PROF.DR. UFUK TAVKUL    
Adı : UFUK
Soyadı : TAVKUL
E-posta : utavkul@ankara.edu.tr, tavkul@hotmail.com
Tel : 310 32 80 / 17 28
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Ufuk TAVKUL’un Özgeçmişi

 

15.12.1960 tarihinde Ankara’da doğan Ufuk Tavkul, TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Dursun Yıldırım gibi hocalardan dersler alarak mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde Prof.Dr. M. Cihat Özönder’in öğrencisi oldu. Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaparak “sosyoloji doktoru” unvanını aldı. Sosyoloji biliminde Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısı üzerinde çalıştı. Bu arada Türkoloji alanında yaptığı araştırma ve çalışmalar neticesinde, 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri bilim dalında “doçent” unvanını kazandı.

1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ufuk Tavkul, buradaki görevi sırasında Türk Dünyasına yönelik bibliyografyalar hazırlanması konusunda çalıştı. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ve bilim dünyasında bilgiye ulaşmanın zor olduğu 1990’lı yılların başında, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 ciltlik Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası adlı eserin hazırlanışında görev aldı.

1998-2004 yılları arasında altı yıl boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde Karaçay-Malkar Türkçesi, Tarihî Kıpçak Türkçesi, Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları, Kafkasya’nın Etnik ve Sosyal Yapısı konularında misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2004 yılı Şubat ayında aynı bölümün doçentlik kadrosuna atandı. 2009 yılı Mart ayında profesör unvanını kazanan Ufuk Tavkul, halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1992-1995 yıllarında Genel Kurmay Başkanlığı’nda yurt dışında görev yapacak askerî personele Kafkasya konusunda, 1998-2000 yıllarında Millî Güvenlik Akademisi’nde Kafkasya ve Orta Asya konularında konferanslar verdi.

Kafkasya’dan 1905 yılında Anadolu’ya göç ederek, önce Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Yakapınar köyünde iskân edilen, oradan 1910 yılında Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük köyüne yerleştirilen ‘Tohçuk’ adlı bir Karaçay ailesine mensup olan Ufuk Tavkul, 1977 yılından itibaren Kafkasya’da kalan akrabalarıyla temas kurarak 1990-2000 yılları arasında pek çok defa Kafkasya’da dil ve sosyoloji konularında saha araştırmaları yaptı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yürüttüğü “Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi” projesinin Kafkasya bölümünde görev alarak 1997 yılında Kafkasya’da Kabardin-Balkar Cumhuriyetinde saha araştırması gerçekleştirdi, bu arada dil ve toplumsal yapıya ait veriler topladı.

Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısı, Kafkasya halkları arasındaki etnik ve kültürel yakınlık ve benzerlikler, Karaçay-Malkar Türkçesi grameri ve sözlüğü konularında Türkiye’de ve yurt dışında (Almanya, Macaristan, Polonya ve Rusya Federasyonu-Kafkasya’da) yayımlanmış yüz elliden fazla makalesi ile on iki kitabı vardır.

İngilizce, Karaçay-Malkarca ve Kıpçak lehçesi grubuna giren Kumukça, Nogayca, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası, Kazakça, Kırgızca lehçelerinin yanı sıra Osmanlıca bilmektedir.

Bilim adamı-Akademisyen kimliğinin yanı sıra sporcu kişiliği ile de tanınan Ufuk Tavkul Dağcılık, Mağaracılık, Yamaç Paraşütü, Rafting, Scuba Dalış, Dağ Bisikleti, Okçuluk sporlarında yıllarca faaliyetlerini sürdürmüştür. Türkiye’de ve Kafkasya’da pek çok önemli dağ zirvesine ve buzula tırmanan Tavkul, mağaracılık sporunda da Türkiye’deki birçok önemli mağaraya girmiştir. Fotoğrafçılık sanatıyla da ilgilenen Tavkul, doğa sporları faaliyetlerini gerçekleştirdiği yıllarda bunları sayıları birkaç bini bulan dialarla belgelemiştir. Ornitoloji (Kuş Gözlemciliği) ile de yakından ilgilenen Ufuk Tavkul’un bu konuya yönelik elinde geniş bir dia koleksiyonu vardır. Bu konudaki ilgisi özellikle siyah ve kızıl akbaba, şahin ve kartal türleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Gitar ve akordeon çalan Ufuk Tavkul bilhassa Kafkas/Karaçay-Malkar müzikleri konusunda derlemeler yapmıştır.

Bilimsel çalışmalarını Türkoloji ve Sosyoloji sahalarında disiplinler arası bir temele oturtan Ufuk Tavkul, etno-linguistik ve sosyo-linguistik konularında yoğunlaşmıştır. Çalışmaları büyük ölçüde, Türkiye’de yeterince tanınmayan Kafkasya ve Kafkas halkları üzerinedir.

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı’nın, Birleşik Kafkasya Konseyi’nin ve Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu’nun yönetim kurulu üyesidir.

 

YAYINLAR LİSTESİ

 

A- MAKALELER

 

1- Kafkasya ile İlgili Makaleler

 

Kafkaslardaki millî şuura güzel bir örnek: Kabardey kızı Z. Balkarova’nın mektubu / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, (74-75), 1989, 7.s.

 

Kuzey Kafkasya Nogay halk edebiyatından : “Elim menim” / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (4), 1990, 57. ss.

 

Sovyet döneminde Kuzey Kafkasya’da kentleşme / Ufuk Tavkul. Tarih ve Toplum, (94), 1991, 55-56. ss.

 

Kafkasya’nın etnik sorunları / Ufuk Tavkul. Marje, (2), 1992, 31-35. ss.

 

Sosyo-ekonomik ve kültürel yönleriyle Gürcistan / Ufuk Tavkul. Türk Kültürü, (351), 1992, 418-427. ss.

 

Kumuklar’ın Kafkasya’dan Anadolu’ya göçlerini anlatan bir şarkı / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (70), 1992, 35-37. ss.

 

Çerkesler’in Balkanlar’dan sürgünü / Ufuk Tavkul. Marje, (7), 1992, 9-10. ss.

 

Kaynayan kazan Kafkasya / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, 2 (5), l993, 16-21. ss.

 

Kafkasya’nın etnik yapısı ve Türkiye’deki Kafkasyalı göçmen toplulukları / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 1 (4), 1993, 35-38. ss.

 

Kafkasya ve Türk dünyasında bazı kavim, millet ve boy adları / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (7), 1994, 12-13. ss.

 

Millî Mücadele dönemine ait önemli bir belge : Çerkes milletinin Düvel-i Muazzama ve Alem-i İnsaniyet ve Medeniyete Umumî Beyannamesi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (8), 1994, 14-16. ss.

 

Kafkasya toplumlarında “başlık” geleneği / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 4 (13), 1995, 20-23. ss.

 

Etnik ilişkiler açısından Kafkasya’da “Atalık” geleneği / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 4 (15), 1996, 27-28. ss.

 

Kafkasya’da dinî yapı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 5 (17), 1996, 31-32. ss.

 

Sosyolojik açıdan Kafkasya halklarının etnik ve kültürel birliği / Ufuk Tavkul. Birleşik Kafkasya, 3 (11), 1997, 11-15. ss.

 

Kafkasya toplumlarında ortak soy adları ve soy damgaları / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 5 (19), 1997, 37. s.

 

Kafkasya’da etnik ve sosyo-kültürel yapının tarihî kökenleri / Ufuk Tavkul. BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (7), 1997, 135-170. ss.

 

Tarihî ve etnik yapısıyla Kafkasya / Ufuk Tavkul. Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, (16), 1997, 1895-1923. ss.

 

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar’ın Kafkasya harekâtı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 6 (21), 1997, 34-37. ss.

 

Kültür teorilerinin ışığı altında Kafkas kültürünün sosyolojik analizi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 6 (22), 1998, 25-28. ss.

 

“Kafkasya’nın otokton (yerli) halkları” meselesi ve Kafkasya halklarında etnik köken arayışları / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 6 (24), 1998, 36-39. ss.

 

İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya halklarının toplumsal yapılarına tesirleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 7 (25), 1998, 43-46. ss.

 

Kafkasya: Etnik, sosyal, siyasî problemler / Ufuk Tavkul. KÖK Araştırmalar, 1(1), Bahar 1999, 187-217.ss.

 

Kafkasya’nın jeopolitik konumu içerisinde Rusya açısından Çeçenistan’ın stratejik önemi / Ufuk Tavkul. KÖK Araştırmalar, 1(2), Güz 1999, 249-260.ss.

 

Çeçen-Rus savaşının Dağıstan’a yayılma ihtimali üzerine düşünceler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (29), 1999, 34-39.ss

 

Kafkasya’da Hıristiyanlığın izleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (128), Ekim 2000, 101-110.ss.

 

Osmanlı Devletinin Kafkas Muhacirlerinin Kölelik Kurumuna Yaklaşımı / Ufuk Tavkul. Bilig, (17), Bahar 2001, 33-54.ss.

 

Kafkasya ve çevresindeki Türk toplulukları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, XX. cilt, 489-519.ss.

 

Kafkas dillerinde Türkçe kelimeler / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, XX. cilt, 588-593.ss.

