PROF.DR. VAHİT GÖKTAŞ    
Adı : VAHİT
Soyadı : GÖKTAŞ
E-posta : vahitgoktas@gmail.com, vgoktas@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