6l5-triphosphazatriene, Journal of the Serbian Chemical Society 76 (2011) 831-840.

60. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Spectroscopic Studies and Crystal Structure of Four-Coordinate Manganese(II) Chloride Complex, Synthesis And Reactivity In Inorganic Metal-Organic And Nano-Metal Chemistry, 42 (2012) 872-877.

61. Fatma Aydın, Doğan Aykaç, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Synthesis, Spectral Properties and Structure of New Novel 3,3'-Dibenzoyl-1,1'-(propan-1,3-diyl)-bisthiourea Journal of Chemical Crystallography 42 (2012) 381-387.

62. Hava Özay, Mustafa. Yıldız, Hüseyin Ünver, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic Studies and Structure of 3-methoxy-2-[(2,4,4,6,6-pentachloro-1,3,5,2 5,4 5,6 5-triazatriphosphin-2-yl)oxy]benzaldehyde, Crystallography Reports, 58 (2013) 102-105.

63. Hava Özay, Mustafa. Yıldız, Hüseyin Ünver, Aşkın Kiraz, Spectroscopic Studies and Crystal Structure of (E)-N'-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)isonicotinohydrazide, Crystallography Reports, 58 (2013) 106-110.

64.  Serkan Levent, Burcu Çalışkan, Murat Çiftçi, Yeşim Özkan, İdil Yenicesu, Hüseyin Ünver, Erden Banoglu, Pyrazole derivatives as inhibitors of arachidonic acid-induced platelet aggregation, European Journal of Medicinal Chemistry, 64 (2013) 42-53.

65. Celal Tuğrul Zeyrek, Nefise Dilek, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Synthesis, structure, spectroscopic (FT-IR) and density functional modelling studies of 1-[(4-etohxyphenylimino)methyl]napthalen-2-ol, Molecular Physics, 112 (2014) 2557-2574.

66. Can Alaşalvar, Mustafa Serkan Soylu, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Mustafa Yıldız, Erden Banoğlu, Crystal structure and DFT calculations of 5-(4-Chlorophenyl)-1-(6-methoxypyridazin-3-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 132 (2014) 555-562.

67. Fatma Aydın, Gökhan Alpaslan, Hüseyin Ünver, Molecular structure, Spectroscopic properties and quantum chemical calculations of a new novel 2,2′-Dicarboxy-4,4′-(propane-2,2-di-yl)diphenol, Journal of Molecular Structure, 1076 (2014) 704-712.

68. N. Arıkan, Z. Charifi, H. Baaziz, Ş. Uğur, H. Ünver, G. Uğur, Electronic structure, phase stability, and vibrational properties of Ir-based intermetallic compound IrX (X = Al, Sc, and Ga), Journal of Physics and Chemistry of Solids, 77 (2015) 126-132.

69. Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Özlem Temiz Arpacı, Kamran Polat, Nazan Ocak İskeleli, Mustafa Yıldız, Experimental and theoretical characterization of the 2-(4-bromobenzyl)-5-ethylsulphonyl-1,3- benzoxazole, Journal of Molecular Structure 1081 (2015) 22–37.

70. Can Alaşalvar, Mustafa Serkan Soylu, Zeliha Hayvalı, Hüseyin Ünver, Spectroscopy studies, crystal structure and DFTcalculations of-4{E-[(2-fluorophenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol, Optics and Spectroscopy, 118 (2015) 73-83.

71. Celal Tuğrul Zeyrek, Gökhan Alpaslan, Hamit Alyar, Mustafa Yıldız, Nefise Dilek, Hüseyin Ünver, Synthesis, molecular structure, spectroscopic and theoretical studies on E-2-ethoxy-4-[(4-ethoxyphenylimino)methyl]phenol, Journal of Molecular Structure 1088 (2015) 14-27.

72. Belygona Barare, Mustafa Yıldız, Gökhan Alpaslan, Nefise Dilek, Hüseyin Ünver, Solomon Tadesse, Kadir Aslan, Synthesis, characterization, theoretical calculations, DNA binding and colorimetric anion sensing applications of 1-[(E)-[(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)imino]methyl]naphthalen-2-ol, Sensors and Actuators B: Chemical 215 (2015) 52-61.

73. Mustafa Yıldız, Özge Karpuz, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Hakan Dal, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Hüseyin Ünver, Synthesis, biological activity, DNA binding and anion sensors, molecular structure and quantum chemical studies of a novel bidentate Schiff base derived from 3,5-bis(triflouromethyl)aniline and salicylaldehyde, Journal of Molecular Structure 1094 (2015) 148-160.

74. Hassan Keypour, Majid Rezaeivala, Misagh Mirzaei-Monsef, Koray Sayin, Nefise Dilek, Hüseyin Ünver, Synthesis and characterization of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with a new homopiperazine macrocyclic Schiff base ligand, Inorganica Chimica Acta 432 (2015) 243-249.

75. Ertuğrul Gazi Sağlam, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek, Structural studies on new dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory, Journal of Molecular Structure 1099 (2015) 490-501.

76. Celal Tuğrul Zeyrek, Selen Bilge Koçak, Hüseyin Ünver, Serhan Pektaş, Nisan Sevin Başterzi, Ömer Çelik, Molecular structure and density functional modelling studies of 2-[(E)-2-(4- hydroxyphenyl)ethyliminomethyl]phenol, Journal of Molecular Structure 1100 (2015) 570-581.

