PROF.DR. ÜLKER ÖKTEM    
Adı : ÜLKER
Soyadı : ÖKTEM
E-posta : uoktem@ankara.edu.tr, ulkeroktem3@hotmail.com
Tel : 310 32 80 / 1239
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