 

Rusya’nın Kafkasya’yı işgali ve Kafkasya’da direniş hareketleri / Ufuk Tavkul. Yeni Türkiye-Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, cilt II, 8 (44), Mart-Nisan 2002, 592-609.ss.

 

The socio-linguistic aspect of cultural interaction among the peoples of the Caucasus / Ufuk Tavkul. Acta Orientalia, 55 (4), 2002, 353-377.pp.

 

İngiliz dağcı Douglas W. Freshfield’ın 1868-1890 yılları arasındaki Kafkasya izlenimlerinden notlar / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi, (197), Mayıs 2003, 42-47.ss.

 

Kafkasya’daki Nogay Tatarları’nın etno-politik durumları üzerine sosyolojik bir analiz / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 11 (41-44), 2003, 38-46.ss.

 

Karaçay-Malkar, Kumuk ve Nogay atasözlerinde sosyal tabakalaşmanın izleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 12 (45), 2003, 42-46.ss.

 

Kafkas Nart destanları üzerinde bir motif incelemesi: “Nart Örüzmek’in Doğuşu” / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002. Bildiriler. Ankara, 2004, 141-151.ss.

 

Kumuk Türkleri. Tarihleri, Sosyal Yapıları ve Dilleri Üzerine Bir İnceleme / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 13 (50), 2005, 29-39.ss.

 

28 Mayıs 1945 Drau Katliamının 60. Yıldönümü. İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’nın Ortasında Yaşanan Bir Kafkas Soykırımının Hikâyesi / Ufuk Tavkul. 9Kırım Dergisi, 13-14 (52-53), 2005, 22-25.ss

 

Kafkasya’nın Hassas Etnik Dengelerinde Yeni Bir Tehdit Unsuru “Kazaklar„ / Ufuk Tavkul. Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya. Ed. Okan Yeşilot.-İstanbul: Kitabevi, 2005, 71-96.ss.

 

Kafkasyalı Kimliğinin Tarihî ve Sosyo-Kültürel Temelleri / Ufuk Tavkul. Kafkasya Araştırma & Analiz, 1 (1), Ekim 2005-Mart 2006, 53-57.ss.

 

Kafkasya’da Etno-Politik Durum/ Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 14 (55), 2006, 48-53.ss

 

Kafkasya’nın Unutulmuş Bir Dağ Halkı: Svanlar/ Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 14 (56), 2006, 33-40.ss

 

Kafkasya’da Konuşulan Türk Lehçeleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 15 (57), 2006, 38-49.ss.

 

Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi / Ufuk Tavkul. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri.-25-26 Mayıs 2006: 187-202.ss.

 

Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine / Ufuk Tavkul. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4 (2), Haziran 2007, 104-115.ss.

 

Kafkas Nart Destanlarında At Motifi / Ufuk Tavkul. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4 (3), Eylül 2007, 196-204.ss.

 

Nart Destanlarının Eski Türk Destanları ile İlişkisi / Ufuk Tavkul. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı.-Ankara, 2008: 599-618.ss.

 

93 Harbinde Kafkasya Muhacirlerinin Balkanlardan Anadolu ve Orta-Doğu’ya Sürgünleri / Ufuk Tavkul. BAL-TAM Türklük Bilgisi, 3 (8), Mart 2008, 1-20.ss.

 

Some Turkic elements in the Caucasian Nart epos / Ufuk Tavkul. ICANAS 38, 10-15. 09. 2007, Ankara / Türkiye. Bildiriler - Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, IV. Cilt, 1571-1578.ss.

 

Stalin’in Kafkasya’daki Mirası: Etnik Düşmanlık ve Çatışma / Ufuk Tavkul. Tarık Cemal Kutlu Armağanı.-İstanbul, 2009: 114-123.ss.

 

Kafkasya’da Türk Lehçelerinin Dağılımı ve Etkileşim Alanları / Ufuk Tavkul. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 2010, 695-715.ss.

 

 

2- Karaçay-Malkar ile İlgili Makaleler:

 

Bir Karaçay hikâyesi / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 9 (50-52), 1978, 57-58.ss.

 

Karaçay edebiyatı / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 9 (54), 10 (55-58), 1979-1980.

 

Karaçaylıların menşei / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 11 (61), 1980, 23-25.ss.

 

Karaçay-Malkar Nart efsaneleri / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 11 (64-65), 1987, 23-26.ss.

 

Çağdaş Karaçay-Malkar şairleri / Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 68-70), 1988, 15-16.ss.

 

Karaçay-Malkar dilinin diyalektleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (59), 1989, 167-172. ss.

 

Kuzey Kafkasya Karaçay tarihinden bir yaprak: 1828 Hasavka savaşı / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (1), 1990, 32-37. ss.

 

Karaçay-Malkar tarihinde “Karça” / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (2), 1990, 56-60. ss.

 

Karaçay-Malkar kültüründe şamanizmin izleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, “Bahaeddin Ögel’e Armağan”, (65), 1990, 303-306. ss.

 

Karaçay-Malkar Türklerinde eski inançlar / Ufuk Tavkul. Türk Kültürü, 28 (325), 1990, 313-320. ss.

 

Karaçay-Malkar Türklerinin kökeni üzerine düşünceler / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 4 (43), 1990, 56-58. ss.

 

Türkoloji, tarih ve arkeoloji bilimlerinin ışığında Karaçay-Malkar halkının kökeni / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (3), 1990, 36-43. ss.

 

Kafkaslar’da bir dağcılık cenneti “Karaçay-Malkar dağları” / Ufuk Tavkul. DOST, 1990, 22-23. ss.

 

Atayurt Karaçay’da kırk gün. Mingi Tav’ın eteklerinde / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (4), 1990, 43-46. ss.

 

Karaçay-Malkar’da kişi-soy adları ve soy damgaları / Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (4), 1990, 50-54. ss.

 

Avrupa ve Rus kaynaklarında Karaçay-Malkar Türkleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (50), 1991, 47-51. ss.

 

Karaçay-Malkar’da kültürel hayatın gelişmesi / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (55), 1991, 49-50. ss.

 

Kafkasya’da yaşayan Karaçay-Malkar halkı : Sovyetler’in Dağ Türkleri / Ufuk Tavkul. Tempo, 4 (44), 1991, 42-49. ss.

 

Karaçay-Malkar’da demografik yapıdaki değişmeler : 19. yüzyıldan günümüze / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 5 (58), 1991, 37-40. ss.

 

Karaçay-Malkarlar’ın kökeni üzerine düşünceler / Ufuk Tavkul. - Türk Dilleri Araştırmaları. - Ankara, 1991. - 131-144. ss.

 

Karaçay-Malkar Türk edebiyatı / Ufuk Tavkul. - Türk Dünyası El Kitabı. - Ankara, 1992. - 3. cilt (727-744. ss.)

 

Karaçay-Malkar halkının etnik yapısında “Alanlar” / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (66), 1992, 51-54. ss.

 

Kafkaslar’da bir bağımsızlık hareketi. Karaçay-Malkar’da siyasî durum üzerine değerlendirmeler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 1 (1), 1992, 31-33. ss.

 

Kumukça ile Karaçayca arasındaki başlıca farklar / Ufuk Tavkul. Dil Dergisi, (7), l993, 27-40. ss.;Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991, 1994, 31-45.ss.

 

Kafkasya tarihinde Karaçay-Malkar halkı / Ufuk Tavkul. Marje, (10), l993, 13-15. ss.

 

Karaçay-Malkar’da toplumsal tabakalaşma ve sınıflar / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (82), l993, 165-168. ss.

 

Karaçay-Malkar toplumunda “Koş Nögerlik” / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 1 (3), 1993, 13-16. ss.

 

2 Kasım 1943- Karaçay halkının sürgün ve soykırımının 50. yıldönümü / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (83), l993, 55-59. ss.

 

Sosyo-linguistik bir yaklaşım: “KARAÇAY” adının kökeni / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (6), 1994, 23-25. ss., Dil Dergisi, (24), Ekim 1994, 61-65. Ss.

 

Başhüyük’ten derlenen Karaçayca sözler / Ufuk Tavkul. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1989, 1994, 192-256. ss.

 

Karaçay-Malkar geleneklerinde “ölüm” / Ufuk Tavkul. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 2 (2), 1994, 23-27. ss.

 

Karaçay halkının sürgün ve soykırımının 50. yıldönümü / Ufuk Tavkul. BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1 (1), 1994, 149-156. ss.

 

Adige (Çerkes) diline Karaçay-Malkar dilinden geçen kelimeler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (8), 1994, 26-29. ss.

 

Kumuk ve Balkar lehçeleri sözlüğü üzerine / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (8), 1994, 39. ss.

 

Karaçay koş’larından gerçek bir olayın şarkısı “Zavurbek” / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (8), 1994, 41-42. ss.

 

“Cansohları” degen Karaçay-Malkar cırnı üsünden (Karaçayca makale) / Ufuk Tavkul. BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1 (2), 1994, 197-211. ss.

 

Kafkaslar’ın incisi Karaçay-Malkar / Ufuk Tavkul. Yesevi Dergisi, 2 (16), 1995, 8-9. ss.

 

Karaçay-Malkar diline Kafkas dillerinden geçen kelimeler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 3 (11), 1995, 22-25. ss.

 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde etnik yapı / Ufuk Tavkul. Birleşik Kafkasya, 1 (4), 1995, 24-26. ss.

 

Karaçay-Malkar dilinde “gelecek zaman eki” / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 3 (12), 1995, 26. s.

 

Karaçay-Malkar’da isim verme geleneği ve “Tavkul” adının düşündürdükleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 4 (16), 1996, 36-37. ss.

 

Kafkaslar’da misyonerlik faaliyetlerine bir örnek: Karaçay-Malkar’da hıristiyanlık propagandası / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 5 (20), 1997, 32-34. ss.

 

Karaçay-Malkar Türkleri Edebiyatı / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası El Kitabı.- Dördüncü Cilt-Edebiyat.-Ankara,1998.-303-317.ss.

 

Magomet Habiçev ve Umar Bayramukov’un Karaçay Nart Destanları ile ilgili makalelerine bir eleştiri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 6 (24), 1998, 40. s.

 

Karaçay-Malkar halk edebiyatında Gürcü kralı Teymuraz / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 7 (26), 1999, 41. s.

 

Karaçay-Malkar sosyo-kültürel yapısında Nevruz / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 7 (27), 1999, 36-38.ss.

 

Karaçay-Malkar Türkçesinde deyimler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 7 (28), 1999, 21-37.ss.

 

Eski Karaçay-Malkar toplumsal yapısının halk edebiyatına yansıyan izleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (30), 2000, 37-40.ss.

 

Karaçay-Malkar halk şairlerinin sonuncusu Semen oğlu Sımayıl / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (31), 2000, 48-50.ss.

 

Karaçay-Malkar Türkçesi birkaç kelimenin etimolojisi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (32), 2000, 28-29.ss.

 

Karaçay-Malkar halk edebiyatının temel taşı: Kâzım Meçi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (32), 2000, 38-41.ss.

 

Karaçay-Malkar halk edebiyatında bir hiciv ustası: Appa Canıbek / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (32), 2000, 58-61.ss.

 

Karaçay-Malkar Nart Destan kahramanlarından “Demirci Debet” / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (33), 2000, 25-29.ss.

 

Güney Sibirya Türk destanı “Ak-Kübek” ile Kafkas Nart destanı “Sosurka” arasındaki paralellikler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 8 (33), 2000, 56-59.ss.

 

Kaf Dağı’nda bir masal ülkesi: Karaçay-Malkar / Ufuk Tavkul. Yeni Avrasya, (6), Aralık 2000, 116-125.ss.

 

Karaçay-Malkar Nart destanlarında olağanüstü doğum motifi / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (11), Bahar 2001, 166-190.ss

 

Kısa biyografileriyle Karaçay-Malkar yazar ve şairleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9 (34), 2001, 18-25.ss.

 

Karaçay-Malkar kültüründe avcılık ve Av Tanrısı Apsatı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9 (34), 2001, 36-41.ss.

 

Karaçay halk edebiyatından bir kahramanlık destanı örneği: Barak’ın hikâyesi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9 (34), 2001, 51-53.ss.

 

Kabardey ve Malkar toplumlarında soy başlatan “Hamile Kadın” motifi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9 (34), 2001, 56-57.ss.

 

Karaçay-Malkar Türkçesi’nin kelime hazinesi ve ses değişmeleri bakımından eski Türkçe ile mukayesesi / Ufuk Tavkul. Bilig, (19), Güz 2001, 121-145.ss.

 

Karaçay-Malkar halk şairlerinin büyük ustası Koçhar oğlu Kasbot / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9 (35),2001, 34-39.ss.

 

Tarihî ve etnik açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin kökeni / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, II. cilt, 562-571.ss.

 

Karaçay-Malkar dili ve edebiyatı / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, XX. cilt, 565-577.ss.

 

Karaçay-Malkar Nart destanları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, XX. cilt, 578-587.ss.

 

Karaçay-Malkar folklorunda bilmeceler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 9-10 (36-40), 2002, 97-104.ss.

 

Karaçay-Malkar Türkçesinin Çerek (Yukarı Balkar) diyalektinde tespit edilen ses değişmeleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (142), Şubat 2003, 189-208.ss.

 

Codex Cumanicus ve Karaçay-Malkar Türkçesi / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (15), Bahar 2003, 45-81.ss.

 

Karaçay-Malkar Türklerinin sürgün ve soykırımı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 11 (41-44), 2003, 69-75.ss.

 

Kafkasya’da yeni bir etnik çatışma ihtimali: Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Karaçay Türkleri / Ufuk Tavkul. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği – Muzaffer Özdağ’a Armağan, 3. cilt.-ASAM yayınları 2003, 235-251.ss.

