PROF.DR. AYSEL USLU    
Adı : AYSEL
Soyadı : USLU
E-posta :
Tel : +312 5961699
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


1. Kişisel Bilgiler

 

 Adı Soyadı:

Aysel USLU

E-Posta:

uslu@agri.ankara.edu.tr

Ünvan:

Prof. Dr.

Birimi:

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bölümü:

Peyzaj Mimarlığı

Yabancı dil:

İngilizce

 

 

2. Eğitim Bilgileri:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Ankara Üniversitesi                Ziraat Fakültesi                      Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi                Fen Bilimleri Enstitüsü                  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

1990

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Ankara Üniversitesi                    Fen Bilimleri Enstitüsü           Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

1997

Post-graduate diploma

 Urban Environmental Planning And Management

IHS (International Institute For Housing And Urban Development Studies) Holland

1999

Post-graduate a visiting student

The College of Architecture and Planning

University of Colorado at Denver (USA)

December 10- January 15  2000

Post-graduate diploma

Inner City Development And Housing in Transition Economies

Erasmus University And IHS (International Institute For Housing And Urban Development Studies) Holland

2002

 

3. Akademik Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1988-1997

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1997-2000

Yar.Doç.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2000- 2012

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012-halen devam ediyor

 

 4. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ankara Kenti gecekondu yerleşim Bölgelerinde Açık-Yeşil alan ilişkileri, Bu Yönden karşılaşılan Sorunlar ve Keçiören Örneği

 Tez danışmanı: Prof.Dr. Nizamettin Koç

5. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tarihi Süreç İçerisinde Anadolu Mezarlıkları ve Çağdaş Bir yaklaşımla Ankara kenti İçin Örnek Bir Mezarlık Planlaması Üzerinde Bir Araştırma

Tez danışmanı: Prof.Dr. Nizamettin Koç

6. Verdiği Lisans Dersleri:

·         Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi

·         Kültür, Sanat ve Peyzaj

·         Planlama Stüdyosu-1

·         Planlama Stüdyosu-2

·         Engelliler için Peyzaj Tasarımı

7. Verdiği Lisansüstü Dersleri:

·         Kentsel Çevre Yenileme

·         Alternatif Yeşil Alanlar

·         Herkes İçin Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

8. İdari Görevler :

 Ankara Üniversitesi Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı

Üniversite-Fakülte Bünyesindeki Komisyonlarda Aldığı Görevler:

  • Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Çalışması (EPGÇ) Fakülte Koordinatör Yardımcısı (2010- devam ediyor)
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezuniyet Tezi koordinasyon Kurulu Bölüm Temsilcisi (2009- devam ediyor)
  • 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalına lisansüstü öğrenci alımında jüri üyesi
  • 01.01.2011-31.12.2011 Ziraat Fakültesi Sayım Komisyonu Yedek Üyeliği

 

9.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

10. ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Uslu, A., Kiper, T. 2006. “Effects of Tourism on Cultural Heritage: Awarness of Local People In Beypazarı, Ankara”. An International Journal Of All Subject of Agriculture,

Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, Volume:3, Number:3, Year: 2006,pp.305-314 ISNN: 1302- 7050, (Indexing and Abstracting: CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS, TÜBİTAK/ULAKBİM).

A2. Uslu, A., Yetim, L. 2006. “An Example of  The   Efforts Which Create The Contemporary Urban Environment : The Urban Renewal Project of Portakal Çiçeği Valley

/Ankara. “ An International Journal Of All Subject of Agricultur, Journal Of Tekirdag

Agricultural Faculty, Volume:3, Number:2, Year: 2006, pp.169-178,ISNN: 1302- 7050, (Indexing and Abstracting: CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS, TÜBİTAK/ULAKBİM).

A3. Uslu, A., Kiper, T., Barış, M.E. 2009. “ Public Health- Urban Landscaping Relations and User’s Perception”. Biotechnological and Biotechnological  Equipment pp.1399-1408, 23/3/2009,Diagnosis Press, BULGARIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED).

A4. Barıs, M.E, Uslu, A. 2009.” Cut Flower Production and Marketing in Turkey”. African Journal of Agricultural Research.Vol.4(9),pp.765-771, September 2009 Special Review.ISSN 1991-637x 2009,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A5. Barış, M.E., Uçkaç, L., Uslu, A., 2009. “ Exploring Public Perception of Urban Identity:The Case of Ankara, Turkey.” African Journal of Agricultural Research.Vol.4(8),pp.724-735, August 2009.ISSN 1991-637x 2009,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A6. Barıs, M.E., Uslu, A. 2009.” Accessibility For the Disabled People To The Built Environment In Ankara, Turkey””. African Journal of Agricultural Research.Vol.4(9),pp.801-814, September 2009.ISSN 1991-637x 2009,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A7. Uslu, A., Barış, E., Erdoğan, E. 2009. “ Ecological Concerns Over Cemeteries”. African Journal of Agricultural Research.Vol.4(13),pp.1505-1511,December 2009 Special Review.ISSN 1991-637x 2009,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A8. Uslu, A., 2010.” An Ecological Approach For he Evaluation Of An Abandoned Cemetery as A Green Area: The Case of Ankara/Karakusunlar Cemetery”. African Journal of Agricultural Research.Vol.5(10),pp.1043-1054, 18 May 2010.ISSN 1991-637x 2010,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A9. Açıksöz, S., Uslu A., 2010.”An Action Plan For Promoting Physical Activity In Women And Sensitive to Social Gender Equity: Case of Bartın/Turkey”. African Journal of Agricultural Research.Vol.5(1),pp.034-044 4 January 2010.ISSN 1991-637x 2010,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A10. Uslu A., Erdoğan E., Dilaver Z., 2010.” Cultural Landscapes and Troy:An Old Anatolian Settlement”. Agriculture and Biology Journal Of North America.” Volume1, Issue3, May 2010. pp.395-401, ISSNPrint: 2151-7517.CANADA

A11. Uslu, A. Gökçe, Ş., 2010.”Social Interaction in Urban Transformation Areas and the Characteristics of Urban outdoor Spaces: A Case Study From Turkey. African Journal of Agricultural Research.Vol.5(20),pp.2801-2810 18 October 2010.ISSN 1991-637x 2010,Academic Journals.NIGERIA (Indexing and Abstracting: SCI.EXPANDED ).

A12. Uslu, A., Shakouri, N., 2014. Opportunity for the Independent Movement of Disabled / Elderly People in Urban Landscape and the Universal Design Concept

”Kentsel Peyzajda Engelli/Yaşlı Birey İçin Bağımsız Hareket Olanağı ve Evrensel Tasarım Kavramı “.  Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2014, 14 (1) 7-14 Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Uslu, A., 2003. “ Green As A Tool For Urban Renewal” Urban Regeneration And Urban Design.  International 14th Urban Design And Implementations Syposium. 28-29-30 May 2003, Mimar Sinan University Faculty of Architecture Department Of City And Regional Planning. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları pp.369-379, ISBN: 975-7634-58-1, CD kayıt Aralık 2003. MSGSÜ Matbaası, İSTANBUL

B2.  Uslu, A., 2004. “ Urban Design Agenda In Europe And Turkey: An Analysis From The  Landscape  Architecture’s Point Of View”. Urban Design  In Change. International Urban Design And Implementations Symposium. 26-28 Mayıs İstanbul.3 Rd International Urban Design Congress. Mimar Sinan Fine Art University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning.pp.58-70, ISBN 975- 6264-02-0, MGSÜ  Matbaası, İSTANBUL

B3. Uslu, A., Kiper, T. 2006.” Sağlıklı- Kent-Birey- Toplum İçin Kentsel Mekan Kurgulaması ve Kentsel Mekana İlişkin Kullanıcı Beklentileri”.Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/07 Haziran 2006- Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı. CMS Project Sempozyum Ofset. p.304-305, Kongre Yönetim Sistemleri Uluslar arası Organizasyon Yayıncılık Ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.ISBN 975- 6149-23-X. BURSA

B4. Uslu, A., Hasgüler, A., 2006.“ Ölüler Kentinden Sağlıklı Kentlere Dönüşümü Sağlayacak Peyzaj tasarımı Üzerine Düşünceler”. Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/07 Haziran 2006- Bursa. Bildiri Özetleri  Kitabı. CMS    Project Sempozyum Ofset.p.306-307 Kongre Yönetim Sistemleri Uluslar arası Organizasyon Yayıncılık Ve bilişim Hizmetleri Ltd. Şti ISBN 975- 6149-23-X. BURSA

B5. Uslu, A., Gökçe Ş. 2007.“ Kentsel Dönüşüm Alanlarında Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ve Sosyal Etkileşim”. Kent Ve Sağlık Sempozyumu 7-8 Haziran 2007, Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı- Abstract Book.pp.100-101 Healthy Urban Planning, City And Urban Health Symposium With International Participation. ISBN 978-97501- 956-1-7 BURSA

B6. Açıksöz, S. Uslu, A., 2007.“ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bir Eylem Planı Örneği: Bartın“. Kent ve Sağlık Sempozyumu 7-8 Haziran 2007, Bursa. Bildiri Özetleri kitabı- Abstrac Book.pp.107-108,Healthy Urban Planning, City and Urban Health Symposium with International Participation. ISBN 978-975-01-956-1-7 BURSA

B7.Uslu A., 2009.“ Environmentally Friendly (Eco-Cemetery) Cemetery Planning Approaches And Cemetery Samples Of World Cities” 5th International Advanced Technologies Symposium. pp.142, IATS 09 May 13-15 2009,.p.142, ISBN 978-605-60681-0-2 KARABÜK (Poster bildiri).

B8. Uslu A., 2009. “Sustainable Gren Cities Ideas, Examples and Lessons For Turkey” International Building and Life Congress pp.407-415, UCTEA Chamber of Architects Bursa Section, Sürdürülebilir Yeşil Kent Fikirleri, Örnekleri ve Türkiye İçin Dersler”. 21. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi”. pp 49-58, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, ISBN/978-9944-89-688-7, Cihan matbaacılık Sanayi, BURSA

B9. Shakouri, N., Uslu A., 2012. “The Evaluation of Urban Historic Sites Rehabilitation Project for Tourism Destination: Case Study of Hamamonu/Ankara “.First International Conference on Architecture and Urban Design. Epoka University, Tirana-Albania, April19-21 , 2012. Arnavutluk/ Albania.

B10. Atik, M., Ortaçeşme, V., Yılmaz, T., Uslu, A., Ghekiere,  P.,  Gossens , S., Yılmaz, O., (2012). “ How International Teaching Adds to Intercultural Learning in Landscape Planning and Design: Experiences from the Culture Scape Project”. The Power of Landscape. Edited by Dymitryszyn I., Kaczynska ,M., Maksymiuk G., ECLAS , European Council of Landscape Architecture Schools. Peer Reviewed Proceedings of ECLAS 2012 Confrence at Warshow University of Life Sciences- SGGW PP:420-423. Poland.

C. Yazılan uluslar arası/ulusal  kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Yazgan, M.E., Haleplioğlu, N., Odabaş, A., 1992. “ İç Anadolu Koşullarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Dikim Zamanlarının Çiçeklenme Süresi ve Çiçek kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1244, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:684, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hakla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, ANKARA (Kitap)

C2. Arslan, M., Perçin H., Barış, E., Odabaş(Uslu) A., 1996. “İç Anadolu Bölgesi İklim Koşullarına Uygun Yeni Bazı Herdemyeşil Bitki Çeşitlerinin Saptanması üzerine Bir Araştırma.” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1470, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler :810, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hakla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, ANKARA (Kitap)

C3. Yazgan, M.E., Uslu, A., Tanrıvermiş E., 2003. “İç Mekanda Bitkisel  Tasarım” Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği Yayını, YALOVA (Kitap)

C4. Yazgan, M.E., Uslu, A.,Özyavuz, M.2009. “İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1575, Ders Kitabı: 527,Ankara Üniversitesi Basımevi, ANKARA (Kitap)

C5. Uslu, A., Erdoğan E., 2003.“ Kazdağı Milli parkının Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi”. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2003,s.67-77, ISSSN1303- 9334, Dönmez Ofset ANKARA (Kitap Bölümü)

C6. Uslu, A., Cengiz T., Kiper, T., 2004.“ Türkiye’de ve Avrupa’da Kırsal Peyzaj Planlama Çalışmaları;Avrupa Birliği Politikaları”, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2004,s.125-143, ISBN975-97075-8-6, Dönmez Ofset  ANKARA(Kitap Bölümü)

C7. Uslu, A., Kiper, T., 2005.” Kültür Turizminin  Yerel Kimlik ve Peyzaj Değerlerine Etkisi”. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2004,s.23-40, ISBN975-97075-8-6, Dönmez Ofset , ANKARA(Kitap Bölümü)

C8. Uslu, A. 2007. “Kent  Ekolojisi”(Editör;Sabri Gökmen) Genel Ekoloji Kitabı, Nobel Yayın No: 1160, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi yayın No: 1, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37, 1. Basım, s.353-398, Nisan 2007. ISBN 978- 9944-77-170-2, ANKARA(Kitap Bölümü)

C9. Uslu, A. 2011.” Çevre Nedir?” (Editör; Murat Ertuğrul Yazgan) Peyzaj Çevre ve Tarım. Anadolu Üniversitesi Yayınları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2282, Açıköğretim Fakültesi Yayını: 1279, s.1-24, Anadolu Üniversitesi Basımevi, ESKİŞEHİR.

C10. Erdoğan,E., Uslu, A. 2011.” Sürdürülebilir Peyzaj Düzenleme” (Editör; Murat Ertuğrul Yazgan) Peyzaj Çevre ve Tarım. Anadolu Üniversitesi Yayınları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2282, Açıköğretim Fakültesi Yayını: 1279, s.1o8-136, Anadolu Üniversitesi Basımevi, ESKİŞEHİR.

        C11. Environmental Sciences » "Advances in Landscape Architecture", book edited by Murat Özyavuz , ISBN 978-953-51-1167-2, Published: July 1, 2013 under CC BY 3.0 license Chapter 17:  Urban Landscape Design and Biodiversity: By Aysel Uslu and Nasim Shakouri

C12. Uslu, A., Yazgan M., Özyavuz , M. 2013. “İç Mekan Bitkileri ve tasarımı (2.baskı)

       C13.  Atik, M., Ortaçeşme, V., Yılmaz, T., Ghekiere, P., Goossens, S., Scherzer, C., Fischer W., Yılmaz, O., Uslu, A., 2015. Design For Sustainable landscapes in An Intercultural Environment: A Joint Project in Adrasan, Antalya, Turkey.   (İngilizce kitap bölümü)Turkey at the Beginning of the 21 st Century: New Perspectives. (ed: Recep Efe, Ayışığı M, vd.)ISBN 9789540740010  pp- 297-310 St.Kliment Ohridski University Press Sofia.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yazgan, M., Odabaş,A., 1992.”İç Mekan Bitkilerinde Su ve Sulamanın Önemi”. Bahçe ve Sera ,Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi, ,1992/5 Mart Sayısı,Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş.,İSTANBUL

D2. Odabaş, A. 1992.”Mezarlıklarda Peyzaj Planlaması”. Peyzaj Mimarlığı Dergisi,Yıl:22, Sayı:32,  1992/2 Sayı.ANKARA

D3. Akpınar, N., Odabaş,A.1993.”Karayollarında Peyzaj Planlama Çalışmalarında Bitkilendirme                 İlkeleri”. Karayolları Vakfı Dergisi, Sayı 56, Mayıs-1993,KGM Matbaası   ANKARA

D4. Odabaş, A., Akpınar, N., 1993.”Karayollarında Peyzaj Planlamasının Önemi”. Karayolları Vakfı Dergisi,Sayı 56, Mayıs-1993,KGM Matbaası,ANKARA

D5. Uslu, A., Shakouri, N., (2012). ” Kentsel Peyzajda Yeşil Altyapı ve Biyolojik Çeşitliliği Destekleyecek Olanaklar”. Türk bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt:6, Sayı:1 6 (1): 46-50 2o13. ISSN: 1308-0040, E-ISSN, www.nobel.gen.tr. Öncü Basımevi, Ankara.(Ulusal hakemli dergi).

D6. Uslu, A., Shakouri, N., (2012). “Zihinsel Ve Fiziksel Engelliler İçin Hortikültürel Terapi”. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Cilt:12, No:1, Mayıs 2012,s: 134-143.Kastamonu University, Journal Of Forestry Faculty. Vol:12, Issue:1, ISSSN:1303-2399, E- ISSN 1309-4181, Indexed and Abstracted in EBSCO, CAB ABSTRACTS, FAO AGRİS, EUROFOREST, TUBİTAK-ULAKBIM (Life Sciences Database)

D7. Uslu, A., Shakouri, N., (2012). “ Engelli Çocuklara Dost Oyun Alanı ve Dış mekan Tasarımı”.Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt :28, Sayı:5, Eylül 2012.

(Erciyes University  Journal Of  Science And Technology) ISSN 1012- 23 54

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Başal, M., Erdoğan, E., Odabaş, A., 1991.” Ülkemizde Peyzaj Mimarlığının Dünü-Bugünü. A.Ü.Z.F.Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Bilgisayar Desteği Olmadan  Gerçekleştirilen Projeler”. Bilgisayar Destekli Çevre Tasarımı ve Uzaktan Algılama Semineri, S.5-15,17 Mayıs 1991, ANKARA

E2. Odabaş , A., Kurum ,E. 1991.”Ankara Kenti Gecekondu Alanlarının Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemine Etkileri” Peyzaj Mimarlığı Dergisi,1991/2 Sayısı,2000’li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarisi Derneği Sempozyum Bildirileri Ortak Yayını 29/31, Tisamat  Basım Sanayi, ANKARA

E3. Kurum E., Odabaş , A. 1991.”Ankara Kenti İçin Bir Rekreasyon Potansiyeli; Beynam  Ormanı”. Peyzaj Mimarlığı Dergisi,1991/2 Sayısı,2000’li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır? Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Mimarisi Derneği Sempozyum Bildirileri Ortak Yayını 9/31, Tisamat Basım Sanayi ANKARA

E4. Odabaş , A., Açıksöz ,S., Ataturay, R.1994.”Kentsel  Planlama  Kapsamında Mezarlıklar”. Karadeniz Teknik  Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı  4.Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi Bildiriler,s.231-234,16-17 Haziran 1994              KTÜ. Basımevi, TRABZON

E5.  Açıksöz , S., Ataturay, R., Odabaş , A., 1994.”Yeni Konut Alanlari İçin  Yer Seçimi Ve   Planlaması”.Karadeniz Teknik  Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı 4.Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi Bildiriler,s.144-149,16-17 Haziran 1994 KTÜ. Basımevi ,TRABZON

E6. Odabaş , A., Güven ,Z., Açıksöz ,S. 1994. “Futbol  Sahalarında Çim Kullanımı ve Ankara Örneği”. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu, II ve  III, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Eğitim, Araştırma ve Geliştirme  Vakfı Yayınları,No: 2, ss.134-139, ANKARA

E7. Oğuz ,D., Odabaş , A. 1996. “Kentsel Yeşil Alan Etkinliği”. Çevre Planlama Ve Tasarım Haftası 1996 Etkinlikleri Sempozyum; Çevre Planlama Ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım  26-28 Kasım 1996, s.270-277,A.Ü.Z.F.Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yayını, ANKARA

E8. Odabaş ,A., Oğuz , D., Tanrıvermiş , E., Ekşioğlu ,T. 1996.”Geçmişten Günümüze Kızılay Meydanı”. Çevre Planlama ve Tasarımı Haftası 1996 Etkinlikleri Sempozyum Çevre Planlama Ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım. S.326-329, 26-28 Kasım 1996, A.Ü.Z.F.Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yayını, ANKARA

E9. Uslu, A., Güneş, G. 2000.“ Yaşanabilir Kentsel Çevreler İçin Kapasite Geliştirmenin Önemi”, Peyzaj Mimarlığı  Kongresi, 19-21 Ekim 2000, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası Yayını s.265-272, ANKARA

E10.Uslu,A., 2000. “Felaket Yönetiminde Peyzaj Mimarlığı” 9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge

Planlama  Kongresi Bildiriler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı,  Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi,5-6 Ekim 2000,s.469-482, KTÜ Basımevi, TRABZON

E11. Uslu, A., Dokumacı,T.,Cengiz, T. 2001.“ Doğal Alanların Kent Ekolojisine Katkıları”. Ekoloji ve Çevre Kongresi, s.465-474, Biyologlar Derneği, İZMİR

E12.Uslu, A., 2002.“ İthal Süs Bitkileri ile Ekonomik/ Ekolojik Park Tasarımı Gerçekleşebilir mi?” II. Ulusal Süs Bitkileri  Kongresi Bildiri Kitabı, s.191-200, 22-24 Ekim 2002,Narenciye ve  Seracılık Araştırma Enstitüsü, ANTALYA

E13.Yazgan, M.E., Erdoğan, E., Uslu A., 2002. “İç Mimaride Bitkisel Tasarım ve Bitkilere İlişkin Fizyolojik Sorunlar”, II. Ulusal Süs Bitkileri  Kongresi Özetler, s.67, 22-24 Ekim 2002,Narenciye ve  Seracılık Araştırma Enstitüsü, ANTALYA (poster bildiri)

E14. Uslu, A., Cengiz, T., Kiper, D., 2004.” Avrupa’da ve Türkiye’de Yapılan Kırsal Planlama  Çalışmalarında Peyzaj Mimarlığı’nın Yeri”. 25- 27 Kasım 2004 Peyzaj Mimarlığı 2.Kongresi, Ülkemizde Peyzaj Mimarlığında 1954- 2004 Yıl. Peyzaj Mimarları Odası Yayını,ss. 83-95, Liman tanıtım, İSTANBUL

E15. Uslu, A., 2005.” Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi ve Sosyal Etkileşimin Sağlanması İçin Dış Mekan  Tasarımının Rolü”. 16-19 Kasım 2005, 3. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,s.240-257, Okullar Yayınevi, ISBN: 975- 00591-07 İZMİR

E16. Uslu, A., Kiper, T. 2005. “ Ekoturizm Faliyetleri İçerisinde Doğa Sporlarının Yeri”. 26-27 Kasım 2005, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu,s.43, Özet Kitabı, Onay Ajans, ANKARA

E17. Uslu, A. 2008.” Kentsel Tasarımda Engelli Dostu Belediye Yaklaşımı”. 27 mayıs 2008 Engelli Dostu Belediye Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Keçiören Belediyesi İşbirliğiyle, s.58-77, Sempozyum Bildiriler Kitabı. Keçiören Belediyesi Yayını, ANKARA (Çağrılı bildiri)

E18. Uslu, A. , Shakaouri, N.  2012. ” Kentsel Peyzajda Yeşil Altyapı ve Biyolojik Çeşitliliği Destekleyecek Olanaklar. “.Ekoloji 2012 Sempozyumu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.03-03 Mayıs 2012. Kilis. Sempozyum Bildiri Özetleri.S. 153. Kaju Dijital Baskı.Kilis

E19. Uslu, A. , Shakaouri , N. 2015. ” Kentsel Peyzajda Biyoçeşitliliğin Korunması ve Toplum Farkındalığı”. 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi. 15-17 Ekim 2015 Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları Bildiriler Kitabı.s-251-257 Isbn: 978-605-136-243-4 Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara.

E 20. Uslu, A. , Körmeçli, P.Ş., 2015. ” Yerel Peyzajların Korunması ve Geliştirilmesi İçin Çocuklarda Farkındalık”. 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi. 15-17 Ekim 2015 Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları Bildiriler Kitabı.s-228-237 Isbn: 978-605-136-243-4 Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara.

F. Diğer yayınlar :

F1. Koç, N., Odabaş, A., 1990.” Kırsal Peyzajda Önemli Bazı Sorunlar”. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Müdürlüğü Kurs Bildirisi”. ANKARA

F2.Odabaş A., 1992.“ Ankara Kenti Mezarlıklarının Yeşil Alan Açısından İrdelenmesi”.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Basılmamış) Seminer Notları, ANKARA

F3.Odabaş A., 1992.“ Tarihi Süreç İçerisinde Mezar-Mezarlık Kavramları ve Mezarlık Planlama Prensipleri”.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Basılmamış) Seminer Notları, ANKARA

F4. Odabaş, A., Yazgan M.E.,1998.”Tabiat Parkları ve Ormanlarımız”. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi  Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 21-23 Ekim 1998, İSTANBUL (Basılmamış bildiri)

F5. Odabaş, A.,  Yazgan, M.E., Fener N.,  1998. “Rekreatif ve Sportif  Aktivitelerin Abant  Yaylalarında Yarattığı Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Alınması  Gerekli Önlemler”. 7-8 Mayıs 1998, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi , Sosyo Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu  Orman ve Yaylaları Sempozyumu, BOLU (Basılmamış bildiri)

F6. Odabaş , A. 1998. “Kentsel  Tasarım  Perspektifinde  Peyzaj  Erişilebilirliği Kavramı”. Mimar Sinan Üniversitesi ,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 21-22 Mayıs1998, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar  Sempozyumu, İSTANBUL

F7. Özdil T., Odabaş ,A. 1998. “Yaya  Bölgeleri : Doğal  ve Kültürel  Verilerle Mekan  Organizasyonu”. Mimar Sinan Üniversitesi ,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 21-22 Mayıs 1998,  9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İSTANBUL