77. Hassan Keypour, Maryam Shayesteh, Sadegh Salehzadeh, Sebastien Dhers, Farahnaz Maleki, Hüseyin Ünver, Nefise Dilek, Probing the effect of arm length and inter- and intramolecular interactions in the formation of Cu(II) complexes of Schiff base ligands derived from some unsymmetrical tripodal amines, New Journal of Chemistry, 39 (2015) 7429-7441.

78. M. Yıldız, E. Tan, N. Demir, N. Yıldırım, H. Ünver, A. Kiraz, B. Mestav, Synthesis, Metal Complexes and Spectroscopic Studies, Antimicrobial Activity, Anion Sensors and DNA Binding of Schiff Base Type Podands, Russian Journal of General Chemistry, 85 (2015) 2149-2162.

79. Belygona Barare, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Kadir Aslan, Characterization and use of (E)-2-[(6-methoxybenzol[d]thiazol-2-ylimino)methyl]phenol as an anion sensor and DNA binding agent Tetrahedron Letters 57 (2016) 537-542.

80. Hassan Keypour, Majid Rezaeivala, Ameneh Ramezani-Aktij, Mehdi Bayat, Nefise Dilek, Hüseyin Ünver, New macrocyclic schiff base complexes incorporating a homopiperazine unit: Synthesis of some Co(II), Ni(II),Cu(II) and Zn(II) complexes and crystal structure and theoretical studies, Journal of Molecular Structure, 1115 (2016) 180-186.

81. Solomon Tadesse, Yelda Bingöl Alpaslan, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, KadirAslan, Synthesis, Characterization and Applications of (E)-3-((5-bromo-2-hydroxy-3-methoxycyclohexa-1,3-dienyl)methyleneamino)-6-(hydroxymethyl)-tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triol, Nano Biomed Engineering 8 (2016) 72-81.

82. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Oğuzhan Karaosmanoğlu, Hülya Sivas, Ayhan Elmalı, Synthesis, spectral and quantum chemical studies and use of (E)-3-[(3,5-bis(trifluoromethyl) phenylimino)methyl]benzene-1,2-diol and its Ni(II) and Cu(II) complexes as an anion sensor, DNA binding, DNA cleavage, anti-microbial, anti-mutagenic and anti-cancer agent, Journal of Molecular Structure 1125 (2016) 162-176.

83. Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Devrim Yolal, Neslihan Demir, Ayhan Elmalı, Solomon Tadesse, Kadir Aslan, Synthesis, characterization, and evaluation of (E)-methyl 2-((2-oxonaphthalen-1(2H)-ylidene)methylamino)acetate as a biological agent and an anion sensor, Bioorganic, Medicinal Chemistry 24 (2016) 5592-5601.

84. Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Hüseyin Ünver, Density Functional Modelling Studies of Chloride-Substituted Schiff bases as Corrosion Inhibitors: Optimized Geometries, Atomic Charges, Solvent and Non-linear Optical Effects, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 53 (2017) 159-176.

85. Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Özlem Temiz-ArpaciHüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Spectroscopic, quantum mechanical and molecular docking studies of a new benzoxazole compound with an oxidoreductase enzyme and DNA, Journal of Molecular Structure 1136 (2017) 112-126.

86. Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Mahmut Gozelle, Nefise Dılek, Fatma Gümüş, Synthesis, Crystal Structure, Spectroscopic and Density Functional Modelling Studies of The 2-Isopropylbenzimidazolium Tetrachloroplatinate(II) Monohydrate, Gazi University, Journal of Science 30 (2017) 139-159.

87. S Palaz, H. Ünver, G Ugur, A M Mamedov, E Ozbay, Band Structure and Optical Properties of Kesterite Type Compounds: first principle calculations, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 175 (2017) 012014 1-7.

88. Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Hüseyin Ünver, Nurettin Sahiner, Synthesis, characterization, and application of a novel water-soluble polyethyleneimine-based Schiff base colorimetric chemosensor for metal cations and biological activity, Sensors and Actuators B 252 (2017) 55–61.

89. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, C. Tuğrul Zeyrek, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, S. Pınar Çelik, Mustafa Türk, B. Çağdaş Tunalı, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek, Syntheses, spectroscopic and crystallographic characterizations of cis- and trans-dispirocyclic ferrocenylphosphazenes: Molecular dockings, cytotoxic and antimicrobial activities, New Journal of Chemistry 42 (2018) 1740-1756.

90. Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Gökhan Alpaslan, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, DFT Calculation, Biological Activity, Anion Sensing Studies and Crystal Structure of (E)-4-chloro-2-((pyridin-2-ylimino)methyl)phenol, Journal of the Serbian Chemical Society 83 (2018) 707-721.

91.Hüseyin Ünver, Bahadir Boyacioğlu, Celal Tuğrul Zeyrek,  Devrim Yolal, Mustafa Yıldız, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Aşkın Kiraz, Ayhan Elmali, Experimental, DFT Calculation, Biological Activity, Anion Sensing Application Studies and Crystal Structure of (E)-4-[(pyridin-3-ylimino)methyl]benzene-1,3-diol, Journal of Chemical Crystallography 48 (2018) 32-46.

92. Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Bahadir Boyacioglu, Neslihan Demir, Gönül Yapar, Hakan Dal, Mustafa Yıldız, Synthesis, Quantum Chemical Calculations and Molecular Docking Studies, Biological and Anion Sensor Properties of (E )-4-[(4-ethoxyphenylimino)methyl]-2-methoxyphenol, Croat. Chem. Acta 2018, 91(3) DOI: 10.5562/cca3316.

93. Celal Tuğrul Zeyrek, Zeliha Hayvali, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmali, Crystal Structure, DFT and Molecular Docking studies of Tris[N-(2-furylmethyl)-3-methoxy-salicylidenaminato]cobalt(III),  Journal of Structural Chemistry 60 (2019)536-546.

