ARŞ.GÖR. ECE KIRAT    
Adı : ECE
Soyadı : KIRAT
E-posta : varole@ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 33 97
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Jeoloji Mühendisliği
Kişisel Akademik Bilgiler


DENEYİMLER       

 01/2014-Devam                        Ankara Üniversitesi Ankara

Araştırma Görevlisi (35.madde ile) Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendsiliği Anabilim Dalı

        

             09/2013- 01/2014                                       Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir

Araştırma Görevlisi   Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı

  07/2009 – 09/2009                     Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)     Ankara

Stajyer,          Jeoloji Etüd Diresi

-       Ankara çevresi arazi çalışması

-       X-ray Difraksiyon (XRD), Scanning Elektron Microskop (SEM)   kullanılması ve X-ray difrasiyonsonuçlarının yorumlanması

-       İnce kesit ve parlatma hazırlanması


EĞİTİM 


Şubat 2015 -Devam                                

Ankara Üniversitesi

Doktora, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Doktora Tez Konusu: “Keban Skarn Yatağinin Mineralojik, Jeokimyasal Ve İzotopik Özellikleri (Elaziğ- Doğu

Anadolu)”


Şubat 2012 – Şubat 2015             Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

GPA: 3,75 / 4,00

Yüksek Lisans Tez Konusu: “Akdağ (Divriği-Sivas) Demir Yatağinin Oluşumunun Mineralojik, Jeokimyasal ve 

İzotopik Bulgular Yardimiyla İncelenmesi”


Eylül 2008 –Haziran 2012             Ankara Üniversitesi      

Lisans, Çiftanadal Programı, Fen Fakültesi, Kimya

GPA: 3,12 / 4,00


 Eylül 2006 – Haziran 2011            Ankara Üniversitesi

Lisans, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

GPA: 3,64 / 4,00

Bitirme Tezi Konusu: “Sivas-Divriği çevresindeki kromit oluşumlarının jeokimyası” (2011)

2003 – 2006                                 Kocatepe  Mimar Kemal  Lisesi

                                                

 

 

 


BAŞARILAR                            -Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Bursiyeri-2017-Devam

- Ankara Üniversitesi, Yüksek Onur Öğrencisi, 2006-2011

- Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 2011 Bölüm Birinciliği

 


YABANCI DİLLER                İngilizce (advanced ÜDS:73.760), IELTS-Akademik 6.0 , Almanca (temel seviye), Türkçe (anadil)

 

 

SEMİNERLER & SERTİFİKALAR 

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI      Microsoft Office Tools (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD, NetCAD,

 Coral Draw, Adobe Illustrator, Mapinfo & Discovery

                                                           

    -Temmuz 2016  Mapinfo & Discovery / Başarsoft

  - Şubat 2012     AutoCAD Sertifikası / Beltek-Gazi Universitesi

-  Aralık 2011       Curling Yardımcı Antrenörlük Belgesi / Gençlik ve Spor Bakanlığı

-  Şubat 2010   Nedcad5.1 GIS’nk005a/GIS/Geology Applications  / NetCAD Campus              

-  Eylül 2009           XRD Temel Kullanıcı Sertifikası / MTA         

-  Nisan 2007          Discover Scuba Diving Sertifikası / PADI

 

 

YAYINLAR

  Ünlü T., Akıska S., Varol E., Öztürk E. and Mutlu H. 2017. Whole rock and spinel compositions of

 serpentinized peridotites from the Divrigi-Sivas region, eastern Turkey: Implications for their tectonic

 setting. Journal of African Earth Sciences, 135, 125-139. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.08.017

 

Coşanay, P., Kırat, E., Çevik, N., Kızılkanat, C., Mutlu, H. and Koç, Ş. 2017. Gechemical,

 microthermometric and isotopic constraints on the origin of fluorite deposits in central Anatolia, Turkey. 

Turkish Journal of  Earth Sciences, 26, (2017), 206-226. doi:10.3906/yer-1701-13                                                                                                                   

                                                          

 

BİLDİRİLER                                                                  

                                   

                        

  Ulusal Bildiriler

 Kırat, E. ve Ünlü, T. 2018. Akdağ demir yatağının (Divriği-Sivas, Orta Doğu Türkiye)

 jeokimyasal özellikleri ve izotop bulguları. 8.Jeokimya Sempozyumu, 

Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 163-164.


Mutlu, H., Coşanay, P., Kırat, E., Çevik, N., Kızılkanat, C. ve Koç, Ş. 2018. İç Anadolu florit yataklarının kökenine yönelik mineralojik, jeokimyasal ve izotopik bulgular, 8.jeokimya

Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 173-174.


Varol, E. , Öztürk, C. ve Ünlü,T.,2012. Divriği çevresi kromit oluşumlarının jeokimyası. 65.

 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 420-421, Ankara.

Uluslararası Bildiriler

Kırat, E., Ünlü, T., Akıska, S., Kızılkanat, C. and Mutlu, H. 2017. Genesis and tectonic setting of peridotitic

 spinels from the Divrigi-Sivas region, eastern Turkey. Geophysical Research Abstracts Vol. 19,

 EGU2017-4333-1, Vienna.


Coşanay, P., Mutlu, H., Koç, Ş., Çevik, N., Öztürk, C. and Varol, E. 2016. Mineralogical, textural,

 geochemical and thermometric characteristics of Central Anatolian fluorites (Turkey): Tracing the origin of 

post-magmatic fluids. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-67, Vienna.


Varol, E. and Ünlü,T. 2015. Mineralogical, geochemical and isotopic investigation of the Akdag (Divrigi-

Sivas) iron deposit, Turkey. Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-2266, Vienna


Varol, E. , Öztürk, C. and Ünlü,T., 2012. Geochemistry of    Chromite Occurences of Divriği

 Area, Turkey. EGU General Assembly-Geophysical Research Abstracts Vol. 14,  7589, Vienna.

 

 


PROJELER  

  Devam Etmekte Olanlar

02.2018-Devam

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi “Keban skarn yatağının mineralojik, jeokimyasal ve izotopik
özellikleri (Elazığ-Doğu Anadolu)” Proje No: 18L0443002,
Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Halim Mutlu

Biten Projeler

-10.2014-01.2017

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi "İç Anadolu florit yataklarının izotop (Sr-O-C-S) jeokimyası

" Proje No: 14B0443003-Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Halim Mutlu


-Haziran 2014- Haziran 2015

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi “Akdağ (Divriği-Sivas) Demir Yatağının Oluşumunun 

Mineralojik, Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular Yardımıyla İncelenmesi” Proje No:14L04430007-Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Taner Ünlü

 

 

AKTİVİTELER                              Spor Aktiviteleri

 

2007-2016                          Ankara Üniversitesi Spor Klübü

Bayan Buz Hokeyi Takımı – Panthers

Forvet oyuncusu / 2009 yılı takım kaptanlığı                                                                                                                                       

 2011-2013                       Ankara Üniversitesi Spor Klübü

Bayan Curling Takımı

Skip Player / Takım kaptanı 

                                                                 

 


İLGİ ALANI                Spor yapmak, gitar çalmak, kitap okumak, müzik dinlemek, fotoğraf çekme

REFERANS    Prof. Dr. Halim Mutlu Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği