DOÇ. DR. VELİTTİN BALCI    
Adı : VELİTTİN
Soyadı : BALCI
E-posta : vbalci@ankara.edu.tr, vbalci2@gmail.com
Tel : 03122233163/1637
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/velittin-balci
Kişisel Akademik Bilgiler

1.    Adı Soyadı: Velittin Balcı

2.   Doğum Tarihi: 2 Eylül 1962. 

3.   Unvanı:  Doçent Dr.

4.    Öğrenim Durumu:

 Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans


Beden Eğitimi ve Spor


Gazi Üniversitesi


1983


Y. Lisans


Beden Eğitimi ve Spor


Gazi Üniversitesi


1991


Doktora


Beden Eğitimi ve Spor


Gazi Üniversitesi


1997

5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent      Ankara Üniversitesi                         1999.

Indiana State Universitesi, School of Public Health, USA, Visiting Scholar, 6 ay süreyle, 2015.

6.   Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
1.Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreaktif Ettkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi
 
 2. Özel Spor İşletmelerinde Ekip Etkenliğinin Belirlenmesi ( Ankara İli Örneği)
 
3. Rekratif Etkinliklerin İlkokul İkinci Kademedeki Öğrencilerin Benlik Kavramları
Üzerindeki Etkisi (Manisa Turgutlu Örneği).
4. Doğa Spor Kulüplerinde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri ve Kullanılan Çatışma Yönetimi.
5.İlköğretim ve Ortaöğretim Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Ankara'daki Devlet Okulları İle      Özel Okulların Karşılaştırılması.

6. Türkiye'de Voleybol Birinci Liginde Yer Alan Spor Kulüplerinin Risk 

  Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi  
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar

A.       Süreli yayınlardaki makaleler

 1.       Ersöz, G., Gürsel, Y., Gündüz, N., Sunay, H., Müniroğlu, S., Duygulu A., Balcı,V., Eroğlu., S., İki farklı Germe Egzersiz Tekniğinin Esnekliğe Etkilerinin Karşılaştırılması, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, Cilt V, Sayı 4, Aralık 1994.

2.       Müniroğlu, S., Duygulu A., Balcı,V., Akalan, C., 1995-1996 Futbol Sezonunda III. Ligde Şampiyon olan Bir Futbol Takımındaki Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Yıl: 4, Sayı: 2.

3.       Balcı,V.,"Rekreasyon Eğitiminde Liderlik" Çağdaş Eğitim, Eylül: 2002(290) s. 13-20

4.       Balcı, V. İlhan, A. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Yıl: Mart 2004, s 11-18.

 5.        Üçüncü, E., Balcı, V., Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Bir futbol Takımının (Gençlerbirliği) Ekip Etkenliğinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Dergisi, Yıl:1, Sayı: 1, Eylül, 2003. 31-38.

6.       Gedikli, N., Balcı, V., Doğa Sporları Kulüplerinde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri ve Kullanılan Çatışma Yönetimi Stratejileri, Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Dergisi, cilt:3, Sayı: 1, Mart 2005. 35-45.

7.       Balcı, V., Avrupa Birliği ve Spor, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt VIII, Sayı:3, Nisan 2003. 53-66.

8.       Balcı, V., Türkiye’de Su Sporlarına Olan İlgi Artıyor, Popüler Bilim, Yıl:11, Sayı 127, Eylül 2004. 28-30.

9.       Balcı, V.,"Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması", Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158, Bahar 2003 161-173.10.    Sunay, H., Balcı V., The Usage of the Sports Image in Advertising Sector in Selected Turkish Television Channels, The Sport Journal, Volume 7, Number 2 Spring 2004.

11.     Balcı, V., Su Sporlarına Olan ilgi Artıyor,Popüler Bilim Dergisi, Yıl 11, Sayı 127 Eylül, 2004

12.    Gedikli, N. Balcı, V.,  Doğa Sporları Kulüplerinde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri ve Kullanılan Çatışma Yönetim Stratejileri, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Dergisi, Cilt 3, sayı 1, Mart 2005.

13.    Koçak, F., Balcı, V., Doğada Yapılan Spor Etkinliklerinde Çevresel Sürdürülebilirlik, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi 2(2), 2010, 213-222.

14.    Karaca, B., Balcı, V., İlköğretim ve Ortaöğretim Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Ankara’da ki Devlet Okulları ile Özel okulların Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Spormetre Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 Mart 2011, 33-40.

15.    Balcı, V., Koçak, F., Spor ve Rekreasyon Alanlarının Tasarımında ve Kullanımında Çevresel Sürdürülebilirlik   Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2014).

16.    Balcı, V., Gedikli., N., Golf Alanlarında Kullanılan Kimyasal İlaçların ve gübrelerin Çevre ve Uygulayıcıların Üzerine Etkileri- Organik Yaklaşımlar, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, IX(4) 141-148. Yayın Basım. Tarihi:2012.