94. Celal Tuğrul Zeyrek, Yasemin Tümer, Aşkın Kiraz, Neslihan Demir, Gonul Yapar, Bahadir Boyacioğlu, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmali, DFT CALCULATION, MOLECULAR DOCKING, BIOLOGICAL ACTIVITY AND CRYSTAL STRUCTURE OF (E)-2-((4-tertBUTYLBENZYLIMINO)METHYL)-4-METHOXY- PHENOL,  Journal of Structural Chemistry 60 (2019) 32-44.

95. Gökhan Alpaslan, Bahadir Boyacioglu, Neslihan Demir, Yasemin Tümer, Gönül Yapar, Nuray Yıldırım, Mustafa Yıldız, Huseyin Ünver, Synthesis, Characterization, Biological Activity and Theoretical Studies of a 2-Amino-6-methoxybenzothiazole-based Fluorescent Schiff Base, Journal of Molecular Structure 1180 (2019) 170-178.

96. Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Unver, Ozlem Temiz Arpaci, Bahadir Boyacioglu,, Ayhan Elmali , SPECTROSCOPIC PROPERTIES AND THEORETICAL STUDIES OF 5-ETHYLSULPHONYL-2-PHENYL-BENZOXAZOL: RELATION BETWEEN THE FRONTIER MOLECULAR ORBITALS AND OPTICAL PROPERTIES, Journal of Structural Chemistry 60 (2019) 241-254.

97. Hüseyin Ünver, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadir Boyacioglu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Ayhan Elmali, Synthesis, crystal structure, biological activity, anion sensing applications and DFT studies of (E)-2-[(3,5-bis(trifluoromethyl)phenylimino)methyl]-4-chlorophenol, Journal of Chemical Crystallograhy 49 (2019) 232-244.

98. Mehmet Altay Unal, Bahadir Boyacioglu, Huseyin Unver, Ayhan Elmali, Molecular simulation of PcCel45A protein expressed from Aspergillus nidulans to understand its structure, dynamics, and thermostability, Journal of Molecular Modeling, 25 (2019) 317.

99. T. GhellabH. BaazizZ. CharifiK. BouferracheŞ UğurG. UğurH. Ünver, Structural, elastic, electronic and thermoelectric properties of XPN2 (X = Li, Na): First-principles study, International Journal of Modern Physics B Vol. 33(21) (2019) 1950234.

100. Yasemin Pepe, Mehmet Ali Yildirim, Ahmet Karatay, Aytunc Ates, Huseyin Ünver, Ayhan Elmali, The effect of doping and annealing on the nonlinear absorption characteristics in hydrothermally grown Al doped ZnO thin films, Optical Materials 98 (2019) 109495.

101.Ertuğrul Gazi Sağlam, Celal Tuğrul Zeyrek, Hakan Dal, Hüseyin Ünver, Ahmet Ebinç, New {bis-pyridine-bis-[3-methyl-1-butoxy-(p-methoxyphenyl)phosphonodithioato]}nickel(II) complex: Synthesis, characterization, single crystal structure and theoretical studiesJournal of Molecular Structure, 1201, (2020) 127185.

102. Yasemin Pepe, Ahmet Karatay, Yusuf Osman Donar, Ali Sinag, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmali, Tuning the energy bandgap and nonlinear absorption coefficients of CdO nanocomposite films with doping and annealing process, Optical Materials 103 (2020) 109880.

103. Bekir Asilcan Ünlü Ahmet Karatay, Mustafa Yüksek, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmali, The effect of Ga/In ratio and annealing temperature on the nonlinear absorption behaviors in amorphous TlGaxIn(1-x)S2 (0 ≤ x ≤ 1) chalcogenide thin films, Optics & Laser Technology, 128 (2020) 106230.

104. Hüseyin Ünver, Bahadir Boyacioglu, Neslihan Demi,  Celal Tuğrul Zeyrek, Mustafa Yıldız, A Schiff base colorimetric probe for real-time naked-eye detection of biologically important fluoride and cyanide ions: Single crystal, experimental, theoretical, biological and antioxidant studies, Journal of Molecular Structure (submitted).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. Kamran Polat, Mustafa Uçar, Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, M. Levent Aksu, Investigation of 2-hydroxy-4-(N-halophenyl)-naphtaldimine derivatives on solid electrode, MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry June 4-9, 2000, Antalya-Turkey.

2. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Crystal Structure, Spectroscopic and Conformational Analysis in Some new Schiff Bases, First Hellenic-Turkish International Physics Conference September 10-15, 2001, Bodrum- TURKEY and Kos- Greece.

3. Hüseyin Ünver, Crystal structure of bis[N- (2-iodo)-naphthaldiminato]copper(II), IX International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds September 20-24, 2005, Lviv- Ukraine.

4. Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Calculations of static and frequency-dependent polarizabilities and first hyperpolarizabilities of FeL(MeOH)Cl]2 (L=N-(5-methylphenyl)-3-methoxysalicylaldimine), International Conference on Physical Chemistry, September 6 - 8, 2006, Bucharest - Romania

5. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Nonlinear optical properties, spectroscopic studies and structure of 2-hydroxy-3-methoxy-N-(2-chloro-benzyl)-benzaldehyde-imine, International Conference on Physical Chemistry, September 6 - 8, 2006, Bucharest – Romania.

6. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Third-Order Nonlinear Optical Properties and Structures of N-(2-Nitrobenzalidene)2,4-Dimethylaniline and N-(3-Nitrobenzalidene)2,4-Dimethylaniline, International Conference on Semiconductor Materials and Optics, 18-21 October 2007, Warsaw, Poland.

7. Ayhan Elmalı, Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Crystal structure and nonlinear optical behavior of N-(2 or 3-nitrobenzalidene)2,4-dimethylaniline, XXI Congress of the International Unıon of Crystallography Congress and General Assembly (IUCR 2008), 23–31 Ağustos 2008, Osaka, Japan.

8. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Crystal structure and nonlinear optical properties of n-(3-hydroxybenzalidene)4-bromoaniline, XXI Congress of the International Unıon of Crystallography Congress and General Assembly (IUCR 2008), 23-31 Ağustos 2008, Osaka, JAPAN.

9. Hüseyin Ünver, H. Gül Yağlıoğlu, Metin Arslan, Şaziye Abdurrahmanoğlu, Ayhan Elmalı, and Özer Bekaroğlu, The Nonlinear Refraction and Nonlinear Absorption in 4-(4,6-Diaminopyrimidin-2-Ylthio) Substituted Double-Decker Lu(III) Phthalocyanine, International Conference on Semiconductor Materials and Optics, 9-10 October 2008, Warsaw, Poland.

10. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Tahsin Nuri Durlu, Spectroscopic Study and Third-order Nonlinear Optical Behavior of N-(2-Hydroxy-4-methoxybenzylidene)-3-nitroaniline,25th European Crystallographic Meeting, 16-21 August 2009, Istanbul, Turkey.

11. Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Aslı Karakaş, Linear optical transmission measurements and computational study of linear polarizabilities, first hyperpolarizabilities of a dinuclear iron(III) complex, 9th International Correlation Optics, 20–24 September 2009, Chernivtsi-Ukraine.

12. Mustafa Yüksek, Ayhan Elmalı, Mahmut Durmuş, H. Gül Yağlıoğlu, Hüseyin Ünver, Tebello Nyokong, Good optical limiting performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co-polymer host, 3rd Eos Topical Meeting On Optical Microsystems, 27 – 30 September 2009, Capri, Italy

13. Hüseyin Ünver, Zeliha Havyalı, Synthesis, spectroscopic studies and molecular structure of the 4{E-[(2-fluorophenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol, The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa, 20–23 November 2010, Luxor, Egypt.

14. Zeliha Havyalı, Hüseyin Ünver, Synthesis, Spectroscopic, Spectrophotometric and Crystallographic Investigations of 4-{[(1E)-(3,4-dimethoxyphenyl)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one and 4-{[(1E)-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa, 20-23 November 2010, Luxor, Egypt.

15. Zeliha Havyalı, Hüseyin Ünver, Synthesis, spectroscopic, spectrometric studies and X-ray crystal structures of square-planar nickel(II) and copper(II) complexes derived from 2-{(Z)-[furan-2-ylmethyl]imino]methyl}-6-methoxyphenol, The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa, 20-23 November 2010, Luxor, Egypt.

16. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Tahsin Nuri Durlu, Molecular Structure, Spectroscopic Studies and Nonlinear Optical Properties of (E)-N-(2,5-Dimethylbenzylidene)-3-nitroaniline, The First International Symposium on Computational Sciences (ISCS2011) 18–21 April 2011, Shanghai, China.

17. Tahsin Nuri Durlu, Hüseyin Ünver, Structures and Nonlinear Optical Behavior of (E)-N-(4-Nitrobenzylidene)-2,4-dimethylaniline and (E)-N-(3-Nitrobenzylidene)-2,5-dimethylaniline, The First International Symposium on Computational Sciences (ISCS2011) 18–21 April 2011, Shanghai, China.

18. Hüseyin Ünver, Özlem Temiz Arpacı, Kamran Polat, N.O. İskeleli, Spectroscopic properties of the molecular structure of 2-(p-Bromobenzyl)-5-ethylsulphonyl-benzoxazole, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 24–28 September 2012, Belgrad, Serbia,

19. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Synthesis, molecular structure, spectroscopic studies and nonlinear optical properties of (E)-N-(2,4-dimethylbenzylidene)-3-nitroaniline, 9-th International Conference on Electronic Processes in Organic Materials, May 20th - 24th 2013, Lviv, Ukraine.

20. Tuğrul Zeyrek, Nefise Dilek, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Synthesis, Molecular Structure, Spectroscopic Studies And Nonlinear Optical Properties Of 1-[(4-Etoksifenilimino)Metil]Naftalen-2-OL, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Krakow- Bialka Tatrzanska, Poland

21. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Spectroscopic Studies and Quantum Chemical Calculations of -methoxy-2-[(2,4,4,6,6-pentachloro-1,3,5,2λ5,4λ5,6λ5-triazatriphosphinin-2-yl)oxy]benzaldehyde, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Krakow- Bialka Tatrzanska, Poland

22. Mustafa Yıldız, Özge Karpuz, Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Hakan Dal, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Hüseyin Ünver, Synthesis, biological activity, crystal structure and quantum chemical studies of a novel bidentate Schiff base derived from 3,5-bis(triflouromethyl)aniline and salicylaldehyde, “Molecular Modelling in Chemistry and Biochemistry (MOLMOD 2014), 13-15 November 2014, Cluj-Napoca, Romania.

23. Naki Çolak, Nazmiye Marım, Gokhan Alpaslan, Halit Gökçe, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Synthesis, crystal structure and quantum chemical studies of a novel Schiff base derived 2-amino thiophene and salicylaldehyde, Molecular Modelling in Chemistry and Biochemistry (MOLMOD 2014), 13-15 November 2014, Cluj-Napoca, Romania

24. Naki Çolak, Nazmiye Marım, Gokhan Alpaslan, Halit Gökçe, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Synthesis, crystal structure and quantum chemical studies of a novel Schiff base derived 2-amino thiophene and salicylaldehyde, Molecular Modelling in Chemistry and Biochemistry (MOLMOD 2014), 13-15 November 2014, Cluj-Napoca, Romania.

25. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek, Devrim Yolal, Mustafa Yıldız, Experimental, DFT calculation, Biological Activity and Anion Sensing Applications Studies of a New Schiff Base (E)-4-[(pyridin-3-ylimino)methyl]benzene-1,3-diol, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October- 1 November, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.

26. Neslihan Demir, Mustafa Yıldız, Nuray Yıldırım, Hüseyin Ünver, Celal Tuğrul Zeyrek, Antimicrobial Activity, DNA binding and DNA Cleavage, Quantum Chemical Studies and SensingApplications of(E)-2-[(3,5- his(trifluoromethyl)phenylimino )methyl] -4chlorophenol, IVEK 2 nd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies, November 27-29, 2015,Haliç Congress Center Istanbul Turkey.

27. Mustafa Yıldız, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek Synthesis, Characterization, Antimicrobial Activity and DNA Binding Studies of a SchiffBase, IVEK 2 nd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies, November 27-29, 2015,Haliç Congress Center Istanbul Turkey.

28. Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek, Synthesis, Theoretical, Antimicrobial Activity, DNA Binding and DNA Cleavage Studies of (E)-3-( (3,5-bis( trifluoromethyl)phenylimino) methyl)benzene-l,2-diol, IVEK 2 nd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies, November 27-29, 2015,Haliç Congress Center Istanbul Turkey.

29. Halil Gökçe, Naki Çolak, Yelda Bingöl Alpaslan, Nazmiye Marım, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Syntheses, Spectroscopic Charecterization and quantum chemical charecterizationof some schiff base compounds, Page 288, Turkish Physical 32nd International Physics Congress, September 6-9 2016, Bodrum-Turkey.

30. M.A. Yıldırım, N. Demr, M. Yıldız, H. Ünver, Syntesis, antimicrobial activity, genotoxicity, DNA binding and DNA cleavage studies of new glycine methyl ester derivative Schiff base, page 157, The 41 st FEBS Congress Molecular and Systems Biology for a Betetr Life, Spetember 03-08 2016, Kusadasi, Turkey.

31. C.T. Zeyrek, H. Ünver, Ö.T. Arpacı, B. Boyacıoğlu, A. Elmalı, Experimental, DFT, biological activity and molecular docking studies of 5-ethylsulphonyl-2-phenyl-benzoxazole, 4th International research and practice conference, Nanotechnology and Nanomaterıals Nano-2016, August 24 - 27, 2016, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

32. Hüseyin Ünver, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Molecular structure and quantum chemical calculations on a novel bidentate ligand (E)-4-[(4-ethoxyphenylimino)methyl]-2-methoxyphenol, The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016), February 9-11, 2016, Bangkok-Thailand.

33. Hüseyin Ünver, Devrim Yolal, Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Synthesis, Spectroscopic and Crystallographic Characterization of Pyridine-Irnine Compounds: DFT Calculation, Anion Sensor and BiologicalActivityStudies (PO-86), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.

34. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, A New Schiff Base Sensor Selective to Anions, Its Ni(II) and Cu(II) Complexes, Inter Actions with DNA, Quantum Chemical and Spectral Studies and Use as Anticancer Agent, (OR-7), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.

35. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, A Schiff Base Sensor Selective to Anions, Quantum Mechanical Calculation and DNA Binding Studies (PO-87), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.

36. Selami Palaz, Hüseyin Ünver, Gokay Ugur, Amirullah M.Mamedov, Ekmel Ozbay, Band Structure and Optical Properties of Kesterite Type Compounds: first principal calculations, The 4th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, October 3-7, 2016. Miskolc-Lillafüred, Hungary.

37. Celal Tuğrul Zeyrek, Özlem Temiz-Arpacı, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Ayhan Elmalı, Synthesis, characterization, molecular docking, biological activity, and DFT studies of a new benzoxazole ligand, The Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), February 2-3, 2017, Bangkok-Thailand

38. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, Anion Sensing, Biological Activities, Spectroscopic and Crystallographic Studies of 5- Methylsalicylaldehyde Schiff Base, February 24-25, 2017, The IIER International Conference, Bucharest, Romania

39. Bahadır Boyacıoğlu, Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı Theoretical Calculations, Biological Activities, Anion Sensing Applications and Crystallographic Studies of (E)-2-((3,5-Bis (Trifluoromethyl) Phenylimino) Methyl)-4,6-Dimethoxyphenol, February 24-25, 2017, The IIER International Conference, Bucharest, Romania.

40. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Bahadır Boyacıoğlu, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Celal Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı 7 Quantum Chemical and Experimental Studies, Anti-Microbial, Anti-Mutagenic, Dna Binding and Anion Sensors Properties of A Schiff Base Derived From 3,5-Bis(Triflouromethyl)Aniline With 3,5- Dichlorosalicylaldehyde, February 24-25, 2017, The IIER International Conference, Bucharest, Romania.

41. Salih Akbudak, Abdullah Candan, Fethi Soyalp, Hüseyin Ünver, Gökay Uğur, Şule Uğur, Elastic, Thermodynamic, and Phonon properties of TcNb, TcTa, and TcV: First principles study, 13th International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST), 25-26 May 2017, Lisbon Portugal.

42. Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Celal Tuğrul Zeyrek, Synthesis, Theoretical, Antimicrobial Activity, DNA Binding, DNA Cleavage andAnion Sensing Studies of (E)-4-chloro-2- ((pyridin-2-ylimino )methyl)phenol, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticalsand Pharmacies, 26-29 April 2017, Istanbul-Turkey.

43. Feyza Rabia Akkan, Neslihan Demir, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Synthesis, Characterization, Biological Activity and Interactions with DNA of Glucosamine-based Vanillin Derivative, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticalsand Pharmacies, 26-29 April 2017, Istanbul-Turkey.

44. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, C.Tuğrul Zeyrek, A. Elmalı, Synthesis, Quantum Chemical Calculations, Molecular Docking Studies and Anion Sensor Properties of Vanillin Schiff Base, 5rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017) August 23-26, 2017, Conference Hall of Y. Fedkovych National University of Chernivtsi, Chernivtsi- Ukraine.

45. Bahadır Boyacıoğlu, Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, C.Tuğrul Zeyrek, Ayhan Elmalı, DFT Calculation, Anion Sensing Application Studies and Crystal Structure of 3-Aminopyridine-Based Imine Derivative, 5rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017) August 23-26, 2017, Conference Hall of Y. Fedkovych National University of Chernivtsi, Chernivtsi- Ukraine.

46. Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Ayhan Elmalı, Synthesis And use of Novel Water-Soluble Polyethyleneimine-Based Schiff bases as an Cation Sensor, DNA Binding, DNA Cleavage And Anti-Microbial Agent, 5rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017) August 23-26, 2017, Conference Hall of Y. Fedkovych National University of Chernivtsi, Chernivtsi- Ukraine.

47. Gökhan Alpaslan, Öznur Şener, Gökhan Sevinç, Zeliha Hayvalı, Hüseyin Ünver, A Study on Spectroscopic (FT-IR and NMR) Properties and DFT Computations of N-[4-(diphenylamino)phenyl]methylene-2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12-octahydro- 1, 4, 7, 10, 13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-amine, TURMOS 2017 III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 26-29 Ağustos 2017 Bodrum-TURKEY.

48. Celal Tuğrul Zeyrek, Zeliha Hayvalı, Hüseyin Ünver and Ayhan Elmalı, Crystal Structure, Density Functional Modelling and Molecular Docking Studies of Tris[N-(2-furylmethyl)-3-methoxysalicylidenaminato]cobalt(III) , Page 61, “The ANCON 2017 / INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, 5-7 October, Ankara-TURKEY.

49. Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver and Ayhan Elmalı, Theoretical Studies on Corrosion Inhibitive Effects of Schiff Bases Containing Oxygen, Nitrogen and Sulphur Donors,cPage 222,  “The ANCON 2017 / INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, 5-7 October, Ankara-TURKEY.

50. Hüseyin Unver, Mustafa Yıldız, Nuray Yıldırım, Gökhan Alpaslan, Bahadir Boyacioglu, Ayhan Elmali, DFT calculation, biological activity, anion sensing application studies and crystal structure of (E)-4-methoxy-2-((4-methylbenzo[d]thiazol-2- ylimino)methyl)phenol, The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), February 7-9, 2018, Bangkok-Thailand.

51. Mustafa Yıldızı, Nurettin Şahiner, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Şahin Demirel, Preparation, caharacterization, biological and sensor application of copper nanoparticles(CuNPs) based on nitrogen-doped porous carbon particles (GQDs),7 th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-27 April 2018-KONYA

52. Bahadır Boyacıoğlu, Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Ayhan Elmalı, Synthesis and aplications of a colormetric sensor based on polyethyleneimine doped graphene quantum dots nanoparticles directed to cations, VI. International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO – 2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine.

53. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Ayhan Elmalı, Synthesis of nickel nanoparticles (NiNPs) using 4-aminophenol dopedgraphene quantum dots GQDs as reducing reagent and stabilizer, VI. International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO – 2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine.

54. Bahadır Boyacıoğlu, Behiye Şenel, Gülay Büyükköroğlu, Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Ayhan Elmalı, Cytotoxicity effect of graphene quantum dots-metal nanocomposite on human A549 and MCF-7 cells, VI. International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO – 2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine.

55. Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Mustafa Yıldız, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Ayhan Elmalı, Preparetion and characterization of silver nanoparticles (AgNPs) and their applications as biological agent, VI. International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO – 2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine.

56. Gönül Yapar, Mustafa Yıldız, Nurettin Şahiner, Neslihan Demir, Nuray Yıldırım, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Synthesis of 2-Aminoethylphosphonic Acid-Functionalized GrapheneQuantum Dots and Their Applications in Molecular Biology, 4th Organic Chemistry Congress, 04-07 October 2018, Side, Antalya, Turkey.

57. Gönül Yapar, Mustafa Yıldız, Nurettin Şahiner, Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Hüseyin Ünver, Bahadır Boyacıoğlu, Preparation Characterization and Biological Application of Palladium Nanoparticles (Pdnps) Based on Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots (Gqds), 4th Organic Chemistry Congress, 04-07 October 2018, Side, Antalya, Turkey.

58. Erkan Hürnalı, Yunus Kökver, Dilek Söylemez, Gökhan Manav, Ahmet Tevfik Tipi, Hüseyin Ünver, Uzaktan Eğitimde Mevcut Teknoloji Bileşenlerinin Engelli Öğrencilerin Öğrenme Kalıtlarını Artırmaya Yönelik Kullanılması, IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 18-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.

59. Yunus Kökver, Gökhan Manav, Erkan Hürnalı, Dilek Söylemez, Hüseyin Ünver, Ahmet Tevfik Tipi, Ön Lisans Seviyesindeki Uzaktan Eğitim Programlarının Etkinliğinin İncelemesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Örneği, IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 18-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.

60. Dilek Söylemez, Ahmet Tevfik Tipi, Yunus Kökver, Gökhan Manav, Erkan Hürnalı, , Hüseyin Ünver, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Ve Sayısal Derslere Karşı Tutumlarının İncelenmesinde Elmadağ Meslek Yüksekokulu Örneği, IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 18-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.

61. Mehmet Altay Unal, Bahadir Boyacioglu, Huseyin Unver, Ayhan Elmali, Molecular simulation of PcCel45A protein expressed from Aspergillus Nidulans to understand its structure, dynamics and thermostability, May 2018, Conference: 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, At Turkish Republic of Northern Cyprus.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, 1-[N-(4-fluorophenyl)]-2-hydroxy-1-naphtalidene molekülünde molekül içi hidrojen bağı ve tautomerizm, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 13 (2001) 75-82.

2. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu. 1-[N-(4-chlorophenyl)] aminomethylidene-2(1H)naphthalenone Schiff bazı molekülünün kristal yapısı, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 13 (2001), 82-87.

3. Hüseyin Ünver, Naki Çolak, N-(2-hidroksi-3,4,5,6-metoksibenzalidin)2,3-iyodoanilin moleküllerinin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 28 (2006) 51-58.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. D. Mehmet Zengin, Sefa Durmuş, Hüseyin Ünver, o-Fenilendiaminin Kobalt, Nikel, Bakır ve Çinko hazırlanmış komplekslerinin IR bölgesinde incelenmesi, Türk Fizik Derneği 17. Fizik Kongresi, 27–31 Ekim 1998, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 273, Alanya.

2. D. Mehmet Zengin, Hüseyin Ünver, n-hekzan, n-heptan, gliserin ve asetonda spin örgü durulma mekanizmasının puls NMR yöntemiyle incelenmesi, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Çukurova Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 80, Adana.

3. Hüseyin Ünver, Mustafa Uçar, Kamran Polat, D. Mehmet Zengin, 1-[N-(3-halofenil)]-2-hidroksi-1-naphtaliden türevlerinin sentezi ve keto-enol tautomerizm özelliğinin UV spektroskopisi tekniği ile incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Haziran 2000, Dicle Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 369, Diyarbakır.

4. Mustafa Uçar, Kamran Polat, Hüseyin Ünver, Necati Menek, M. Levent Aksu, Bazı naftaldimin türevlerinin katı elektrotlarda indirgenme reaksiyonlarının incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, 10–15 Haziran 2000, Dicle Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 370, Diyarbakır.

5. Hüseyin Ünver, Kamran Polat, Mustafa Uçar, D. Mehmet Zengin, 1-[N-(4-halofenil)]-2- hidroksi-1-naphtaliden türevlerinin sentezi ve keto-enol tautomerizm özelliğinin UV spektroskopisi tekniği ile incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Haziran 2000, Dicle Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 371, Diyarbakır.

6. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, T. Nuri Durlu, 1-[N-(4-chlorophenyl)]aminomethylidene-2(1H)naphthalenone Schiff bazı molekül'ünün kristal yapısı, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 2000, Fırat Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 140, Elazığ.

7. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, T. Nuri Durlu, 1-[N-(4-fluorophenyl)]-2-hydroxy-1-naphtalidene molekülünde molekül içi hidrojen bağı ve tautomerizm, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 2000, Fırat Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 141, Elazığ.

8. Hüseyin Ünver, Naki Çolak, N-(4-halofenil)-2-hidroksi-5-Cl-salisilaldimin türevlerinin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi, XVI Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 345, Konya.

9. Hüseyin Ünver, Naki Çolak, Bazı Schiff Bazlarının sentezi ve keto-enol tautomerik biçimlerinin UV-visible spektroskopisiyle incelenmesi, XVI Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 346, Konya.

10. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, D. Mehmet Zengin Süheyla Özbey, Engin Kendi, N-(3-pyridil)-2-oxo-1-naphthylidenemethylamine molekülünde hidrojen bağı ve tautomerizm, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 72, Isparta.

11. Hüseyin Ünver, Tahsin Nuri Durlu, 1-[N-(2-bromophenyl)]naphthaldimine molekülünün kristal yapısı ve konformasyon analizi, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 325, Isparta.

12. Hüseyin Ünver, D. Mehmet Zengin, Tahsin Nuri Durlu, Bis[2-[N-(2-chlorophenyl) formimidayl]-1-naphtholato]-;(6Cl)copper(II) molekülünün sentezi ve kristal yapısı, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 329, Isparta.

13. Aslı Karakaş, Hüseyin Ünver, Ayhan Elmalı, Çeşitli Alıcı-Verici Grubu içeren Schiff bazlarının çizgisel olmayan optiksel özellikleri üzerine substituent etkileri, X-ışınları Kırınımı, Spektroskopik Yöntemler ve Ab-initio Kuantum mekaniksel Hesaplamalar, 1. Ulusal Kristalografi Toplantısı, 22-24 Nisan 2004, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 11, Samsun.

14. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Başaran Dülger, Özen Özgen, Engin Kendi, Tahsin Nuri Durlu, N-(2-hidroksi-3-metoksibenzalidene)2-aminofenol ve N-(2-hidroksi-3-metoksibenzalidene)1-aminonaftalen moleküllerinin antimikrobial özellikleri, spektroskopik ve kristalografik yapı çalışmaları, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 355, Bodrum.

