PROF.DR. AYSUN UZ    
Adı : AYSUN
Soyadı : UZ
E-posta : uz@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958255
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PUB MED:Pubmed yayını için tıklayınız

ULUSAL YAYINLAR :ULAKBİM-Türk Tıp Dizini 


KISA ÖZGEÇMİŞ 


Görev Yaptığı Kurumlar

1989-1991 Devlet zorunlu hizmet yükümlülüğü

 

1991-1994 Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı

1994-1998 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM 

1986- Lisans  -Dicle Üniversitesi  Tıp Fakültesi 

1989-Yüksek lisans  -Dicle Üniversitesi  Tıp Fakültesi 

1998-Tıpta Uzmanlık-
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  Anabilim Dalı

2003- Doçentlik-
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


2007-Öğretim Üyesi-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası 


Sinir Bilimleri Anabilim Dalı


2009 - Profesörlük - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

 
2013-2016 
Anabilim Dalı Başkanı- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı 


2017-2018 Fribourg Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, Davetli Öğretim Üyesi, İsviçre


DİPLOMALAR


Tıp Doktoru (1989)

 

Tıpta Uzmanlık (1998)


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı (2013)

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER

Anatomi Derneği
 

BİLİMSEL DERGİLERDE  HAKEMLİK 

Türkiye Klinikleri 

Anatomi Derneği Dergisi 

Anatomy Research International Hindawi

ARAŞTIRMA ALANLARI 

Merkezi Sinir Sistemi

Otonom Sinir Sistemi

Olfaktör ve Limbik Sistem

Retiküler Sistem

Kraniyal Sinirler

Beynin Vasküler Anatomisi 

Periferik Sinir Sİstemi

Spinal Anatomi 

Anal sfinkter 

ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLİM TEŞVİK VE ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

1. Apaydin N, Uz A, Bozkurt M,  Elhan A. “The anatomic relationships of the axillary nerve and surgical landmarks for its localization from the anterior aspect of the shoulder”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Teşvik Yarışması, 1. lik ödülü, 2007 Ankara.

 

2. Apaydin N, Uz A., Evirgen O, Loukas M, Tubbs RS,  Elhan A. “The phrenico-esophageal ligament: an anatomical study”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Teşvik Yarışması, 2. lik ödülü, 2008 Ankara.

 

3. Uz A, Tağıl SM,  Tekdemir İ, Elhan A. "Longitudinal band’ın anatomisi ve canalis analis’in genişlemesi üzerindeki rolü". VI. Ulusal Anatomi Kongresi 2.lik ödülü, 2001 Edirne,

 

4. Uğur HÇ, Uz A, Attar A, Tekdemir İ, Egemen N, Elhan A. "Anatomical projection of the cervical uncinate process in ventral, ventrolateral, and posterior decompressive surgery". Tubitak Wyeth ödülü. 2001 Ankara.

 

5. Uğur HÇ, Attar A, Uz A, Tekdemir İ, Egemen N, Genç Y. "Thoracic Pedicle: Surgical anatomic evaluation and relationships". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 yılı Araştırma Teşvik Yarışması Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dalında verilen Prof. Dr. Osman Akta 2.lik ödülü. 2001 Ankara.

 

6. Uz A, Uğur HÇ, Tekdemir İ. "Is the asterion a reliable landmark for the lateral approach to posterior fossa?" Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 yılı Araştırma Teşvik Yarışması Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dalında verilen Prof. Dr. Hayati Ekman 1.lik ödülü. 2001 Ankara.

 

7. Yılmazlar S, Uz A, Tekdemir İ. "Servikal vertebra-foraminal bölgede fibroligamentöz ve kemik yapıların klinik önemi (kadavra çalışması)". 14. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 3.lük ödülü 2000 Antalya.

 

8. Uz A. "A. cerebri posterior'un çıkış yeri, segmentleri , dalları ve nervus  oculamotorius ile olan ilişkisi". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Araştırma Teşvik Yarışması Temel Tıp Dalında verilen Prof. Dr. Kemal Özsan 1.lik ödülü.1999 Ankara.