DOÇ. DR. ASLI YAĞMURLU DARA    
Adı : ASLI
Soyadı : YAĞMURLU DARA
E-posta : yagmurlu@ankara.edu.tr
Tel : 3197714
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/asli-yagmurlu-dara
Kişisel Akademik Bilgiler

İş Deneyimi:

1992-1998 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Görevlisi

1998-2004 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Asistan

2004-2011 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Dr. Asistan

2011-2014 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yrd. Doç. Dr.

2014- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doç. Dr.

 

Eğitim:

Doktora:

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Doktora Programı 2004

Tezin adı: Türk Kamu Yönetiminde Astlardan Üstlere Doğru Biçimsel İletişim Davranışı

Tez danışmanı: Prof. Dr. Turgay Ergun

Yüksek Lisans:

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 1997

Tezin adı: Culture in Organizations: The Case for a Multi National Company

Tez danışmanı: Yrd. Doç Dr Yılmaz Üstüner

Lisans:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1992

 

Akademik Çalışmalar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Yağmurlu, Aslı (2018) "Şikayet Hakkı Ekseninde Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği" Amme İdaresi Dergisi, 51(1) 167-193.

Yağmurlu, Aslı (2009) “Halkla İlişkiler Mekanizması olarak Kamu Denetçiliği” Amme İdaresi Dergisi, 42(1): 87-104.

Yağmurlu, Aslı (2007) “Bilgi Edinme Kanunu ve Halkla İlişkiler” Amme İdaresi Dergisi, 40(4): 63-80.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Yağmurlu, Aslı (2019). "Dijital Diplomasi: Kamu Diplomasisi Çerçevesinden Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları İnternet Uygulamaları". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2): 1267-1295 .

Yağmurlu, Aslı (2019). "Kamu Diplomasisi Bakışından Spor Diplomasisi". Gaziantep University Journal of Social Science, 18 (4): 1367-1380 .

Yağmurlu, Aslı (2019) "Kültürel Diplomasi: Kuram ve Pratikteki Çerçevesi" Selçuk İletişim, 12(2): 1210-1238. 

Yağmurlu, Aslı (2018) "Bir Aşk ve Nefret Hikayesi: Halkla İlişkiler ve Propaganda" İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, 46: 40-58.

Yağmurlu, Aslı (2013) “Diyalojik İletişim Çerçevesinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Uygulamaları” Selçuk İletişim, 8(1): 95-115.

Yağmurlu, Aslı (2011) “Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez İlçe Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme” Türk İdare Dergisi, 471-472: 185-204.

Yağmurlu, Aslı (2011) “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” Selçuk İletişim, 7(1): 5-15.

Yağmurlu, Aslı (2010) “E-Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları” Selçuk İletişim, 6(2): 62-80.

Yağmurlu, Aslı (2007) “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi” İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 9-38.

Yağmurlu, Aslı (2004) “Örgüt Kuramları ve İletişim” Amme İdaresi Dergisi, 37(4): 31-56.

Yağmurlu, Aslı (1997) “Örgüt Kültürü: Tanımlar ve Yaklaşımlar” Siyasal Bilgiler Dergisi, 52(1-4): 717-724.

Yağmurlu, Aslı (1995-96) “Theories of Organizational Culture” AÜ İLEF Yıllık: 135-148.


Kitap:

Yağmurlu, Aslı (2019) Yönetim Bilimi, Güvenlik Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı E-Kitabı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları:  Ankara.

 

Kitap İçinde Bölüm:

Yağmurlu, Aslı (2019) "Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kültür Enstitüleri: Yunus Emre Kültür Enstitüsü", Çağatay Edgücan. Zeynel Karacagil, Şafak Bozgun (Ed.), Current Debates on Social Sciences: Law Political Sciences and Economy, Bilgin Kültür Sanat Yayınları: Ankara, 12-22.

Yağmurlu, Aslı (2013) “İdari Danışma Merkezinden Başbakanlık İletişim Merkezine Devlet-Vatandaş İletişimi”, Melike Aktaş Yamanoğlu, Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkilerin Kazancı, DEKİ: Ankara, 223-243.

Yağmurlu, Aslı (2011) “Kamu Yönetiminde Stratejik Halkla İlişkiler”, Filiz Kartal (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE: Ankara, 241-270.

 

Çeviriler:

Filby, Ivan ve Willmott, Hugh (1997-98) "Bir Halkla İlişkiler Bölümündeki İdeoloji ve Çelişkiler: Yaşayan Mitin Baştan Çıkarılması ve Güçsüzlüğü" (Çev. Aslı Yağmurlu) AÜ İLEF Yıllık, 125-143.

Lesly, Philip (1997) "Halkla İlişkilerin Doğası ve Görevi" (Çev. Nuran Yıldız ve Aslı Yağmurlu), AÜ İLEF Yılık, 7: 289-306.

  

Uluslararası Bildiriler:

Yağmurlu, Aslı (2019) "Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kültür Enstitüleri" International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, May 7-10, 2019, Ankara.

Yağmurlu, Aslı (2018) "Kamu Diplomasi Aracı Olarak Sportif Etkinlikler: Olimpiyatlar Örneği" 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23-25 Kasım 2018, Hatay.

Yağmurlu, Aslı (2017) "Turkish Ministries Web Sites: Propaganda or Engagement?" Barcelona International Critical PR Conference 7, 3-4 Temmuz 2017, Barcelona.

Yağmurlu, Aslı (2014) “Kamu Diplomasisi ve Diyalog: Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi” Fourth International Conference in Communication and Media Studies, 19-21 Kasım 2014, Gazimağusa.

Yağmurlu, Aslı (2013) “Social Media in Politics: The Case of Turkish President Abdullah Gül” EUPRERA, 3-5 Ekim 2013, Barselona.

Yağmurlu, Aslı (2012) “Twiplomacy: The Role of Social Media in the EU Public Diplomacy” 4th European Communication Conference-Social Media Global Voices, 24-27 Ekim 2012, İstanbul.

 

Ulusal Bildiriler:

Yağmurlu, Aslı (2011) “Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez İlçe Belediyeleri İnternet Siteleri Üzerinden Bir İnceleme” KAYSEM VI: Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman.

Yağmurlu, Aslı (2010) “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” VIII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetimi ve Teknoloji, 20-22 Ekim 2010, Ankara.


Dersler:

Kamu Diplomasisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Lisans Programı

Kamu Yönetiminde İletişim ve Demokrasi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Lisans Programı

Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Lisans Programı

Propagandadan Halkla İlişkilere Kamu Diplomasisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı

Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı

Kişilerarası İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Lisans Programı