PROF.DR. AYSUN UZ    
Adı : AYSUN
Soyadı : UZ
E-posta : uz@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958255
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