ÖĞR. GÖR. VEDAT GÜLTEKİN    
Adı : VEDAT
Soyadı : GÜLTEKİN
E-posta : vgultekin@ankara.edu.tr, vgultekin231@gmail.com
Tel : 0 312 357 3242 / 6612
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/vedat-gultekin
Kişisel Akademik Bilgiler
Akademik Danışmanlık Gün ve Saati

Salı 14:00-16:00


EĞİTİM

LİSANS: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetini Bölümü,  2009

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetini Bölümü Anabilim Dalı, 2017

Tez Konusu: Türkiye'de Konu Otorite Dizini Çalışmaları: Ankara Üniversitesi Örneği

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetini Bölümü Anabilim Dalı, 2017-

Tez Konusu: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri


YABANCI DİL: İngilizce (puan 72,5)


BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

MS Office


AKADEMİK UNVANLARI

Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2019


UZMANLIK ALANLARI

Tıbbi Dokümantasyon, Elektronik Sağlık Kayıtları, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi, Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri

VERDİĞİ DERSLER

Meslekte Etik
Yazışma Teknikleri (Örgün ve Uzaktan)
Tıp Kütüphaneciliği (Örgün ve Uzaktan)
Büro Teknikleri ve Yönetimi
Girişimcilik (Örgün ve Uzaktan)

EDİTÖRLÜKLER

Kastamonu Sağlık Akademisi Dergisi (Editör Kurulu Üyeliği), 2019-


YER ALDIĞI PROJELER

1) Ankara Üniversitesi Bilimsel Arastırma Altyapısının Desteklenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:ATILGAN DOGAN, Arastırmacı:GÜLTEKIN VEDAT, , 10/02/2015 - 10/02/2017 (ULUSAL)


YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

1) Farrell Maggie,GÜLTEKIN VEDAT,Sesen Yasin (2018). Leadership Reflections: Leadership Skills for Knowledge Management. TURKISH LIBRARIANSHIP, 32(3), 238-244. (Yayın No: 5084606) (Çeviri)

2) GÜLTEKİN, VEDAT. (2019). An Historical Look at the Studies on the Subject Authority File in Turkey. Cataloging and Classification Quarterly, 57(5), 309-314. doi: 10.1080/01639374.2019.1650861 (Yayın No: 5888720) 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1) ÇOLAKLAR HURIYE,SESEN YASIN,GÜLTEKIN VEDAT (2020). “Elektronik Saglık Kayıtlarının Doğal ve Beşeri Afetlerden Korunması = Protection of Electronic Health Records From Natural and Human Disasters”. Turkish Studies Social Sciences, 15(8), 3439-3462.. Turkish Studies Social Sciences, 15(8), 3439-3462.

doi: https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43337 (Kontrol No: 6663750)


DİĞER YAYINLAR

1) GÜLTEKIN VEDAT (2020). Konu Otorite Dizini Nedir? Nasıl olusturulur? Türk Kütüphaneciligi, 34(1), 46-64. (Ulusal) (Yayın No: 6173969)

2) ATILGAN DOGAN,ATAKAN CEMAL,GÜLTEKIN VEDAT,CAN Tuna,ÜSTÜN Berk Sezgin,AYDIN Emin Erdal (2020). Ankara Üniversitesi Ögretim Elemanlarının Elektronik Kaynak KullanımınınDegerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciligi, 34(1), 29-45. (Ulusal) (Yayın No: 6173976)

3) GÜLTEKIN VEDAT (2020). Osmanlı’da Bilim: Kültürel Yaratı ve Bilgi Alısverisi. Bilgi Dünyasi, 21(1), 219-222., Doi: 10.15612/BD.2020.825 (Uluslararası) (Hakemli) (Kitap Kritigi)(Yayın No: 6264610)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve kitap bölümleri:

1) Örneklerle Birlikte Kütüphanelerde Konu Otorite Dizini Olusturma (2019)., GÜLTEKIN VEDAT, Hiperlink, ISBN:9786052813645, (Yayın No: 5084602)

2) Gültekin, V. (2020). Sağlık okuryazarlığı çerçevesinde kişisel sağlık bilgi sistemi E-Nabız uygulamasının değerlendirilmesi. A. Kuzucuoğlu ve Y. Şeşen (Ed.), Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi (s. 100-118) içinde. İstanbul: Hiperlink Yayınları. (Yayın No: 6294986)

3) Şeşen, Y. ve Gültekin, V. (2020). Türkiye Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi çalışmaları: 2023 vizyonu. A. Kuzucuoğlu ve Y. Şeşen (Ed.), Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi (s. 84-99) içinde İstanbul: Hiperlink Yayınları. (Yayın No: 6294993)

4) Gültekin, V. (2020). Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde Teknik Hizmetler. G. Güneş (Ed.), Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi (s. 75-99) içinde. İstanbul: Hiperlink Yayınları. (Yayın No: 6574045)

5) Gültekin, V. ve Yasin, Ş. (2020). Afet Okuryazarlığı. A. Kuzucuoğlu ve Y. Şeşen (Ed.), Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi (s. ) içinde. İstanbul: Hiperlink Yayınları. (Yayın No: 6596959)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1) GÜLTEKIN VEDAT (2018). Disleksi Olan Çocuklara ve Ebeveynlerine Verilen Kütüphane Hizmetleri: Dünya’dan Örnekler. 1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5002874)

2) TÜRKER FUAT,GÜLTEKIN VEDAT,Sesen Yasin (2018). ANKARA ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESI KÜTÜPHANESI ÖRNEGI ÜZERINDEN ‘ILK YIL ÖGRENCILERININ’ KÜTÜPHANEYE BAKIS AÇILARININ ANALIZI. ÜNAK2018 Yeni Nesil Kullanıcılar, Degisen Kütüphaneler (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5002894)

3) GÜLTEKIN VEDAT,SESEN YASIN (2019). Türkiye’de Konu Otorite Dizini Çalısmaları Ve Ulusal Konu Otorite Dizini Olusturulmasındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. ÜNAK 2019 – Kütüphanelerimizin Gelecegi: Is Birligi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5299552)

4) GÜLTEKIN VEDAT,SESEN YASIN (2019). Türkiye Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Çalısmalarının Güncel Durumu. 4. e-BEYAS Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5299564)


ATIFLAR

1) Tolga Çakmak, (2019) "Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey", The Electronic Library, https://doi.org/10.1108/EL-06-2018-0122

2) Sevgi Atila Cünüş. (2019). "Kaynak Tanımlama ve Erişim Standardının Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerin Bibliyografik Tanımlamalarında Uygulanabilirliği: Türkiye Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri İçin Ulusal Kaynak Tanımlama Sistemi Önerisi", (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

3) Ayşegül Hülcen Dönmez. (2020). "Sağlık Bilgi Sistemleri: Halk Sağlığı Uygulamaları ve Teletıp". G. Güneş, (Ed.), SAğlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi içinde (ss. 240-272). İstanbul: Hiperlink.

4) Cünüş, S. A. (2020). Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerde Bibliyografik Tanımlama. İstanbul: Hiperlink. 

5) Kılıç, Ö., Demirtaş, P., Candan, H., Akbayrak, E. H. ve Kutlu, O. (2019). Arşivlerde Yapay Zeka uygulamaları: GEODI-Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi Örneği. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği içinde (ss. 309-324). Ankara: Ankara Üniversitesi.


https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=55955370D3BACC52

https://abs.ankara.edu.tr/vedat-gultekin