PROF.DR. AYŞEN SÜLÜN ÜSTÜN    
Adı : AYŞEN SÜLÜN
Soyadı : ÜSTÜN
E-posta : ustun@science.ankara.edu.tr, arda556@gmail.com
Tel : 2126720/1070
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

TC Kimlik No / Pasaport No:

 

Doğum Yılı:

 

Yazışma Adresi :

A.Ü. F.F, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim  Dalı

 Beşevler-ANKARA 06100 /TÜRKİYE

Telefon :

312-2126720/ 1070

Faks :

223 23 95

e-posta :

ustun@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

 

Ankara

Fen Fakültesi

LİSANS

 

1975

 

Ankara

A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Y.LİSANS

 

1981

 

Ankara

A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

DOKTORA

 

1991AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

GATA

 

Ankara

Biyokimya

Biyolog

1975-1978

A.Ü.F.F

 

Ankara

Genel Botanik

Uzman

1978-1991

A.Ü.F.F

 

Ankara

Genel Biyoloji

Y. Doç. Dr.

1992- 2000

A.Ü.F.F

 

Ankara

Genel Biyoloji

Doç.Dr.

2000- 2004

A. Ü.F.F

 

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

2004-

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Fizyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BOTANİK VE LAB

SEKONDER BİTKİ METABOLİTLERİ

BİYOLOJİ

BİTKİLERDE İLETİM

GENEL BİYOLOJİ VE LAB.

BİTKİ BÜYÜME HORMONLARI

BİTKİ FİZYOLOJİSİ VE LAB.

 

BİTKİ DOKU VE HÜCRE KÜL.

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

140

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

8

1

Doktora

2

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Ercoşkun , A . T . , Üstün , A. S . , Biberlerde kökboğazı yanıklıgı hastalığına dayanıklılıgın nedenlerinin fizyolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu. P. No : 88 -25 -00- 10

İlarslan, H., Üstün, A. S. , Biberlerde kökboğazı yanıklığı ( Phytophthora capsici Leon.) hastalığına duyarlı ve dayanıklı çeşitlerin yaprak, gövde ve kökboğazının anatomik, morfolojik ve sitolojik yapılarının karşılaştırılması . TÜBİTAK- TBAG 1171

Üstün , A . S . , Çökmüş , C ., Bazı biyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber meyvesinde kapsidiol birikimi . Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu  Proje No : 92 -05- 03- 03 .

Öncel , I . , Üstün , A . S . , Kökboğazı yanıklığın( Phytophthora capsici Leon . ) duyarlı ve dayanıklı biber çeşitlerinde prolin birikimi . Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No : 92- 05- 03- 04

Üstün , A . S . , Mehmetoğlu ,Ü. , Ellialtıoğlu , Ş. , Değişik biyotik ve abiyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber( Capsicum annuum    L . ) hücre süspansiyon kültüründe kapsidiol üretimi . TÜBİTAK - TOGTAG  1421 No’lu

Üstün , A . S . , Mehmetoğlu , Ü. , Ellialtıoğlu, Ş . , Biber  ( Capsicum annuum L . ) hücre süspansiyon kültürlerinde kapsidiol üretimine çeşitli uyarıcıların etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu , Proje No : 95-05-03-02

Öncel I., Keleş Y. ve Üstün A. S. , Bazı buğday çeşitlerinde mor ötesi-B ışığına dayanıklılığın fizyolojik ve biyokimyasal parametreler ile belirlenmesi. A. Ü. Araştırma Fonu, 96-05-03-04 no’lu proje

Çalımlı A., Mehmetoğlu Ü., Üstün A. S. vd., Süperkritik karbondioksit ekstraksiyonunun biyolojik ortamlara uygulanması. A. Ü. Araştırma Fonu, 97-05-04-01

Çalımlı A., Mehmetoğlu Ü., Üstün A. S. vd.İkincil Bitki Metabolitlerin Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ve Matematik Modelleme .TÜBİTAK , MİSAG 211