 

Karaçay-Malkar’da geleneksel konut mimarisi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 12 (46), 2004, 54-58.ss.

 

Başhüyük köyünden derlenen Karaçay âdet ve gelenekleri / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 12 (47), 2004, 47-53.ss.

 

Modern Karaçay-Malkar Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi. I. Bölüm (19. Yüzyıl Sonlarından 1940’lı Yıllara Kadar) / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 12 (48), 2004, 47-54.ss.

 

Modern Karaçay-Malkar Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi. II. Bölüm (Sürgün Yıllarından Günümüze Kadar) / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 13 (49), 2004, 32-36. ss.

 

Karaçay-Malkar Takvim Sisteminde Hıristiyan İnancının Etkileri / Ufuk Tavkul. Ölümünün 50. Yıldönümünde General İsmail Berkok’a Armağan.-Ankara: 2004, 343-356.ss.

 

Kafkaslarda Nasreddin Hoca: “Sovyet İdeolojisi Açısından Karaçay Folklorundaki Nasra Hoca Fıkralarının Sosyo-Kültürel Tahlili „ / Ufuk Tavkul. I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri.-Akşehir, 2005, 284-290.ss.

 

Karaçay Tarihinde Kasım Ayı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 14 (54), 2006, 63-69.ss.

 

Karaçaylıların Sürgünü Nasıl Gerçekleşti? Karaçaylı Yazar Seyit Laypan’ın Gürge Kün (Salı Günü) Adlı Hatıratından Bölümler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 15 (57), 2006, 20-26.ss.

 

Karaçay-Malkar Türkçesi / Ufuk Tavkul. Türk Lehçeleri Grameri.-Ed. Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun.-Ankara: Akçağ Yayınları, 2007.-883-938.ss.

 

Karaçay-Malkar Kültüründe “Gollu Toy” Geleneğinin Nevruz İle İlişkisi / Ufuk Tavkul. Folklor-Edebiyat, (4), 2007, 237-244.ss.

 

The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the Caucasus/ Ufuk Tavkul. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4 (4), Aralık 2007, 21-27.ss.

 

An etymological analysis of some Karachai-Balkar male anthropoyms / Ufuk Tavkul. Folia Orientalia (Krakow), 42/43, 2006/07, 303-313.pp.

 

On Parallelism Between Prophet David and Nart Debet~Devet in the Nart Epos of Karachay-Balkar / Ufuk Tavkul.- Central Asiatic Journal (Wiesbaden), 2010, 54 (1), 92-98.ss.

 

Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar Cumhuriyetleri ve Karaçay-Malkarlar / Ufuk Tavkul.- Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye Projesi. 3. Kitap Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar - Türkiye İle İlişkiler.-Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2012.

 

3- Orta Asya ve Türk Kültürü ile İlgili Makaleler

 

Kıpçak kökenli Türk dillerinde yaşayan arkaik kelimeler / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 4 (46), 1990, 55-58. ss.

 

Geleneksel Kazak Hukuku’nun kaynakları ve Tavke Han’ın yasaları / Ufuk Tavkul. Tarih ve Toplum, (84), 1990, 32-33. ss.

 

Kazak Türklerinde geleneksel hukukun özellikleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (52), 1991, 30-34. ss.

 

19. yüzyıl sonlarında Türkistan’ın nüfus yapısı / Ufuk Tavkul. Doğu Türkistan’ın Sesi, 9 (34-35), 1992, 50-53. ss.

 

Tarihe yanlış geçen bir kelime “GİRAY” / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 1 (2), l993, 31. ss.

 

Tarihî Türk erkek kıyafetleri / Ufuk Tavkul. Milli Folklor, (19), 1993, 40-45. ss.

 

Türk kültüründe “ateş” kültü / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 2 (5), 1993, 34-37. ss.

 

Eski Türklerde toplumsal yapı / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 4 (14), 1996, 41-43. ss.

 

Eski Türklerde geleneksel hukuk / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 5 (18), 1997, 31-33. ss.

 

Türkik ve Turkey kelimeleri konusunda gereksiz bir komplekse linguistik bir yaklaşım / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 5 (20), l997, 35. s.

 

Türk lehçelerinin sınıflandırılması / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi, 2002, III. cilt, 636-644.ss.

 

Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında bazı kriterler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 12 (45), 2003, 23-32.ss.

 

Bir Avrasya Dili Olarak Türkçenin Etkileşim Alanı ve Stratejik Önemi/ Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 13 (51), 2005, 47-52.ss.

 

Kıpçak Kökenli Türk Boylarında „Kürek Kemiği“ ve „Kumalak-Taş“ Falı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003, 2. Cilt, Ocak 2007, 181-190.ss.

 

Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı / Ufuk Tavkul. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4 (1), Mart 2007, 25-45.ss.