17.    Balcı, V., Sporda Pazarlama, Sports Marketing , Spor ve Pazarlama Dergisi, Yıl 1 Sayı 8 Kasım 2007.

18.    Balcı, V., Doğaner, S. The Position of Exercise in Today’s Leisure Time Activities,TOJRAS-The Online Journal of Recreation And Sport, January 2012 , Volume 1 Issue:1.. 53-57.

19.    Gök, Y., Balcı, V., Spor Organizasyonlarının Maliyet Boyutunun Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Özel Sayı, 22. 61-69 2012.

20.    Farzalipour, S.,  Balci, V.,  Ghorbanzadeh, B. Et All.;Determining the Competencies of Sport Event’s Managers, Arcihives of Applied Science Research, 2012, 4(1):584-594.

 

21.    Balcı, V., Koçak, F., Spor ve Rekreasyon Alanlarının Tasarımında ve Kullanımında Çevresel Sürdürülebilirlik, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 46-58 (2014).

22.    Özgen,C., Balcı, V., Recreational Activities in Crime Prevention and Reduction, TOJRAS-The Online Journal of Recreation And Sport, January 2015 , Volume 4 Issue:1.. 20-26.

23.    Temel, C., Namlı, A., Doğaner, S., Balcı,V., Evaluation of the Youth Camps as a Common Living Space According to the Perception of the Participants., Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2015, Vol. 6, No.3, Pg. 01-14.

 

tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013

Güz

Seçmeli I -Doğa Sporlari 

1

  2

  8

Özel Alan Tekn. Tak. Eğt. I- Dağcilik ve Doğa Sporlari 

 1

  4

  2

Rekreasyon 

3

-

46

Spor Yönetim Mesleğine Giriş 

2

-

34

Rekreasyon Liderliği (Seç. I) 

1

-

8

İlkbahar

 Öz.Aln.Tek.Tak.Eğit. Ii (Dağcılık Ve Doğa Sporları) 

  1

  4

2

Doğa Sporlari 

 

 

 

Seçmeli Iv - Spor ve Regreasyon Alan Tasarimi 

1

 

14

Sporda İletişim 

2

 

17

Spor Organizasyonlari Ve Yönetimi 

2

 

18

Spor Endüstrisi ve Pazarlama 

3

-

14

Spor Yönetimi Örnek Olay Analizi 

2

 

14

Spor Yöneticiliği Uygulama II

1

4

14

2013

Güz

 Seçmeli I -Doğa Sporlari 

 

 

 

Rekreasyon 

3

 

46

Seç.Ii - Regreasyon Liderliği 

1

 

8

Spor Yönetim Mesleğine Giriş 

2

 

34

Seçmeli Spor Branş Uyg.. - Doğa Sporları 

2

 

8

Sürdürülebilir  Spor Yönetimi-Çevresel, Sosyal ve ekonomik Organizasyonel Sorumluluklar çerçevesinde

3

 

2

Spor Yöneticiliği Uygulama I 

1

4

23

Sporda Pazarlama

3

 

 

İlkbahar

Doğa Sporlari 

 

 

 

Seçmeli IV - Spor Ve Regreasyon Alan Tasarimi 

1

 

14

Sporda İletişim 

2

 

17

Spor Organizasyonlari Ve Yönetimi 

2

 

38

Seçmeli Vii (Spor Tarihi) 

 

 

 

Seç.VII (Sporda İletişim Ve Halkla İlişkiler) 

 

 

 

Seç.VII (Sporda İletişim Ve Halkla İlişkiler) 

 

 

 

Spor Endüstrisi Ve Pazarlama 

3

 

14

Spor Yöneticiliği Uygulama II

 

 

 

 
 
 
 
 

Dersin/seminerin adı

Düzeyi 

Dönemi

Öğrenci sayısı 

Dersin verildiği kurum

Sporda pazarlama

Y.L. 

Bahar

1

A.Ü.BESYO S.B.E. 

Türkiye voleybol liginde yer alan takımların risk yönetimi açısından değerlendirilmesi

Y.L.

Güz 

A.Ü. BESYO S.B.E. 

Spor tüketicilerinin spor pazarlaması hakkındaki görüşlerinin incelenmesi 

Y.L. 

Güz 

A.Ü. BESYO S.B.E. 

Spor endüstri pazarlaması 

L. 

Bahar 

13 

A.Ü. BESYO 

Spor yöneticiliği uygulaması 

L. 

Güz-Bahar 

13 

A.Ü. BESYO 

Sporda örnek olay analizi 

L. 

Bahar 

13 

A.Ü. BESYO 

Spor ve rekreasyon alanlarının tasarımı 

L. 

Bahar 

16 

A.Ü. BESYO 

Sporda iletişim 

L.

Bahar 

13 

A.Ü. BESYO

Spor organizasyonlarının planlanması ve yönetimi

L.

Bahar

17

A.Ü. BESYO

Spor yönetimi

L.

Güz-Bahar 

5

A.Ü. BESYO

Spor etkinliklerinde rekreasyon etkinliklerinin yeri ve önemi

Y.L.

Güz

3

A.Ü. BESYO S.B.E.

Rekreasyon ve spor

L.

Güz

45

A.Ü. BESYO

Doğa sporları

L. 

Güz-Bahar

2