PROF.DR. VELİ KÖSE    
Adı : VELİ
Soyadı : KÖSE
E-posta : vkose@ankara.edu.tr, velikose34@gmail.com
Tel : 0312 310 32 80
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Arkeoloji Bölümü - Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/veli-kose
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ (CV)

Prof. Dr. Veli KÖSE

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

No: 45/45-A, TR-06100 Sıhhiye/ANKARA

Tel. :        + 90 (312) 310 32 80

Faks:       + 90 (312) 310 57 13

velikose34@gmail.com / vkose@ankara.edu.tr

http://www.arkeo.hacettepe.edu.tr/media/content/images/veli.jpg


LİSANS:

 • İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS:

1990-1993     İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 

Bitirme Tezi: “Ainos Pişmiş Toprak Heykelcikleri. Oturan Kolsuz Aphroditeler ve Adak Grubu Eserleri.” (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay danışmanlığında).

DOKTORA:

2001             Leuven Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Bitirme Tezi: “Die Nekropolen und Grabdenkmäler von Sagalassos in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit.” (Prof. Dr. Marc Waelkens (Leuven Üniversitesi) danışmanlığında ve Prof. Dr. H. von Hesberg (Köln Üniversitesi) yardımcı danışmanlığında).

GÖREVLERİ:

2002-2004    Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü: DFG Projesi. Doktora sonrası  Deutsche Forschungsgemeinschaft’dan elde edilen,  “Formen und Wegeder Akkulturation im östlichen Mittelmeerraum  und  Schwarzmeergebiet in der Antike“, programı kapsamında ‘Kultureller Wandel in den Städten West- und Süd-Pisidiens/Türkei in hellenistischer und  römischer Zeit’ konulu Proje.

2004-2005      Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Wissenschaftliche Hilfskraftstelle.

2007-              Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliği (Yardımcı Doçent)

2008-2018      Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliği (Doçent)

2018-              Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği (Prof. Dr.)

BURSLAR:

1996–1997    “Heinrich-Hertz-Stiftung” Münster Üniversitesi, (Forschungsstelle Asia Minor Enstitüsü, Prof. Dr. E. Schwertheim)

1997-1999     “Graduiertenkolleg: Formierung und Selbstdarstellung städtischen Eliten in den Provinzen des römischen Reiches” (Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Prof. Dr. H. von Hesberg).

1999-2001     “Leuven Üniversitesi doktora bursu” (Sagalassos Archaeological Research project, Prof. Dr. M. Waelkens).

01.10.2013-30.06.2013 “Alexander von Humboldt Stipendium für erfahrene Wissenschaftler” Frankfurt am Main Goethe Üniversitesi Almanya.

KAZILAR:

1988-1990      Ainos (Enez) kazıları, (Prof. Dr. Afif Erzen ve Prof. Dr. Sait Başaran)

1988, 1990      Perge kazıları (Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu)

1992-1997      Pergamon kazıları (Prof. Dr. W. Radt).

1991, 1993–

1999, 2001      Sagalassos kazıları (Prof. Dr. M. Waelkens).

2009               Zeugma Kazıları (Prof. Dr. Kutalmış Görkay)

2011- devam eden Aspendos Kazıları (Kazı Başkanı)

YÜZEY ARAŞTIRMALARI:

1995           Panemotheichos ve Sia yüzey araştırmaları (Stephen Mitchell başkanlığında).

1998-2000  Sia yüzey araştırmaları (Vandeput başkanlığı ve Veli Köse yardımcı başkanlığında).

2001-2004  Pednelissos yüzey araştırmaları (Vandeput başkanlığı ve Veli Köse yardımcı başkanlığında). 

2005 -2010 Pednelissos yüzey araştırmaları (L. Vandeput başkanlığı ve Veli Köse yardımcı başkanlığında).

2007- 2010  Oinoanda Yüzey Araştırması (Martin Bachmann başkanlığında)

2008 - 2012 Aspendos Yüzey Araştırması (Veli Köse başkanlığında).

BİLDİRİLER:

 • 13.11.1998   Die Grabdenkmäler von Sagalassos in der hellenistischen und römischen Zeit. Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, “Graduiertenkollegs”. Köln Almanya.
 •  19.11.1998  Die Kontinuität und Diskontinuität bei den Grabdenkmäler von Sagalassos zwischen Hellenismus zur Kaiserzeit. Köln ve Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri “Kontinuität und Diskontinuität in den frühkaiserzeitlichen Städten Kleinasiens” kollokyumu. Köln, 19.11.1998-21.11.1998. Köln Almanya.
 •  07.10.1999 Vasenförmige Ostotheken von Sagalassos. “Grabtypen und Totenkult im südwestlichen Kleinasien” kollokyumu. Antalya, 04.10.1999- 08.10.1999.
 •  06.07.2001 Sarkophage in Pisidien. “Sarkophag-Corpus” kollokyumu. Marburg, 02.07.2001-07.07.2001. Marburg Almanya.
 •  28.07.2002 The Function of Market-Buildings in Roman Asia Minor. “The Economy of Roman Asia Minor” kollokyumu. Exeter, 26.07.2002-29.07.2002, Exeter İngiltere.
 •  06.05.2003 Burial Customs, funerary Rites and Rituals in Necropoleis at Sagalassos in Hellenistic and Roman Times. Leuven Üniversitesi Belçika.
 •  28.05.2003 Pisidien Survey Projekt: Survey-Kampagne 2002 in Pednelissos. Pisidya Yüzey Araştırması: 2002 Pednelissos Sezonu. 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Ankara.
 •  04.07.2003 Mechanismen, Dynamik und Dimension des kulturellen Austausches in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit anhand der Grabformen, -sitten und Rituale. “Steine und Scherben. Surveys und Erforschung kultureller Identitaeten im antiken Mittelmeerraum” kollokyumu. Bamberg Almanya.
 •  05.09.2003 Pisidya Yüzey Araştırması 2002 Pednelissos Sezonu. “Antalya Müzesi 8. Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları 2003 yılı Değerlendirme Toplantısı” Antalya.
 •  14.11.2003 Pisidien Survey Projekt: Surveys in Pednelissos in Pisidien. “Akdeniz Survey-Workshop” Amsterdam Freij Üniversitesi, Amsterdam Hollanda.
 •  26.04.2004 Stadtentwicklung in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit. İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul.
 •  25.05.2004 Pisidien Survey Projekt: Survey-Kampagne 2003 in Pednelissos, Pisidya Yüzey Araştırması: Pednelissos Antik Kenti 2003 Sezonu. 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Konya.
 •  25.06.2004 Nekropolen in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit’.“Doktoratenkolloquium” Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Köln Almanya
 •  30.05.2005 Pisidien Survey Projekt: Survey-Kampagne 2004 in Pednelissos, Pisidya Yüzey Araştırması: Pednelissos Antik Kenti 2004 Sezonu. 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Antalya.
 •  25.04.2007 Pisidya Yüzey Araştırması Projesi: Pednelissos Yüzey Araştırmaları. “Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 10. Yıl Etkinlikleri” Ankara, 24-25 Nisan 2007. 
 •  02.03.2008  Aspendos: a Case Study for the Economy of Cultural Heritage and Site Management in Turkey: Cultural or Tourist Heritage?, ‘Critical Roman Archaeology Conference’,isimli kollogyumda  01-02.03.2008, the Stanford Archaeology Centre at Stanford University, San Francisco A.B.D.
 • 14.05.2009  Life in the High and Low Lands of Southwestern Asia Minor in the Roman Imperial Period, Oxford Üniversitesi the Study of Ancient Documents merkezinde, Oxford İngiltere.
 • 20.05.2009  Klasik Arkeoloji ve Teorik Yaklaşımlar. Case Study: Pisidia ve Pamphylia, V. Köse tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Bridge: Searchers and Thinkers. Practical and Theoretical Approaches from Prehistory to Byzantine times’ isimli doktora öğrencileri kollogyumunda.
 • 29.05.2009  Aspendos Yüzey araştırması 2008 Yılı ilk sezon çalışmaları, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda, Denizli.
 • 29.05.2009  Pisidia Yüzey Araştırması Projesi: 2008 Yılı Pednelissos Teritoryumu Araştırması, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda, Denizli.
 • 16.12.2009  Lives Tied by Rivers, Newcastle Üniversitesi Tarihsel Arkeoloji Bölümünde, Newcastle İngiltere.
 • 07.01.2010  Aspendos, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde.
 • 17.02.2010 Aspendos, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü davetlisi olarak, Ankara
 • 17.04.2010 Aspendos Projesi: Aspendos Kentinde Yeni Araştırmalar, AKMED davetlisi olarak, Antalya.
 • 22.04.2010 Das antike Aspendos. Leben am Fluss, DAI, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü davetlisi olarak, İstanbul.
 • 05.05.2010 Aspendos’taki yeni araştırmalar, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü davetlisi olarak, Ankara.
 • 25.05.2010 Aspendos Projesi 2009 Sezonu Araştırmaları, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda, İstanbul.
 • 10.12.2010 Aspendos: The Spectacular Theatre and The City Revealed, Norveç Oslo Üniversitesi arkeoloji bölümü ve Norveç Arkeoloji Enstitüsü’nce düzenlenen Thanatos isimli workshop kapsamında, Roma.
 • 16.02.2011 Messages and Perceptions. New Researches and Discoveries in Aspendos, in the series of Harvard Archaeology seminar, Harvard
 • 14.04.2011 Aspendos, Hacettepe Universitesi Arkeoloji Topluluğu, Ankara
 • 20.05.2011 Aspendos, ‘Project Turkey’ workshop’u British Institute at Ankara, Exeter, Plymouth, Bristol, Newcastle and Cambridge Universitileri tarafından organize edildi, London.
 • 26.05.2011 Aspendos Projesi 2010, in the 33th International Symposium for Excavation and Survey, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlendi, 23-27 Mayıs 2011, Malatya.
 • 26.06.2011 Autobiography of the Harbour City Aspendos, “Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to Byzantium. Recent Discoverie & New Approaches” sempozyumunda, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Koç Universitesi, German Archaeological Institute ve Austrian Archaeological Institute tarafından organize edildi, İstanbul
 • 25.10.2011 Aspendos. Cambridge Üniversitesi Classics Fakültesi arkeoloji ve sanat tarihi bölümü davetlisi olarak, Cambridge.
 • 06.01.2012 More Than a Theatre! Archaeological Survey in Aspendos, 113. AIA and APA Joint Annual Meeting toplantısında, Archaeological Institut of America tarafından Philadelphia’da düzenlenen sempozyumda, Ocak 5-8, 2012.
 • 12.01.2012 New Discoveries in Aspendos, Archaeological Institute of America Southwest Texas Archaeological Society tarafından Trinity University davetiyle, San Antonio, Texas.
 • 17.02.2012 Aspendos Yüzey Araştırmaları, Antalya müzesi davetli konuşmacısı, Antalya
 • 29.05.2013: Aspendos Yüzey Araştırması 2012 Yılı Çalışmaları,  in the 35th Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-31 Mayıs 2013, Muğla.
 • 10.10.2013: Stone, bearing testimony that once upon a time I lived here…, “Life and Death in Ancient Society, Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine Times” isimli Sempozyumda 07 – 11 Ekim 2013, Fredrikstad (Isegran/Norveç).
 • 07.11.2013: Die Stadtentwicklung von Aspendos in Pamphylien, Forschungskolloquium. Neue Funde und Forschungen, Institut für archaeologische Wissenschaften, Ruhr-Universitaet Bochum.
 • 13.01.2014: Aspendos, eine antike Stadt am Eurymedon – Von der Eisenzeit bis zur ottomanischen Zeit, Göttingen Georg-August-Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2013/14 Güz Dönemi Ringvorlesung’da, Göttingen.
 • 29.04.2014: Vom Hekatompedos zur Karawanserei. Neue Forschungen aus Aspendos. Frankfurt Goethe Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Abendskolloquium’da 2013/2014. Frankfurt.
 • 06.06.2014: Aspendos 2013 Yüzey Araştırması, 36. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 02-06 Haziran 2013, Gaziantep
 • 08.07.2014: Aspendos: Interdisziplinaerer Ansatz zur Erforschung einer Kulturlandschaft, , Uluslararası sempozyum ‘Anatolien-Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften’ DFG tarafından düzenlenmiştir, 07-10 Haziran 2014, Bonn
 • 14.04.2015: Aspendos Kazıları. In the symposium ‘Hacettepe – Arkeoloji Bilimi, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ’a Anadolu Kültürleri’, Hacettepe Universitesi Arkeoloji Bölümü organozasyonu, Ankara.
 • 15.05.2015: Aspendos 2014 Yılı Çalışmaları, 37. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11-15 Mayıs 2015, Erzurum.
 • 22.10.2015: Nehirler, Kıyılar, Limanlar ve Kentler – Rivers, Coasts, Harbours and Cities, in: I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, ‘Anadolu’da Urbanizasyon ve Kurumsallaşma’, 22-23.10.2015, Türk Tarih Kurumu ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversites, işbirliğiyle, Muğla.
 • 01.12.2015: Neue Forschungen in Aspendos, Köln Yunus Emre Enstitüsü, Köln Üniversitesi ortaklığıyla, Köln.
 • 26.05.2016: Aspendos Kazısı 2015 Sezonu, 38. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,23-27 Mayıs 2016, Edirne.
 • 19.01.2017: Aspendos, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul.

