ARŞ. GÖR. VURAL BAŞARAN    
Adı : VURAL
Soyadı : BAŞARAN
E-posta : vbasaran@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80/1217
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe (Bilim Tarihi)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/vural-basaran
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Lisans                           Fizik Ankara Üniversitesi 2009

Yüksek Lisans           Bilim Tarihi Ankara Üniversitesi 2013

Doktora                   Ankara Üniversitesi  Aralık 2017

                    

Akademik Unvanlar 

Araştırma Görevlisi

Verilen Dersler

Fel 130: Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

Fel 223: Bilim ve Teknoloji TarihiYayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1277 Yasağı ve İmam Gazzâlî'nin Tehâfütü Arasında Bir Mukayese, Dört Öge, Yıl: 4 Sayı: 7 2015-1, ss. 119-131.


Osmanlılar'da Balistik ve Modern Fizik İlişkisi, DTCF Dergisi, Cilt: 55, Sayı: 1, DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001422 , 2015, ss. 69-89. 


İsmail Çınarî Efendi’nin Ondalık Trigonometri Cetvellerini Topçuluk Metnine Uygulanması, Dört Öge, Yıl 6, Sayı 11, 2017. ss. 103-111.


Lord Kelvin Pusulasının Osmanlılara Girişi, Dört Öğe, Yıl 7, Sayı 13, 2018. ss. 153-164.


Goltz Paşa'nın İlim ve Askerlik Adlı Eseri ve Osmanlı Askeriyesi Açısından Önemi, Kebikeç, Sayı 47, 2019, ss. 321-336.


Cürcânî'de Atom Kavramı ve Felsefesi, Dört Öge, Sayı 15, 2019, ss. 111-122.


İhsan Hün'ün Askeri Tarih Adlı Eseri ve Askeri Tarih Yazımındaki Yeri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (4), 2019, ss. 1501-1514.  


XVIII. Yüzyılda Osmanlılarda Yazılmış Balistik Metinleri, OTAM, 45, Bahar 2019, ss. 23-38.  


Askeri Devrim ve Türk Modernleşmesine Etkisi, ERDEM, 77, ss. 263-280. (Remzi Demir ile birlikte)


Telgrafçı Mustafa Hami Efendi'nin Telgraf Risalesi, Dört Öge, ss. 71-93, Sayı 17, 2020. (Remzi Demir ile birlikte)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler


Kastamonu Üniversitesi, Aydın Sayılı’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslararası XVI. Yüzyıl Uygarlığında Bilim ve Felsefe, Esirüddin Ebheri’nin Hidayet’ül Hikme Adlı Eserinin Kadı-Mir Şerhinin Osmanlılarda Okutulması. 13-15 Kasım 2013. 


Gümüşhane Üniversitesi, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, “XIX. Yüzyılda Osmanlılarda Fizik ve Astronomi Çalışmaları”, 8-10 Mayıs 2014.


Muğla Üniversitesi, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, “Fizikten Felsefeye Bir Ayraç Olarak Kant”, 3-7 Mayıs 2017. 


Türk Tarih Kurumu I. Dünya Savaşı'nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu, "Makineli Tüfeklerin Osmanlılarda Yaygınlaşması ve Etkileri", İstanbul 6-9 Aralık 2017.


FEBTS, "Kuantum Fiziğinin İdealist ve Materyalist Yorumları", Giresun, 10-13 Ekim 2018. 


Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


Osmanlı Fiziğinde Ebheri Geleneği ve Avrupa Fiziğindeki Gelişmeler, Yıl 3, Sayı 5. Mayıs 2014, 59-71. 


Alev Alatlı, Bize Yön Veren Metinler içinde Cebir ve Cebir Hesabı, El Harezmî, )Çeviri ve Giriş) http://byvm.kapadokya.edu.tr/1.-CEBIR-VE-CEBIR-HESABI-EL-HAREZMI.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Cumhuriyet Tarihinin İlk İktisat Tarihi Kitabı ve Mehmed Vehbi Bey, (Tuba Uymaz’la Birlikte) Yıl 1, Sayı 1, 2016. 231-248. 


Osmanlı İmparatorluğu Askeri Devrimi Yakaladı mı?, Historia 1923 , Sayı 7, 2020 Kış, ss. 207-221.Diğer Yayınlar 


Ulusal Popüler Dergilerde Yayınlanmış Yazılar


En Küçükleri Aramanın Macerası: Mikroskop, Bilim ve Ütopya, Kasım 2015.


Roma Dönemi Teknolojisi, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2013.


Matematiksel fiziğin doğuşu: Archimedes, Bilim ve Ütopya, Nisan 2012. 


Savaş ve Bilim, Bilim ve Ütopya, Ocak 2020, ss. 11-17.


Ulusal Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeliği


Bilim ve Felsefe Paneli Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yer: DTCF, 26 Mart 2014)


Dinleyici Olarak Katıldığı Seminerler


Science History as Intercultural Learning, 2 Ağustos 2012, Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Sciences in Islam


Ankara Üniversitesi Tarafından Verilen Görevler


2014 Güz Dönemi Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi. 


Ankara Üniversitesi Sertifikaları


Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2 Mayıs-6 Haziran 2017)


Sempozyum Tanıtımı

In Memory of the One Hundredth Anniversary of the Birth of Aydin Sayili: International Symposium on Ottoman Science and Philosophy in 16th Century,  History of Science Newsletter Vol. 3, No. 12, Autumn 2013

Yurt Dışı Çalışmaları


2014-2015 Yılları Kış ve Bahar Dönemlerinde Erasmus Bursuyla Almanya’nın Friedrich Schiller Üniversitesi’nde Doktora Araştırmaları Yaptım.


30.01.2017-29.03.2017 Tarihleri Arasında Jena Üniversitesibe Bağlı “Insitut für Geschicte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik”’te, misafir araştırmacı olarak bulundum.

Diğer Konuşma ve Etkinlikler

20. Yüzyılda Bilim ve Felsefe, Herkes İçin Bilim Konuşmaları, Bilim ve Gelecek, Mart 2018, Ankara.

Arşimet, Trt Radyo 1, 8 Ekim 2018, Podcast için, 

'http://radyo.trt.net.tr/podCast.aspx?OID=0e3ccf75-1a1b-4779-93de-19afae42931b&OIDIslem=9b98bf4f-8ff2-441e-a73a-e43f6e79d0cb

"Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı", Türkiye'de bilim Tarihinin Kurumsallaşması: Ankara Üniversitesi Örneği, (Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan'la Birlikte), Kastamonu, Ekim 2018.