DOÇ. DR. ÖZGÜR ÜSTÜNDAĞ    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : ÜSTÜNDAĞ
E-posta : ustundag@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 73
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozgur-ustundag
Kişisel Akademik Bilgiler

İdari Görevleri

-          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofotometre

               Ünitesi Sorumlulugu (2002-…)

 

-          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofluorimetre Ünitesi Sorumlulugu (2002-…)


Görev aldığı komisyon ve kurullar

-          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sosyal Komite Üyeligi (2001-2009)

-          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Satın Alma ve Muayene Komisyonu Üyeligi (2006-2009)

-          Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Web Komisyonu Üyeligi (2005-2010)


Çalışma alanları

1. Spektrofotometri ve spektrofluorimetri

2. HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromatografisi)

3. Kemometri; klasik en küçük kareler yöntemi, ters en küçük kareler yöntemi, temel bileşen regresyon yöntemi, kısmi en küçük kareler yöntemi, bivariate kalibrasyon ve lineer regresyon-multivariate kalibrasyon yöntemi

4. Wavelet transformasyon yöntemleri

5. Sinyal analizi ve kalibrasyon model dizaynları

6. Artificial neural networks

7. Analitik Validasyon 


 Projeler

-          Ankara Üniversitesi BAP Proje no: 10A3336001


Bilimsel etkinlikleri

1- Acquity UPLC Seminar, Waters, 23.03.2005

2- II. Ulusal HPLC Sempozyumu, GATA, 07.10.2004

3-  Erdal Dinç, Cem Yücesoy, İsmail Murat Palabıyık, Özgür Üstündağ, Feyyaz Onur, “Simultaneous determination of estradiol valerate and cyproterone acetate by spectrophotometric and chemometric methods, Drug Analysis 2002 Symposium, 21-22 April 2002, Abstract, p 147, P 232, Bruges, Belgium, 2002.

4-  Erdal Dinç ve Özgür Üstündağ, “Spectophotometric quantitative resolution of hydrochlorothiazide and spironolactone in tablets by chemometric methods of analysis”, 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOP-7), June 24-27, 2003, Ankara, Turkey, P-12, p. 145.

5-  Erdal Dinç ve Özgür Üstündağ, “Simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and isoniazide (INH) in tablets by chemometric methods, Recent Developments in Pharmaceutical Analysis, Rimini, Italy, 25-28 September 2005, p. 34.

6- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Wavelet analysis for the simultaneous determination of angiotensin II receptor antagonists and hydrochlorothiazide in mixtures”, MME 2006, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 27-29 Nisan, 2006, p. 52.

7- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Simultaneous quantitative resolution of the binary mixture containing hydrochlorothiazide and losartan potassium in tablets by one dimensional continuous wavelet transform”, Drug Analysis 2006, University of Namur, Belgium, 16-19 Mayıs 2006, PK 42.

8-  Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, “Artificial neural network for the simultaneous quantitative prediction of hydrochlorothiazide and losartan potassium in tablets”, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOP-8), June 13-16, 2006, Ankara, Turkey, P181, p. 299.

9- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Simultaneous quantitativeresolution of hydrochlorothiazide and irbesartan in tablets by one-dimentional continuous wavelet transform. International Workshop on New Trends in Science and Technology, 03-04 November 2008, Ankara-Türkiye.

10- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Spectrophotometric Quantitative Resolution of Active Compounds in a Pharmaceutical Combination Containing Candesartan and Hydrochlorothiazide by Signal Processing and UPLC Methods” 18 Mayıs – 22 Mayıs, Side/Antalya “Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi  Kongresi

11- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, M. Günseli Tilkan ve Nurten Özdemir, “Haar Sürekli Dalgacık Dönüşüm Yöntemiyle Lamivudin-Zidovudin İçeren Tabletlerin Kantitatif Analizi ve Çözünme Hızı Testleri” 18 Mayıs – 22 Mayıs, Side/Antalya “Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi  Kongresi

12- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Simultaneous Quantitative Determination of a Binary Mixture Containing Angiotensin II Receptor Antagonists by Continuous Wavelet Transform,  Ratio Spectra-Derivative Spectrophotometry and UPLC Techniques”      08 Ekim – 11 Ekim Side/Antalya “First International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 2011” Kongresi

13- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Quantitative Resolution of Hydrochlorothiazide and Losartan Potassium in a Commercial Tablet by Artificial Neural Network”       08 Ekim – 11 Ekim Side/Antalya “First International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 2011” Kongresi

14- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, M. Günseli Tilkan ve Nurten Özdemir, “Partial Least Squares and Principal Component Regression for the Simultaneous quantitative estimation and the Simultaneous Dissolution Test of ZID and LID in Tablets”                 08 Ekim – 11 Ekim Side/Antalya “First International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 2011” Kongresi

15- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Simultaneous Quantitative Determination of a Binary Mixture Containing Angiotensin II Receptor Antagonists by Continuous Wavelet Transform, Ratio Spectra-Derivative Spectrophotometry and UPLC Techniques” 26 - 29 Haziran 2012 Ankara “ISOPS-10, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Kongresi

16-  Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Tablet Formülasyonundaki Etkin Maddelerin Sinyal İşleme ve UPLC Yöntemleri ile Spektrofotometrik ve Kromatografik Miktar Tayini” 3 - 7 Eylül 2012  Hatay “VI. Ulusal Analitik Kimya” Kongresi

17- Özgür Üstündağ ve Erdal Dinç, “Chromatographic and spectrofotometric quantitative prediction of active compounds in a binary mixture by UPLC and signal processing methods” 9 – 13 Eylül 2012 Torun / Polonya “ISC 2012, 29th International Symposium on Chromatography, September 9-13, 2012, Toruń, Poland” Kongresi

18- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, M. Günseli Tilkan ve Nurten Özdemir, “Continuous Wavelet Transforms for the Simultaneous Quantitative Analysis and Dissolution Testing of Lamivudine-Zidovudine Tablets” 15 Mayıs – 18 Mayıs 2013, Burdur “Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi” Kongresi

19- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç.  Simultaneous quantitative resolution of irbesartan and hydrochlorothiazide in a pharmaceutical dosage form  by signal processing and UPLC techniques.  25-28 October 2013 Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 2013 Kongresi

 20- Erdal Dinç, Nurten Özdemir, Özgür Üstündağ, Günseli Tilkan.  One-dimensional continuous wavelet transforms applied to the quantitative resolution and in vitro dissolution testing of Ten-Emt tablets.  25-28 October 2013 Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 2013 Kongresi

 21- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç.  Simultaneous quantitative estimation of active components in a binary mixture by using ratio spectra-derivative spectrophotometry.  ISOPS-11, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Kongresi

 22- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç. Simultaneous quantitative determination of active compounds in a tablet dosage form by continuous wavelet transform and UPLC techniques. 21st International Symposium on Separation Sciences 2015

 

Yayınları

·         Yurt içi

·         Yurt dışı

1-    1- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, “Lineer Regresyon Fonksiyonlarına Dayalı Çok Degiskenli Kalibrasyonlar ve Analitik Uygulamaları”, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, Cilt 26 ( 2) 87- 111, 2006

2-  2- Murat Palabıyık, Özgür Üstündağ, Erdal Dinç ve Feyyaz Onur, “Simultaneous Spectrophotometric Determination of Paracetamol and Methocarbamol in a Pharmaceutical Preparation using chemometric techniques”, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 30, 1-17 (2004)

3-   3- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç; Quantitative analysis of hydrochlorothiazide and losartan potassium in a binary mixture by artificial neural network. FABAD  J. Pharm. Sci. Volume 35, Issue 3, Pages 119–172, 2012

4- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, “Chemometric resolution of a mixture containing hydrochlorothiazide and amiloride by absorption and derivative spectrophotometry”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29 (1-2), 371-379 (2002).

5-  Erdal Dinç, İsmail Murat Palabıyık, Özgür Üstündağ, Filiz Yurtsever, Feyyaz Onur, “Simultaneous spectrophotometric determination of chlorphenoxamine hydrochloride and caffeine in a pharmaceutical preparation using first derivative of the ratio spectra and chemometric methods”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28 (3-4), 591-600 (2002).

6-  Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, “Spectophotometric quantitative resolution of hydrochlorothiazide and spironolactone in tablets by chemometric analysis methods”, Farmaco, 58 (11), 1151-1161 (2003).

7-  Erdal Dinç, Dumitru Baleanu, Özgür Üstündağ, “An approach to quantitative two-component analysis of a mixture containing hydrochlorothiazide and spironolactone in tablets by onedimensional continuous daubechies and biorthogonal wavelet analysis of UV-spectra”, Spectroscopy Letters, 36 (4), 341-355 (2003).

8-  Özgür Üstündağ, Erdal Dinç, “Simultaneous resolution of a binary mixture of captopril and hydrochlorothiazide in tablets by bivariate and multivariate spectral calibrations”, Pharmazie, 58 (9), 623-628 (2003).