Üstün A. S, Ellialtıoglu, Ş., Mehmetoğlu, Ü., Dolar, S., vd., Solanaceae familyası majör fitoaleksinlerinin hücre süspansiyon kültüründe üretilmesi. A.Ü.Biyoteknoloji, 2002-42

Üstün A.S. ve İşlek C., Serbest ve Tutuklanmış Capsicum annuum L. Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kapsaisin Üretimi Üzerine Bazı Uyarıcıların Etkisi. A.Ü.BİYEP

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Öncel, I., Keleş, Y. ve Üstün, A. S., 2000. Interactive effects of temperature and heavy metal stress on the growth and some biochemical compounds in wheat seedlings. Environmental Pollution, 107, (3): 315- 32

Üstün, A. S., Mehmetoğlu, Ü ve Ellialtıoğlu, Ş., 2004. The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18(1): 47

SALGIN U, ÜSTÜN A.S., MEHMETOGLU Ü., ÇALIMLI A., 2005. Supercritical CO2 Extraction Of Accumulated Capsidiol in Capsicum annuum L. Fruit Tissues Changed Metabolic Activity With Biotic Elicitor. J of Chem. Tech. and Biotechnology, 80:124-132

Koç, E., Üstün, A.S. , İşlek, C., Arıcı, Y.K., Defence responses in leaves of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) cultivars infected with different inoculum concentrations of Phytophthora capsici Leon. 2011. Scientia Horticulture, 128 (4): 434-442

Koç, E., Üstün, A.S., Differential Induction of Phenylalanine Ammonia Lyase and Phenolics in Peppers (Capsicum annuum) in Response to Inoculation with Phytophthora capsici. 2011. International Journal of Agriculture and Biology, 13: 881-887.

Koç, E. Üstün, A.S., Influence of Phytophthora capsici L. inoculation on disease severity, necrosis length, peroxidase and catalase activity, phenolic content of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) plants. 2012. Turkish Journal of Biology, 36: 357-371.

Koç  E, Üstün A.S., Çelik, N., Effect of exogenously applied salicylic acid on cadmium chloride (CdCl2) induced oxidative stress and nitrogen metabolism in tomato (Lycopersicon esculentum L.). Turkısh Journal of Biology. 2013. DOI: 10.3906/biy-1211-13 .

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Üstün, A. S., 1993. Biberlerde kökboğazı yanıklığına (Phytophthora capsici Leon.) inokulum konsantrasyonunun etkisi. Turkish J. of Agri. and Foresty, 17: 683- 693

Üstün, A. S., 1991. Bitkilerde uyarılan dayanıklılık ve fitoaleksinler. Tr . J . of  Biology  , 15 ( 3 ) : 230 – 239

Ercoşkun, T. A., Toker, M. C., Üstün, A. S. ve Yılmazer,R, 1994. Biber ( Capsicum annuum L. ) gövde ve yapraklarında Phytophthora capsici Leon.'nin morfolojik ve histolojik etkisi. C. Ü. Fen- Ed. Fak., Fen Bilimleri Der. ,17: 137- l52

Üstün, A. S., Ercoşkun, A. T., 1994. Bazı uyarıcıların kökboğazı yanıklığına( Phytophthora capsici Leon. ) duyarlılığı farklı biberlerin(Capsicum annuum L. )meyvelerinde kapsidiol miktarına etkisi. Turkish J.of Biology, l8: 173 -188

Üstün, A. S., l995. Effects of some elicitors on the capsidiol amount in the leaves of peppers (Capsicum annuum L. ) having different sensitivities to root rot ( Phytophthora capsici Leon. ). The Jour. of Turkish Phytopatho.,24 ( 3 ): 101- 114

Öncel, I. ,Üstün , A. S. ve Keleş, Y., 1996. Proline accumulation in peppers ( Capsicum annuum L. ) resistant and susceptible to root rot ( Phytophthora capsici Leon. ). Turkish J. of Botany 20: 489- 495

İlarslan, H., Üstün, A. S . ve Yılmazer, R., 1996. Ultrastructural changes in crowns of peppers resistant and susceptible to Phytophthora capsici Leon . The Jour. of Turkish Phytopatho.,25 ( 1 -2 ): 11 - 22 .

İlarslan, H. , Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., l996. Phytophthora capsici Leon.’ye dayanıklı ve duyarlı biberlerin (Capsicum annuum L.) yapraklarında histolojik ve ultrstrüktürel değişimler. Turkish J. of Botany , 20 ( Ek Sayı ): 2l - 30 .

İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., l996. Phytophthora capsici Leon.ye dayanıklı ve uyarlı biberlerin (Capsicum annuum L.) gövdelerinde histolojik ve ultrastrüktürel değişimler.Turkish J. of Botany 20 (Ek Sayı ): l - l9.

Üstün , A . S ., Çökmüş, C. ve Saçılık, S. C. ,1996 . Bazı biyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber ( Capsicum annuum L. ) meyvelerinde kapsidiol birikimi. Turkish J. of Agri. and Foresty 20 ( 5 ): 431 - 438

İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R. 1997., Phytophthora capsici Leon.’ye dayanıklı ve duyarlı biberlerin(Capsicum annuum L.) kökboğazlarında histolojik değişimler. Turkish. J. of Agri. and Foresty . 21(2):113-120

Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü. 1998. Hücre süspansiyon kültüründe fitoaleksin üretimi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-26 Haziran 1998, Bornova, İZMİR, S: 82- 96

Ellialtıoglu Ş., Üstün, A. S. ve Mehmetoğlu, Ü. 1999. Biberde (Capsicum annuum L) kökboğazı yanıklığı( Phytophthora capsici Leon) hastalığına dayanıklılık ile in vitro koşullarda kallus süspansiyon kültürlerinde kapsidiol oluşumu arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Biyoteknoloji (KÜKEM): 22(2): 61- 69

Öncel, I., Keleş, Y.ve Üstün, A.S., 2001. Effects of supplementary ultraviolet-B (290-300 nm) radiation on growth and pigment content in wheat seedlings. Ondokuz Mayıs Üni. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi, 11 (1),1-13

Üstün, A. S. , Mehmetoğlu Ü ve Ellialtıoğlu , Ş. 2001, The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 122- 127

Üstün A. S. ve Dolar S., 2001. Ascochyta yanıklığı (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.) 'na dayanımları farklı nohut çeşitlerinde oransal su, kuru madde ve prolin miktarlarındaki değişimler. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1): 119-124

Üstün A. S, Ellialtıoglu Ş. ve Mehmetoğlu Ü., 2001. Biber(Capsicum annuum L.) hücre süspansiyon kültüründe kapsidiol oluşumunu etkileyen bazı etmenler. Biyoteknoloji (KÜKEM): 25(3): 33- 39

Salgın U., Üstün, A.S., Mehmetoğlu Ü. ve Çalımlı A.,S., 2002 Supercritical fluid extraction of secondary plant metabolites from Capsicum annuum L., Technology and Health Care. 10: 357-361

Koç, E. and Üstün, A.S., Pathogenesis related proteins in stem and leaf tissues of peppers (Capsicum annuuum L. ) infected by the root fungus (Phytophthora capsici Leon). 2009. Advances in Food Science (AFS) 31(3); 146-150.

Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S., Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Bakır Sülfatın (CuSO4) Fenilalanin Amonyum Liyaz (PAL) Enzim Aktivitesi, Fenolik Bileşikler Ve Toplam Klorofil Üzerine Etkisi. 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 13-2 ; 128-131, ISSN 1300-7668.

İşlek C., Koç E., Üstün, A.S., Biber (Capsicum annuum L.) tohumlarında bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin in vitro çimlenme üzerine etkisi. (2010). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 12 (2): 41-49.

Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S., Effect of Cold on Protein, Proline, Phenolic compounds and Chlorophyll Content of Two Pepper (Capsicum annuum L.) varieties. 2010. Gazi University Journal of Science, 23(1); 1-6, ISSN 1303-9709.

Koç, E., Üstün, A.S., Kaşko Arıcı, Y. Biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde çinko’nun peroksidaz aktivitesi, total protein ve hidrojen peroksit içeriği üzerine etkisi. Artvin Çoruh Üni. Orman Fak. Dergisi,  2012. 13(2): 210-217.

Koç, E. ve Üstün, A.S., Phenylalanine Ammonia Lyase Activity in Stem of Pepper (Capsicum annuum L.) Infected by Phytophthora capsici L. 2012. Gazi University Journal of Science. 25(2): 307-312.

Koç, E. ve Üstün, A.S., Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Duyarlı ve Dayanıklı Biber Genotiplerinin Köklerinde Antioksidatif Tepkiler ve Lipid Peroksidasyonu. Erciyes Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü  Dergisi, (baskıda).

E. Koç, A. S. Üstün. Patojenlere karşı bitkilerde Savunma ve Antioksidanlar. (2008). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 82 - 100

E. Koç, A. S. Üstün. Bitkilerde Protein kinazların Rolü. (2008). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 : 25-34

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Öncel, I., Duygu, E. ve Üstün, S., 1980 .Türkiye’de yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin dona dayanıklılıklarının  morfolojik ve biyokimyasal indeksleri ile ıslah verilerinin saptanması . TÜBİTAK - VII.Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri ( Tarla Bitkileri Seksiyonu ), 6 - 10 Ekim 1980 , Adana, 89 - 98

Üstün, A. S., Duygu, E., 1982. Farklı sulama aralıklarının ayçiçeğinin gelişme devrelerinde fizyolojik özelliklerine etkilerinin araştırılması . Atatürk Üniv., Fen Fak., Der., C. I ,Özel Sayı 1, 562 - 573 .

Üstün, A. S., 1991, Biber meyvesinden kapsidiol izolasyonu KÜKEM Dergisi , 7.KÜKEM Kongresi Özel Sayı. 2: l64 – 165

Üstün, A. S., Ercoşkun, A. T., 1994. Bazı uyarıcıların kökboğazı yanıklığına ( Phytophthora capsici Leon. ) duyarlılığı farklı biberlerin( Capsicum annuum L. ) gövdelerinde kapsidiol miktarına etkisi. XII . Ulusal Biyoloji Kongresi ( 6 - 7 Temmuz  l994 ) Botanik Seksiyonu, Edirne , 1: 308 - 317.

Öncel, I., Keleş, Y. ve Üstün, A. S., 1994. Lahana ( Brassica oleracea L. ) yapraklarında potasyum beslenmesinin prolin birikimi ile ilişkisinin düşük sıcaklık stresinde incelenmesi. XII - Ulusal Biyoloji Kongresi ( 6 -7 Temmuz l994 ) Botanik seksiyonu , Edirne, 1: 24 – 32

Öncel, I., Üstün, A. S. ve Keleş, Y., 1995, Morötesi ışığın etkisinde kalan buğday fidelerinde büyüme ve bazı biyokimyasal değişimlerin incelenmesi. II - Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 11 - 13 Eylül 1995, Ankara , S: 36- 49

İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., 1995. Ultrastructural changes in roots of peppers resistant and susceptible to Phytophthora capsici. Proceedings, Microscopy and Microanalysis, 1995, Microscopy Society of America 53 rd . Annual Meeting, 982 – 983

Öncel, I., Keleş, Y., Üstün, A.S., Mermer, A 1996. Buğday fidelerinde sıcaklık ve ağır metal stresi etkileşiminin büyüme ve bazı biyokimyasal bileşikler üzerindeki etkileri., XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 17-20 Eylül 1996, İstanbul,

Öncel I., Keleş Y. ve Üstün A. S. 1998. Buğday fidelerinde sıcaklık ve ağır metal stresi etkileşiminin karbonhidrat düzeyleri üzerine etkileri. II-Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998, S: 1- 8

Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.1998.Bazı biber çeşitlerinde İn vitro Kallus oluşumu için en uygun besin ortamı bileşiminin belirlenmesi. II-Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998-KIRIKKALE, S:51- 58

Üstün A. S, Ellialtıoglu Ş., ve Mehmetoğlu Ü.1998.  Bazı uyarıcıların, biber( Capsicum annuum L.) hücre süspansiyon kültürlerinde kapsidiol üretimine etkisi. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül,1998-ANKARA, S: 81- 84

Erdem N.D., Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.1998. Biberde ( Capsicum annuum L.) Farklı eksplantlardan elde edilen kallus süspansiyon kültürlerinde kapsidiol oluşumu .2.Sebze Tarımı Sempozyumu, 28-30 Eylül 1998-TOKAT, S: 87- 92

Üstün, A. S. , Ellialtıoğlu , Ş. ve Mehmetoğlu Ü. , 1998. Alternaria alternata’nın fungal elisitör olarak biberde in vitro koşullarda kapsidiol birikimi üzerine etkisi. Biyoteknolojide Üniversite Sanayii İşbirliği, Tebliğler, 23- 24 Ekim 1998-, ESKİŞEHİR, S: 19- 23 

Öncel I, Keleş Y ve Üstün A. S.,1999. Ultraviyole- B etkisi altındaki buğday fidelerinde büyüme ve bazı biyokimyasal değişimlerin incelenmesi. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu 23-25 Eylül 1999, Kütahya, S: 379- 388

Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.2000. A research on the relationships between the resistance to root rot and capsidiol accumulation in vitro callus suspension cultures of peppers . The 4th  İnternational Symposium on in vitro Culture and Horticultural Breeding, Tampere, FINLAND, 2- 7 July ( Poster).

Üstün, A. S. , Mehmetoğlu Ü ve Ellialtıoğlu , Ş. 2001, The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 122- 127

Ellialtıoğlu , Ş., Üstün, A. S. ve Mehmetoğlu Ü., 2001 Using AgNO3 and CuSO4 as elicitors in the callus suspension cultures of different pepper genotypes. Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 129- 132( Poster)

Salgın U., Üstün, A.S., Mehmetoğlu Ü. ve Çalımlı A., Kapsidiolün Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu. XII.Biyoteknoloji Kongresi,17- 21 Eylül 2001 Ayvalık, BALIKESİR. s.74 ( Poster)

Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2008. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn vitro Ortamda Biber (Capsicum annuum L. ) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 /06/ 2008 , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Koç, E., Üstün, A.S. Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Dayanıklı ve Duyarlı Biber Genotiplerinin Köklerinde Peroksidaz Aktivitesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri ,syf: 337, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. Tuz stresi altında biber (Capsicum annuum L.) tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi üzerine spermin’in etkileri. X. Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, syf: 391, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.

Cemil İşlek, A.Sülün Üstün, Esra Koç. Serbest ve tutuklanmış biber hücre süspansiyon kültürlerinde kapsaisin üretimi üzerine metil jasmonat’ ın etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 696, 3-7 eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

Dilek Arık, Cemil İşlek, Esra Koç,  A. Sülün Üstün. Spermin’in biber hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin birikimine etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 708, 3-7 eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

Üstün, A. S., l991. Bitkilerde bağışıklıgın bitki hastalıklarını kontrol etmede kullanılması. Biyoteknoloji ,  4( 3 ):

Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü. 1998. Hücre süspansiyon kültüründe fitoaleksin üretimi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-26 Haziran 1998, Bornova, İZMİR, S: 82- 96

 

Kitaplar