 

W. Radloff’un Sibirya’dan’ Adlı Eserinin Ad Bilim (Onomastik) Açısından Değerlendirilmesi / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 16 (58), 2007, 33-41.ss.

 

Kıpçak Boylarında Fal Geleneği/ Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 16 (58), 2007, 48-57.ss.

 

Kırgız destanı Kococaş ile Karaçay-Malkar destanı Biynöger arasındaki ortak motifler üzerine / Ufuk Tavkul. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5 (2), Haziran 2008, 89-104.ss.

 

Dîvânü Lûgati’t–Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji / Ufuk Tavkul. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri. Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, 649-658.ss.

 

 

4- Sosyoloji Konusunda Makaleler

 

Kültür ve medeniyet kavramlarına sosyolojik bir yaklaşım. / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 7 (26), 1999, 63. s.

 

Teröre giden yolda 1980 öncesi sol gençlik hareketleri / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (134), Ekim 2001, 15-36.ss.

 

Türkiye’de toplumsal kalkınma sürecinde köyden kente göç sorunu ve gecekondulaşma / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Araştırmaları, (138), Haziran 2002, 107-119.ss.

 

B- ÇEVİRİLER

 

Oset Nart efsanelerinde Avarlar / V. A. Kuznetsov. çev. Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, (71-73), 1989, 32-33. ss.

 

Dünyanın çatısına kış kervanı (Afganistan’daki Kırgızlarla ilgili bir yazı) / Sabrina Michaud; çev. Ufuk Tavkul. Türk Yurtları, (3), 1990, 20-26. ss.

 

Sovyetlerin Karaçay halkını imhası / M. Aslanbek. çev. Ufuk Tavkul. Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, 15 (79-82), 1990, 47-50. ss.

 

Kafkasya savaşları hakkında iki farklı düşünce / V. Dzidzoyev; çev. Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi, 3 (10), 1995, 44-46. ss.

 

Ç-TEBLİĞLER

 

Kafkaslar’daki milliyetçilik hareketleri doğrultusunda Karaçay-Malkar’da Türk milliyetçiliği ve Türklük araştırmaları / Ufuk Tavkul. - Türkiye Dışındaki Türk Milliyetçiliği, Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları IV. İlmi Kongresi, 29-30 Nisan 1994, Ankara. - Ankara, 1995. - 37-47. ss.

 

İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya halklarının toplumsal yapılarına tesirleri = The Influence of Islam on the social structures of Caucasus people in XIXth century / Ufuk Tavkul. Kafkasya’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, 9-11 Aralık 1998 = International Symposium on Islamic Civilisation in Caucasia, 9-11 December 1998, Baku, Republic of Azerbaijan

 

A Good Sample For Cultural Diffusion. A Hero Who Carries The Characteristics Of Prophet David In The Nart Epos Of Karachay-Balkar People “Nart Debet, The Smith” / Ufuk Tavkul. The International Symposium of “NART EPOS” Kabardin-Balkar Republic, Nalchik 28th September-3rd October 2000

 

Kafkas Nart Destanları Üzerine Bir Motif İncelemesi: Nart Örüzmek’in Doğuşu / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 8-10 Mayıs 2002.

 

Kıpçak kökenli Türk boylarında “kürek kemiği” ve “kumalak-taş” falı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-7 Mayıs 2003.

 

Kültürel etkileşim açısından on iki hayvanlı Türk takviminin yayılışı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-8 Mayıs 2004.

 

Kafkasya’nın hassas etnik dengelerinde yeni bir tehdit unsuru: “Kazaklar” / Ufuk Tavkul. Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İstanbul, 30 Kasım 2004.

 

Kafkasya’da Türk Lehçelerinin Dağılımı ve Etkileşim Alanları / Ufuk Tavkul. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi. Ankara, 11-13 Mayıs 2005.

 

Çerkes (Adige) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 7-11 Haziran 2005.

 

Kafkaslarda Nasreddin Hoca “Sovyet İdeolojisi Açısından Karaçay Folklorundaki Nasra Hoca Fıkralarının Sosyo-Kültürel Tahlili” / Ufuk Tavkul. I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu. Akşehir, 6-7 Temmuz 2005.

 

Karaçay-Malkar Türklerinde Nevruz / Ufuk Tavkul. Türk Kültüründe Nevruz Paneli. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara, 21 Mart 2006.

 

Kafkas Nart Destanlarında “At” Motifi / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 10-13 Mayıs 2006.

 

Kafkasya’da Türkiyat Araştırmaları / Ufuk Tavkul. 1.Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi – Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ankara, 25-26 Mayıs 2006.