15. Hüseyin Ünver, Mustafa Yıldız, Başaran Dülger, Nazan Ocak, Ahmet Erdönmez, Tahsin Nuri Durlu, 2-Hidroksi Schiff bazlarının sentezi, antimikrobial özellikleri, yapılarının kristalografik ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 478, Bodrum.

16. Hüseyin Ünver, Naki Çolak, N-(4-halofenil)-2-hidroksi-5-bromosalisilaldimin türevlerinin sentesi ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi, XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 911, Kars.

17. Naki Çolak, Aliye Altındaş, Hüseyin Ünver, Y. Yıldırır, Salisilaldehit ile bazı halo-anilinlerin oluşturdukları Schiff bazlarının keto-enol tautomerik biçimlerinin UV-visible spektroskopik yöntemlerle incelenmesi, XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 912, Kars.

18. Mehmet Kabak, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, Bazı Schiff Bazı Ligandlarında Molekül İçi Hidrojen Bağlarının Çizgisel Olmayan Optiksel Özellikler Üzerine Etkisi. Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, 13 - 16 Eylül 2005, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 118, Muğla Üniversiğtesi, Muğla.

19. Aşkın Kiraz, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak, 2-hidroksi Schiff bazlarında tautomerinin spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle incelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim Kuşadası, 2005, ANP13.

20. Diğdem Erdener, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak, Başaran Dülger, Spiro ve ansa fosfazen bileşiklerinin sentezi, yapılarının ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim Kuşadası, 2005, ANP30.

21. Hüseyin Ünver, Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Second order nonlinear optical properties, of N-(3-nitrobenzylidene)-o-fluoroamine and N-(4-nitrobenzylidene)-p-fluoroamine, 2nd Turkish Crystallographic Meeting, 17-19 Mayıs, 2006, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 84, Kayseri.

22. Aslı Karakaş, Ayhan Elmalı, Hüseyin Ünver, The investigation of third-order nonlinear optical behavior of a dinuclear iron(III) complex, 2nd Turkish Crystallographic Meeting, 17–19 Mayıs, 2006, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 91, Kayseri.

23. Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Diğdem Erdener, N-[2-Okso-1-Naftalidenemetilamino] 2,3,5,6-Tetrametil-P-Fenilendiamin Bileşiğinin Non Lineer Optik Özellikleri ile Tautomerik Formlarının Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle İncelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006 Kayseri. ANP19.

24. Diğdem Erdener, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Fosfazenlerin aminoliz ve alkoliz reaksiyonları, 2,2-[2,2’-metilenbis(4-klorofenoksi)]-4,4-bis(tert-butilamino)-6,6-diklorosiklo-2λ5,4λ5,6λ5-trifosfazatrien’ in kristal yapısının incelenmesi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya. ANP 42.

25. Diğdem Erdener, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, Tiyosemikarbazit’in Schiff bazı Reaksiyonları, Oluşan Ürünlerin yapısının Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle incelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-KKTC. ANP 27.

26. Aşkın Kiraz, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, (Z)-6-[(2-Hidroksifenilamino)Metilen]-2-Metoksisiklohekza-2,4-Dienon’un yapısının Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle incelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-KKTC. OKP 16.

27. Aşkın Kiraz, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, 2-[(1h-İndol-3-Yl)Metilen]Hidrazinekarbotiyoamid’in Çözeltideki ve Katı Haldeki Yapılarının İncelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-KKTC. OKP 17.

28. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Nazan Ocak İskeleli, 2-[(Benzol[D]tiyazol-2-ylamino)Metil]fenol Sentezi, Yapısının Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle incelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-KKTC, OKP 92.

29. Diğdem Erdener, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, 4-(2-Hidroksi-3-Metoksibenzideneamino)-N-(5-Metilizoksazol-3-il)Benzensülfonamid-in Yapısının Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle incelenmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran–2 Temmuz 2010, ZonGüldak, İP-70.

30. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Dikloro-bis[(Z)-6-((klorobenzilamino) metilen)-2-metoksi hekza-2,4-dienon]mangan(II) kompleksinin Sentezi ve Kristal, Yapısının incelenmesi, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19–22 Mayıs 2011, Çanakkale P153.

31. Hava Özay, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, Mono Fenoksiformil fosfazen sentezi, Yapısının Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle incelenmesi, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19–22 Mayıs 2011, Çanakkale P154.

32. Celal Tuğrul Zeyrek, Serhan Pektaş, Selen Bilge Koçak, Hüseyin Ünver, Ömer Çelik, Kısmen ve Tamamen Piperidin Sübstitüe Spiro-Fosfazen Türevlerinin Deneysel ve Kuramsal Spektroskopik Analizi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, sayfa: 254, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale

33. Nuray Yıldırım, Neslihan Demir, Mustafa Yıldız, Hüseyin Ünver, 2 (E)-2[(3,5-Bis(Triflorometil)Fenilimino)Metil]-4-Klorofenol’ün Antimikrobiyal, Kolorometrik Sensor ve DNA’ya Bağlanma Özellikleri, 27. Ulusal Kimya Kongresi, sayfa 226, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale.

34. Celal Tuğrul Zeyrek, Bahadır Boyacıoğlu, Hüseyin Ünver, Yapısında klor içeren bazı Schiff bazlarının çelik için korozyon inhibisyon etkilerinin kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi, Yoğun Madde Fiziği–Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 25 Aralık 2015, ANKARA.