PROF.DR. SERKAN URANBEY    
Adı : SERKAN
Soyadı : URANBEY
E-posta : uranbey@ankara.edu.tr
Tel : 5961279
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarla Bitkileri
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM DURUMU

 

Lisans (1989-1993)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  Ankara

Yüksek Lisans Öncesi 1 Yıl İngilizce Hazırlık Okulu (1993-1994)

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans (1994-1997)

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla BitkileriABD

Doktora (1997-2002)

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla BitkileriABD

 

YURT DIŞI EĞITIM

 

1999-1999

 

A.B.D Illinois Üniversitesi, Bitki Biyolojisi Bölümü Urbana, Amerika Birleşik Devletleri

10 Haziran-10 Ekim 2004

(ESF (European Science Foundation Bursu)

UK Wales Aberystwyth Universitesi Biyolojik Bilimler Bölümü İngiltere

25 Kasım- 26 Aralık 2007

(Yurt Dışı Eğitim Bursu)

Max Planck Enstitısü Moleküler Genetik Böl.  Berlin Almanya

 

 

Görev Aldığı Projeler

Proje Kodu ve

Yürütüldüğü Dönem

 

Projenin Adı

Proje Yöneticisi ve

Yürütücüleri

Destekleyen

Kuruluş

1998-1999

Mısırda In Vitro Somatik

Embriyogenezis Üzerinde Araştırmalar

Emeklier, Y., Özcan, S., Uranbey S., Avcı-Birsen, M., Mirici, , S.

Ankara Üniv. Araştırma fonu

TARP-1842

1998-2002

Bazı Önemli Yağ Bitkilerinde Adventik Sürgün Rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens   Aracılığıyla Gen Aktarımı

Kolsarıcı, Ö., Özcan,  S., Uranbey, S.,  Başalma, D., Mirici, S.

TÜBİTAK

BAP

2002-2004

Muscari Muscarimi’in In Vitro Şartlarda Hızlı Çoğaltımı ve Kültüre Alınması

Arslan, N., Saruhan, E., Uranbey, S., Parmaksız, İ., Özcan, S.

Ank.Üniv.

Biyoteknoloji Enst.

2002-2004

Türkiye’de yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinde bazı nemotodlara dayanıklılık genlerinin belirlenmesi

Nicol J, (Direktör), Akar, T., Çalışkan, M., Uranbey, S.,

CIMMYT

107 0 672

 

2007-2010

Genus endemik ve tehlike altındaki Boya çiçeğinin kültüre alınması, in vitro hızlı çoğaltımı ile morfolojik ve moleküler karekterizasyonu

 

Gümüşçü A, Uranbey S

TÜBİTAK

107 O 792

 

 

 

 

 

Ekmeklik Buğdayda Yüksek Frekansta Katlanmış Haploid Bitki Eldesi Üzerine Doku Kültürü Uygulamalarının OptimizasyonuYAYINLARI


Eldem, V.  Akcay, UC Ozhuner, E,  Bakir, Y.  Uranbey, S. Unver, T.  2012. Genome-Wide Identification of miRNAs Responsive to Drought in Peach (Prunus persica) by High-Throughput Deep Sequencing. Plos One, 7 (12) DOI: 10.1371/journal.pone.0050298.

 

 

Akdogan, G.,Tufekci, ED., Uranbey, S. Unver, T. 2016. miRNA-based drought regulation in wheat. Functional& Integrative Genomics. 16 (3) 221-233.

 

Akar T, Çalışkan M, Nicol J, Uranbey S, Sahin E, Yazar S,  William M, Braun H. Molecular Characterisation of Cereal Cyst Nematode Resistance Diagnostic Markers Cre1 and Cre3 in Some Winter Wheat Germplasm  and Their Potential Use Against  Heterodera filipjevi. Field Crops Research, 114: 320-323 (2009).

 

Uranbey, S., Sevimay, C.S., Kaya, M.D., İpek, A., Sancak, C., Başalma, D., Er, C., Özcan, S. Influence of Different Co-cultivation Temperatures, Periods and Media on Agrobacterium tumefaciens-mediated Gene Transfer. Biologia Plantarum 49 (1) 53-57 (2005).

 

M. Çalişkan, Uranbey, S, J. Nicol T. Akar, H. Elekçioğlu, G. Kaya Indirect Selection of Cre1 Gene in Winter Wheat Populations. Arch. Biol. Sci. 63(1) (2011). (SCI-Expanded)

Uranbey, S., Sevimay, C.S., Kaya, M.D., İpek, A., Sancak, C., Başalma, D., Er, C., Özcan, S. Influence of Different Co-cultivation Temperatures, Periods and Media on Agrobacterium tumefaciens-mediated Gene Transfer. Biologia Plantarum 49 (1) 53-57 (2005).

 

Uranbey, S., Başalma, D., Sancak, C., Er, C., Özcan, S. Agrobacterium- mediated transformation in potato using different explants and co-cultivation media and histochemical detection of  pathogenesis related promoters. Biologia (Cellular and Molecular Biology) 60 (6) 685-690. (2005). (SCI-Expanded)

 

Uranbey S. Stimulatıng effects of different basal media and cytokinine types on regeneratıon of endemic and endangered Muscarı aucheri. Arch. Biol. Sci.,  62 (3), 663-669 ( 2010). SCI-Expanded)

                                                                                                       

Uranbey, S. Thidiazuron Induced Adventitious Shoot Regeneration in Henbane (Hyoscyamus niger L.). Biologia Plantarum 49 (3) 427-430. 2005. (SCI-Expanded)

 

Uranbey, S., Er, C., Başalma, D. Correlations Among Stolon Length, Stolon Number, Plant Height and Tuber Yield in Potato. Turkish Journal of Field Crops, Volume : 3, Number : 2: 37-39 (1998).  (Turkish Journal of Field Crops is indexed and abstracted in: Science Citiation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, CABI Abstracts: Crops Physiology Abstr., Field Crops Abstr., Grasslands and Forage Abstr., Plant Breeding Abstr., Seed Abstr) (2009 yılından beri SCI-Expanded)

Uranbey, S., Sevimay, C.S. In vitro Root Induction in White Clover (Trifolium repens L.) Turkish Journal of Field Crops, Volume : 9 Number : 1 : 16-21. (2004). (Turkish Journal of Field Crops is indexed and abstracted in: Science Citiation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, CABI Abstracts: Crops Physiology Abstr., Field Crops Abstr., Grasslands and Forage Abstr., Plant Breeding Abstr., Seed Abstr.

Çalışkan M, Uranbey S.

 

 

 

 


TÜBİTAK