 

Some Turkic Elements in the Caucasian Nart Epos / Ufuk Tavkul. ICANAS 38, Ankara, 10-15 Eylül 2007.

 

Kumuk ve Karaçay-Malkar Türkçelerinin Kafkasya’daki Diyalekt Alanları / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara, 27-30 Kasım 2007.

 

Dîvânü Lûgati’t–Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji / Ufuk Tavkul. II. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi. Hacettepe Üniversitesi – Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ankara, 28-30 Mayıs 2008.

 

Karaçay-Malkar Türkçesinde Uvçu Til (Avcı Dili) Adı Verilen Örtmece Dili Üzerine / Ufuk Tavkul. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Ankara, 20-25 Ekim 2008.

 

 

D- KİTAPLAR

 

Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür. Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişme Üzerine Bir İnceleme / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Ötüken, 1993.

 

Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000.

 

Karaçay-Malkar Atasözleri / Ufuk Tavkul.-Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.

 

Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Ötüken, 2002.

 

Karaçay-Balkarlar. Tarih, Toplum ve Kültür / derleyen Ufuk Tavkul.-Ankara: KaraM, 2003

 

Karaçay-Malkar Destanları / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004

 

Kafkasya Gerçeği / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Selenge yayınları, 2007.

 

Kafkasya’da Kültürel Etkileşim – Sosyo-Linguistik Bir Araştırma / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009.

 

Kafkasya Gerçeği (2. Baskı) / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Selenge yayınları, 2009.

 

Kafkaslarda Sözlü Edebiyat Geleneği. Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi / Ufuk Tavkul.-Ankara: TÜRKSOY-BENGÜ yayınları, 2010.

 

Nartlar – Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.

 

Kafkasların Kalbine Yolculuk “Karaçay-Malkar” / Ufuk Tavkul.-Ankara: TÜRKSOY-BENGÜ yayınları, 2012.

 

A Régi Magyar Népzene Nyomában. A Kaukázusi Karacsájok Népzenéje / Sipos János – Ufuk Tavkul.- Budapest: L’Harmattan, 2012.

 

Карачай-Малкар – Путешествие к Сердцу Кавказа / Уфук Таукул.-Черкесск: Карачаевский Научно-Исследовательский Институт, 2012.


 

KAFKASYA’DA KARAÇAY-MALKAR DİLİNDE

YAYINLANAN MAKALELER

 

Halk esinde tuthan cır “Akbiyçe bla Ramazan” / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Leninni Bayragı, 4 Aprel 1989.

 

Türkde Karaçaylıla bla Malkarlıla / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Leninni Bayragı, 15 Mart 1991.

 

Ömürleni tereninden / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Leninni Bayragı, 10 Aprel 1991.

 

Türkde caşagan Karaçay kartlanı eslerinde kalgan zatla / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 9 Fevral 1993.

 

Karaçay-Malkar tilden Kavkaz tillege kirgen sözle / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 23 Fevral 1993.

 

Karaçay-Malkar halknı tarıhında Alanla / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Mingi Tav, Toturnu Al ayı, 1993.

 

Eski Türk kultura bla baylamlı bir Karaçay-Malkar söznü caratıluvu / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Mingi Tav, Toturnu Al ayı, 1993.

 

Karaçay atıbız kaydan çıkgandı / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Karaçay, 1 İyun 1994.

 

“Cansohları” degen cırnı üsünden / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Karaçay, 14 İyun 1995.


BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

YAYINLANAN KİTAPLAR

 

1. Batı Trakya Türkleri bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks / haz. Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996. - LXX, 330 s.; 24 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 17)

 

2. Bosna-Hersek bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina / haz. Ufuk Tavkul ...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1995. - 2 c. (LII, 1299 s.); 24 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 16)

 

3. Bosna-Hersek bibliyografyası = Bosnia-Herzegovina bibliography / haz. Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XLVI, 410 s.; 24 cm. - (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 8)

 

4. Ege sorunu bibliyografyası = A bibliography of the Aegean question / haz Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997. - L, 190 s.; 24 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın no. 20)

 

5. Irak Türkleri bibliyografyası = A bibliography of Iraqi Turks / haz Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - LXIV, 426 s.; 24 cm. - (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 12)

 

6. Türkiye dışındaki Türkler bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey / haz. Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık, 1992. - 2 c. (1379 s.); 24 cm. - (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; yayın no. 5)

 

7. Türkiye-Avrupa Topluluğu bibliyografyası = Turkey-European Community bibliography / haz.Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - (XLVII, 837 s.); 24 cm. - (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı; yayın nu. 2)

 

8. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası  =  A Bibliography of Turkish Cypriots / haz. Ufuk Tavkul...[ve başkaları]. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2000. - 2 c. (LIII, 1191 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yayın nu. 21)