F8. Odabaş , A. 1998. ” Kentsel  Tasarımda Yerel Yönetimler ve Kamuoyu”. Mimar Sinan Üniversitesi ,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 21-22 Mayıs1998, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar  Sempozyumu, İSTANBUL

F9. Odabaş Uslu, A., vd., 1999.”T.C. İstanbul İli Özel İdare Müdürlüğüne Ait  Büyükdere Fidanlığının Fizibilite Raporu, Aşama I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ANKARA

F10. Odabaş Uslu, A.,vd., 1999.”T.C. İstanbul İli Özel İdare Müdürlüğüne Ait  Büyükdere Fidanlığının Fizibilite Raporu, Aşama II”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ,ANKARA

F11. Odabaş Uslu, A., 1999, Greening Strategies In The Squatter  Areas In The  City of

Ankara, Rapor Code: 2797, Institute for Housing And Urban Development Studies, Urban  Management and Planning Workshop, Rotterdam, HOLLANDA

F12. Uslu, A., 2000. “ Natural Disasters and Turkey Experiences”, Landscape for The Future, The Future of Landscape Architecture Education. ECLAS Eruopean Conference of LA Schools.21- 24 September 2000 DUBROVNİK (poster bildiri)

F13. Uslu,A., Köylü, P., Cengiz,T., 2000. “ Different Landscapes ,Different Urban  Spaces”. Parag 2000. Nature Megapolis, 27 August- 1 September 2000. Prag, HUNGARY( poster bildiri)

F14. Uslu, A., 2002. “ Recreating of Historic City Image; Ulus Case”. International Workshop Paper, Housing and Inner City Revitalization for Transitional Economies. (28

February-27 May 2002 Rotterdam-Holland) International Institute Of Housing and Urban

Development Studies. HOLLANDA

F15.Yazgan., M., Uslu, A. 2003.” Yaşamımızda İç Mekan Bitkileri”. Konferans Ankara Üniversitesi Bilimsel ve Kültürel Aktiviteler Dizisi.

F16. Uslu, A., 2005.” Yeşil Kent Stratejileri, Araçlar ve Avrupa’dan Deneyimler”.5 Haziran 2005 Dünya Çevre Günü Etkinliklerinde Konuk Panelist. T.C. Kastamonu Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Organizasyonunda Dünya Çevre Günü Paneli, KASTAMONU

F17. Barış, M.E., Uslu, A., 2006. Ekokent ve Türkiye. Bilim ve Teknik, Ekim 2006, Sayı 467, Sayfa 56. ISSN: 977-1300-3380. TÜBİTAK,ANKARA

F18. Uslu A. Çelem H, 2006. “Kent İçi Yol Ağaçlandırma Çalışmaları: Genel Değerlendirme” Kent İçi Ağaçlandırma Çalışmalarında Teknikler ve Sorunlar: Ankara Örneği Panel.11 Kasım 2006. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma                 Derneği Organizasyonu, ANKARA (Çağrılı bildiri)

G. TOPLUM BİLİNÇLENDİRME / EĞİTİM FAALİYETLERİ

G1. Yazılı Ve Görsel Basın Etkinlikleri :

•             G1A. KANAL A ,1997 “Çağdaş Mezarlıklar” Konusunda uzman görüşü olarak ana haber programı

•             G1B. Mart 2005 Meteor Radyo: Haftanın Konuğu Programı Canlı Yayın: “ Yaşamımızda İç Mekan Bitkilerinin Yeri.”

•             G1C. Kasım 2005 Meteor Radyo: Haftanın Konuğu Programı Canlı Yayın: “Kent Ve Doğa”

H. KONGRE DÜZENLEME VE DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ:

•             H1. 9-10-11 Nisan 2004, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyeliği, ANKARA.

•             H2. PEMAT (Peyzaj Mimarları Akademik İşbirliği Toplantısı) 2007 Düzenleme Kurulu Üyeliği

11. ÖDÜLLER

Uluslararası katılımlı sempozyumda  bildiri özeti ödülü;

Açıksöz, S., Uslu, A., 2007.“ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bir Eylem Planı Örneği: Bartın.”Kent ve Sağlık Sempozyumu 7-8 Haziran 2007, Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı- Abstract Book. Healthy Urban Planning, City and Urban Health Symposium With International Participation. ISBN 978-975-01-956-1-7. Bursa