DOÇ.DR. YÜKSEL ÜRÜN    
Adı : YÜKSEL
Soyadı : ÜRÜN
E-posta : yuksel.urun@ankara.edu.tr, dr.yukselurun@gmail.com
Tel : (+90312) 595-7321
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Tıbbi Onkoloji

Ankara Üniversitesi

2012

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002-2007

Tabip Teğmen

Gölcük Asker Hastanesi

2007-2008

Uzm.Dr. (İç Hastalıkları)

Kağızman Devlet Hastanesi-KARS

2009-2009

Uzm. Dr. Yan Dal Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

2009-2012

Araştırma Fellowu

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dana Farber Kanser Enstitüsü

2012-2013

Uzm. Dr. (İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji)

Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi

2013-2014

Doç. Dr. (İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji)

Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi

2014-2015

Doç. Dr. (İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

2015-devam ediyor


İlgi Alanları

 

1.    Genitoüriner Kanserlerin Biyolojisi ve Tedavisi

a.    Böbrek Kanseri

b.    Prostat Kanseri

c.     Mesane Kanseri

d.    Testis Kanseri

e.    Adrenal (böbrek üstü bezi) kanserler

2.    Tedavi yanıtı ve toksisitesiyle ilişkili biyobelirteçler

3.    Kanser epidemiyolojisi ve korunma