·         25.05.2017:  Aspendos 2016 Kazı Sezonu, 39. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa.

·         26.05.2018: Trade and Routes in Aspendos in Pamphylia, XIX. Uluslararası Klasik Arkeoloji Kongresi’nde, 22-26 Mayıs 2018, Köln/Bonn.

·         11.10.2018: Aspendos: Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Kent Gelişimi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Ankara.

YAYINLAR:

 Kitap:

 • Köse, V. 2005. Die Nekropolen und Grabdenkmaeler von Sagalassos in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology VII.
 • Köse, V. (2017) Akkulturation in Pisiden, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara.

Makaleler ve Kitap Bölümleri:

 • -Köse, V. 1997. “Pişmiş Toprak.” Eczacıbaşı  Sanat Ansiklopedisi III: 1482-5.
 • -Köse, V. 1998. “Eine augusteische Girlandenostothek aus Sagalassos in Pisidien.” Istanbuler Mitteilungen 48: 249-61.
 • -Vandeput, L., V. Köse ve S. Aydal. 1999. “1998 Pisidia Survey Project Activities at ‘Melli’: A Preliminary Report.” BaBesch 74: 133-45.
 • -Vandeput, L., V. Köse ve S. Aydal. 2000. “The 1998 Pisidia Survey Project: ‘Melli’. 1998 Yılı Pisidya Yüzey Araştırma Projesi. Melli’deki Çalışmalara Dair Bir Ön Rapor.” 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 249-62.
 • -Vandeput, L., V. Köse, S. Aydal ve E. Erb. 2001. “Pisidia Survey Project: ‘Melli’ 1999.” 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 257-70.
 • -Vandeput, L. ve  V. Köse. 2001. “The 1999 Pisidia Survey at Melli.” Anatolian Studies 51: 133-45.
 • -Köse, V. 2002. “Die Grabdenkmaeler von Sagalassos. Kontinuitaet und Diskontinuitaet zwischen Hellenismus und früher Kaiserzeit.” in: C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput ve M. Waelkens (ed.) Patris und Imperium. Kulturelle und politische Identitaet in den Staedten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit, Kolloquium Köln 1998: 117-33.
 • -Köse, V. 2001/2002. “Vasenförmige Ostotheken von Sagalassos.” in: H. İşkan ve F. Işık (Hrsg.), Grabtypen und Totenkult im südwestlichen Kleinasien, Internationales Kolloquium in Antalya, 4-8 Oktober 1999, Lykia VI: 171-193.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2002. “Pisidia Survey Project: The Third Survey Campaign at Melli.” 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 15-28.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2002. “Pisidia Survey Project: Melli 2000.” Anatolian Studies 52: 145-52.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2003. “Pisidien Survey Projekt: Erste Kampagne in Pednelissos.” 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 315-28.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2003. “Pisidia Yüzey Araştırması: Pednelissos 2001-2002. Surveys in Pisidia: Pednelissos 2001-2002.” Anadolu Akdenizi. Arkeoloji Haberleri. News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas 1: 45-8.
 • -Köse, V. 2002. “The Market-Buildings of Asia Minor: Origin and Development in Hellenistic and Roman Times.” in: C. Katsari – S. Mitchell (Ed.), The Economy of Roman Asia Minor, Colloquium in Exeter: 139-66.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2004. “Pisidien Survey Projekt: Survey-Kampagne 2002 in Pednelissos.” 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 345-60.
 • -Köse, V. 2004. “Pisidia Kenti Pednelissos’tan Yarım İşlenmiş Girlandlı Lahit.” in: T. Korkut (ed.), 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan. Anadolu’da Doğdu. Festschrift für F. Işık zum 60. Geburtstag: 461-9.
 • -Köse, V. 2004. “Ein neuer Gigantenfries aus Melli in Pisidien.” Festschrift für W. Radt, Istanbuler Mitteilungen 54: 393-408.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2004. “Pisidien Survey Projekt: Survey-Kampagne 2003 in Pednelissos.” 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 235-44.
 • -Köse, V. 2005. “Bronzeappliken aus dem Museum von Aachen.” in: K. Sporn (Hrsg.), Europas Spiegel. Die Antikensammlung des Suermondt-Ludwig-Museums Aachen: 228–31.
 • -Köse, V. 2005. “Recep Meriç, Metropolis. The City of Mother Goddess. 2004.” Gnomon 8: 727–8.
 • -Vandeput, L. ve V. Köse. 2006. “Pisidien Survey Projekt: Pednelissos 2004.” 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 351-8.
 • -Köse, V. 2007. “Sarkophage in Pisidien“, in: G. Koch (ed.), Akten des Symposiums des Sarkophag-Corpus 2001, Marburg 02-07.07.2001: 291-297.
 • -Köse, V. 2008. “Dionysos-Felicitas-Bereket. Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı.“, in: İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay and Ö. Turak (ed.), Euergetes. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı - Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag: 747-758.
 • -Vandeput, L ve V. Köse. 2008. “Pisidia survey project 2007: Remains in the territory of Pednelissos.”, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 45-58.
 • -Vandeput, L ve V. Köse. 2008. “Pisidia survey project 2008: research in the territory of Pednelissos”, Anatolian Archaeology 14: 32-33.
 • -Vandeput, L., Köse, V. ve M. Jackson. 2009. “Pisidia survey project 2009: pottery and more in the territory of Pednelissos”, Anatolian Archaeology 15: 31-32.

·         - Vandeput, L. ve V. Köse, ‘Pisidia survey project: Survey ın the territorium of Pednelissos’, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı  2 (2010) 179-194.

·         - Köse, V. , ‘Aspendos Yüzey Araştırması Projesi. 2008 Yılı Birinci Sezon Çalışmaları’, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1 (2010) 373-394 .

 • - Köse, V. 2011, “Zengin Aspendos”, Antalya Valiliği Yıllığı, Aralık 2010-Ocak 2011, 54-59.
 • - Vandeput, L., Köse, V. and Jackson, M. 2010, Pisidia Survey Project 2010: the high and the low in the territory of Pednelissos, Anatolian archaeology 16, 29-31.
 • - Vandeput, L., Köse, V. and Jackson, M. 2011. ‘Pisidia Survey Project 2009: Research in the territory of Pednelissos’, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3, 75-90.
 • - Köse, V. 2011. “Aspendos Yüzey Araştırması.” Anadolu Akdenizi. Arkeoloji Haberleri. News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas 9, 142-148.
 • - Köse, V. 2011. ‘Aspendos Projesi: Aspendos Antik Kenti 2009 Sezonu Çalışmaları’, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3 (2011) 353-370 .

·         Vandeput, L., Köse, V., Jackson, M. (2011): Pisidia Survey Project 2009: Research in the territory of Pednelissos [Araştırma Sonuçları Toplantısı 28, 3]. Ankara. 75-90.

·         Köse, V. (2012): Greek Art in Asia Minor. In: A Companion to Greek Art. Eds. Smith, T.J., Plantzos, D. Oxford. Blackwell. 330-349.

·         Köse, V. (2012) Aspendos Yüzey Araştırmaları 2010 Sezonu Çalışmaları [Araştırma Sonuçları Toplantısı 29, 3]. Ankara. 251-267.

·         Köse, V. (2012): Aspendos Yüzey Araştırmaları 2011, Surveys in Aspendos 2011 [Anadolu Akdenizi. Arkeoloji Haberleri. News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas 10], 125-130.

·         Jackson, M.P.C., Zelle, M., Vandeput, L., Köse, V. (2012): Primary evidence for ‘Cypriot Red Slip Ware’ Late Roman D Ware production in southern Asia Minor, [Anatolian Studies 62], 89-114

·         Vandeput, L. – Köse, V. (2013) Survey in Taurus Maountains: Methodologies of the Pisidia Survey Project, in: Field Methods and Post-Excavation Tecniques in Late Antique Archaeology Eds. Lavan L. ve Mulryan, M., Late Antique Archaeology 9, Leiden-Boston. 205-245.

·         Köse, V. (2017) ‘Nehirler, Kıyılar, Limanlar ve Kentler’, Anadolu/Anatolia 43 179-210.

·         Köse, V. (2017) ‘Theoretical Approach for the So-Called Mycenaean Migratation in Turkey’, Belleten 292 677-702.