9-  Erdal Dinç, Cem Yücesoy, İsmail Murat Palabıyık, Özgür Üstündağ, Feyyaz Onur, “Simultaneous spectrophotometric determination of cyproterone acetate and estradiol valerate in pharmaceutical preparations by ratio spectra derivative and chemometric methods” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 32 (3), 539-547 (2003).

10-  Erdal Dinç, Dumitru Baleanu, Özgür Üstündağ, Hassan Y. Aboul-Enein, “Continuous wavelet transformation applied to the simultaneous quantitative analysis of two-component mixtures” , Pharmazie, 59 (8), 618-623 (2004).

11-  Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, Abdil Özdemir, Dumitru Baleanu, “A New Application of Chemometric Techniques to HPLC Data for the Simultaneous Analysis of Two Component Mixture", Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 28 (14), 2179-2194 (2005).

12-  Erdal Dinç, Dumitru Baleanu, Özgür Üstündağ ve Kenan Tas, “Chemometric calibration based on the wavelet transform for the quantitative resolution of two-colorants mixtures”, Revue Roumaine de Chimie, 50(4)283-290 (2005).

13-  Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, “Application of multivariate calibration techniques to HPLC data for quantitative analysis of a binary mixture of hydrochlorathiazide and losartan in tablets”, Chromatographia, 61 (5-6), 237-244 (2005).

14-  Erdal Dinç, Hakan A. Aktas, Özgür Üstündağ, “New liquid chromatographic-chemometric approach for the determination of sunset yellow and tartrazine in commercial preparation” Journal of AOAC International, 88(6), 1748-1755 (2005).

15-  Erdal Dinç, A. Hakan Aktas, Dumitru Baleanu ve Özgür Üstündağ, “Simultaneous determination of tartrazine and allura red in commercial preparation by chemometric HPLC methods”, Journal of Food and Drug Analysis, 14 (3) 284-291 (2006).

16-  Erdal Dinç, Abdil Özdemir, Halil Aksoy, Özgür Üstündağ, ve Dumitru Baleanu “Chemometric Determination of Naproxen Sodium and Pseudoephedrine Hydrochloride in Tablets by HPLC”, Chemical & Pharmaceutical Bulleti., 54(4), 415-421 (2006).

17-  Erdal Dinç, Dumitru Baleanu , Özgür Üstündağ, Hassan Y. Aboul- Enein, “Discrete and continuous wavelet transforms for the multicomponent determination of sunset Yellow and tartrazine in their soft drink powders”, Revista de Chimie, 57 (1), 29-35 (2006).

18-  Özgür Üstündağ, Erdal Dinç, Dumitru Baleanu, “Applications of Mexican hat wavelet function to binary mixture analysis, Revista de Chimie, 59 (12), 1387-1391 (2008).

19- Erdal Dinç, Özgür Üstündağ, Dumitru Baleanu, “ Simultaneous chemometric determination of pyridoxine hydrochloride and isoniazid in tablets by multivariate regression methods. ”, Drug testing and analysis 2010;2(8):383-7.

20- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç (2010).  Quantitative analysis of hydrochlorothiazide and losartan potassium in a binary mixture by artificial neural network FABAD  Journal of Pharmaceutical Sciences, 35, 133-141.

21- Erdal Dinç, Nurten Özdemir, Özgür Üstündağ, Günseli Tilkan (2013) Continuous wavelet transforms for the simultaneous quantitative analysis and dissolution testing of lamivudine- zidovudine tablets.  Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 61(12), 1220-1227.

22- Özgür Üstündağ, Erdal Dinç.  Simultaneous quantitative resolution of irbesartan and hydrochlorothiazide in a pharmaceutical dosage form by signal processing techniques.  FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1), 25-32, 2013.

23- Özgür Üstündağ  , Erdal Dinç  , Ayşe  Nurten Özdemir  , M.  Günseli  Tilkan  (2015). Comparative application of PLS and PCR methods to simultaneous quantitative estimation and simultaneous dissolution test of zidovudine - lamivudine tablets.  Acta Chimica Slovenica, 62, 437-444

 

·         Kitapları

1-  A.Hakan Aktas, Erdal Dinç, Güzide Pekcan, Özgür Üstündag, Aysegül Tas, (2007) Applications of Wavelets: Wavelet transform for the simultaneous predictions of the colorants in food products, Mathematical Methods in Engineering, 257-284. Springer