DOÇ.DR. YÜKSEL ÜRÜN    
Adı : YÜKSEL
Soyadı : ÜRÜN
E-posta : yuksel.urun@ankara.edu.tr, dr.yukselurun@gmail.com
Tel : (+90312) 595-7321
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı