ARŞ.GÖR. YASEMİN ŞENGÜL    
Adı : YASEMİN
Soyadı : ŞENGÜL
E-posta :
Tel : (0312) 363 33 50 / 7318
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : SPECİAL EDUCATİON
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Ad-Soyad

:

Yasemin ŞENGÜL

Görevi                        

:

Araştırma Görevlisi

İletişim Bilgileri          

:

(0312) 363 3350-7318

Yazışma Adresi

:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci/Ankara

E-Posta Adresi           

:

yaseminsengulx@gmail.com

 

Öğrenim Durumu

Derece

Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans

Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2014- 2018

Doktora

Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2018-

 

İş Deneyimi

Unvan

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

2014 – 

 

Tezler / Danışman

Yüksek Lisans Tezi

 

 

Şengül, Y. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oyun ve taklit becerileri ile alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU)

 

Yayınlar

Bildiri

 

 

Şengül, Y., Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oyun ve taklit becerileri ile alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Vth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2018’de sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

 

Proje Deneyimi

Bursiyer (01 Haziran 2016-15.02.2018). Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 215K027 nolu “5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma” isimli proje (Bütçe: 455.790 TL ).